TRENE i Scrabble - ordspill.com

TRENE i Scrabble

TRENE er et verb5 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EENRT.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
T1R1E1N1E1

Ved å legge til én bokstav til TRENE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
TYRENE 11
NYTERE 11
YTRENE 11
YTERNE 11
YTEREN 11
NÆRETE 11
NØRETE 10
RØTENE 10
ØRNETE 10
TRØENE 10
PERENT 9
TREVEN 9
JERNET 9
PERTEN 9
PRENTE 9
TREBEN 9
TRÅENE 9
TUNERE 9
RUNETE 9
RUTENE 9
TURENE 9
TRUENE 9
REVNET 9
JENTER 9
TREVNE 9
URTENE 9
RÅNETE 9
RÅTENE 9
BERTEN 9
BRENTE 9
VERTEN 9
VERNET 9
TJENER 9
TÅRENE 9
VENTER 9
HENTER 8
HETNER 8
RENHET 8
TROENE 7
TRENGE 7
TENGER 7
TOEREN 7
TOERNE 7
TORENE 7
ROTENE 7
TEGNER 7
OTEREN 7
REGNTE 7
KNERTE 7
ERKNET 7
EROTEN 7
FERTEN 7
FETNER 7
GENERT 7
GRENET 7
GRENTE 7
REGNET 7
GRETNE 7
MENTER 7
NEGERT 7
NEKTER 7
NOTERE 7
ORTENE 7
TERMEN 7
OTERNE 7
OTRENE 7
REGENT 7
TENKER 7
TRENES 6
TIRENE 6
TINERE 6
TIERNE 6
TIEREN 6
TERSEN 6
ARTENE 6
TENLER 6
RATENE 6
DENTER 6
DERTEN 6
DERTNE 6
DRENET 6
DRENTE 6
ENDRET 6
ENTRES 6
ERTSEN 6
INERTE 6
LETNER 6
NERDET 6
NESTER 6
RANETE 6
REITEN 6
TENDER 6
RENEST 6
RENSET 6
RESTEN 6
ATENER 6
RITENE 6
SENTER 6
SENTRE 6
SNERTE 6
STENER 6
STRENE 6
TARENE 6
TEINER 6
TELNER 6
RETNES 6

Ord som starter på TRENE

OrdPoeng
TRENERCHAMPION 30
TRENERBYTTENE 21
TRENERBYTTER 20
TRENERBYTTET 20
TRENERANSVARLIG 19
TRENERBYTTA 19
TRENERUTDANNING 19
TRENERVERVENE 19
TRENERBYTTE 19
TRENERVERVET 18
TRENERANSVARENE 18
TRENERBENKENE 17
TRENERVERVA 17
TRENERANSVARET 17
TRENERKONTRAKT 17
TRENERERFARINGA 17
TRENERANSVARA 16
TRENERSKIFTENE 16
TRENERBENKER 16
TRENERKARRIEREN 16
TRENERBENKEN 16
TRENERERFARING 16
TRENERKARRIERER 16
TRENERVERV 16
TRENERSKIFTET 15
TRENERSKIFTER 15
TRENERKARRIERE 15
TRENERKARRIERA 15
TRENERANSVAR 15
TRENERBENK 14
TRENERSKIFTA 14
TRENERSKIFTE 14
TRENERINGENE 13
TRENERINGEN 12
TRENERINGER 12
TRENERINGA 11
TRENERING 10
TRENERENDE 10
TRENERNE 8
TRENERER 8
TRENENDE 8
TRENERTE 8
TRENEREN 8
TRENERES 8
TRENEDE 7
TRENERT 7
TRENETE 7
TRENENE 7
TRENERE 7
TRENER 6
TRENES 6
TRENET 6

Ord som slutter med TRENE

OrdPoeng
CUPMESTRENE 27
SØVNMØNSTRENE 25
LÆRHYLSTRENE 24
OPPVOKSTRENE 24
HYPOSENTRENE 23
PYKNOMETRENE 23
DYDSMØNSTRENE 23
VÆRSØSTRENE 23
HJULMUTRENE 23
BYGGMESTRENE 23
VÆRDØTRENE 22
SHOWTEATRENE 22
SYKESØSTRENE 22
HYGROMETRENE 22
JERNBLÅSTRENE 22
BOMBEKRATRENE 22
TØYMESTRENE 21
FLØYALTRENE 21
PYROMETRENE 21
ALVBLÅSTRENE 21
HØYALTRENE 21
HYDROMETRENE 21
HALVSØSTRENE 21
KJØLEGITRENE 21
SKRUEMUTRENE 20
FJORVINTRENE 20
VÅRVINTRENE 20
BONDEDØTRENE 20
PRESTEDØTRENE 20
SØNNEDØTRENE 20
OVERSØSTRENE 20
MAKTMØNSTRENE 20
POLARVINTRENE 20
VESLESØSTRENE 20
VINGEMUTRENE 20
STØVFILTRENE 20
HOLMØNSTRENE 20
SLUMSØSTRENE 20
CHARTRENE 20
HELIKOPTRENE 19
SPENNMUTRENE 19
GYROMETRENE 19
VOLUMETRENE 19
HEFTPLASTRENE 19
SJAKKMESTRENE 19
KONGSDØTRENE 19
SMÅSØSTRENE 19
ROSEMØNSTRENE 19
BRORDØTRENE 19
KONGEDØTRENE 19
WATTMETRENE 19
HOVMESTRENE 18
TAKYMETRENE 18
ÅVOKSTRENE 18
KOKKEMESTRENE 18
SNØVINTRENE 18
BYSENTRENE 18
LÆREMESTRENE 18
JERNSEPTRENE 18
PAKKMESTRENE 18
KRONEMUTRENE 18
SJØSENTRENE 18
GUDDØTRENE 18
MISVOKSTRENE 18
FLUKSMETRENE 18
TJUVTRENE 18
PARKOMETRENE 18
KRAMPELATRENE 18
LÅSEMUTRENE 18
FYRMESTRENE 18
SPEEDOMETRENE 18
LYSMESTRENE 17
HØSTSETRENE 17
LÅSMUTRENE 17
KUNSTSENTRENE 17
VEIREGISTRENE 17
FARSSØSTRENE 17
BÅTSENTRENE 17
SPIROMETRENE 17
ANKERMUTRENE 17
EVADØTRENE 17
LUFTFILTRENE 17
BERGMESTRENE 17
AUDIOMETRENE 17
FØLESENTRENE 17
CISTRENE 17
ØKOSENTRENE 17
OPTOMETRENE 17
LYDFILTRENE 17
MORSØSTRENE 17
NØYTRENE 17
SYNSSENTRENE 17
OLJEFILTRENE 17
VAKTMESTRENE 17
SKAUMESTRENE 17
TRIBOMETRENE 17
ATOMVINTRENE 17
SJØOTRENE 17
POSTMESTRENE 17
LILLESØSTRENE 17
FARSØSTRENE 16
FAGMINISTRENE 16
DUROMETRENE 16
RULLEGITRENE 16
HEKSAMETRENE 16
MIDTVINTRENE 16
PEDOMETRENE 16
TYVTRENE 16
PENTAMETRENE 16
MANNDØTRENE 16
VANNFILTRENE 16
MEDSØSTRENE 16
FORVINTRENE 16
VEGMESTRENE 16
HYLSTRENE 16
VOLTMETRENE 16
FEKTEMESTRENE 16
DOKKETEATRENE 16
NERVESENTRENE 16
PJOLTRENE 16
KURSSENTRENE 16
SKOGMESTRENE 16
FORSTMESTRENE 16
ØDOMETRENE 16
STILLMUTRENE 16
BANEMESTRENE 16
NATTSØSTRENE 16
MIKROMETRENE 16
VÅRSETRENE 16
BADEMESTRENE 16
KRONOMETRENE 16
MURMESTRENE 16
GLASSMONTRENE 16
BAROMETRENE 16
BLODSENTRENE 16
BALUSTRENE 16
VASSFILTRENE 16
HAGESENTRENE 15
AVLSSENTRENE 15
FONOMETRENE 15
GLASMONTRENE 15
PERIMETRENE 15
VØRTRENE 15
VEIMESTRENE 15
SEINVINTRENE 15
MIDVINTRENE 15
GOLFSENTRENE 15
STÅLGITRENE 15
PETIMETRENE 15
TERMOMETRENE 15
PARAMETRENE 15
HÅNLATRENE 15
SAKREGISTRENE 15
KURSENTRENE 15
REKNEMESTRENE 15
STESØSTRENE 15
MENTOMETRENE 15
UROSENTRENE 15
SKIVINTRENE 15
KRETSMESTRENE 15
MURSENTRENE 15
HAVOTRENE 15
FOTOMETRENE 15
LINSØSTRENE 15
HUSALTRENE 15
HELSESENTRENE 15
OHMMETRENE 15
DENDROMETRENE 15
ANEMOMETRENE 15
JERNGITRENE 15
STEDØTRENE 14
SMEDMESTRENE 14
KAFETEATRENE 14
BOSENTRENE 14
RADIOMETRENE 14
GLASMESTRENE 14
INFOSENTRENE 14
MAKTSENTRENE 14
MØNSTRENE 14
MESSESENTRENE 14
AMFITEATRENE 14
BILSENTRENE 14
MISFOSTRENE 14
MANOMETRENE 14
HEIMSETRENE 14
VOKSTRENE 14
SLAMFILTRENE 14
TAKOMETRENE 14
ERGOMETRENE 14
SENVINTRENE 14
ROTEMESTRENE 14
LIGAMESTRENE 14
TAKSAMETRENE 14
RADIOTEATRENE 14
IONOMETRENE 14
ALKOMETRENE 14
STORMESTRENE 14
RODEMESTRENE 14
EPISENTRENE 14
TRIMSENTRENE 13
KNULTRENE 13
TØRRTRENE 13
BOLSTRENE 13
DIOPTRENE 13
PLEKTRENE 13
SPEKTRENE 13
RIKSTEATRENE 13
GATETEATRENE 13
REGNSENTRENE 13
PILASTRENE 13
HUSTRENE 13
FALLGITRENE 13
SOLFILTRENE 13
AREOMETRENE 13
LYSTRENE 13
SAGMESTRENE 13
ROMSENTRENE 13
DOSIMETRENE 13
RITTMESTRENE 13
LEKESENTRENE 13
ODOMETRENE 13
LEGESENTRENE 13
SALPETRENE 13
LUXMETRENE 13
TESTSENTRENE 12
KVITRENE 12
DATASENTRENE 12
TALESENTRENE 12
PLASTRENE 12
RIDESENTRENE 12
KLÅTRENE 12
HAMSTRENE 12
PSALTRENE 12
BLESTRENE 12
ORKESTRENE 12
LOFILTRENE 12
MAGISTRENE 12
TORNISTRENE 12
MATSENTRENE 12
LANGSETRENE 12
SØSTRENE 12
SKISENTRENE 12
DAGSENTRENE 12
SJARTRENE 12
TELEMETRENE 12
TELESENTRENE 12
YTRENE 11
OLEASTRENE 11
JESTRENE 11
MINISTRENE 11
MEDISTRENE 11
SEMESTRENE 11
TRENE 11
DIAMETRENE 11
ROSENTRENE 11
TAUTRENE 11
REGISTRENE 11
KLOSTRENE 11
FILISTRENE 11
MONSTRENE 11
URETRENE 11
HARDTRENE 11
MUTRENE 11
KANASTRENE 11
PISTRENE 11
VINTRENE 11
ULSTRENE 11
SEPTRENE 11
PANTRENE 11
FOSTRENE 10
SUTRENE 10
VATRENE 10
KATETRENE 10
PATRENE 10
MONTRENE 10
MOSTRENE 10
KLISTRENE 10
GINSTRENE 10
FLITRENE 9
MESTRENE 9
FILTRENE 9
SLENTRENE 9
FASTRENE 9
KRATRENE 9
SLINTRENE 9
MISTRENE 9
GLITRENE 9
SENTRENE 8
RASTRENE 8
TEATRENE 8
SINTRENE 8
GITRENE 8
LESTRENE 8
EITRENE 7
OTRENE 7
SETRENE 7
ALTRENE 7
LATRENE 7
ISTRENE 7
STRENE 6

Anagram av TRENE

For mer informasjon om ordet TRENE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TRENE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok