TOR i Scrabble - ordspill.com

TOR i Scrabble

TOR er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ORT.

Scrabble poeng
4
Scrabble poeng per bokstav
T1O2R1

Ved å legge til én bokstav til TOR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
TORY 10
BORT 8
PORT 8
TORV 8
TORP 8
TJOR 8
ROPT 8
PTRO 8
UTRO 8
JORT 8
HORT 7
MORT 6
ROMT 6
TORG 6
FORT 6
KORT 6
KROT 6
TROM 6
TROA 5
TROE 5
TRIO 5
EROT 5
TRON 5
TORN 5
TROS 5
TORE 5
TORA 5
TIRO 5
TOER 5
ORTA 5
TARO 5
STOR 5
SORT 5
ROTS 5
DORT 5
ROTA 5
ROST 5
ROET 5
LORT 5
OTRE 5
OTRA 5
OTER 5
ROTE 5

Ord som starter på TOR

OrdPoeng
TORADSBYGGA 22
TORADSBYGG 21
TORYVELGERE 21
TORPEDOBÅT 21
TORVMYRENE 20
TORYVELGER 20
TORDENVÆRET 20
TORPEDORØRA 20
TORNEBUSKEN 19
TORVMYREN 19
TOREVÆRENE 19
TORPEDORØR 19
TORNEBUSKER 19
TORVMYRER 19
TORSKEYNGEL 19
TORDENVÆRA 19
TORVSTRØENE 19
TORVJORDENE 19
TORVJORDER 18
TORSKEKVOTE 18
TOREVÆRET 18
TORDENVÆR 18
TORTUROFFER 18
TORVJORDEN 18
TORVMYRA 18
TORVSTRØET 18
TORGBUENE 17
TORVSTRØA 17
TORVJORDA 17
TORVMYR 17
TORGMØTENE 17
TOREVÆRA 17
TORNEBUSK 17
TORSKETUNGA 17
TORTURKAMRA 17
TORTURKAMRE 17
TORSKETUNGE 17
TORDENGUDEN 16
TORVSTRØ 16
TORGBUEN 16
TORDENBRAKA 16
TORSKELEVRA 16
TORDENGUDER 16
TORGBUER 16
TORSKEHODER 16
TORPEDERING 16
TORTUROFRE 16
TORGPRISENE 16
TORSKEMUNN 16
TORGMØTER 16
TORGMØTET 16
TORDENRØSTA 16
TORSKELEVRE 16
TORTURERING 16
TORTUROFRA 16
TORSKELEVER 16
TORGBODENE 16
TOREVÆR 16
TORVJORD 16
TORSKEHODET 16
TORSJONENE 15
TORTURISTEN 15
TORNEFULLT 15
TORNEKVIST 15
TORDENBRAK 15
TORGBUA 15
TORGPRISER 15
TORPEDOENE 15
TORVINGENE 15
TORGHANDLER 15
TORGBODEN 15
TORVTAKENE 15
TORNEFULLE 15
TORGBODER 15
TORSKEFISKA 15
TORSKEROGNA 15
TORGMØTE 15
TORGMØTA 15
TORSKEHODE 15
TORDENRØST 15
TORTURISTER 15
TORSKEHODA 15
TORSKEFISKE 15
TORGPRISEN 15
TORSKEFARM 14
TORDENGUD 14
TORPEDERER 14
TORPEDERTE 14
TORGHANDEL 14
TORPEDERES 14
TORPEDOER 14
TOROMMEREN 14
TORTURERER 14
TORDIVLENE 14
TORDIVELEN 14
TORSKEROGN 14
TORPEDOEN 14
TORVINGER 14
TORTURERTE 14
TORBISTENE 14
TORSJONER 14
TORNEFULL 14
TORVINGEN 14
TORSJONEN 14
TORGKONENE 14
TOROMMERNE 14
TORVTAKET 14
TORSKEFISK 14
TORGBU 14
TORNEKRONEN 14
TORNEKRONER 14
TORGSALGENE 14
TORTURERES 14
TORSKEAFTEN 14
TORSKEFILET 14
TORSKESTIMA 14
TORGSALGET 13
TORNEKRATTA 13
TORGBOD 13
TORDIVLER 13
TORTURENE 13
TORGDAGENE 13
TORBISTEN 13
TORPEDERT 13
TORVINGA 13
TORGKONER 13
TORPEDERE 13
TORNIRISKER 13
TORGPRIS 13
TORNEKRONE 13
TORYENE 13
TORDNINGENE 13
TORNIRISKEN 13
TOREADORENE 13
TORSKESTIM 13
TORNEKRONA 13
TORVTAKA 13
TORTURIST 13
TORNEROSENE 13
TORGKONEN 13
TOROMMERE 13
TORTURERT 13
TORBISTER 13
TORTURERE 13
TORDNINGEN 12
TORDENTALEN 12
TOROMMER 12
TORNISTRENE 12
TORSDAGENE 12
TORDNINGER 12
TORNEKRANS 12
TORPEDO 12
TORNADOENE 12
TORVTAK 12
TORTILLAENE 12
TORNISTERET 12
TORDENTALER 12
TORNEROSEN 12
TORGKONA 12
TORNEROSER 12
TORVENDE 12
TORTURER 12
TOREADORER 12
TORSJON 12
TORTUREN 12
TORPEDER 12
TORYEN 12
TORDIVEL 12
TORGDAGEN 12
TORVING 12
TORUSENE 12
TORGDAGER 12
TORNEKRATT 12
TOREADOREN 12
TORGTALENE 12
TORGSALGA 12
TORGKONE 12
TORYER 12
TORTILLAER 11
TORTILLAEN 11
TORNISTRET 11
TORBIST 11
TORDENTALE 11
TORGTALER 11
TORVETE 11
TORUSER 11
TORVEDE 11
TORUSEN 11
TORVENE 11
TORINGENE 11
TORGTALEN 11
TORPENE 11
TORSDAGER 11
TORNADOER 11
TORDNINGA 11
TORNEROSA 11
TORGSALG 11
TOREROENE 11
TORNIRISK 11
TORNADOEN 11
TORNEROSE 11
TORSDAGEN 11
TORGDAG 10
TORINGEN 10
TORDNENDE 10
TOREADOR 10
TOREROEN 10
TORVES 10
TORTUR 10
TORSOENE 10
TORGTALE 10
TORVET 10
TORINGER 10
TORDNING 10
TOREROER 10
TORNISTRA 10
TORSKENE 10
TORPET 10
TORDENENE 10
TORY 10
TORADERNE 10
TORNISTER 10
TORVEN 10
TORADEREN 10
TORNISTRE 10
TORVER 10
TORVE 9
TORDNETE 9
TORGENE 9
TORDENER 9
TOROMS 9
TORUS 9
TORSOER 9
TORNADO 9
TORINGA 9
TORTILLA 9
TORVA 9
TORSKER 9
TORSKEN 9
TORPA 9
TORADERE 9
TORSOEN 9
TORDNEDE 9
TORDENEN 9
TORSDAG 9
TORDNET 8
TORP 8
TORNETE 8
TORADER 8
TORDNES 8
TORGET 8
TORDNER 8
TORAENE 8
TORNENE 8
TORENDE 8
TORV 8
TORERO 8
TORING 8
TORSK 7
TORAER 7
TORDNA 7
TORNER 7
TORAEN 7
TORNEN 7
TORGA 7
TORDEN 7
TORSO 7
TORENE 7
TORNET 7
TORDNE 7
TORET 6
TORG 6
TORDE 6
TORDN 6
TOREN 6
TORER 6
TORE 5
TORN 5
TORA 5
TORT 5

Ord som slutter med TOR

OrdPoeng
HJØRNEKONTOR 24
KLUBBKONTOR 24
RØYKDETEKTOR 24
AVLØPSSEKTOR 24
FLYSIMULATOR 23
BYGGESEKTOR 23
HJELPEMOTOR 22
POLYHISTOR 22
MILJØFAKTOR 22
WANKELMOTOR 22
KJØREKONTOR 22
TRYGDEKONTOR 21
OSCILLATOR 21
GYMNASLEKTOR 21
IMPROVISATOR 21
KOMMUNIKATOR 21
BYTTEMOTOR 21
AKKUMULATOR 21
HOVEDFAKTOR 20
PLUSSFAKTOR 20
BØRSTRAKTOR 20
BISPEKONTOR 20
RHESUSFAKTOR 20
HOVEDKONTOR 20
HYREKONTOR 20
MANIPULATOR 19
TRYNEFAKTOR 19
SMÅINVESTOR 19
USURPATOR 19
KOMPRIMATOR 19
KJEMPESTOR 19
HOVEDMOTOR 19
HUNDEDOKTOR 19
PROKURATOR 19
FØRSTELEKTOR 19
ÅRSAKSFAKTOR 19
HAVNEKONTOR 19
BOKSERMOTOR 19
AUCTOR 19
HOVEDSEKTOR 19
KARBURATOR 18
PRESTEKONTOR 18
KOMPENSATOR 18
OBSERVATOR 18
DUPLIKATOR 18
KATALYSATOR 18
KOMMUTATOR 18
EVAPORATOR 18
VAREDEBITOR 18
KULTIVATOR 18
PROJEKTOR 18
LUBRIKATOR 18
APPLIKATOR 18
BOLIGSEKTOR 18
ÆRESDOKTOR 18
KIROPRAKTOR 18
RESERVEMOTOR 18
VEKSTFAKTOR 18
MINUSFAKTOR 18
TURISTKONTOR 18
VERSIFIKATOR 18
SJEFSKONTOR 18
BANKKONTOR 17
KOMPAKTOR 17
INKUBATOR 17
UNDERKONTOR 17
SKIPSMOTOR 17
KOMPILATOR 17
HEIMEKONTOR 17
POSTKONTOR 17
RISIKOFAKTOR 17
STORINVESTOR 17
BENSINMOTOR 17
BELTETRAKTOR 17
KONSERVATOR 17
VAREKREDITOR 17
PRIMFAKTOR 17
STUDIEREKTOR 17
PARTIKONTOR 17
TRUNKMOTOR 17
KONSPIRATOR 17
VEKTFAKTOR 17
FOGDEKONTOR 17
MEGLERKONTOR 17
FABULATOR 17
TOTAKTSMOTOR 17
SØKEMOTOR 17
FLYMOTOR 17
BÅTMOTOR 17
DOCTOR 17
TRIUMFATOR 16
HELSEFAKTOR 16
LOKALKONTOR 16
ARVEFAKTOR 16
DAMPMOTOR 16
BANKSEKTOR 16
SKOLEKONTOR 16
ANALYSATOR 16
PRESEPTOR 16
PERKOLATOR 16
VEGKONTOR 16
HESTEDOKTOR 16
KOMMENTATOR 16
LOVKONTOR 16
PASSKONTOR 16
MEDINVESTOR 16
VASOMOTOR 16
KLIMAFAKTOR 16
ILLUMINATOR 16
SKOGKONTOR 16
TREKKFAKTOR 16
PLANKONTOR 16
POLARISATOR 16
KONVEKTOR 16
TABULATOR 16
URANREAKTOR 16
HEKKMOTOR 16
ENKELTFAKTOR 16
OLJESEKTOR 16
FILIALKONTOR 16
PERFORATOR 16
KALKULATOR 16
STRIKKMOTOR 16
AVLSREAKTOR 16
KONDUKTOR 16
KRETSKONTOR 15
TEGNEKONTOR 15
SKADEKONTOR 15
HELSESEKTOR 15
LAGERKONTOR 15
MODULATOR 15
KOORDINATOR 15
PROMOTOR 15
NORSKLEKTOR 15
RAKETTMOTOR 15
ORDREKONTOR 15
TANDEMMOTOR 15
ATOMREAKTOR 15
KIRKESEKTOR 15
MAKTFAKTOR 15
STIMULATOR 15
PULSATOR 15
JEVNSTOR 15
SIVILISATOR 15
DUMPTOR 15
SALGSKONTOR 15
KOLONISATOR 15
GIROKONTOR 15
KASSEKONTOR 15
VIBRATOR 15
EKSEKUTOR 15
EMULGATOR 15
VINDMOTOR 15
VEGSEKTOR 15
ENFASEMOTOR 15
KRAFTSEKTOR 15
KASSAKONTOR 15
JETTMOTOR 15
BILKONTOR 15
DRIVMOTOR 15
PROTEKTOR 15
SOSIALSEKTOR 15
INHIBITOR 15
LISENSKONTOR 15
MEIERISEKTOR 15
FINANSSEKTOR 15
PROREKTOR 15
MOTIVATOR 15
UTEKONTOR 15
REKKEMOTOR 15
SKOLESEKTOR 15
INKVISITOR 15
VEIKONTOR 15
VISEREKTOR 15
PROSEKTOR 15
BILMOTOR 14
SIMULATOR 14
STATSKONTOR 14
AGRARSEKTOR 14
REGULATOR 14
VENTILATOR 14
PLAGIATOR 14
IMPERATOR 14
KONDENSATOR 14
NAVIGATOR 14
REFORMATOR 14
LASTEKONTOR 14
VEISEKTOR 14
KONTRAKTOR 14
EKSAMINATOR 14
HALVSTOR 14
MELLOMSTOR 14
EKSERPTOR 14
INFORMATOR 14
RESPIRATOR 14
LEGEKONTOR 14
INSPIRATOR 14
FORKONTOR 14
DIESELMOTOR 14
ORGANISATOR 14
JETMOTOR 14
AKTIVATOR 14
REGISTRATOR 13
TOTALISATOR 13
AKSELERATOR 13
SENDELEKTOR 13
FUNKTOR 13
KRAVSTOR 13
INFILTRATOR 13
MIDDELSSTOR 13
REKORDSTOR 13
INDUKTOR 13
TIDSFAKTOR 13
GASSMOTOR 13
LASTFAKTOR 13
STARTMOTOR 13
OPERATOR 13
SEPARATOR 13
VISITATOR 13
SOLFAKTOR 13
KOLLEKTOR 13
INJEKTOR 13
EMULATOR 13
JETTESTOR 13
FAGSEKTOR 13
INHALATOR 12
KVESTOR 12
MIDDELSTOR 12
INVESTOR 12
REFLEKTOR 12
ELIMINATOR 12
EKVATOR 12
MODERATOR 12
GASSEKTOR 12
DEFLEKTOR 12
EJEKTOR 12
KVANTOR 12
FLOMSTOR 12
RESEPTOR 12
NEVESTOR 12
KURATOR 12
TERMINATOR 12
ELEVATOR 12
RULLATOR 12
INKASSATOR 12
JAMSTOR 12
PREDATOR 12
METERSTOR 11
TRANSISTOR 11
DETONATOR 11
INDIKATOR 11
VEKTOR 11
DEBITOR 11
ESTIMATOR 11
GENERATOR 11
KONDITOR 11
ALLIGATOR 11
OVSTOR 11
GLADIATOR 11
SVARTOR 11
PRETOR 10
MONITOR 10
ISOLATOR 10
DIKTATOR 10
ELMOTOR 10
IMITATOR 10
RESITATOR 10
PASTOR 10
KREDITOR 10
DETEKTOR 10
AGITATOR 10
TAKSATOR 10
FAKTOR 9
TUTOR 9
AUTOR 9
KONTOR 9
DOKTOR 9
TRAKTOR 9
REAKTOR 9
ELEKTOR 9
DONATOR 9
TESTATOR 9
RADIATOR 9
SENATOR 8
REKTOR 8
MENTOR 8
LIKTOR 8
MOTOR 8
ORATOR 8
KASTOR 8
KANTOR 8
SEKTOR 8
LEKTOR 8
ROTOR 7
NESTOR 7
AKTOR 7
STATOR 7
RETOR 6
DATOR 6
STOR 5

Lignende ord av TOR

Anagram av TOR

For mer informasjon om ordet TOR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TOR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok