TUN i Scrabble - ordspill.com

TUN i Scrabble

TUN er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver NTU.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
T1U4N1

Ved å legge til én bokstav til TUN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BUNT 10
KNUT 8
UNGT 8
TUNG 8
TUNE 7
UNTE 7
UNIT 7
UANT 7
TURN 7
TUNA 7
DUNT 7
TUEN 7
SUNT 7
SNUT 7
NUET 7
NAUT 7
LUNT 7
UTEN 7

Ord som starter på TUN

OrdPoeng
TUNGROCKEN 25
TUNGROCKER 25
TUNGROCK 23
TUNGERYGGER 22
TUNGPUSTEDE 21
TUNGHØRTEST 21
TUNGSJØENE 21
TUNELLØPENE 21
TUNGPUSTETE 21
TUNGSJØER 20
TUNGEPIPEN 20
TUNGSJØEN 20
TUNGERYGG 20
TUNGPUSTEN 20
TUNGEPIPER 20
TUNNELLØPA 20
TUNGERAPPE 20
TUNELLØPET 20
TUNGEKYSSA 20
TUNGPUSTET 20
TUNGEBÅNDA 20
TUNGPUSTNE 20
TUNGEBÅND 19
TUNGEKYSS 19
TUNELLØPA 19
TUNGEPIPA 19
TUNDRAMÅKEN 19
TUNNELLØP 19
TUNGEPIPE 19
TUNGHØRTE 19
TUNGVEKTERE 19
TUNDRAFLYA 19
TUNGERAPP 19
TUNGESKJEER 19
TUNGPUSTA 19
TUNGUSISKER 19
TUNGVEKTEN 18
TUNELLØP 18
TUNGESKJEA 18
TUNDRAMÅKA 18
TUNGHØRT 18
TUNGUSISKE 18
TUNGLYNTE 18
TUNGOLJENE 18
TUNGSJØ 18
TUNNELVEGG 18
TUNDRAMÅSER 18
TUNGSPATENE 18
TUNDRAGÅSEN 18
TUNGEVARENE 18
TUNNELOVNER 18
TUNGTVANNET 18
TUNGTVATNET 18
TUNELLOVNEN 18
TUNDRAFLY 18
TUNGEBANDET 18
TUNNELVAKTA 18
TUNDRAGJESS 18
TUNGVEKTER 18
TUNFUGLENE 18
TUNGLÆRTE 18
TUNGEMÅLET 18
TUNDRAMÅKE 18
TUNFUGLER 17
TUNDRAGÅSA 17
TUNGEVAREN 17
TUNGLÆRT 17
TUNGUSISK 17
TUNFUGLEN 17
TUNGSNØEN 17
TUNGELØSE 17
TUNGOLJER 17
TUNGUSEREN 17
TUNGESKJE 17
TUNGEMÅLA 17
TUNGOLJEN 17
TUNTRÆRNE 17
TUNGVEKTA 17
TUNGELØST 17
TUNELLBANEN 17
TUNGSPATEN 17
TUNEFLUENE 17
TUNDRASIVET 17
TUNNELBANER 17
TUNGDREVNE 17
TUNGDREVET 17
TUNGTVANNA 17
TUNGEBENET 17
TUNNELVAKT 17
TUNGBANENE 17
TUNDRAMÅSE 17
TUNGTVATNA 17
TUNGARBEID 17
TUNGEBANDA 17
TUNGSPATER 17
TUNGNEMHET 17
TUNGELAUST 17
TUNGEVARER 17
TUNGFØRE 17
TUNGLYNT 17
TUNGUSERNE 17
TUNGFØRT 17
TUNGEÅRENE 17
TUNGELAUSE 17
TUNGEBEINA 17
TUNGESPISS 17
TUNGGODSET 16
TUNGEBAND 16
TUNGEBEIN 16
TUNELLBANE 16
TUNGESKEIER 16
TUNEFLUEN 16
TUNGEBENA 16
TUNGESLAGET 16
TUNGSINDIGE 16
TUNNELPLAN 16
TUNGUSERE 16
TUNGEORMEN 16
TUNDRAGÅS 16
TUNGEÅRER 16
TUNGBEDTE 16
TUNDRASIVA 16
TUNGERAPT 16
TUNNELBANE 16
TUNEFLUER 16
TUNELLOVN 16
TUNGBEDTT 16
TUNNELOVN 16
TUNGBANEN 16
TUNGTVANN 16
TUNGEORMER 16
TUNGTVATN 16
TUNGVINTE 16
TUNGELAUS 16
TUNGELØS 16
TUNGOLJA 16
TUNGVINNE 16
TUNGFØR 16
TUNGBANER 16
TUNGOLJE 16
TUNGEÅREN 16
TUNGVEKT 16
TUNGEMÅL 16
TUNGNEMME 15
TUNELLDRIFT 15
TUNEFLUE 15
TUNGEBEN 15
TUNDRALOENE 15
TUNGGODSA 15
TUNGSINDIG 15
TUNGVINN 15
TUNGEVAR 15
TUNGBEDT 15
TUNGVINT 15
TUNGEFILEN 15
TUNGEÅRA 15
TUNFISKENE 15
TUNGBANE 15
TUNGUSER 15
TUNGMETALL 15
TUNEFLUA 15
TUNGSPAT 15
TUNDRASIV 15
TUNGEROTEN 15
TUNGLASTEDE 15
TUNTRÆR 15
TUNFUGL 15
TUNNELDRIFT 15
TUNGEFILER 15
TUNGESKEIA 15
TUNGSNØ 15
TUNGESLAGA 15
TUNLAVENE 15
TUNGEÅRE 15
TUNFISKER 14
TUNLAVEN 14
TUNGESKEI 14
TUNGINGEN 14
TUNELLTAKA 14
TUNGEROTA 14
TUNIKATENE 14
TUNGARDENE 14
TUNGGODS 14
TUNGEFILA 14
TUNGETALEN 14
TUNLAVER 14
TUNGSINNET 14
TUNGEORM 14
TUNGLASTET 14
TUNNELTAKA 14
TUNKALLENE 14
TUNDRALOER 14
TUNGRODDE 14
TUNGESLAG 14
TUNFISKEN 14
TUNDRALOEN 14
TUNGRESSET 14
TUNLAVET 14
TUNGRODD 13
TUNGEROT 13
TUNISIERNE 13
TUNISIEREN 13
TUNLAVA 13
TUNIKAENE 13
TUNNELTAK 13
TUNKALLER 13
TUNKALLEN 13
TUNGSINTE 13
TUNIKATER 13
TUNGLESTE 13
TUNGSINNA 13
TUNGARDER 13
TUNGLASTA 13
TUNNINGEN 13
TUNGETALE 13
TUNGEFIL 13
TUNGNEMT 13
TUNGARDEN 13
TUNDRALOA 13
TUNIKATEN 13
TUNELLTAK 13
TUNGRASET 13
TUNGINGA 13
TUNISISKE 13
TUNDRALO 12
TUNISISK 12
TUNGING 12
TUNNINENE 12
TUNGENDE 12
TUNGNEM 12
TUNISIERE 12
TUNFISK 12
TUNELLENE 12
TUNDRAENE 12
TUNIKAEN 12
TUNINGEN 12
TUNGSINT 12
TUNGLEST 12
TUNIKAER 12
TUNNINGA 12
TUNGESTE 12
TUNGSINN 12
TUNNELENE 12
TUNGRESS 12
TUNLAV 12
TUNGARD 11
TUNKALL 11
TUNISIER 11
TUNGEST 11
TUNGERE 11
TUNNELER 11
TUNDRAER 11
TUNDRAEN 11
TUNNELEN 11
TUNNINER 11
TUNELLEN 11
TUNGENE 11
TUNELLER 11
TUNINGA 11
TUNGRAS 11
TUNNENDE 11
TUNIKAT 11
TUNNINEN 11
TUNGETE 11
TUNNING 11
TUNTREET 11
TUNGES 10
TUNENDE 10
TUNTREA 10
TUNGER 10
TUNGET 10
TUNGEN 10
TUNING 10
TUNIKA 10
TUNERNE 10
TUNEREN 10
TUNGE 9
TUNGA 9
TUNGT 9
TUNNET 9
TUNNEL 9
TUNELL 9
TUNENE 9
TUNETE 9
TUNEDE 9
TUNNER 9
TUNNIN 9
TUNNES 9
TUNTRE 9
TUNDRA 9
TUNERE 9
TUNES 8
TUNNE 8
TUNNA 8
TUNET 8
TUNER 8
TUNG 8
TUNN 7
TUNE 7
TUNA 7

Ord som slutter med TUN

OrdPoeng
INOPPORTUN 21
BYGDETUN 20
OPPORTUN 19
IMPORTUN 16
GÅRDSTUN 15
BARNETUN 14
FOLKETUN 14
HELSETUN 13
HESTETUN 13
SENGETUN 12
GARDSTUN 12
KRETSTUN 12
JOTUN 12
RINGTUN 11
GATETUN 11
UTTUN 11
KATTUN 10
INNTUN 9

Bøyningsformer av TUN

Lignende ord av TUN

Anagram av TUN

For mer informasjon om ordet TUN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TUN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok