TUN i Scrabble - ordspill.com

TUN i Scrabble

TUN er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver NTU.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
T1U4N1

Ved å legge til én bokstav til TUN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BUNT 10
KNUT 8
UNGT 8
TUNG 8
TUNE 7
UNTE 7
UNIT 7
UANT 7
TURN 7
TUNA 7
DUNT 7
TUEN 7
SUNT 7
SNUT 7
NUET 7
NAUT 7
LUNT 7
UTEN 7

Ord som starter på TUN

OrdPoeng
TUNGROCKBAND 30
TUNGROCKENE 26
TUNGROCKER 25
TUNGROCKEN 25
TUNDRAGJÆSER 24
TUNGHØRTHETA 24
TUNGROCK 23
TUNGHØRTHET 23
TUNGERYGGER 22
TUNGEBÅNDENE 22
TUNNELLØPENE 22
TUNGEFLYNDRE 22
TUNGEKYSSENE 22
TUNGERYGGEN 22
TUNGPUSTETE 21
TUNGEKYSSEN 21
TUNGHØRTERE 21
TUNGPUSTEDE 21
TUNNELLØPET 21
TUNGEBÅNDET 21
TUNGHØRTEST 21
TUNGEKYSSET 21
TUNGPUSTENT 21
TUNGVINTHETA 21
TUNELLØPENE 21
TUNGPUSTNE 20
TUNELLØPET 20
TUNGPUSTET 20
TUNNELLØPA 20
TUNGEBÅNDA 20
TUNGERAPPE 20
TUNGPUSTEN 20
TUNDRAMÅKENE 20
TUNNELVEGGER 20
TUNGERØTTENE 20
TUNGVEKTERNE 20
TUNGVEKTEREN 20
TUNNELVEGGEN 20
TUNGVINTHET 20
TUNGERYGG 20
TUNGEKYSSA 20
TUNDRAMÅKER 19
TUNELLØPA 19
TUNGHØRTE 19
TUNGNEMHETER 19
TUNGEBÅND 19
TUNNELLØP 19
TUNGEKYSS 19
TUNGERØTTER 19
TUNGARBEIDET 19
TUNNELVAKTEN 19
TUNGVEKTENE 19
TUNGERAPP 19
TUNGUSISKEN 19
TUNGINDUSTRI 19
TUNGESPISSEN 19
TUNGNEMHETEN 19
TUNGTVEIENDE 19
TUNGPUSTA 19
TUNGVEKTERE 19
TUNDRAMÅKEN 19
TUNGARBEIDER 19
TUNGEMÅLENE 19
TUNGEBANDENE 19
TUNGTVANNENE 19
TUNNELVAKTER 19
TUNGTVATNENE 19
TUNGESPISSER 19
TUNDRAMÅSENE 19
TUNGUSISKER 19
TUNGEMÅLET 18
TUNGTVANNET 18
TUNGOLJENE 18
TUNGNEMHETA 18
TUNNELVAKTA 18
TUNDRAMÅSER 18
TUNGVEKTER 18
TUNGTVATNET 18
TUNDRAGÅSEN 18
TUNGARBEIDA 18
TUNDRAMÅKA 18
TUNGEBANDET 18
TUNGLYNTE 18
TUNGUSISKE 18
TUNGTRAFIKK 18
TUNDRAMÅKE 18
TUNGVEKTEN 18
TUNDRAMÅSEN 18
TUNDRAGJESS 18
TUNNELVEGG 18
TUNGRODDHET 18
TUNNELBANENE 18
TUNELLØP 18
TUNGHØRT 18
TUNELLBANENE 18
TUNNELPLANEN 18
TUNGSINTHETA 18
TUNNELPLANER 18
TUNGLÆRTE 18
TUNGSPATENE 18
TUNDRAMÅSE 17
TUNDRAGÅSA 17
TUNTRÆRNE 17
TUNGSINTHET 17
TUNGTVANNA 17
TUNGTVATNA 17
TUNELLBANER 17
TUNGBANENE 17
TUNGGODSENE 17
TUNGEBANDA 17
TUNGLYNT 17
TUNGNEMHET 17
TUNNELBANEN 17
TUNGESLAGENE 17
TUNGDREVNE 17
TUNGSPATER 17
TUNGDREVET 17
TUNGOLJEN 17
TUNGVEKTA 17
TUNGLÆRT 17
TUNNELBANER 17
TUNGUSERNE 17
TUNGEMÅLA 17
TUNGARBEID 17
TUNELLBANEN 17
TUNGSPATEN 17
TUNGUSISK 17
TUNGOLJER 17
TUNNELVAKT 17
TUNGMETALLET 17
TUNGUSEREN 17
TUNGESPISS 17
TUNEFLUENE 17
TUNGVEKT 16
TUNNELBANE 16
TUNGGODSET 16
TUNELLBANE 16
TUNGOLJA 16
TUNGETALERNE 16
TUNGOLJE 16
TUNGSINDIGE 16
TUNGTVATN 16
TUNNELPLAN 16
TUNGEBAND 16
TUNGBEDTE 16
TUNGESLAGET 16
TUNGBANEN 16
TUNGVINNE 16
TUNGUSERE 16
TUNGERAPT 16
TUNNELDRIFTA 16
TUNNELTAKENE 16
TUNEFLUER 16
TUNGBEDTT 16
TUNDRAGÅS 16
TUNEFLUEN 16
TUNGETALEREN 16
TUNGMETALLA 16
TUNGVINTE 16
TUNGTVANN 16
TUNGBANER 16
TUNGEMÅL 16
TUNGUSER 15
TUNGGODSA 15
TUNGSINDIG 15
TUNGLASTETE 15
TUNTRÆR 15
TUNGINGENE 15
TUNGETALENE 15
TUNELLDRIFT 15
TUNGSPAT 15
TUNGRESSENE 15
TUNGSINNENE 15
TUNNELTAKET 15
TUNGBANE 15
TUNGVINN 15
TUNEFLUA 15
TUNEFLUE 15
TUNGBEDT 15
TUNGLASTEDE 15
TUNGESLAGA 15
TUNELLTAKET 15
TUNGEROTEN 15
TUNGMETALL 15
TUNFISKENE 15
TUNDRALOENE 15
TUNGETALERE 15
TUNNELDRIFT 15
TUNGVINT 15
TUNGNEMME 15
TUNGGODS 14
TUNFISKER 14
TUNKALLENE 14
TUNGRODDE 14
TUNGINGEN 14
TUNGINGER 14
TUNGETALER 14
TUNNELTAKA 14
TUNDRALOER 14
TUNGRASENE 14
TUNGEROTA 14
TUNGESLAG 14
TUNFISKEN 14
TUNGRESSET 14
TUNDRALOEN 14
TUNGSINNET 14
TUNELLTAKA 14
TUNGLASTET 14
TUNGETALEN 14
TUNISISKE 13
TUNGRASET 13
TUNGRODD 13
TUNIKAENE 13
TUNGEROT 13
TUNGNEMT 13
TUNKALLER 13
TUNGINGA 13
TUNKALLEN 13
TUNGLASTA 13
TUNGSINNA 13
TUNGETALE 13
TUNGSINTE 13
TUNGLESTE 13
TUNDRALOA 13
TUNISIEREN 13
TUNELLTAK 13
TUNNELTAK 13
TUNISIERNE 13
TUNGRESSA 13
TUNGESTE 12
TUNIKAEN 12
TUNISISK 12
TUNDRALO 12
TUNDRAENE 12
TUNGENDE 12
TUNGNEM 12
TUNELLENE 12
TUNISIERE 12
TUNFISK 12
TUNIKAER 12
TUNGRESS 12
TUNGSINN 12
TUNGLEST 12
TUNGRASA 12
TUNGSINT 12
TUNGING 12
TUNNELENE 12
TUNNELEN 11
TUNDRAER 11
TUNNELER 11
TUNDRAEN 11
TUNISIER 11
TUNELLEN 11
TUNTREET 11
TUNGERE 11
TUNGRAS 11
TUNGEST 11
TUNELLER 11
TUNGENE 11
TUNKALL 11
TUNGETE 11
TUNGEN 10
TUNGER 10
TUNTREA 10
TUNERNE 10
TUNGET 10
TUNEREN 10
TUNGES 10
TUNENDE 10
TUNIKA 10
TUNGA 9
TUNGT 9
TUNETE 9
TUNGE 9
TUNERE 9
TUNEDE 9
TUNENE 9
TUNDRA 9
TUNELL 9
TUNNEL 9
TUNTRE 9
TUNER 8
TUNES 8
TUNET 8
TUNG 8
TUNA 7
TUNE 7

Ord som slutter med TUN

OrdPoeng
INOPPORTUN 21
BYGDETUN 20
OPPORTUN 19
IMPORTUN 16
GÅRDSTUN 15
HESTETUN 13
HELSETUN 13
JOTUN 12
GARDSTUN 12
GATETUN 11
KATTUN 10

Bøyningsformer av TUN

Lignende ord av TUN

Anagram av TUN

For mer informasjon om ordet TUN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TUN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok