TISK i Scrabble - ordspill.com

TISK i Scrabble

TISK er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver IKST.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
T1I1S1K2

Ved å legge til én bokstav til TISK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
IKTYS 11
BISKT 9
SPIKT 9
IKTUS 9
SVIKT 9
KVIST 9
SJIKT 9
HIKST 8
FIKST 7
SKIMT 7
SKIFT 7
SLIKT 6
SNIKT 6
STILK 6
STEIK 6
STIKL 6
SKITE 6
STINK 6
TISKA 6
TISKE 6
SKITN 6
SKILT 6
SKITA 6
SKIRT 6
SKINT 6
ETISK 6
SKEIT 6
SIKTE 6
SIKTA 6
SIKET 6
KNIST 6
KISTE 6
KISTA 6
KISET 6
KEIST 6
TRIKS 6

Ord som starter på TISK

OrdPoeng
TISKINGENE 12
TISKINGER 11
TISKINGEN 11
TISKINGA 10
TISKING 9
TISKENDE 9
TISKETE 8
TISKENE 8
TISKEDE 8
TISKET 7
TISKER 7
TISKES 7
TISKA 6
TISKE 6

Ord som slutter med TISK

OrdPoeng
USYMPATISK 23
CYSTISK 22
HYPOTETISK 22
KUWAITISK 21
KYPRIOTISK 21
HYPNOTISK 21
FASCISTISK 21
SYMBIOTISK 21
PSYKOTISK 20
AUTOLYTISK 20
BURJATISK 19
SKORBUTISK 19
SYNOPTISK 19
SYMPATISK 19
PARALYTISK 19
BOMBASTISK 19
PNEUMATISK 18
SUBARKTISK 18
EGYPTISK 18
KRYPTISK 18
GYMNASTISK 18
SYNTAKTISK 17
SYFILITISK 17
BAPTISTISK 17
DYSLEKTISK 17
UDMURTISK 17
KUBISTISK 17
EPILEPTISK 17
LYMFATISK 17
UPOLITISK 17
YRKESETISK 17
SOVJETISK 17
UDOGMATISK 17
UPRAKTISK 17
JESUITTISK 17
VESTGOTISK 16
URBRITISK 16
AUSTGOTISK 16
UPOETISK 16
ENZYMATISK 16
PURISTISK 16
AUTOMATISK 16
ØSTGOTISK 16
VANUATISK 16
AKROBATISK 16
JAKUTISK 16
PROKLITISK 16
PAPISTISK 16
NYGOTISK 16
PRAGMATISK 16
UROMANTISK 16
BAKKANTISK 16
SKJEMATISK 16
ASYNDETISK 16
PROFETISK 15
HUSITTISK 15
DIALYTISK 15
UPARTISK 15
SYNDETISK 15
DYNASTISK 15
ØDEMATISK 15
SYNTETISK 15
ANALYTISK 15
TRAUMATISK 15
PYTISK 15
PATRIOTISK 15
ALBINOTISK 15
KVADRATISK 15
PROSENTISK 15
ZYGOTISK 15
ZEUGMATISK 15
ALFABETISK 15
KIRIBATISK 15
PRISMATISK 15
APOLITISK 14
NEUROTISK 14
PRESENTISK 14
REUMATISK 14
SPIRANTISK 14
ATAVISTISK 14
PARITETISK 14
DESPOTISK 14
SUNNITTISK 14
BALLISTISK 14
FLEGMATISK 14
MAURITISK 14
PIETISTISK 14
NAIVISTISK 14
ANTIPATISK 14
UTILISTISK 14
BANKETISK 14
NEVROTISK 14
REVMATISK 14
AKROMATISK 14
TELEPATISK 14
ANAPESTISK 14
DUALISTISK 14
MYSTISK 14
HERMETISK 13
LEVITTISK 13
AKVATISK 13
STOKASTISK 13
KROMATISK 13
AFORISTISK 13
LEVANTISK 13
UEROTISK 13
EMPATISK 13
ORGIASTISK 13
HOLISTISK 13
ENIGMATISK 13
KLOROTISK 13
MYTISK 13
PRAKTISK 13
IDIOMATISK 13
AUTENTISK 13
AUTISTISK 13
UESTETISK 13
PEDANTISK 13
UKRITISK 13
HETTITTISK 13
BASALTISK 13
DIURETISK 13
KAUSTISK 13
DIABETISK 13
KOGNATISK 13
SKLEROTISK 13
SJIITTISK 13
ABIOTISK 13
SKISMATISK 13
ATOMISTISK 13
APLITTISK 13
KOSMETISK 13
UTAKTISK 13
TRUISTISK 13
POLITISK 13
KATEKETISK 13
ANOREKTISK 13
MAGMATISK 13
DOGMATISK 13
KOPTISK 13
TEOKRATISK 13
INUITTISK 13
UELASTISK 13
STIGMATISK 13
ELLIPTISK 13
NEPOTISK 13
NUDISTISK 13
SKEPTISK 13
AKUSTISK 13
EKSEGETISK 13
HAMITTISK 13
DIALEKTISK 12
GIGANTISK 12
KORINTISK 12
SOFISTISK 12
ASEPTISK 12
POETISK 12
FILMATISK 12
NORDISTISK 12
SPASTISK 12
KULTISK 12
NARKOTISK 12
EKLEKTISK 12
TITOISTISK 12
PATETISK 12
ARITMETISK 12
ANIMISTISK 12
BIOTISK 12
PLASTISK 12
AVIATISK 12
ENERGETISK 12
DIAKRITISK 12
ANTARKTISK 12
GRANITTISK 12
AGNOSTISK 12
SIONISTISK 12
ORGASTISK 12
GALAKTISK 12
MONISTISK 12
LEMMATISK 12
AKROSTISK 12
NEOLITTISK 12
LOGISTISK 12
ROMANTISK 12
ASOMATISK 12
KLIMATISK 12
PARETISK 12
OSMOTISK 12
OOLITTISK 12
AROMATISK 12
ALEUTISK 12
MAGNETISK 12
EGOISTISK 12
SENGOTISK 12
SOKRATISK 12
HIERATISK 12
SARKASTISK 12
MAOISTISK 12
GEODETISK 12
SINAITTISK 11
HERETISK 11
BALTISK 11
DADAISTISK 11
MARXISTISK 11
SEMITTISK 11
FONETISK 11
TAHITISK 11
DRAMATISK 11
BRITISK 11
OPTISK 11
SONANTISK 11
APATISK 11
STILISTISK 11
LEGEETISK 11
KROATISK 11
DIDAKTISK 11
GNOSTISK 11
EKSOTISK 11
ENKLITISK 11
ASTMATISK 11
TSARISTISK 11
NAUTISK 11
DALMATISK 11
SEMANTISK 11
EMFATISK 11
TEORETISK 11
SOMATISK 11
TAOISTISK 11
PARTISK 11
FASISTISK 11
RAKITTISK 11
SOLISTISK 11
SEPTISK 11
HEKTISK 11
REALISTISK 11
STATISTISK 11
FRENETISK 11
ABATISK 11
ANESTETISK 11
ALIFATISK 11
SARMATISK 11
EKSTATISK 11
KAOTISK 10
FAKTISK 10
UETISK 10
GIKTISK 10
ATLANTISK 10
ATEISTISK 10
ARTISTISK 10
AGNATISK 10
DEIKTISK 10
GENETISK 10
DIETETISK 10
TEMATISK 10
SELOTISK 10
FANATISK 10
KELATISK 10
LITOTISK 10
KINETISK 10
OSSETISK 10
ASKETISK 10
IDIOTISK 10
RASISTISK 10
NILOTISK 10
HAITISK 10
SADISTISK 10
NAZISTISK 9
ASIATISK 9
KELTISK 9
GOTISK 9
TEISTISK 9
DEISTISK 9
KRITISK 9
ESTETISK 9
LAOTISK 9
DRASTISK 9
TAKTISK 9
KRETISK 9
IDENTISK 9
ELASTISK 9
EROTISK 9
SEXISTISK 9
ATLETISK 9
AFATISK 9
ARKTISK 9
ONTISK 8
LITTISK 8
STATISK 8
LITISK 7
ESTISK 7
ATTISK 7
ETISK 6

Bøyningsformer av TISK

Lignende ord av TISK

Anagram av TISK

For mer informasjon om ordet TISK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TISK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok