TIM i Scrabble - ordspill.com

TIM i Scrabble

TIM er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver IMT.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
T1I1M2

Ved å legge til én bokstav til TIM kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
IMOT 6
KIMT 6
FIMT 6
DIMT 5
RIMT 5
TIME 5
TIMA 5
TAIM 5
STIM 5
MILT 5
MIST 5
MINT 5
MIDT 5
MEIT 5
LIMT 5
ITEM 5
TRIM 5

Ord som starter på TIM

OrdPoeng
TIMÅLSSCOREREN 28
TIMÅLSSCORERNE 28
TIMÅLSSCORERE 27
TIMÅLSSCORER 26
TIMECHARTERET 25
TIMECHARTRENE 25
TIMECHARTRET 24
TIMECHARTRER 24
TIMEFORBRUKENE 24
TIMELØNNSKRAVET 24
TIMELØNNSKRAVA 23
TIMECHARTER 23
TIMEFORBRUKET 23
TIMECHARTRA 23
TIMEFORBRUKA 22
TIMELØNNSKRAV 22
TIMEFORTJENESTA 21
TIMEFORTJENESTE 21
TIMEFORBRUK 21
TIMEBETALINGENE 20
TIMEKAPASITETER 20
TIMEBELASTNINGA 20
TIMEKAPASITETEN 20
TIMELØNNINGENE 20
TIMEBESTILLINGA 20
TIMEFORDELINGER 19
TIMEBESTILLING 19
TIMEBELASTNING 19
TIMEBETALINGER 19
TIMEFORDELINGEN 19
TIMELØNNINGER 19
TIMEBETALINGEN 19
TIMEUTGANGENE 19
TIMELØNNINGEN 19
TIMEBETALINGA 18
TIMEUTGANGER 18
TIMEFORDELINGA 18
TIMEUTGANGEN 18
TIMEKAPASITET 18
TIMELØNNINGA 18
TIMELØNNING 17
TIMEBETALING 17
TIMELÆREREN 17
TIMELÆRERNE 17
TIMELIGHETENE 17
TIMETABELLENE 17
TIMEFORDELING 17
TIMETILLEGGENE 17
TIMEMÅLERNE 16
TIMEBUENE 16
TIMELØNNETE 16
TIMELØNNEDE 16
TIMEMÅLEREN 16
TIMELØNNENE 16
TIMEVERKENE 16
TIMELÆRERE 16
TIMETABELLER 16
TIMETABELLEN 16
TIMEUTGANG 16
TIMELIGHETEN 16
TIMELIGHETER 16
TIMEAVTALENE 16
TIMETILLEGGET 16
TIMEBUEN 15
TIMEBETALTE 15
TIMESRUTENE 15
TIMEVERKET 15
TIMEAVTALEN 15
TIMETILLEGGA 15
TIMEVISEREN 15
TIMELØNNET 15
TIMEVERKER 15
TIMANNSLAGENE 15
TIMEMÅLERE 15
TIMELØNNER 15
TIMBALISENE 15
TIMEVISERNE 15
TIMPANOENE 15
TIMOKRATIENE 15
TIMELÆRER 15
TIMEPRISENE 15
TIMEPLANENE 15
TIMEAVTALER 15
TIMEBUER 15
TIMELIGHETA 15
TIMINUTTERS 15
TIMELØNNEN 15
TIMEBETALT 14
TIMEPLANER 14
TIMETABELL 14
TIMBALISER 14
TIMEGLASSENE 14
TIMORESISKE 14
TIMEVISERE 14
TIMEAVTALE 14
TIMESRUTEN 14
TIMEANTALLENE 14
TIMANNSLAGET 14
TIMETILLEGG 14
TIMOKRATIER 14
TIMOKRATIET 14
TIMERAMMENE 14
TIMPANIENE 14
TIMEPRISER 14
TIMELIGHET 14
TIMEVERKA 14
TIMESRUTER 14
TIMBALISEN 14
TIMELØNNA 14
TIMPANOEN 14
TIMEPRISEN 14
TIMEMÅLER 14
TIMELØNTE 14
TIMEPLANEN 14
TIMPANOER 14
TIMESRUTA 13
TIMESVIST 13
TIMORESEREN 13
TIMBALENE 13
TIMEGLASSET 13
TIMANNSLAGA 13
TIMEVISER 13
TIMEGLASENE 13
TIMEANTALLET 13
TIMESRUTE 13
TIMELØNN 13
TIMORESERNE 13
TIMESVISE 13
TIMEVERK 13
TIMORESISK 13
TIMEBU 13
TIMELØNT 13
TIMERAMMEN 13
TIMOKRATIA 13
TIMERAMMER 13
TIMBALEN 12
TIMESATSENE 12
TIMEGLASET 12
TIMETALLENE 12
TIMORESERE 12
TIMEPRIS 12
TIMPANO 12
TIMERAMME 12
TIMANNSLAG 12
TIMOTEIENE 12
TIMEANTALLA 12
TIMBALIS 12
TIMBALER 12
TIMESVIS 12
TIMEGLASSA 12
TIMEPLAN 12
TIMELISTENE 12
TIMBRENE 12
TIMOKRATI 12
TIMERAMMA 12
TIMBRER 11
TIMBREN 11
TIMEVIS 11
TIMPANI 11
TIMOTEIER 11
TIMORESER 11
TIMEANTALL 11
TIMESATSEN 11
TIMINGENE 11
TIMELANGE 11
TIMELISTEN 11
TIMELISTER 11
TIMETALLET 11
TIMOTEIEN 11
TIMESATSER 11
TIMEGLASA 11
TIMELANGT 11
TIMELEIENE 11
TIMEGLASS 11
TIMIANENE 10
TIMETEREN 10
TIMELIGE 10
TIMINGEN 10
TIMELANG 10
TIMELEIEN 10
TIMETALLA 10
TIMELEIER 10
TIMINGER 10
TIMELISTE 10
TIMBAL 10
TIMEGLAS 10
TIMBRE 10
TIMELISTA 10
TIMETERNE 10
TIMINGA 9
TIMOTEI 9
TIMELIG 9
TIMIANEN 9
TIMIANER 9
TIMETERE 9
TIMELEIE 9
TIMILENE 9
TIMETALL 9
TIMELEIA 9
TIMESATS 9
TIMANNS 8
TIMING 8
TIMENDE 8
TIMILEN 8
TIMETER 8
TIMILA 7
TIMIAN 7
TIMETE 7
TIMEDE 7
TIMIDE 7
TIMTES 7
TIMENE 7
TIMIL 6
TIMEN 6
TIMES 6
TIMID 6
TIMET 6
TIMER 6
TIME 5
TIMA 5

Ord som slutter med TIM

OrdPoeng
MAKRELLSTIM 14
TORSKESTIM 13
FISKESTIM 12
ILLEGITIM 11
SEPTIM 10
SILDESTIM 10
LEGITIM 9
MARITIM 9
INTIM 6
STIM 5

Lignende ord av TIM

Anagram av TIM

For mer informasjon om ordet TIM kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TIM til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok