TRENE i Scrabble - ordspill.com

TRENE i Scrabble

TRENE er et verb5 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EENRT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
T1R1E1N1E1

Ved å legge til én bokstav til TRENE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
TYRENE 11
NYTERE 11
YTRENE 11
YTERNE 11
YTEREN 11
NÆRETE 11
NØRETE 10
RØTENE 10
ØRNETE 10
TRØENE 10
PERENT 9
TREVEN 9
JERNET 9
PERTEN 9
PRENTE 9
TREBEN 9
TRÅENE 9
TUNERE 9
RUNETE 9
RUTENE 9
TURENE 9
TRUENE 9
REVNET 9
JENTER 9
TREVNE 9
URTENE 9
RÅNETE 9
RÅTENE 9
BERTEN 9
BRENTE 9
VERTEN 9
VERNET 9
TJENER 9
TÅRENE 9
VENTER 9
HENTER 8
HETNER 8
RENHET 8
TROENE 7
TRENGE 7
TENGER 7
TOEREN 7
TOERNE 7
TORENE 7
ROTENE 7
TEGNER 7
OTEREN 7
REGNTE 7
KNERTE 7
ERKNET 7
EROTEN 7
FERTEN 7
FETNER 7
GENERT 7
GRENET 7
GRENTE 7
REGNET 7
GRETNE 7
MENTER 7
NEGERT 7
NEKTER 7
NOTERE 7
ORTENE 7
TERMEN 7
OTERNE 7
OTRENE 7
REGENT 7
TENKER 7
TRENES 6
TIRENE 6
TINERE 6
TIERNE 6
TIEREN 6
TERSEN 6
ARTENE 6
TENLER 6
RATENE 6
DENTER 6
DERTEN 6
DERTNE 6
DRENET 6
DRENTE 6
ENDRET 6
ENTRES 6
ERTSEN 6
INERTE 6
LETNER 6
NERDET 6
NESTER 6
RANETE 6
REITEN 6
TENDER 6
RENEST 6
RENSET 6
RESTEN 6
ATENER 6
RITENE 6
SENTER 6
SENTRE 6
SNERTE 6
STENER 6
STRENE 6
TARENE 6
TEINER 6
TELNER 6
RETNES 6

Ord som starter på TRENE

OrdPoeng
TRENERCHAMPION 30
TRENERBYTTENE 21
TRENERBYTTET 20
TRENERBYTTER 20
TRENERUTDANNING 19
TRENERBYTTE 19
TRENERANSVARLIG 19
TRENERVERVENE 19
TRENERBYTTA 19
TRENERANSVARENE 18
TRENERVERVET 18
TRENERKONTRAKT 17
TRENERBENKENE 17
TRENERERFARINGA 17
TRENERANSVARET 17
TRENERVERVA 17
TRENERBENKER 16
TRENERBENKEN 16
TRENERKARRIERER 16
TRENERANSVARA 16
TRENERVERV 16
TRENERERFARING 16
TRENERSKIFTENE 16
TRENERKARRIEREN 16
TRENERSKIFTET 15
TRENERANSVAR 15
TRENERKARRIERE 15
TRENERKARRIERA 15
TRENERSKIFTER 15
TRENERSKIFTA 14
TRENERSKIFTE 14
TRENERBENK 14
TRENERINGENE 13
TRENERINGER 12
TRENERINGEN 12
TRENERINGA 11
TRENERENDE 10
TRENERING 10
TRENERER 8
TRENERTE 8
TRENERNE 8
TRENEREN 8
TRENERES 8
TRENENDE 8
TRENENE 7
TRENEDE 7
TRENERT 7
TRENETE 7
TRENERE 7
TRENER 6
TRENES 6
TRENET 6

Ord som slutter med TRENE

OrdPoeng
CUPMESTRENE 27
LÆRHYLSTRENE 24
OPPVOKSTRENE 24
HYPOSENTRENE 23
BYGGMESTRENE 23
PYKNOMETRENE 23
DYDSMØNSTRENE 23
HJULMUTRENE 23
VÆRSØSTRENE 23
YNGSTEDØTRENE 23
BOMBEKRATRENE 22
VÆRDØTRENE 22
HYGROMETRENE 22
SYKESØSTRENE 22
SHOWTEATRENE 22
HALVSØSTRENE 21
FLØYALTRENE 21
HØYALTRENE 21
RØKEPLASTRENE 21
TØYMESTRENE 21
PYROMETRENE 21
HYDROMETRENE 21
KJØLEGITRENE 21
ALVBLÅSTRENE 21
CHARTRENE 20
OVERSØSTRENE 20
HOLMØNSTRENE 20
SLUMSØSTRENE 20
VINGEMUTRENE 20
BONDEDØTRENE 20
SKRUEMUTRENE 20
SØNNEDØTRENE 20
STØVFILTRENE 20
MAKTMØNSTRENE 20
PRESTEDØTRENE 20
FJORVINTRENE 20
VÅRVINTRENE 20
VÅRSEMESTRENE 20
POLARVINTRENE 20
UTFORMESTRENE 19
HELIKOPTRENE 19
SPENNMUTRENE 19
SMÅSØSTRENE 19
GYROMETRENE 19
KONGEDØTRENE 19
BRORDØTRENE 19
ROSEMØNSTRENE 19
VOLUMETRENE 19
KONGSDØTRENE 19
WATTMETRENE 19
ÅVOKSTRENE 18
HOVMESTRENE 18
TJUVTRENE 18
MISVOKSTRENE 18
TAKYMETRENE 18
SJØSENTRENE 18
BYSENTRENE 18
LÅSEMUTRENE 18
JERNSEPTRENE 18
FYRMESTRENE 18
SNØVINTRENE 18
GUDDØTRENE 18
PARKOMETRENE 18
ROBOTSENTRENE 18
FLUKSMETRENE 18
KRONEMUTRENE 18
AMBIDEKSTRENE 18
STORESØSTRENE 18
KRAMPELATRENE 18
PAKKMESTRENE 18
LÆREMESTRENE 18
KOKKEMESTRENE 18
SPIROMETRENE 17
LILLESØSTRENE 17
FARSSØSTRENE 17
EVADØTRENE 17
LUFTFILTRENE 17
NØYTRENE 17
MORSØSTRENE 17
CISTRENE 17
VARMESENTRENE 17
ANKERMUTRENE 17
LÅSMUTRENE 17
LYDFILTRENE 17
ØKOSENTRENE 17
BÅTSENTRENE 17
HØSTSETRENE 17
ELDSTEDØTRENE 17
LYSMESTRENE 17
OPTOMETRENE 17
TRIBOMETRENE 17
ATOMVINTRENE 17
SJØOTRENE 17
VAKTMESTRENE 17
AUDIOMETRENE 17
OLJEFILTRENE 17
SKAUMESTRENE 17
FØLESENTRENE 17
POSTMESTRENE 17
SYNSSENTRENE 17
BERGMESTRENE 17
PEDOMETRENE 16
ØDOMETRENE 16
VOLTMETRENE 16
GLASSMONTRENE 16
FORVINTRENE 16
STILLMUTRENE 16
MEDSØSTRENE 16
DUROMETRENE 16
FAGMINISTRENE 16
MANNDØTRENE 16
FEKTEMESTRENE 16
SKOGMESTRENE 16
FARSØSTRENE 16
HYLSTRENE 16
VEGMESTRENE 16
TYVTRENE 16
MURMESTRENE 16
HEKSAMETRENE 16
PJOLTRENE 16
VASSFILTRENE 16
NATTSØSTRENE 16
MIDTVINTRENE 16
BADEMESTRENE 16
BANEMESTRENE 16
BALUSTRENE 16
VANNFILTRENE 16
MIKROMETRENE 16
VÅRSETRENE 16
RULLEGITRENE 16
KRONOMETRENE 16
BLODSENTRENE 16
PENTAMETRENE 16
FORSTMESTRENE 16
KURSSENTRENE 16
BAROMETRENE 16
GLASMONTRENE 15
PERIMETRENE 15
TERMOMETRENE 15
ANEMOMETRENE 15
MENTOMETRENE 15
GOLFSENTRENE 15
UROSENTRENE 15
SAKREGISTRENE 15
MIDVINTRENE 15
SKOLETEATRENE 15
DENDROMETRENE 15
REKNEMESTRENE 15
HAGESENTRENE 15
SEINVINTRENE 15
HELSESENTRENE 15
PETIMETRENE 15
AVLSSENTRENE 15
FONOMETRENE 15
HUSALTRENE 15
PARAMETRENE 15
HÅNLATRENE 15
VEIMESTRENE 15
FOTOMETRENE 15
HAVOTRENE 15
JERNGITRENE 15
KURSENTRENE 15
STÅLGITRENE 15
MURSENTRENE 15
LINSØSTRENE 15
VØRTRENE 15
OHMMETRENE 15
STESØSTRENE 15
SKIVINTRENE 15
SMEDMESTRENE 14
RADIOMETRENE 14
SLAMFILTRENE 14
STEDØTRENE 14
ROTEMESTRENE 14
RODEMESTRENE 14
INFOSENTRENE 14
MØNSTRENE 14
BOSENTRENE 14
LIGAMESTRENE 14
VOKSTRENE 14
GLASMESTRENE 14
AMFITEATRENE 14
MISFOSTRENE 14
STORMESTRENE 14
MAKTSENTRENE 14
EPISENTRENE 14
TAKOMETRENE 14
KAFETEATRENE 14
MANOMETRENE 14
TEKSTSENTRENE 14
RADIOTEATRENE 14
SENVINTRENE 14
MESSESENTRENE 14
ALKOMETRENE 14
BILSENTRENE 14
ERGOMETRENE 14
HEIMSETRENE 14
TAKSAMETRENE 14
IONOMETRENE 14
REGNSENTRENE 13
RIKSTEATRENE 13
PILASTRENE 13
TØRRTRENE 13
PLEKTRENE 13
HUSTRENE 13
GATETEATRENE 13
TRIMSENTRENE 13
SPEKTRENE 13
RITTMESTRENE 13
LEGESENTRENE 13
LYSTRENE 13
BOLSTRENE 13
SOLFILTRENE 13
DIOPTRENE 13
KNULTRENE 13
LUXMETRENE 13
SAGMESTRENE 13
LEKESENTRENE 13
DOSIMETRENE 13
AREOMETRENE 13
ODOMETRENE 13
ROMSENTRENE 13
SALPETRENE 13
FALLGITRENE 13
TORNISTRENE 12
SØSTRENE 12
KLÅTRENE 12
KVITRENE 12
MATSENTRENE 12
DAGSENTRENE 12
PLASTRENE 12
BLESTRENE 12
SKISENTRENE 12
HAMSTRENE 12
TELEMETRENE 12
MAGISTRENE 12
DATASENTRENE 12
LANGSETRENE 12
LOFILTRENE 12
PSALTRENE 12
SJARTRENE 12
TALESENTRENE 12
ORKESTRENE 12
RIDESENTRENE 12
TELESENTRENE 12
TESTSENTRENE 12
ULSTRENE 11
JESTRENE 11
SEMESTRENE 11
PISTRENE 11
VINTRENE 11
ROSENTRENE 11
PANTRENE 11
URETRENE 11
OLEASTRENE 11
MUTRENE 11
TRENE 11
YTRENE 11
MEDISTRENE 11
DIAMETRENE 11
KANASTRENE 11
MONSTRENE 11
REGISTRENE 11
FILISTRENE 11
MINISTRENE 11
SEPTRENE 11
KLOSTRENE 11
HARDTRENE 11
TAUTRENE 11
KLISTRENE 10
PATRENE 10
GINSTRENE 10
MOSTRENE 10
KATETRENE 10
VATRENE 10
MONTRENE 10
SUTRENE 10
FOSTRENE 10
SLENTRENE 9
SLINTRENE 9
FASTRENE 9
FLITRENE 9
MISTRENE 9
GLITRENE 9
MESTRENE 9
KRATRENE 9
FILTRENE 9
SINTRENE 8
SENTRENE 8
GITRENE 8
RASTRENE 8
LESTRENE 8
TEATRENE 8
ALTRENE 7
LATRENE 7
ISTRENE 7
EITRENE 7
SETRENE 7
OTRENE 7
STRENE 6

Anagram av TRENE

For mer informasjon om ordet TRENE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TRENE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok