TET i Scrabble - ordspill.com

TET i Scrabble

TET er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ETT.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
T1E1T1

Ved å legge til én bokstav til TET kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YTET 9
YTTE 9
TYTE 9
ÆTTE 9
TUET 7
TUTE 7
TEPT 7
TÅTE 7
VETT 7
ÅTTE 7
ÅTET 7
JETT 7
HETT 6
OTTE 5
TEFT 5
METT 5
TEKT 5
TEMT 5
GETT 5
FETT 5
TOET 5
TITE 4
DETT 4
TIET 4
TETN 4
TEST 4
TERT 4
ETAT 4
TELT 4
TEIT 4
SETT 4
RETT 4
NETT 4
LETT 4
TENT 4

Ord som starter på TET

OrdPoeng
TETTBEBYGGELSEN 28
TETTBEBYGGELSER 28
TETTBEBYGGELSE 27
TETTHETSPRØVENE 27
TETTHETSPRØVEN 26
TETTHETSPRØVER 26
TETTHETSPRØVA 25
TETTHETSPRØVE 25
TETTEMJØLKENE 22
TETPOSISJONENE 22
TETNINGSBOKSENE 21
TETTBYGGEDE 21
TETTEMJØLKER 21
TETTEMJØLKEN 21
TETTBYGGETE 21
TETPOSISJONEN 21
TETGRUPPENE 21
TETPOSISJONER 21
TETNINGSBOKSER 20
TETNINGSBOKSEN 20
TETGRUPPER 20
TETTEMJØLKA 20
TETGRUPPEN 20
TETNINGSKJERNEN 20
TETTBYGDENE 20
TETTBYGGET 20
TETNINGSSKIVENE 20
TETNINGSMUTTERE 20
TETNINGSKJERNER 20
TETNINGSMUTRENE 20
TETNINGSSTOFFET 19
TETTBEFOLKETE 19
TETTBYGDEN 19
TETNINGSSTOFFER 19
TETNINGSSKIVER 19
TETGRUPPA 19
TETPLASSERINGER 19
TETPLASSERINGEN 19
TETTEMJØLK 19
TETNINGSMUTRER 19
TETPOSISJON 19
TETNINGSMUTTER 19
TETTBYGDER 19
TETNINGSKJERNE 19
TETTBEFOLKEDE 19
TETNINGSSKIVEN 19
TETGRUPPE 19
TETTBEFOLKET 18
TETNINGSBOKS 18
TETNINGSSTOFFA 18
TETTBYGDA 18
TETTBYGDE 18
TETPLASSERINGA 18
TETNINGSSKIVA 18
TETNINGSSKIVE 18
TETPLASSERING 17
TETNINGSSTOFF 17
TETTBEFOLKA 17
TETTINGSMIDLENE 17
TETTBYGD 17
TETNINGSMIDLENE 17
TETNINGSRINGENE 17
TETNINGSMASSENE 17
TETTPAKKETE 16
TETTINGSMIDLET 16
TETNINGSMIDLET 16
TETNINGSMASSEN 16
TETNINGSRINGER 16
TETTINGSMIDLER 16
TETNINGSMIDLER 16
TETTEMATERIALET 16
TETNINGSLISTENE 16
TETNINGSMIDDEL 16
TETTEMATERIALER 16
TETNINGSRINGEN 16
TETNINGSMASSER 16
TETTINGSMIDDEL 16
TETTPAKKEDE 16
TETTEMATERIALA 15
TETTVOKSTE 15
TETNINGSMASSE 15
TETTSKREVET 15
TETTPAKKET 15
TETNINGSMIDLA 15
TETTSKREVNE 15
TETTSKREVEN 15
TETNINGSLISTEN 15
TETTINGSMIDLA 15
TETNINGSLISTER 15
TETTRYKTE 15
TETKAMPENE 15
TETTEMATERIALE 15
TETRAPODENE 15
TETSJIKTENE 15
TETKAMPER 14
TETTVOKST 14
TETTPAKKA 14
TETTEMATERIAL 14
TETSJIKTET 14
TETTRYKT 14
TETTEGRESSENE 14
TETTEMELKENE 14
TETKAMPEN 14
TETPLASSENE 14
TETTEMIDDELET 14
TETNINGSRING 14
TETNINGSLISTA 14
TETRAPODEN 14
TETRAPODER 14
TETBILDENE 13
TETPLASSER 13
TETRAGONALT 13
TETTEMELKEN 13
TETDUOENE 13
TETRAGONENE 13
TETANUSENE 13
TETSJIKTA 13
TETTGRENDENE 13
TETTEMIDLENE 13
TETTEGRESSET 13
TETTEGRASENE 13
TETNINGSLIST 13
TETPLASSEN 13
TETRAGONALE 13
TETTEMELKER 13
TETRAEDRISKE 13
TETTSITTENDE 12
TETTGRENDEN 12
TETTELISTENE 12
TETTGRENDTE 12
TETTEMIDLET 12
TETTEGRASET 12
TETRAGONER 12
TETTEGRESSA 12
TETRAPOD 12
TETANUSER 12
TETBILDET 12
TETSJIKT 12
TETDUOEN 12
TETANUSEN 12
TETDUOER 12
TETTEMELKA 12
TETBILDER 12
TETRAGONEN 12
TETTHETENE 12
TETRAGONAL 12
TETTEMIDLER 12
TETTEMIDDEL 12
TETRAEDRISK 12
TETKAMP 12
TETTGRENDER 12
TETTHETEN 11
TETTELISTEN 11
TETTEMELK 11
TETTHETER 11
TETSTRIDENE 11
TETTSTEDENE 11
TETBILDE 11
TETBILDA 11
TETFELTENE 11
TETTEGRESS 11
TETTRIOENE 11
TETTINGENE 11
TETTEGRASA 11
TETRAEDERET 11
TETNINGENE 11
TETRAEDRENE 11
TETTGRENDA 11
TETTEMIDLA 11
TETTGRENDT 11
TETPLASS 11
TETTELISTER 11
TETNINGEN 10
TETDUO 10
TETTEGRAS 10
TETTHETA 10
TETANUS 10
TETRAGON 10
TETTGREND 10
TETFELTER 10
TETTRIOEN 10
TETTSTEDET 10
TETFELTET 10
TETTINGEN 10
TETTSTEDER 10
TETNINGER 10
TETTRIOER 10
TETTINGER 10
TETRAEDRET 10
TETSTRIDER 10
TETTELISTA 10
TETLAGENE 10
TETSTRIDEN 10
TETLAGET 9
TETTINGA 9
TETTHET 9
TETTELIST 9
TETFELTA 9
TETRAEDER 9
TETNINGA 9
TETRAEDRE 9
TETRAEDRA 9
TETLAGA 8
TETTING 8
TETFELT 8
TETNING 8
TETTRIO 8
TETTSTED 8
TETTESTE 8
TETNENDE 8
TETTENDE 8
TETSTRID 8
TETTETE 7
TETTENE 7
TETTEDE 7
TETLAG 7
TETNETE 7
TETTEST 7
TETNEDE 7
TETTERE 7
TETTER 6
TETNET 6
TETTET 6
TETNES 6
TETTEN 6
TETNER 6
TETTES 6
TETENE 6
TETNE 5
TETEN 5
TETNA 5
TETTE 5
TETER 5
TETTA 5
TETE 4
TETT 4
TETN 4

Ord som slutter med TET

OrdPoeng
RØYTET 15
BYLTET 14
BYTTET 14
BØRTET 13
TET 13
HYTTET 13
BUKTET 13
PRUTET 12
TET 12
BUTTET 12
PUSTET 12
HØSTET 12
BUNTET 12
PUTTET 12
BAUTET 12
LYSTET 11
DYLTET 11
FLØTET 11
MYTET 11
GRØTET 11
KYTET 11
RYSTET 11
YMTET 11
LYTTET 11
NYTTET 11
LØFTET 11
FUKTET 11
DYTTET 11
VOKTET 11
RØKTET 11
KULTET 10
FURTET 10
GUSTET 10
LYTET 10
TYTET 10
JORTET 10
FUTTET 10
BIKTET 10
GRUTET 10
BOLTET 10
JAKTET 10
BLOTET 10
VIFTET 10
KUTTET 10
YSTET 10
KUSTET 10
TØLTET 10
POTTET 10
RØSTET 10
LUFTET 10
HUTET 10
LUKTET 10
POSTET 10
TET 10
DUFTET 10
TUFTET 10
ÆTTET 10
NØSTET 10
VEKTET 10
SYTET 10
TET 10
ØKTET 10
MÅTTET 10
VILTET 9
BITTET 9
VANTET 9
VENTET 9
BEITET 9
DUTTET 9
PIETET 9
SULTET 9
PRATET 9
VELTET 9
VARTET 9
DULTET 9
JATTET 9
NAUTET 9
RUSTET 9
BASTET 9
URATET 9
HEFTET 9
STUTET 9
HOSTET 9
LUNTET 9
VEITET 9
YTET 9
PILTET 9
PANTET 9
POTET 9
RUTTET 9
TET 9
TET 9
BERTET 9
RAUTET 9
KUTET 9
VETTET 9
TET 9
ØRTET 9
MUTET 9
BOTET 9
TET 9
PATTET 9
KROTET 8
HINTET 8
HOTET 8
FORTET 8
TOFTET 8
TET 8
TOKTET 8
MAKTET 8
FIKTET 8
BATET 8
TUTET 8
FEKTET 8
KORTET 8
KONTET 8
TET 8
RUTET 8
LUTET 8
GIFTET 8
KNOTET 8
GODTET 8
KOSTET 8
HALTET 8
LEKTET 7
FASTET 7
MASTET 7
FETTET 7
KATTET 7
FOTET 7
KASTET 7
RIKTET 7
DIKTET 7
SKATET 7
HETET 7
KITTET 7
KEITET 7
ROTTET 7
FAITET 7
DOTTET 7
MOTET 7
LAFTET 7
MISTET 7
FATTET 7
SIKTET 7
FINTET 7
FLATET 7
SAKTET 7
NEKTET 7
MATTET 7
TAFTET 7
KARTET 7
ROSTET 7
GANTET 7
KANTET 7
TEFTET 7
FISTET 7
MALTET 7
HATET 7
METTET 7
ÅTET 7
KRITET 7
SALTET 6
FATET 6
OSTET 6
DETTET 6
LETTET 6
TELTET 6
TETTET 6
MATET 6
DRITET 6
TEITET 6
SELTET 6
FETET 6
DILTET 6
KATET 6
EISTET 6
LEITET 6
NETTET 6
ROTET 6
LESTET 6
TILTET 6
TESTET 6
NITTET 6
LISTET 6
EKTET 6
NISTET 6
TANTET 6
AMTET 6
SOTET 6
TITTET 6
TASTET 6
RASTET 6
AKTET 6
RATTET 6
NATET 5
ANTET 5
ERTET 5
DETET 5
ESTET 5
RITET 5
ELTET 5
SETET 5
INTET 5
LATET 5
ALTET 5
NITET 5
RATET 5
ARTET 5

Bøyningsformer av TET

Lignende ord av TET

Anagram av TET

For mer informasjon om ordet TET kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TET til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok