TOR i Scrabble - ordspill.com

TOR i Scrabble

TOR er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ORT.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
T1O2R1

Ved å legge til én bokstav til TOR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
TORY 10
BORT 8
PORT 8
TORV 8
TORP 8
TJOR 8
ROPT 8
PTRO 8
UTRO 8
JORT 8
HORT 7
MORT 6
ROMT 6
TORG 6
FORT 6
KORT 6
KROT 6
TROM 6
TROA 5
TROE 5
TRIO 5
EROT 5
TRON 5
TORN 5
TROS 5
TORE 5
TORA 5
TIRO 5
TOER 5
ORTA 5
TARO 5
STOR 5
SORT 5
ROTS 5
DORT 5
ROTA 5
ROST 5
ROET 5
LORT 5
OTRE 5
OTRA 5
OTER 5
ROTE 5

Ord som starter på TOR

OrdPoeng
TORADSBYGGA 22
TORPEDOBÅT 21
TORYVELGERE 21
TORADSBYGG 21
TORVMYRENE 20
TORDENVÆRET 20
TORYVELGER 20
TORPEDORØRA 20
TORSKEYNGEL 19
TORDENVÆRA 19
TOREVÆRENE 19
TORNEBUSKEN 19
TORNEBUSKER 19
TORPEDORØR 19
TORVMYRER 19
TORVJORDENE 19
TORVSTRØENE 19
TORVMYREN 19
TORVJORDER 18
TORTUROFFER 18
TORVJORDEN 18
TORSKEKVOTE 18
TOREVÆRET 18
TORVMYRA 18
TORDENVÆR 18
TORVSTRØET 18
TOREVÆRA 17
TORTURKAMRE 17
TORGMØTENE 17
TORNEBUSK 17
TORVMYR 17
TORSKETUNGE 17
TORSKETUNGA 17
TORVSTRØA 17
TORGBUENE 17
TORTURKAMRA 17
TORVJORDA 17
TORTUROFRE 16
TORGBUEN 16
TOREVÆR 16
TORTUROFRA 16
TORGBUER 16
TORVJORD 16
TORVSTRØ 16
TORSKEMUNN 16
TORGMØTER 16
TORGMØTET 16
TORGBODENE 16
TORPEDERING 16
TORDENBRAKA 16
TORSKELEVER 16
TORGPRISENE 16
TORTURERING 16
TORSKEHODER 16
TORDENGUDEN 16
TORSKELEVRA 16
TORSKEHODET 16
TORDENGUDER 16
TORDENRØSTA 16
TORSKELEVRE 16
TORSKEHODA 15
TORGBODER 15
TORGHANDLER 15
TORGMØTA 15
TORSKEROGNA 15
TORPEDOENE 15
TORSKEFISKA 15
TORSJONENE 15
TORVINGENE 15
TORNEFULLT 15
TORGPRISER 15
TORDENBRAK 15
TORNEKVIST 15
TORTURISTEN 15
TORDENRØST 15
TORSKEHODE 15
TORNEFULLE 15
TORGBODEN 15
TORGBUA 15
TORVTAKENE 15
TORTURISTER 15
TORSKEFISKE 15
TORGMØTE 15
TORGPRISEN 15
TORGSALGENE 14
TORVINGEN 14
TORVTAKET 14
TORSJONEN 14
TORNEKRONEN 14
TORPEDOEN 14
TORTURERER 14
TORSJONER 14
TORGBU 14
TORNEFULL 14
TORVINGER 14
TORDENGUD 14
TORSKEAFTEN 14
TORGKONENE 14
TORSKEFILET 14
TORSKEROGN 14
TORNEKRONER 14
TOROMMERNE 14
TORPEDERES 14
TORGHANDEL 14
TORDIVLENE 14
TORPEDOER 14
TOROMMEREN 14
TORPEDERER 14
TORSKESTIMA 14
TORDIVELEN 14
TORPEDERTE 14
TORSKEFARM 14
TORSKEFISK 14
TORTURERES 14
TORTURERTE 14
TORBISTENE 14
TORDNINGENE 13
TORGSALGET 13
TORTURERE 13
TORNEKRONA 13
TOREADORENE 13
TORGDAGENE 13
TORNIRISKER 13
TORNEKRATTA 13
TORGKONEN 13
TORNEKRONE 13
TORNIRISKEN 13
TORSKESTIM 13
TORDIVLER 13
TORBISTEN 13
TORTURENE 13
TORNEROSENE 13
TORTURERT 13
TORTURIST 13
TORPEDERE 13
TORVTAKA 13
TORPEDERT 13
TORGKONER 13
TORBISTER 13
TORYENE 13
TOROMMERE 13
TORGBOD 13
TORVINGA 13
TORGPRIS 13
TOREADOREN 12
TORVING 12
TORDENTALEN 12
TORVENDE 12
TORDIVEL 12
TORNEKRATT 12
TORNEROSEN 12
TOROMMER 12
TORSDAGENE 12
TORNEKRANS 12
TORDNINGER 12
TORTURER 12
TORNADOENE 12
TORPEDO 12
TORGTALENE 12
TORYEN 12
TORNEROSER 12
TOREADORER 12
TORSJON 12
TORYER 12
TORDENTALER 12
TORDNINGEN 12
TORVTAK 12
TORNISTERET 12
TORGKONE 12
TORGKONA 12
TORTILLAENE 12
TORUSENE 12
TORGDAGEN 12
TORGDAGER 12
TORNISTRENE 12
TORPEDER 12
TORTUREN 12
TORGSALGA 12
TORNADOEN 11
TOREROENE 11
TORNADOER 11
TORVENE 11
TORVEDE 11
TORVETE 11
TORGTALEN 11
TORUSEN 11
TORDENTALE 11
TORDNINGA 11
TORBIST 11
TORPENE 11
TORGTALER 11
TORNEROSA 11
TORTILLAEN 11
TORNISTRET 11
TORGSALG 11
TORNEROSE 11
TORNIRISK 11
TORUSER 11
TORTILLAER 11
TORSDAGER 11
TORSDAGEN 11
TORINGENE 11
TORGDAG 10
TORY 10
TORPET 10
TORADERNE 10
TORVEN 10
TORNISTRE 10
TORNISTRA 10
TORADEREN 10
TORINGER 10
TORVER 10
TORINGEN 10
TORDNING 10
TOREROER 10
TORSOENE 10
TOREROEN 10
TORNISTER 10
TORTUR 10
TORGTALE 10
TORDENENE 10
TORSKENE 10
TOREADOR 10
TORVES 10
TORVET 10
TORDNENDE 10
TORPA 9
TOROMS 9
TORVA 9
TORUS 9
TORVE 9
TORSDAG 9
TORGENE 9
TORSKER 9
TORDNEDE 9
TORDENEN 9
TORTILLA 9
TORDENER 9
TORDNETE 9
TORADERE 9
TORNADO 9
TORSKEN 9
TORSOER 9
TORINGA 9
TORSOEN 9
TORAENE 8
TORV 8
TORP 8
TORENDE 8
TORDNET 8
TORNENE 8
TORDNER 8
TORING 8
TORDNES 8
TORERO 8
TORADER 8
TORNETE 8
TORGET 8
TORSK 7
TORNER 7
TORAER 7
TORNET 7
TORSO 7
TORAEN 7
TORNEN 7
TORENE 7
TORDNE 7
TORGA 7
TORDEN 7
TORDNA 7
TORER 6
TORDE 6
TORET 6
TOREN 6
TORDN 6
TORG 6
TORN 5
TORE 5
TORA 5
TORT 5

Ord som slutter med TOR

OrdPoeng
BYPLANKONTOR 26
AVLØPSSEKTOR 24
PÅHENGSMOTOR 24
HJØRNEKONTOR 24
RØYKDETEKTOR 24
KLUBBKONTOR 24
BYGGESEKTOR 23
POLYHISTOR 22
HJELPEMOTOR 22
WANKELMOTOR 22
MILJØFAKTOR 22
KJØREKONTOR 22
HJEMMEKONTOR 22
SYNKRONMOTOR 22
OSCILLATOR 21
AKKUMULATOR 21
BYTTEMOTOR 21
KULTURSEKTOR 21
BØRSTRAKTOR 20
BISPEKONTOR 20
RHESUSFAKTOR 20
HOVEDKONTOR 20
PLUSSFAKTOR 20
HOVEDFAKTOR 20
HYREKONTOR 20
HUNDEDOKTOR 19
PROKURATOR 19
BOKSERMOTOR 19
HAVNEKONTOR 19
HOVEDSEKTOR 19
USURPATOR 19
MANIPULATOR 19
SMÅINVESTOR 19
TRYNEFAKTOR 19
AUCTOR 19
KOMPRIMATOR 19
KJEMPESTOR 19
HOVEDMOTOR 19
APPLIKATOR 18
ÆRESDOKTOR 18
OBSERVATOR 18
KULTIVATOR 18
DUPLIKATOR 18
KARBURATOR 18
PATENTKONTOR 18
EVAPORATOR 18
KOMMUTATOR 18
PRESTEKONTOR 18
SJEFSKONTOR 18
VEKSTFAKTOR 18
KOMPENSATOR 18
BOLIGSEKTOR 18
PROJEKTOR 18
KIROPRAKTOR 18
VAREDEBITOR 18
PRESSEKONTOR 18
MINUSFAKTOR 18
KATALYSATOR 18
RESERVEMOTOR 18
LUBRIKATOR 18
POSTKONTOR 17
BENSINMOTOR 17
PRIMFAKTOR 17
UNDERKONTOR 17
SØKEMOTOR 17
INKUBATOR 17
BANKKONTOR 17
HEIMEKONTOR 17
KONSERVATOR 17
KOMPAKTOR 17
BELTETRAKTOR 17
FABULATOR 17
FLYMOTOR 17
PARTIKONTOR 17
KONSPIRATOR 17
MEGLERKONTOR 17
KONTORSEKTOR 17
STORINVESTOR 17
TRUNKMOTOR 17
BÅTMOTOR 17
FOGDEKONTOR 17
KOMPILATOR 17
KEMNERKONTOR 17
SKIPSMOTOR 17
VEKTFAKTOR 17
DOCTOR 17
KALKULATOR 16
SKARIFIKATOR 16
PERKOLATOR 16
OLJESEKTOR 16
SKOGKONTOR 16
PERFORATOR 16
PLANKONTOR 16
PASSKONTOR 16
ANALYSATOR 16
BANKSEKTOR 16
HESTEDOKTOR 16
TRIUMFATOR 16
SKATTEKONTOR 16
ILLUMINATOR 16
SKOLEKONTOR 16
POLARISATOR 16
HELSEFAKTOR 16
LOKALKONTOR 16
KLIMAFAKTOR 16
URANREAKTOR 16
TREKKFAKTOR 16
ARVEFAKTOR 16
STRIKKMOTOR 16
AVLSREAKTOR 16
FILIALKONTOR 16
VEGKONTOR 16
MEDINVESTOR 16
ENKELTFAKTOR 16
KOMMENTATOR 16
DAMPMOTOR 16
SOSIALKONTOR 16
HEKKMOTOR 16
VASOMOTOR 16
KONDUKTOR 16
KONVEKTOR 16
TABULATOR 16
LOVKONTOR 16
PRESEPTOR 16
LAGERKONTOR 15
ENFASEMOTOR 15
KASSAKONTOR 15
VEGSEKTOR 15
VINDMOTOR 15
PROSEKTOR 15
KRAFTSEKTOR 15
HELSESEKTOR 15
SKOLESEKTOR 15
KIRKESEKTOR 15
STRESSFAKTOR 15
VEIKONTOR 15
DUMPTOR 15
STIMULATOR 15
KONSENTRATOR 15
MODULATOR 15
VISEREKTOR 15
VIBRATOR 15
ATOMREAKTOR 15
SKADEKONTOR 15
PULSATOR 15
PROMOTOR 15
KOORDINATOR 15
KOLONISATOR 15
SALGSKONTOR 15
SIVILISATOR 15
MINEDETEKTOR 15
GRENSESEKTOR 15
TANDEMMOTOR 15
ORDREKONTOR 15
JEVNSTOR 15
PROREKTOR 15
RAKETTMOTOR 15
BILKONTOR 15
KRETSKONTOR 15
KASSEKONTOR 15
NORSKLEKTOR 15
DRIVMOTOR 15
TEGNEKONTOR 15
EMULGATOR 15
JETTMOTOR 15
INHIBITOR 15
GIROKONTOR 15
UTEKONTOR 15
EKSEKUTOR 15
PROTEKTOR 15
MAKTFAKTOR 15
INKVISITOR 15
MOTIVATOR 15
REKKEMOTOR 15
SOSIALSEKTOR 15
RESPIRATOR 14
VENTILATOR 14
JETMOTOR 14
EKSAMINATOR 14
KONTRAKTOR 14
LASTEKONTOR 14
ORGANISATOR 14
STATSKONTOR 14
EKSERPTOR 14
INSPIRATOR 14
DIESELMOTOR 14
MELLOMSTOR 14
HALVSTOR 14
BILMOTOR 14
VEISEKTOR 14
NAVIGATOR 14
KONDENSATOR 14
AKTIVATOR 14
AGRARSEKTOR 14
LEGEKONTOR 14
SIMULATOR 14
FORKONTOR 14
PLAGIATOR 14
REFORMATOR 14
REGULATOR 14
INFORMATOR 14
IMPERATOR 14
JETTESTOR 13
INJEKTOR 13
INDUKTOR 13
STARTMOTOR 13
TIDSFAKTOR 13
LASTFAKTOR 13
REKORDSTOR 13
VISITATOR 13
SENDELEKTOR 13
OPERATOR 13
INFILTRATOR 13
MIDDELSSTOR 13
KOLLEKTOR 13
REGISTRATOR 13
FAGSEKTOR 13
EMULATOR 13
TOTALISATOR 13
SOLFAKTOR 13
AKSELERATOR 13
SEPARATOR 13
GASSMOTOR 13
FUNKTOR 13
KRAVSTOR 13
GASSEKTOR 12
DEFLEKTOR 12
PREDATOR 12
MIDDELSTOR 12
RESEPTOR 12
RULLATOR 12
INVESTOR 12
INKASSATOR 12
ELEVATOR 12
EKVATOR 12
REFLEKTOR 12
KVANTOR 12
FLOMSTOR 12
NEVESTOR 12
EJEKTOR 12
ELIMINATOR 12
TERMINATOR 12
KURATOR 12
JAMSTOR 12
INHALATOR 12
KVESTOR 12
MODERATOR 12
KONDITOR 11
OVSTOR 11
ESTIMATOR 11
INDIKATOR 11
SVARTOR 11
GENERATOR 11
METERSTOR 11
GLADIATOR 11
DETONATOR 11
TRANSISTOR 11
VEKTOR 11
ALLIGATOR 11
DEBITOR 11
ISOLATOR 10
PASTOR 10
KREDITOR 10
RESITATOR 10
DETEKTOR 10
MONITOR 10
DIKTATOR 10
ELMOTOR 10
AGITATOR 10
TAKSATOR 10
PRETOR 10
IMITATOR 10
TUTOR 9
AUTOR 9
TESTATOR 9
DOKTOR 9
RADIATOR 9
ELEKTOR 9
FAKTOR 9
TRAKTOR 9
DONATOR 9
REAKTOR 9
KONTOR 9
SEKTOR 8
MOTOR 8
SENATOR 8
REKTOR 8
KANTOR 8
KASTOR 8
LEKTOR 8
MENTOR 8
LIKTOR 8
ORATOR 8
ROTOR 7
NESTOR 7
STATOR 7
AKTOR 7
RETOR 6
DATOR 6
STOR 5

Lignende ord av TOR

Anagram av TOR

For mer informasjon om ordet TOR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TOR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok