TROS i Scrabble - ordspill.com

TROS i Scrabble

TROS er et verb4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ORST.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
T1R1O2S1

Ved å legge til én bokstav til TROS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
STORY 11
TOÅRS 9
TORUS 9
PROST 9
SPORT 9
SHORT 8
HORST 8
TORSK 7
STORM 7
STORK 7
SKROT 7
FORST 7
SKORT 7
FROST 7
FOSTR 7
ROTES 6
ROSTE 6
SORTE 6
SORTI 6
SOTER 6
ROSTA 6
STORE 6
ROSET 6
OTRES 6
OSTER 6
DROST 6

Ord som starter på TROS

OrdPoeng
TROSSPØRSMÅLENE 27
TROSSPØRSMÅLET 26
TROSKAPSBRUDDET 26
TROSKYLDIGHETEN 25
TROSSPØRSMÅLA 25
TROSKYLDIGHETER 25
TROSKAPSLØFTENE 25
TROSKAPSBRUDDA 25
TROSKAPSBROTTET 24
TROSKAPSLØFTET 24
TROSKYLDIGHETA 24
TROSKAPSLØFTER 24
TROSKAPSBRUDD 24
TROSVEDKJENNING 24
TROSSPØRSMÅL 24
TROSKAPSLØFTA 23
TROSKAPSLØFTE 23
TROSKAPSBROTTA 23
TROSBEKJENNELSE 23
TROSBEVEGELSENE 23
TROSFORFULGTEST 23
TROSFORFULGTERE 23
TROSKYLDIGHET 23
TROSKAPSBROTT 22
TROSBEVEGELSER 22
TROSBEVEGELSEN 22
TROSGRUNNLAGENE 21
TROSFORFULGTT 21
TROSBEVEGELSE 21
TROSFORFULGTE 21
TROSFORHOLDENE 20
TROSFORFULGT 20
TROSSAMFUNNENE 20
TROSBRØDRENE 20
TROSGRUNNLAGET 20
TROSKYLDIGE 19
TROSGRUNNLAGA 19
TROSFORHOLDET 19
TROSSAMFUNNET 19
TROSHANDLINGENE 19
TROSTEFUGLENE 19
TROSSEKVEILENE 19
TROSSEKVEILER 18
TROSINNHOLDENE 18
TROSSVOGNENE 18
TROSGRUNNLAG 18
TROSTEFUGLER 18
TROSFORHOLDA 18
TROSANLIGGENDER 18
TROSTEFUGLEN 18
TROSBRØDRE 18
TROSSAMFUNNA 18
TROSANLIGGENDET 18
TROSHANDLINGER 18
TROSKAPSEDENE 18
TROSKYLDIG 18
TROSSEKVEILEN 18
TROSHANDLINGEN 18
TROSSIGHETENE 17
TROSFORHOLD 17
TROSTEUNGENE 17
TROSKAPSEDER 17
TROSFRIHETENE 17
TROSANLIGGENDE 17
TROSKAPSEDEN 17
TROSARTIKKELEN 17
TROSSVOGNER 17
TROSSAMFUNN 17
TROSSVOGNEN 17
TROSHANDLINGA 17
TROSINNHOLDET 17
TROSRETNINGENE 16
TROSSIGHETER 16
TROSTUNGENE 16
TROSINNHOLDA 16
TROSSETNINGENE 16
TROSSIGHETEN 16
TROSFRIHETEN 16
TROSSVOGNA 16
TROSTEUNGER 16
TROSSEKVEIL 16
TROSTEUNGEN 16
TROSTEFUGL 16
TROSFRIHETER 16
TROSLÆRENE 16
TROSHANDLING 16
TROSTEEGGENE 15
TROSSVOGN 15
TROSVITNENE 15
TROSFORMENE 15
TROSIVERENE 15
TROSFRIHETA 15
TROSSIGHETA 15
TROSARTIKKEL 15
TROSRETNINGEN 15
TROSKAPENE 15
TROSSETNINGEN 15
TROSTUNGEN 15
TROSRETNINGER 15
TROSTUNGER 15
TROSBROREN 15
TROSSETNINGER 15
TROSSKIFTENE 15
TROSLÆREN 15
TROSKAPSED 15
TROSLÆRER 15
TROSTEUNGE 15
TROSARTIKLENE 15
TROSINNHOLD 15
TROSSETNINGA 14
TROSARTIKLER 14
TROSTEREIRENE 14
TROSRETNINGA 14
TROSTEEGGET 14
TROSTEGGENE 14
TROSFORMER 14
TROSKAPER 14
TROSLÆRA 14
TROSTUNGE 14
TROSKAPEN 14
TROSFRIHET 14
TROSLÆRE 14
TROSIVEREN 14
TROSFORMEN 14
TROSVITNER 14
TROSSIGHET 14
TROSVITNET 14
TROSLIVENE 14
TROSSKIFTER 14
TROSMESSIGE 14
TROSKRIGENE 14
TROSSKIFTET 14
TROSSETNING 13
TROSREGELEN 13
TROSKRIGEN 13
TROSFELLENE 13
TROSBROR 13
TROSTEGGET 13
TROSLIVET 13
TROSREGLENE 13
TROSSKIFTA 13
TROSVITNE 13
TROSKRIGER 13
TROSRETNING 13
TROSSKIFTE 13
TROSSINGENE 13
TROSTEREIRET 13
TROSFORMA 13
TROSTEEGGA 13
TROSMESSIG 13
TROSTEREDENE 13
TROSVITNA 13
TROSIVER 12
TROSFORM 12
TROSTEGGA 12
TROSTEEGG 12
TROSTEREDER 12
TROSTEREDET 12
TROSSINGER 12
TROSREGLER 12
TROSLIVA 12
TROSSIGSTE 12
TROSKAP 12
TROSTEREIRA 12
TROSSAKENE 12
TROSFELLEN 12
TROSSIGERE 12
TROSSINGEN 12
TROSFELLER 12
TROSLIV 11
TROSTEGG 11
TROSKRIG 11
TROSSAKEN 11
TROSSIGST 11
TROSFELLE 11
TROSREGEL 11
TROSSINGA 11
TROSTEREDA 11
TROSSAKER 11
TROSTEREDE 11
TROSTEREIR 11
TROSSENDE 10
TROSSAKA 10
TROSSEREN 10
TROSSIGE 10
TROSSING 10
TROSSERNE 10
TROSSIG 9
TROSSAK 9
TROSSEDE 9
TROSSERE 9
TROSTENE 9
TROSSENE 9
TROSSETE 9
TROSSES 8
TROSTER 8
TROSTEN 8
TROSSEN 8
TROSSET 8
TROSSER 8
TROSSE 7
TROSSA 7
TROST 6
TROSS 6

Ord som slutter med TROS

OrdPoeng
LETTMATROS 12
BETROS 10
MISTROS 9
MATROS 8
TILTROS 8

Anagram av TROS

For mer informasjon om ordet TROS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TROS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok