TET i Scrabble - ordspill.com

TET i Scrabble

TET er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ETT.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
T1E1T1

Ved å legge til én bokstav til TET kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YTET 9
YTTE 9
TYTE 9
ÆTTE 9
TUET 7
TUTE 7
TEPT 7
TÅTE 7
VETT 7
ÅTTE 7
ÅTET 7
JETT 7
HETT 6
OTTE 5
TEFT 5
METT 5
TEKT 5
TEMT 5
GETT 5
FETT 5
TOET 5
TITE 4
DETT 4
TIET 4
TETN 4
TEST 4
TERT 4
ETAT 4
TELT 4
TEIT 4
SETT 4
RETT 4
NETT 4
LETT 4
TENT 4

Ord som starter på TET

OrdPoeng
TETTBEBYGGELSER 28
TETTBEBYGGELSEN 28
TETTHETSPRØVENE 27
TETTBEBYGGELSE 27
TETTHETSPRØVER 26
TETTHETSPRØVEN 26
TETTHETSPRØVE 25
TETTHETSPRØVA 25
TETTEMJØLKENE 22
TETPOSISJONENE 22
TETTBYGGETE 21
TETTEMJØLKEN 21
TETPOSISJONER 21
TETGRUPPENE 21
TETTEMJØLKER 21
TETPOSISJONEN 21
TETNINGSBOKSENE 21
TETTBYGGEDE 21
TETTBYGGET 20
TETGRUPPEN 20
TETNINGSBOKSEN 20
TETGRUPPER 20
TETNINGSBOKSER 20
TETNINGSKJERNEN 20
TETNINGSMUTRENE 20
TETNINGSKJERNER 20
TETNINGSMUTTERE 20
TETTEMJØLKA 20
TETTBYGDENE 20
TETNINGSSKIVENE 20
TETTBEFOLKEDE 19
TETNINGSSKIVEN 19
TETNINGSMUTRER 19
TETPLASSERINGEN 19
TETNINGSKJERNE 19
TETTBEFOLKETE 19
TETGRUPPA 19
TETNINGSMUTTER 19
TETNINGSSTOFFET 19
TETGRUPPE 19
TETTBYGDER 19
TETTEMJØLK 19
TETPLASSERINGER 19
TETNINGSSTOFFER 19
TETTBYGDEN 19
TETNINGSSKIVER 19
TETPOSISJON 19
TETNINGSBOKS 18
TETPLASSERINGA 18
TETNINGSSTOFFA 18
TETNINGSSKIVA 18
TETNINGSSKIVE 18
TETTBYGDA 18
TETTBEFOLKET 18
TETTBYGDE 18
TETNINGSSTOFF 17
TETTBEFOLKA 17
TETPLASSERING 17
TETNINGSRINGENE 17
TETTINGSMIDLENE 17
TETNINGSMASSENE 17
TETTBYGD 17
TETNINGSMIDLENE 17
TETTINGSMIDDEL 16
TETNINGSMIDDEL 16
TETNINGSRINGER 16
TETNINGSMIDLET 16
TETTPAKKETE 16
TETTEMATERIALER 16
TETNINGSMASSEN 16
TETNINGSMASSER 16
TETTEMATERIALET 16
TETNINGSMIDLER 16
TETTINGSMIDLER 16
TETNINGSLISTENE 16
TETTPAKKEDE 16
TETNINGSRINGEN 16
TETTINGSMIDLET 16
TETTPAKKET 15
TETTEMATERIALA 15
TETTVOKSTE 15
TETNINGSMASSE 15
TETNINGSLISTER 15
TETKAMPENE 15
TETNINGSMIDLA 15
TETTEMATERIALE 15
TETTSKREVEN 15
TETTSKREVET 15
TETNINGSLISTEN 15
TETTSKREVNE 15
TETTRYKTE 15
TETSJIKTENE 15
TETTINGSMIDLA 15
TETRAPODENE 15
TETTEMELKENE 14
TETPLASSENE 14
TETNINGSRING 14
TETRAPODEN 14
TETTEGRESSENE 14
TETKAMPER 14
TETRAPODER 14
TETTRYKT 14
TETTEMATERIAL 14
TETSJIKTET 14
TETTPAKKA 14
TETNINGSLISTA 14
TETKAMPEN 14
TETTVOKST 14
TETTEMIDDELET 14
TETDUOENE 13
TETTEGRASENE 13
TETRAGONALT 13
TETRAGONALE 13
TETSJIKTA 13
TETRAGONENE 13
TETTEMELKEN 13
TETTEMELKER 13
TETRAEDRISKE 13
TETTEGRESSET 13
TETTGRENDENE 13
TETNINGSLIST 13
TETBILDENE 13
TETANUSENE 13
TETPLASSEN 13
TETPLASSER 13
TETTEMIDLENE 13
TETRAGONAL 12
TETTGRENDER 12
TETTEMIDLER 12
TETRAEDRISK 12
TETANUSEN 12
TETDUOER 12
TETTEMIDDEL 12
TETRAGONER 12
TETTEMELKA 12
TETTEGRASET 12
TETANUSER 12
TETRAPOD 12
TETTEMIDLET 12
TETTGRENDEN 12
TETBILDER 12
TETKAMP 12
TETDUOEN 12
TETSJIKT 12
TETTSITTENDE 12
TETTGRENDTE 12
TETBILDET 12
TETRAGONEN 12
TETTELISTENE 12
TETTHETENE 12
TETTEGRESSA 12
TETTSTEDENE 11
TETNINGENE 11
TETTELISTEN 11
TETTEGRESS 11
TETBILDA 11
TETBILDE 11
TETSTRIDENE 11
TETTHETER 11
TETTEMELK 11
TETTHETEN 11
TETTINGENE 11
TETTEMIDLA 11
TETFELTENE 11
TETPLASS 11
TETTELISTER 11
TETRAEDRENE 11
TETTGRENDA 11
TETTGRENDT 11
TETTEGRASA 11
TETRAEDERET 11
TETTRIOENE 11
TETTINGER 10
TETTRIOER 10
TETNINGER 10
TETSTRIDEN 10
TETSTRIDER 10
TETTHETA 10
TETRAGON 10
TETANUS 10
TETDUO 10
TETLAGENE 10
TETTELISTA 10
TETFELTER 10
TETTSTEDET 10
TETNINGEN 10
TETTEGRAS 10
TETTSTEDER 10
TETTGREND 10
TETTRIOEN 10
TETRAEDRET 10
TETTINGEN 10
TETFELTET 10
TETNINGA 9
TETFELTA 9
TETRAEDRE 9
TETTHET 9
TETLAGET 9
TETTINGA 9
TETTELIST 9
TETRAEDER 9
TETRAEDRA 9
TETNING 8
TETTING 8
TETTRIO 8
TETTENDE 8
TETFELT 8
TETNENDE 8
TETTESTE 8
TETTSTED 8
TETSTRID 8
TETLAGA 8
TETNETE 7
TETTERE 7
TETLAG 7
TETTETE 7
TETTEDE 7
TETTEST 7
TETNEDE 7
TETTENE 7
TETNES 6
TETTET 6
TETTEN 6
TETNER 6
TETTES 6
TETENE 6
TETNET 6
TETTER 6
TETNA 5
TETER 5
TETTA 5
TETNE 5
TETEN 5
TETTE 5
TETT 4
TETN 4
TETE 4

Ord som slutter med TET

OrdPoeng
BYLTET 14
PYNTET 14
WELTET 13
TET 13
BUKTET 13
TET 12
AVÅTET 12
BUTTET 12
BUSTET 12
PUSTET 12
BUNTET 12
HØSTET 12
PRUTET 12
MYNTET 12
LYTTET 11
LØFTET 11
SYLTET 11
YMTET 11
SØFTET 11
NYTTET 11
FUKTET 11
RØKTET 11
LYSTET 11
KYTET 11
RØFTET 11
MYTET 11
RYSTET 11
DYSTET 11
FLØTET 11
BLOTET 10
LUFTET 10
FUTTET 10
TYTET 10
TUFTET 10
TET 10
VAKTET 10
BIKTET 10
LUKTET 10
PAKTET 10
KULTET 10
NØSTET 10
KUSTET 10
KUTTET 10
PLOTET 10
ØKTET 10
KNUTET 10
TUKTET 10
RØSTET 10
LYTET 10
HUTET 10
ÆTTET 10
YSTET 10
TØLTET 10
GUTTET 10
SYTET 10
FURTET 10
VEKTET 10
TET 10
VETTET 9
YTET 9
VENTET 9
BEITET 9
VALTET 9
URATET 9
POTET 9
BERTET 9
VANTET 9
ØRTET 9
VELTET 9
DEPTET 9
HEKTET 9
RUSTET 9
HEFTET 9
BOTET 9
PRATET 9
MUTET 9
SUTTET 9
TET 9
BELTET 9
LUNTET 9
VATTET 9
TET 9
BESTET 9
PATTET 9
PIETET 9
EPITET 9
HOSTET 9
KUTET 9
BASTET 9
TET 9
RAUTET 9
RULTET 9
DUSTET 9
PANTET 9
VEITET 9
TET 9
HOLTET 9
RUTTET 9
KONTET 8
KOSTET 8
LUTET 8
KROTET 8
RUTET 8
TUTET 8
HALTET 8
TOKTET 8
HENTET 8
GODTET 8
HASTET 8
HOTET 8
TET 8
HINTET 8
TOFTET 8
GIFTET 8
TET 8
MAKTET 8
HITTET 8
BATET 8
FORTET 8
KASTET 7
TEFTET 7
FISTET 7
MEITET 7
SAKTET 7
KRATET 7
ROSTET 7
LAFTET 7
RAFTET 7
LEKTET 7
FEITET 7
MASTET 7
ÅTET 7
FERTET 7
DOTTET 7
HETET 7
HATET 7
FOTET 7
MOTET 7
MELTET 7
KARTET 7
KRITET 7
FESTET 7
MALTET 7
KEITET 7
FINTET 7
FLATET 7
ROTTET 7
FARTET 7
GANTET 7
FETTET 7
DIKTET 7
GRATET 7
FELTET 7
MISTET 7
KITTET 7
SKATET 7
AKTET 6
OSTET 6
TANTET 6
LETTET 6
TETTET 6
EKTET 6
KATET 6
DALTET 6
TELTET 6
SOTET 6
NATTET 6
ROTET 6
DILTET 6
MATET 6
FATET 6
AMTET 6
TILTET 6
TASTET 6
FETET 6
LISTET 6
NESTET 6
LESTET 6
LEITET 6
TESTET 6
RISTET 6
DRITET 6
RASTET 6
TITTET 6
RATTET 6
NITTET 6
SELTET 6
SLITET 6
DETTET 6
NETTET 6
ERTET 5
DETET 5
INTET 5
ALTET 5
ELTET 5
LATET 5
ESTET 5
SETET 5
RATET 5
ANTET 5
RITET 5
NATET 5
ARTET 5
NITET 5

Bøyningsformer av TET

Lignende ord av TET

Anagram av TET

For mer informasjon om ordet TET kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TET til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok