TRE i Scrabble - ordspill.com

TRE i Scrabble

TRE er et 3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ERT.

Scrabble poeng
3
Scrabble poeng per bokstav
T1R1E1

Ved å legge til én bokstav til TRE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
TÆRE 9
YTRE 9
RYET 9
RYTE 9
YRET 9
YTER 9
YRTE 9
ÆRET 9
TRØE 8
ØRET 8
TØER 8
RØTE 8
ØRTE 8
TRÅE 7
TUER 7
TRUE 7
RÅTE 7
TERP 7
TREV 7
RUTE 7
RUET 7
TURE 7
ÅTER 7
URET 7
BERT 7
URTE 7
VERT 7
PETR 7
PERT 7
TÅRE 7
ÅRET 7
TREG 5
TERM 5
TORE 5
TOER 5
TROE 5
OTER 5
TERG 5
EROT 5
FERT 5
OTRE 5
REKT 5
ROTE 5
ROET 5
TRES 4
TREN 4
ARET 4
TRED 4
REIT 4
DERT 4
DRET 4
EITR 4
ENTR 4
ERTA 4
ERTS 4
IRTE 4
RAET 4
RATE 4
RENT 4
TREA 4
REST 4
RETN 4
RIET 4
RITE 4
SETR 4
ARTE 4
TARE 4
TERS 4
TIER 4
TIRE 4
STER 4

Ord som starter på TRE

OrdPoeng
TREBUKK 15
TREGULV 14
TRETOPP 14
TREVEPS 13
TREPLOG 12
TREVEGG 12
TREVOGN 12
TREHUSA 12
TREBÅT 12
TREHVIT 12
TREKAMP 12
TREGOLV 12
TREKULL 11
TREDØRA 11
TREVERK 11
TREDOBL 11
TREÅRIG 11
TREPANG 11
TREVEGS 11
TREBORD 11
TREKVIT 11
TRENDY 11
TREPOLA 11
TREBENK 11
TRESPON 11
TREHUS 11
TREPOLT 11
TREVEIS 10
TREBENA 10
TREVLEN 10
TREPRIS 10
TREVLES 10
TREVENT 10
TREVARE 10
TREVLER 10
TREBEIN 10
TREMOLO 10
TREULLA 10
TREVENE 10
TRERÅTE 10
TREVARA 10
TREDØR 10
TREPART 10
TREBENT 10
TREGHET 10
TREHODA 10
TREVLET 10
TREFOLD 9
TREVET 9
TREVNE 9
TREMMER 9
TREVLA 9
TREKORS 9
TREKKET 9
TRESKOA 9
TREVER 9
TREIVS 9
TREKKEN 9
TREVLE 9
TREMMEN 9
TREFFES 9
TREKKER 9
TREKOLA 9
TREFFER 9
TREKKES 9
TREHEST 9
TREFFET 9
TRETOMS 9
TREBEN 9
TREROMS 9
TREGING 9
TREULL 9
TREFAGS 9
TRESMAK 9
TREBIT 9
TREPAN 9
TREDJE 9
TREVEN 9
TREDVE 9
TREÅRS 9
TRENGES 8
TRENGTE 8
TREKTER 8
TRELEKE 8
TRESLAG 8
TREKANT 8
TREROTA 8
TREAKER 8
TREVE 8
TREARMA 8
TREIV 8
TRESKTE 8
TREFASE 8
TREGEST 8
TRELEKA 8
TREINGA 8
TREGERE 8
TREFTES 8
TRESKEL 8
TREAKEN 8
TRESTEG 8
TREGEDE 8
TREDING 8
TREGETE 8
TREFRIE 8
TREAKTS 8
TRELEKT 8
TREVL 8
TREMAET 8
TREKARA 8
TRESORT 8
TREFLIS 8
TREMAST 8
TRESKIA 8
TRESKET 8
TREFFE 8
TRESKO 8
TREMILA 8
TREFOT 8
TREKAIA 8
TRETAKA 8
TREKKE 8
TREKTEN 8
TRENGER 8
TREMOR 8
TREMME 8
TRENING 8
TREKOL 8
TREKKA 8
TREFFA 8
TREENIG 8
TREVA 8
TRESKER 8
TREENDE 7
TRETNES 7
TRETIDA 7
TRESIDA 7
TRENEDE 7
TREERNE 7
TRETNET 7
TREDELS 7
TRETTES 7
TREDETE 7
TRENETE 7
TRESSER 7
TREDEDE 7
TRENERT 7
TRENDEN 7
TRENENE 7
TRETTER 7
TRELLER 7
TREDERE 7
TRELIST 7
TREEREN 7
TREMIL 7
TREING 7
TREIGE 7
TRELEM 7
TRESKE 7
TREROT 7
TRELIM 7
TRENGS 7
TRESKI 7
TREGET 7
TREGER 7
TRENGE 7
TREIGT 7
TRETAK 7
TRENGT 7
TRESKA 7
TRENERE 7
TREKTA 7
TREKAI 7
TREFRI 7
TREGES 7
TRESKT 7
TRELAST 7
TRESSEN 7
TRELLET 7
TRETTET 7
TRETTEN 7
TRENDER 7
TRETALL 7
TREDELT 7
TREV 7
TRELLES 7
TRETNER 7
TREDELE 7
TREKAR 7
TREFF 7
TREKK 7
TREKT 6
TRESK 6
TREGE 6
TREIG 6
TRENG 6
TREERE 6
TREAK 6
TREGA 6
TREDER 6
TRETTE 6
TREMA 6
TREGT 6
TRETNA 6
TRELLA 6
TRELLE 6
TRESSE 6
TREENE 6
TRENTE 6
TRESSA 6
TREDDE 6
TRETTI 6
TREENT 6
TREDEL 6
TRENES 6
TRETID 6
TRENER 6
TRENET 6
TREDES 6
TRETNE 6
TRETTA 6
TREDET 6
TREETE 6
TRETN 5
TREDA 5
TREDE 5
TRENA 5
TRELL 5
TREDD 5
TREET 5
TRENT 5
TREEN 5
TREND 5
TRESS 5
TRETT 5
TRENE 5
TREER 5
TREG 5
TRED 4
TRER 4
TREN 4
TREA 4
TRES 4

Ord som slutter med TRE

OrdPoeng
VÆRSØSTRE 21
VÆRDØTRE 20
TØYMESTRE 19
HØYALTRE 19
VÅRVINTRE 18
OPPFOSTRE 18
CHARTRE 18
SMÅPUTRE 18
GYROMETRE 17
SYDØSTRE 17
UTMØNSTRE 17
SMÅSØSTRE 17
BRORDØTRE 17
GUDDØTRE 16
ÅVOKSTRE 16
BYSENTRE 16
FYRMESTRE 16
SØRØSTRE 16
VALNØTTRE 16
BJERKETRE 16
PJUTRE 15
FORKJETRE 15
PÆRETRE 15
KJØLTRE 15
KASJUTRE 15
SJØOTRE 15
EVADØTRE 15
GUAVATRE 15
BØKETRE 15
PLYSTRE 15
MORSØSTRE 15
OPTOMETRE 15
GUMMITRE 14
FURUTRE 14
BALUSTRE 14
KAPOKTRE 14
PJOLTRE 14
VÅRSETRE 14
BÆRTRE 14
PEDOMETRE 14
DUROMETRE 14
HYLSTRE 14
ØDOMETRE 14
FOTOMETRE 13
UROSENTRE 13
LAUVTRE 13
FONOMETRE 13
JULETRE 13
HAVOTRE 13
OHMMETRE 13
FORVITRE 13
VØRTRE 13
SYTTITRE 13
STESØSTRE 13
LØVTRE 13
OPPTRE 13
MIDVINTRE 13
HUSALTRE 13
BLOMSTRE 13
UPASTRE 13
TJUETRE 13
FORBITRE 13
FØRTITRE 13
FRUKTTRE 13
HESPETRE 13
SJØTRE 13
SYRINTRE 13
ÆTTETRE 12
VOKSTRE 12
MØNSTRE 12
STYLTRE 12
BANKETRE 12
NØTTETRE 12
SENVINTRE 12
IONOMETRE 12
VENTILTRE 12
NYKTRE 12
PALMETRE 12
STEDØTRE 12
BOSENTRE 12
LØNNETRE 12
RUTERTRE 11
ODOMETRE 11
KNUSTRE 11
OVERTRE 11
PLEKTRE 11
FALLGITRE 11
BALSATRE 11
MANGOTRE 11
OSPETRE 11
LUXMETRE 11
DIOPTRE 11
SKVATRE 11
KNULTRE 11
SPLINTRE 11
POLSTRE 11
KAFFETRE 11
ILLUSTRE 11
PARKTRE 11
KAKAOTRE 11
SPEKTRE 11
BANANTRE 11
PILASTRE 11
KJASTRE 11
SALPETRE 11
SELJETRE 11
OLJETRE 11
DYSTRE 11
HULTRE 11
HUSTRE 11
LYSTRE 11
KLØTRE 11
BOLSTRE 11
FRØTRE 11
BOGTRE 11
PUTRE 11
BLESTRE 10
VENSTRE 10
SJARTRE 10
NÅLETRE 10
SLUNTRE 10
KVITRE 10
BALLTRE 10
JERNTRE 10
SØSTRE 10
SMÅTRE 10
FIKENTRE 10
FJETRE 10
SPARTRE 10
MAGISTRE 10
ORLEANTRE 10
MATSENTRE 10
TORNISTRE 10
HUTRE 10
GRANATTRE 10
DAGSENTRE 10
SEKSTITRE 10
SITRONTRE 10
DHAKTRE 10
MUNTRE 10
ORKESTRE 10
KLÅTRE 10
LOFILTRE 10
KVATRE 10
KALFATRE 10
BOLTRE 10
FEMTITRE 10
BORTRE 10
FORMTRE 10
LIVSTRE 10
PILETRE 10
PSALTRE 10
SNULTRE 10
PLASTRE 10
ÅTTITRE 10
HAMSTRE 10
EPLETRE 10
OLEASTRE 9
SEMESTRE 9
VILTRE 9
TAUTRE 9
VEDTRE 9
AUSTRE 9
MEDISTRE 9
LERKETRE 9
KANASTRE 9
PANTRE 9
OLDERTRE 9
KANELTRE 9
MONSTRE 9
BARTRE 9
MINISTRE 9
RAKLETRE 9
FILISTRE 9
REGISTRE 9
DIAMETRE 9
URETRE 9
TRE 9
SANDELTRE 9
KLOSTRE 9
ØSTRE 9
TRETTITRE 9
FREMTRE 9
ROSENTRE 9
JESTRE 9
TJATRE 9
PISTRE 9
TUNTRE 9
FRAMTRE 9
BISTRE 9
VESTRE 9
SEPTRE 9
YTRE 9
ULSTRE 9
VINTRE 9
TEAKTRE 8
DIKATRE 8
LEMSTRE 8
KNISTRE 8
GINSTRE 8
PATRE 8
KINATRE 8
EIKETRE 8
STAMTRE 8
ROSETRE 8
GNISTRE 8
VITRE 8
BETRE 8
PETRE 8
BITRE 8
SUTRE 8
LUTRE 8
VATRE 8
MONTRE 8
ASKETRE 8
KATETRE 8
KLISTRE 8
GRANTRE 8
ALMETRE 8
KONTRE 8
LINDETRE 8
MOSTRE 8
SEDERTRE 8
NITTITRE 8
FOSTRE 8
KRATRE 7
SMATRE 7
HITRE 7
KNATRE 7
SLINTRE 7
FRATRE 7
SLENTRE 7
LIMTRE 7
MISTRE 7
STILTRE 7
GLITRE 7
ORETRE 7
KANTRE 7
MIDTRE 7
FILTRE 7
MESTRE 7
KNITRE 7
MARTRE 7
FASTRE 7
STOTRE 7
FLITRE 7
MAITRE 7
KLATRE 7
AKTRE 6
SLATRE 6
TILTRE 6
SINTRE 6
LESTRE 6
RASTRE 6
DISTRE 6
TEATRE 6
SENTRE 6
GITRE 6
TANTRE 6
INNTRE 6
TATRE 5
ILTRE 5
ENTRE 5
SITRE 5
ISTRE 5
ALTRE 5
SETRE 5
ATTRE 5
EITRE 5
OTRE 5

Anagram av TRE

For mer informasjon om ordet TRE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TRE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok