TROS i Scrabble - ordspill.com

TROS i Scrabble

TROS er et verb4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ORST.

Scrabble poeng
5
Scrabble poeng per bokstav
T1R1O2S1

Ved å legge til én bokstav til TROS kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
STORY 11
UROST 9
TOÅRS 9
TORUS 9
PROST 9
SPORT 9
HORST 8
SHORT 8
STORK 7
FROST 7
TORSK 7
TORGS 7
SKORT 7
SKROT 7
STORM 7
FOSTR 7
TORES 6
STORE 6
DROST 6
STOER 6
SOTER 6
SORTI 6
SORIT 6
ROTES 6
ROSTE 6
ROSTA 6
ROSET 6
OTRES 6
OSTER 6
SORTE 6

Ord som starter på TROS

OrdPoeng
TROSSPØRSMÅLENE 27
TROSKAPSBRUDDET 26
TROSSPØRSMÅLET 26
TROSKAPSLØFTENE 25
TROSSPØRSMÅLA 25
TROSKYLDIGHETER 25
TROSKYLDIGHETEN 25
TROSKAPSBRUDDA 25
TROSKAPSLØFTER 24
TROSKAPSLØFTET 24
TROSKYLDIGHETA 24
TROSKAPSBROTTET 24
TROSKAPSBRUDD 24
TROSVEDKJENNING 24
TROSSPØRSMÅL 24
TROSBEVEGELSENE 23
TROSKAPSLØFTA 23
TROSKAPSLØFTE 23
TROSBEKJENNELSE 23
TROSKAPSBROTTA 23
TROSKYLDIGHET 23
TROSKAPSBROTT 22
TROSBEVEGELSEN 22
TROSBEVEGELSER 22
TROSFORFULGTE 21
TROSFORFULGTT 21
TROSBEVEGELSE 21
TROSGRUNNLAGENE 21
TROSSAMFUNNENE 20
TROSFORHOLDENE 20
TROSBRØDRENE 20
TROSFORFULGT 20
TROSGRUNNLAGET 20
TROSBØKENE 19
TROSSAMFUNNET 19
TROSTEFUGLENE 19
TROSFORHOLDET 19
TROSKYLDIGE 19
TROSHANDLINGENE 19
TROSSEKVEILENE 19
TROSGRUNNLAGA 19
TROSBRØDRE 18
TROSSVOGNENE 18
TROSTEFUGLEN 18
TROSKYLDIG 18
TROSFORHOLDA 18
TROSTEFUGLER 18
TROSSAMFUNNA 18
TROSANLIGGENDET 18
TROSKAPSEDENE 18
TROSGRUNNLAG 18
TROSANLIGGENDER 18
TROSHANDLINGER 18
TROSHANDLINGEN 18
TROSSEKVEILEN 18
TROSINNHOLDENE 18
TROSBØKER 18
TROSSEKVEILER 18
TROSKAPSEDER 17
TROSSAMFUNN 17
TROSARTIKKELEN 17
TROSINNHOLDET 17
TROSFRIHETENE 17
TROSSVOGNER 17
TROSFORHOLD 17
TROSHANDLINGA 17
TROSKAPSEDEN 17
TROSTEUNGENE 17
TROSANLIGGENDE 17
TROSSIGHETENE 17
TROSSVOGNEN 17
TROSFRIHETER 16
TROSSETNINGENE 16
TROSSEKVEIL 16
TROSTEUNGEN 16
TROSINNHOLDA 16
TROSSIGHETER 16
TROSFRIHETEN 16
TROSTEFUGL 16
TROSHANDLING 16
TROSSVOGNA 16
TROSTUNGENE 16
TROSRETNINGENE 16
TROSSIGHETEN 16
TROSTEUNGER 16
TROSSETNINGER 15
TROSVITNENE 15
TROSSKIFTENE 15
TROSARTIKKEL 15
TROSTEEGGENE 15
TROSSETNINGEN 15
TROSRETNINGER 15
TROSRETNINGEN 15
TROSARTIKLENE 15
TROSFORMENE 15
TROSSIGHETA 15
TROSTEUNGE 15
TROSTUNGEN 15
TROSINNHOLD 15
TROSKAPSED 15
TROSFRIHETA 15
TROSTUNGER 15
TROSBROREN 15
TROSSVOGN 15
TROSBOKEN 15
TROSLÆREN 15
TROSIVERENE 15
TROSKAPENE 15
TROSRETNINGA 14
TROSSETNINGA 14
TROSFORMEN 14
TROSBOKA 14
TROSKAPER 14
TROSSIGHET 14
TROSFORMER 14
TROSLÆRE 14
TROSLÆRA 14
TROSARTIKLER 14
TROSIVEREN 14
TROSFRIHET 14
TROSVITNET 14
TROSTEEGGET 14
TROSKRIGENE 14
TROSTEREIRENE 14
TROSTEGGENE 14
TROSSKIFTET 14
TROSMESSIGE 14
TROSTUNGE 14
TROSSKIFTER 14
TROSKAPEN 14
TROSVITNER 14
TROSSKIFTE 13
TROSKRIGER 13
TROSSKIFTA 13
TROSTEGGET 13
TROSLIVET 13
TROSTEEGGA 13
TROSSINGENE 13
TROSBOK 13
TROSREGELEN 13
TROSSETNING 13
TROSRETNING 13
TROSREGLENE 13
TROSBROR 13
TROSFELLENE 13
TROSMESSIG 13
TROSTEREDENE 13
TROSKRIGEN 13
TROSTEREIRET 13
TROSVITNA 13
TROSFORMA 13
TROSVITNE 13
TROSTEGGA 12
TROSTEEGG 12
TROSKAP 12
TROSFORM 12
TROSIVER 12
TROSTEREDET 12
TROSSAKENE 12
TROSREGLER 12
TROSSINGER 12
TROSTEREDER 12
TROSFELLER 12
TROSSIGERE 12
TROSSINGEN 12
TROSSIGSTE 12
TROSTEREIRA 12
TROSFELLEN 12
TROSTEREIR 11
TROSSIGST 11
TROSKRIG 11
TROSSAKER 11
TROSLIV 11
TROSTEGG 11
TROSTEREDA 11
TROSSINGA 11
TROSSAKEN 11
TROSREGEL 11
TROSFELLE 11
TROSTEREDE 11
TROSSAKA 10
TROSSING 10
TROSSENDE 10
TROSSIGE 10
TROSSIG 9
TROSSAK 9
TROSSETE 9
TROSSEDE 9
TROSTENE 9
TROSSENE 9
TROSTEN 8
TROSSES 8
TROSSER 8
TROSTER 8
TROSSET 8
TROSSEN 8
TROSSE 7
TROSSA 7
TROSS 6
TROST 6

Ord som slutter med TROS

OrdPoeng
ANFORTROS 12
ANBETROS 12
LETTMATROS 12
BETROS 10
FORTROS 10
MISTROS 9
MATROS 8
TILTROS 8

Anagram av TROS

For mer informasjon om ordet TROS kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TROS til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok