TET i Scrabble - ordspill.com

TET i Scrabble

TET er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ETT.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
T1E1T1

Ved å legge til én bokstav til TET kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ÆTTE 9
YTTE 9
YTET 9
TYTE 9
TYET 9
ÅTTE 7
TUET 7
ÅTET 7
VETT 7
TÅTE 7
TÅET 7
TUTE 7
TEPT 7
JETT 7
HETT 6
TEFT 5
FETT 5
TEMT 5
GETT 5
METT 5
OTTE 5
TOET 5
TEKT 5
RETT 4
LETT 4
NETT 4
TEIT 4
SETT 4
TITE 4
TIET 4
TETN 4
TEST 4
TERT 4
ETAT 4
TENT 4
TELT 4
DETT 4

Ord som starter på TET

OrdPoeng
TETTBEBYGGELSEN 28
TETTBEBYGGELSER 28
TETTHETSPRØVENE 27
TETTBEBYGGELSE 27
TETTHETSPRØVEN 26
TETTHETSPRØVER 26
TETTHETSPRØVA 25
TETTHETSPRØVE 25
TETPOSISJONENE 22
TETTBYGGETE 21
TETGRUPPENE 21
TETTBYGGEDE 21
TETPOSISJONER 21
TETPOSISJONEN 21
TETNINGSBOKSENE 21
TETTEMJØLKEN 21
TETNINGSSKIVENE 20
TETGRUPPEN 20
TETTBYGDENE 20
TETNINGSKJERNEN 20
TETTBYGGET 20
TETNINGSBOKSEN 20
TETGRUPPER 20
TETNINGSKJERNER 20
TETTEMJØLKA 20
TETNINGSMUTTERE 20
TETNINGSMUTRENE 20
TETNINGSBOKSER 20
TETPOSISJON 19
TETGRUPPE 19
TETTBYGDER 19
TETGRUPPA 19
TETNINGSSKIVEN 19
TETTBEFOLKETE 19
TETNINGSSTOFFET 19
TETTEMJØLK 19
TETTBYGDEN 19
TETTBEFOLKEDE 19
TETPLASSERINGEN 19
TETNINGSKJERNE 19
TETNINGSMUTTER 19
TETNINGSMUTRER 19
TETNINGSSKIVER 19
TETNINGSSTOFFER 19
TETPLASSERINGER 19
TETNINGSSKIVE 18
TETNINGSSKIVA 18
TETTBEFOLKET 18
TETNINGSBOKS 18
TETTBYGDA 18
TETPLASSERINGA 18
TETNINGSSTOFFA 18
TETTBYGDE 18
TETPLASSERING 17
TETNINGSRINGENE 17
TETNINGSMIDLENE 17
TETNINGSMASSENE 17
TETNINGSSTOFF 17
TETTBYGD 17
TETTINGSMIDLENE 17
TETTBEFOLKA 17
TETTPAKKETE 16
TETNINGSMASSER 16
TETTEMATERIALER 16
TETNINGSMIDLER 16
TETNINGSRINGER 16
TETTEMATERIALET 16
TETNINGSLISTENE 16
TETTINGSMIDLER 16
TETØYET 16
TETNINGSRINGEN 16
TETNINGSMASSEN 16
TETTPAKKEDE 16
TETYPENE 16
TETTINGSMIDDEL 16
TETNINGSMIDDEL 16
TETTINGSMIDLET 16
TETNINGSMIDLET 16
TETYPEN 15
TETKAMPENE 15
TETTSKREVNE 15
TETTSKREVET 15
TETTEMATERIALE 15
TETNINGSLISTER 15
TETTRYKTE 15
TETNINGSMASSE 15
TETSJIKTENE 15
TETTVOKSTE 15
TETTSKREVEN 15
TETRAPODENE 15
TETNINGSLISTEN 15
TETYPER 15
TETTINGSMIDLA 15
TETTPAKKET 15
TETNINGSMIDLA 15
TETTEMATERIALA 15
TETRAPODER 14
TETSJIKTET 14
TETRAPODEN 14
TETTKAMMENE 14
TETPLASSENE 14
TETTPAKKA 14
TETTRYKT 14
TETØY 14
TETRAKORDENE 14
TETYPE 14
TETKAMPER 14
TETNINGSRING 14
TETTVOKST 14
TETTEMATERIAL 14
TETTEMIDDELET 14
TETNINGSLISTA 14
TETRALOGIENE 14
TETKAMPEN 14
TETTGRENDENE 13
TETTEMIDLENE 13
TETRAKORDER 13
TETTKAMMEN 13
TETPLASSER 13
TETRAGONENE 13
TETRALOGIER 13
TETBILDENE 13
TETRYLET 13
TETTEMELKEN 13
TETRALOGIEN 13
TETRAGONALT 13
TETRAKORDEN 13
TETANUSENE 13
TETTBEINTE 13
TETRARKATENE 13
TETSJIKTA 13
TETPLASSEN 13
TETDUOENE 13
TETTEGRESSET 13
TETNINGSLIST 13
TETRAGONALE 13
TETTKAMMER 13
TETRAEDRISKE 13
TETRAEDRISK 12
TETTEMELKA 12
TETTGRENDEN 12
TETDUOEN 12
TETTGRENDTE 12
TETBILDET 12
TETKAMP 12
TETDUOER 12
TETANUSER 12
TETTEMIDLER 12
TETBILDER 12
TETTEMIDDEL 12
TETTELISTENE 12
TETSJIKT 12
TETRARKATER 12
TETRAGONER 12
TETRATERMEN 12
TETTEMIDLET 12
TETRAGONEN 12
TETANUSEN 12
TETRARKATET 12
TETTEGRASET 12
TETTSITTENDE 12
TETTBENTE 12
TETTHETENE 12
TETROTUS 12
TETRAPOD 12
TETRAGONAL 12
TETTBEINT 12
TETTGRENDER 12
TETTSTEDENE 11
TETRAEDRENE 11
TETSTRIDENE 11
TETRAEDERET 11
TETTELISTEN 11
TETTRIOENE 11
TETTELISTER 11
TETNINGENE 11
TETTEMELK 11
TETRAKORD 11
TETTHETER 11
TETBILDA 11
TETRALOGI 11
TETTBENT 11
TETTEGRESS 11
TETRARKENE 11
TETRARKATA 11
TETFELTENE 11
TETTGRENDA 11
TETRYL 11
TETTINGENE 11
TETTGRENDT 11
TETTEMIDLA 11
TETPLASS 11
TETBILDE 11
TETTHETEN 11
TETTSTEDET 10
TETANUS 10
TETTGREND 10
TETDUO 10
TETTHETA 10
TETTINGER 10
TETNINGEN 10
TETLAGENE 10
TETTRIOEN 10
TETRARKER 10
TETRAGON 10
TETROSENE 10
TETTRIOER 10
TETRAEDRET 10
TETTSTEDER 10
TETNINGER 10
TETSTRIDEN 10
TETSTRIDER 10
TETRARKEN 10
TETFELTET 10
TETRARKAT 10
TETTELISTA 10
TETANOIDE 10
TETTEGRAS 10
TETFELTER 10
TETTINGEN 10
TETRATERM 10
TETTINGA 9
TETTKAM 9
TETRAEDER 9
TETTHET 9
TETRAEDRE 9
TETTELIST 9
TETFELTA 9
TETROSEN 9
TETLAGET 9
TETRADENE 9
TETRAEDRA 9
TETNINGA 9
TETROSER 9
TETANOID 9
TETTING 8
TETROSE 8
TETTRIO 8
TETANIEN 8
TETFELT 8
TETTSTED 8
TETNING 8
TETRARK 8
TETTESTE 8
TETRADEN 8
TETTENDE 8
TETSTRID 8
TETLAGA 8
TETRADER 8
TETNENDE 8
TETLAG 7
TETTERE 7
TETTEST 7
TETTETE 7
TETNEDE 7
TETTEDE 7
TETNETE 7
TETIDEN 7
TETTENE 7
TETRADE 7
TETTET 6
TETANI 6
TETNET 6
TETTEN 6
TETTES 6
TETIDA 6
TETNER 6
TETTER 6
TETNES 6
TETNA 5
TETEN 5
TETRA 5
TETTA 5
TETID 5
TETTE 5
TETNE 5
TETN 4
TETT 4

Ord som slutter med TET

OrdPoeng
PØYTET 18
FØYTET 16
RØYTET 15
PYNTET 14
BYLTET 14
ÅMØTET 14
BYTTET 14
BØTTET 13
BUKTET 13
BØRTET 13
HYTTET 13
SPØTET 13
BRØTET 13
WELTET 13
TET 13
PUSTET 12
BUSTET 12
PUTTET 12
LYKTET 12
TET 12
PRUTET 12
RYFTET 12
PAUTET 12
RYKTET 12
HØSTET 12
BRÅTET 12
MYNTET 12
DYFTET 12
BAUTET 12
BUNTET 12
UMOTET 11
RYSTET 11
MYTET 11
GRØTET 11
PUTET 11
RØKTET 11
SYLTET 11
HÅTTET 11
LØFTET 11
RØFTET 11
SNYTET 11
DYLTET 11
DYTTET 11
ÅMOTET 11
LYTTET 11
FLØTET 11
DYSTET 11
VOKTET 11
KYTET 11
SØFTET 11
LYSTET 11
TYSTET 11
NYTTET 11
FØTTET 11
YMTET 11
UAKTET 10
LUKTET 10
BLOTET 10
JAMTET 10
VEKTET 10
GUTTET 10
NØSTET 10
KUTTET 10
KNUTET 10
VORTET 10
FUSTET 10
KVITET 10
BIKTET 10
MUSTET 10
TUFTET 10
SKÅTET 10
TØLTET 10
RØSTET 10
MÅTTET 10
LUFTET 10
GRUTET 10
TET 10
ØKTET 10
DUFTET 10
YSTET 10
TYTET 10
VAKTET 10
KULTET 10
ÆTTET 10
GAUTET 10
LYTET 10
TET 10
RYTET 10
SUFTET 10
VIFTET 10
KUSTET 10
PAKTET 10
SYTET 10
GUSTET 10
POSTET 10
BOLTET 10
POTTET 10
HUTET 10
TUKTET 10
JAKTET 10
FURTET 10
PLOTET 10
JORTET 10
VETTET 9
LUNTET 9
RUSTET 9
BESTET 9
VEITET 9
VILTET 9
DULTET 9
VATTET 9
PISTET 9
DEPTET 9
SUTTET 9
LAUTET 9
PENTET 9
PANTET 9
HOLTET 9
BASTET 9
VELTET 9
VASTET 9
HEFTET 9
BERTET 9
PATTET 9
JATTET 9
DUSTET 9
TUSTET 9
RUTTET 9
EPITET 9
SULTET 9
VENTET 9
HOSTET 9
UNITET 9
STUTET 9
DUTTET 9
RULTET 9
SPITET 9
VANTET 9
YTET 9
VESTET 9
PIETET 9
TET 9
POTET 9
BOTET 9
ØRTET 9
VALTET 9
PRATET 9
ILÅTET 9
TET 9
TET 9
HEKTET 9
MUTET 9
OUTET 9
KUTET 9
PILTET 9
TUTTET 9
TET 9
RAUTET 9
HENTET 8
KONTET 8
FIKTET 8
PETET 8
TOKTET 8
HALTET 8
HASTET 8
TOFTET 8
LUTET 8
BATET 8
TET 8
MAKTET 8
TET 8
TUTET 8
HOTET 8
KNOTET 8
GODTET 8
GIFTET 8
TET 8
KORTET 8
HEATET 8
HITTET 8
BETET 8
FORTET 8
KOTTET 8
RUTET 8
HATTET 8
LOFTET 8
FEKTET 8
ROSTET 7
FELTET 7
RIKTET 7
GEITET 7
FINTET 7
HATET 7
KASTET 7
MISTET 7
SIKTET 7
LEKTET 7
KRATET 7
GARTET 7
FASTET 7
LOTTET 7
FILTET 7
TAFTET 7
TEFTET 7
FOTET 7
MATTET 7
HETET 7
KISTET 7
DOTTET 7
GATTET 7
MOTET 7
LAFTET 7
MELTET 7
FETTET 7
KANTET 7
FAITET 7
KRITET 7
SKATET 7
MENTET 7
MALTET 7
MASTET 7
FANTET 7
KEITET 7
METTET 7
KITTET 7
MEITET 7
FISTET 7
ÅTET 7
FARTET 7
TOTTET 7
DIKTET 7
GANTET 7
SAKTET 7
FERTET 7
KARTET 7
GNITET 7
FLATET 7
NEKTET 7
RAFTET 7
LASTET 6
MATET 6
LEITET 6
RISTET 6
SLITET 6
NISTET 6
NITTET 6
TITTET 6
TASTET 6
DRITET 6
EKTET 6
ROTET 6
DETTET 6
LESTET 6
SELTET 6
TELTET 6
TISTET 6
FETET 6
NETTET 6
RITTET 6
DERTET 6
TETTET 6
AMTET 6
TINTET 6
REITET 6
RETTET 6
KITET 6
LISTET 6
TEITET 6
RATTET 6
TANTET 6
AKTET 6
OSTET 6
LETTET 6
KATET 6
NATTET 6
FATET 6
EISTET 6
TATTET 6
SOTET 6
SALTET 6
DALTET 6
TERTET 6
NESTET 6
SETTET 6
SITTET 6
TESTET 6
DILTET 6
ANTET 5
NITET 5
ERTET 5
LATET 5
RATET 5
INTET 5
ALTET 5
ELTET 5
RITET 5
ARTET 5
ESTET 5
SETET 5
NATET 5

Bøyningsformer av TET

Lignende ord av TET

Anagram av TET

For mer informasjon om ordet TET kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TET til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok