TET i Scrabble - ordspill.com

TET i Scrabble

TET er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ETT.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
T1E1T1

Ved å legge til én bokstav til TET kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YTET 9
YTTE 9
TYTE 9
ÆTTE 9
TUET 7
TUTE 7
TEPT 7
TÅTE 7
VETT 7
ÅTTE 7
ÅTET 7
JETT 7
HETT 6
OTTE 5
TEFT 5
METT 5
TEKT 5
TEMT 5
GETT 5
FETT 5
TOET 5
TITE 4
DETT 4
TIET 4
TETN 4
TEST 4
TERT 4
ETAT 4
TELT 4
TEIT 4
SETT 4
RETT 4
NETT 4
LETT 4
TENT 4

Ord som starter på TET

OrdPoeng
TETTBEBYGGELSER 28
TETTBEBYGGELSEN 28
TETTBEBYGGELSE 27
TETTHETSPRØVENE 27
TETTHETSPRØVER 26
TETTHETSPRØVEN 26
TETTHETSPRØVE 25
TETTHETSPRØVA 25
TETPOSISJONENE 22
TETTEMJØLKENE 22
TETNINGSBOKSENE 21
TETPOSISJONEN 21
TETTEMJØLKEN 21
TETPOSISJONER 21
TETTBYGGEDE 21
TETTBYGGETE 21
TETGRUPPENE 21
TETTEMJØLKER 21
TETTBYGGET 20
TETGRUPPEN 20
TETTEMJØLKA 20
TETTBYGDENE 20
TETNINGSBOKSER 20
TETGRUPPER 20
TETNINGSKJERNER 20
TETNINGSKJERNEN 20
TETNINGSMUTTERE 20
TETNINGSMUTRENE 20
TETNINGSBOKSEN 20
TETNINGSSKIVENE 20
TETPLASSERINGEN 19
TETGRUPPE 19
TETTBYGDEN 19
TETTBEFOLKETE 19
TETPOSISJON 19
TETPLASSERINGER 19
TETNINGSSTOFFET 19
TETTBEFOLKEDE 19
TETNINGSSKIVER 19
TETTBYGDER 19
TETNINGSSKIVEN 19
TETTEMJØLK 19
TETNINGSSTOFFER 19
TETNINGSMUTTER 19
TETNINGSMUTRER 19
TETNINGSKJERNE 19
TETGRUPPA 19
TETTBYGDE 18
TETTBYGDA 18
TETNINGSBOKS 18
TETNINGSSTOFFA 18
TETPLASSERINGA 18
TETNINGSSKIVA 18
TETTBEFOLKET 18
TETNINGSSKIVE 18
TETNINGSSTOFF 17
TETTINGSMIDLENE 17
TETTBEFOLKA 17
TETTBYGD 17
TETNINGSRINGENE 17
TETNINGSMIDLENE 17
TETPLASSERING 17
TETNINGSMASSENE 17
TETNINGSMIDLER 16
TETTEMATERIALER 16
TETTINGSMIDDEL 16
TETTPAKKEDE 16
TETTPAKKETE 16
TETNINGSRINGER 16
TETTINGSMIDLET 16
TETNINGSMASSEN 16
TETTINGSMIDLER 16
TETNINGSLISTENE 16
TETNINGSRINGEN 16
TETTEMATERIALET 16
TETNINGSMASSER 16
TETNINGSMIDDEL 16
TETNINGSMIDLET 16
TETTSKREVET 15
TETSJIKTENE 15
TETKAMPENE 15
TETTPAKKET 15
TETTSKREVEN 15
TETNINGSMASSE 15
TETRAPODENE 15
TETTSKREVNE 15
TETNINGSMIDLA 15
TETTVOKSTE 15
TETTRYKTE 15
TETNINGSLISTEN 15
TETTEMATERIALE 15
TETNINGSLISTER 15
TETTEMATERIALA 15
TETTINGSMIDLA 15
TETTEMATERIAL 14
TETTEGRESSENE 14
TETRAPODEN 14
TETTEMIDDELET 14
TETKAMPER 14
TETKAMPEN 14
TETPLASSENE 14
TETNINGSLISTA 14
TETTVOKST 14
TETTRYKT 14
TETRAPODER 14
TETNINGSRING 14
TETSJIKTET 14
TETTPAKKA 14
TETTEMELKENE 14
TETRAEDRISKE 13
TETANUSENE 13
TETRAGONALT 13
TETRAGONALE 13
TETTEMELKER 13
TETNINGSLIST 13
TETRAGONENE 13
TETTEGRASENE 13
TETTEGRESSET 13
TETTEMIDLENE 13
TETTGRENDENE 13
TETPLASSEN 13
TETTEMELKEN 13
TETPLASSER 13
TETBILDENE 13
TETSJIKTA 13
TETDUOENE 13
TETSJIKT 12
TETTEMIDDEL 12
TETDUOEN 12
TETRAEDRISK 12
TETTGRENDER 12
TETTEMIDLER 12
TETTSITTENDE 12
TETBILDET 12
TETKAMP 12
TETTEGRASET 12
TETRAPOD 12
TETTELISTENE 12
TETRAGONAL 12
TETTGRENDEN 12
TETRAGONER 12
TETTHETENE 12
TETTEGRESSA 12
TETTEMIDLET 12
TETTEMELKA 12
TETANUSER 12
TETRAGONEN 12
TETTGRENDTE 12
TETDUOER 12
TETANUSEN 12
TETBILDER 12
TETTINGENE 11
TETTEMIDLA 11
TETNINGENE 11
TETBILDA 11
TETTRIOENE 11
TETTHETER 11
TETBILDE 11
TETRAEDERET 11
TETTEMELK 11
TETFELTENE 11
TETTGRENDT 11
TETTELISTER 11
TETPLASS 11
TETRAEDRENE 11
TETTEGRASA 11
TETTHETEN 11
TETTSTEDENE 11
TETTEGRESS 11
TETTELISTEN 11
TETSTRIDENE 11
TETTGRENDA 11
TETSTRIDEN 10
TETTELISTA 10
TETTRIOER 10
TETDUO 10
TETRAGON 10
TETTHETA 10
TETTGREND 10
TETTRIOEN 10
TETFELTET 10
TETTINGEN 10
TETNINGER 10
TETANUS 10
TETTINGER 10
TETTSTEDER 10
TETTSTEDET 10
TETLAGENE 10
TETFELTER 10
TETTEGRAS 10
TETNINGEN 10
TETSTRIDER 10
TETRAEDRET 10
TETFELTA 9
TETTHET 9
TETRAEDER 9
TETTINGA 9
TETNINGA 9
TETLAGET 9
TETRAEDRA 9
TETRAEDRE 9
TETTELIST 9
TETLAGA 8
TETNING 8
TETFELT 8
TETTING 8
TETTENDE 8
TETTRIO 8
TETTESTE 8
TETNENDE 8
TETSTRID 8
TETTSTED 8
TETNEDE 7
TETLAG 7
TETNETE 7
TETTEST 7
TETTERE 7
TETTENE 7
TETTETE 7
TETTEDE 7
TETTER 6
TETNET 6
TETTEN 6
TETTET 6
TETNER 6
TETNES 6
TETTES 6
TETENE 6
TETTE 5
TETER 5
TETNE 5
TETEN 5
TETNA 5
TETTA 5
TETE 4
TETT 4
TETN 4

Ord som slutter med TET

OrdPoeng
BYTTET 14
BYLTET 14
TET 13
HYTTET 13
BØRTET 13
BUKTET 13
SPØTET 13
BUTTET 12
TET 12
PUSTET 12
PUTTET 12
HØSTET 12
LYKTET 12
PRUTET 12
BUNTET 12
BAUTET 12
MYNTET 12
RYKTET 12
KYTET 11
TYSTET 11
FUKTET 11
FLØTET 11
SYLTET 11
DYLTET 11
RØFTET 11
DYTTET 11
SNYTET 11
YMTET 11
GRØTET 11
NYTTET 11
LØFTET 11
MYTET 11
RYSTET 11
RØKTET 11
DYSTET 11
POSTET 10
FURTET 10
POTTET 10
TUFTET 10
TET 10
DUFTET 10
VEKTET 10
BOLTET 10
TET 10
NØSTET 10
UAKTET 10
KVITET 10
FUTTET 10
GUSTET 10
LYTET 10
YSTET 10
ØKTET 10
VIFTET 10
SYTET 10
TYTET 10
HUTET 10
GRUTET 10
KNUTET 10
VAKTET 10
TUKTET 10
ÆTTET 10
SUTTET 9
VELTET 9
HEFTET 9
VETTET 9
PATTET 9
SULTET 9
TUSTET 9
BERTET 9
VATTET 9
VEITET 9
PIETET 9
BASTET 9
RUSTET 9
VENTET 9
YTET 9
HOSTET 9
RUTTET 9
BEITET 9
VILTET 9
MUTET 9
TET 9
POTET 9
KUTET 9
ØRTET 9
PILTET 9
TET 9
DUSTET 9
TET 9
DUTTET 9
TET 9
BOTET 9
LAUTET 9
RAUTET 9
TUTTET 9
BITTET 9
DULTET 9
PANTET 9
PRATET 9
FIKTET 8
TUTET 8
KORTET 8
TOKTET 8
FORTET 8
GIFTET 8
KOTTET 8
HOTET 8
TET 8
LUTET 8
TET 8
RUTET 8
KONTET 8
HINTET 8
LOFTET 8
KOSTET 8
FEKTET 8
BATET 8
HALTET 8
GODTET 8
MEITET 7
GRATET 7
RIKTET 7
FETTET 7
MATTET 7
NEKTET 7
FESTET 7
FELTET 7
SKATET 7
KANTET 7
FARTET 7
KRATET 7
KASTET 7
ÅTET 7
FERTET 7
FISTET 7
FINTET 7
DIKTET 7
SIKTET 7
MALTET 7
KEITET 7
SAFTET 7
KARTET 7
HETET 7
FOTET 7
ROTTET 7
HATET 7
MISTET 7
FASTET 7
FLATET 7
ROSTET 7
KITTET 7
GANTET 7
MELTET 7
DOTTET 7
SAKTET 7
MOTET 7
LAFTET 7
FETET 6
MATET 6
DRITET 6
NETTET 6
SOTET 6
KATET 6
NATTET 6
AMTET 6
TILTET 6
ROTET 6
LISTET 6
AKTET 6
FATET 6
TASTET 6
OSTET 6
DETTET 6
EKTET 6
TELTET 6
RATTET 6
SETTET 6
DILTET 6
TEITET 6
NESTET 6
TERTET 6
RASTET 6
SLITET 6
SALTET 6
TETTET 6
LEITET 6
SELTET 6
NITTET 6
LASTET 6
INTET 5
LATET 5
DETET 5
ANTET 5
ELTET 5
NITET 5
ERTET 5
RATET 5
RITET 5
NATET 5
ESTET 5
SETET 5
ARTET 5
ALTET 5

Bøyningsformer av TET

Lignende ord av TET

Anagram av TET

For mer informasjon om ordet TET kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TET til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok