TUN i Scrabble - ordspill.com

TUN i Scrabble

TUN er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver NTU.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
T1U4N1

Ved å legge til én bokstav til TUN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BUNT 10
KNUT 8
UNGT 8
TUNG 8
TUNE 7
UNTE 7
UNIT 7
UANT 7
TURN 7
TUNA 7
DUNT 7
TUEN 7
SUNT 7
SNUT 7
NUET 7
NAUT 7
LUNT 7
UTEN 7

Ord som starter på TUN

OrdPoeng
TUNGROCKBAND 30
TUNGROCKENE 26
TUNGROCKEN 25
TUNGROCKER 25
TUNGHØRTHETA 24
TUNDRAGJÆSER 24
TUNGHØRTHET 23
TUNGERYGGENE 23
TUNGROCK 23
TUNGEKYSSENE 22
TUNGEFLYNDRE 22
TUNNELÅPNING 22
TUNGERYGGER 22
TUNGHØRTESTE 22
TUNGEFLYNDRA 22
TUNGERYGGEN 22
TUNGEKYSSET 21
TUNELLØPENE 21
TUNGPUSTEDE 21
TUNGHØRTERE 21
TUNGHØRTEST 21
TUNGPUSTENT 21
TUNGEBÅNDET 21
TUNGPUSTETE 21
TUNGEKYSSEN 21
TUNNELLØPET 21
TUNGVINTHETA 21
TUNNELVEGGER 20
TUNGVINTHET 20
TUNGERYGG 20
TUNDRAMÅKENE 20
TUNGPUSTET 20
TUNGERAPPE 20
TUNGEBÅNDA 20
TUNNELVEGGEN 20
TUNNELLØPA 20
TUNGEKYSSA 20
TUNGPUSTNE 20
TUNGVEKTEREN 20
TUNELLØPET 20
TUNGUSISKENE 20
TUNGPUSTEN 20
TUNDRAMÅKER 19
TUNGVEKTERE 19
TUNGHØRTE 19
TUNGERØTTER 19
TUNGERAPP 19
TUNNELLØP 19
TUNGEKYSS 19
TUNGUSISKER 19
TUNGPUSTA 19
TUNELLØPA 19
TUNGUSISKEN 19
TUNGARBEIDET 19
TUNGEBÅND 19
TUNGRODDHETA 19
TUNGESPISSEN 19
TUNGVEKTENE 19
TUNDRAMÅSENE 19
TUNGESPISSER 19
TUNDRAMÅKEN 19
TUNGTVATNENE 19
TUNNELVAKTEN 19
TUNGINDUSTRI 19
TUNGEMÅLENE 19
TUNNELVAKTER 19
TUNGTVANNENE 19
TUNGNEMHETEN 19
TUNGTVEIENDE 19
TUNGOLJENE 18
TUNGVEKTER 18
TUNGARBEIDA 18
TUNNELVAKTA 18
TUNDRAGÅSEN 18
TUNGNEMHETA 18
TUNGEMÅLET 18
TUNGSPATENE 18
TUNNELVEGG 18
TUNGLÆRTE 18
TUNGEBANDET 18
TUNGTVANNET 18
TUNGTVATNET 18
TUNGSINTHETA 18
TUNDRAMÅSER 18
TUNNELPLANEN 18
TUNGRODDHET 18
TUNNELBANENE 18
TUNGTRAFIKK 18
TUNELLBANENE 18
TUNELLØP 18
TUNDRAMÅSEN 18
TUNGHØRT 18
TUNDRAMÅKE 18
TUNDRAGJESS 18
TUNGVEKTEN 18
TUNNELPLANER 18
TUNGLYNTE 18
TUNDRAMÅKA 18
TUNGUSISKE 18
TUNGEBANDA 17
TUNGTVATNA 17
TUNGDREVNE 17
TUNNELANLEGG 17
TUNNELBANEN 17
TUNGUSEREN 17
TUNGNEMHET 17
TUNGSPATER 17
TUNGESPISS 17
TUNGMETALLET 17
TUNDRAMÅSE 17
TUNGDREVET 17
TUNEFLUENE 17
TUNNELVAKT 17
TUNGSPATEN 17
TUNGARBEID 17
TUNGUSERNE 17
TUNGBANENE 17
TUNGMETALLER 17
TUNGTVANNA 17
TUNGGODSENE 17
TUNNELBANER 17
TUNDRAGÅSA 17
TUNGOLJER 17
TUNGLÆRT 17
TUNELLBANEN 17
TUNGUSISK 17
TUNTRÆRNE 17
TUNGVEKTA 17
TUNGLYNT 17
TUNGOLJEN 17
TUNGSINTHET 17
TUNGEMÅLA 17
TUNELLBANER 17
TUNGVEKT 16
TUNELLDRIFTA 16
TUNNELPLAN 16
TUNGESLAGET 16
TUNGBEDTT 16
TUNGVINNE 16
TUNGOLJA 16
TUNGOLJE 16
TUNGBANEN 16
TUNGEMÅL 16
TUNGBEDTE 16
TUNNELBANE 16
TUNGMETALLA 16
TUNNELTAKENE 16
TUNGVINTE 16
TUNEFLUEN 16
TUNELLBANE 16
TUNELLTAKENE 16
TUNGGODSET 16
TUNGTVANN 16
TUNGBANER 16
TUNGERAPT 16
TUNGEBAND 16
TUNGTVATN 16
TUNGSINDIGE 16
TUNGUSERE 16
TUNGETALERNE 16
TUNDRAGÅS 16
TUNEFLUER 16
TUNGEROTEN 15
TUNDRALOENE 15
TUNFISKENE 15
TUNGSINNENE 15
TUNGESLAGA 15
TUNGUSER 15
TUNGMETALL 15
TUNGLASTEDE 15
TUNGLASTETE 15
TUNGBEDT 15
TUNGETALENE 15
TUNGNEMME 15
TUNGSINDIG 15
TUNGRESSENE 15
TUNELLDRIFT 15
TUNGGODSA 15
TUNGINGENE 15
TUNELLTAKET 15
TUNNELTAKET 15
TUNGBANE 15
TUNEFLUE 15
TUNTRÆR 15
TUNNELDRIFT 15
TUNGVINN 15
TUNGSPAT 15
TUNGETALERE 15
TUNEFLUA 15
TUNGVINT 15
TUNELLTAKA 14
TUNDRALOEN 14
TUNGETALEN 14
TUNGINGER 14
TUNGESLAG 14
TUNFISKEN 14
TUNGEROTA 14
TUNGRESSET 14
TUNGINGEN 14
TUNGRODDE 14
TUNFISKER 14
TUNGGODS 14
TUNGLASTET 14
TUNNELTAKA 14
TUNGSINNET 14
TUNDRALOER 14
TUNKALLENE 14
TUNGETALER 14
TUNGRASENE 14
TUNGINGA 13
TUNGRODD 13
TUNGNEMT 13
TUNGEROT 13
TUNISISKE 13
TUNNELTAK 13
TUNGRESSA 13
TUNKALLEN 13
TUNIKAENE 13
TUNISIERNE 13
TUNGETALE 13
TUNELLTAK 13
TUNISIEREN 13
TUNKALLER 13
TUNGLASTA 13
TUNGRASET 13
TUNGSINNA 13
TUNGLESTE 13
TUNGSINTE 13
TUNDRALOA 13
TUNGESTE 12
TUNGRESS 12
TUNIKAEN 12
TUNGNEM 12
TUNDRALO 12
TUNGRASA 12
TUNGSINT 12
TUNFISK 12
TUNGING 12
TUNGLEST 12
TUNGSINN 12
TUNGENDE 12
TUNDRAENE 12
TUNIKAER 12
TUNISISK 12
TUNNELENE 12
TUNELLENE 12
TUNISIERE 12
TUNGERE 11
TUNDRAER 11
TUNKALL 11
TUNGETE 11
TUNGENE 11
TUNGRAS 11
TUNGEST 11
TUNNELER 11
TUNDRAEN 11
TUNELLEN 11
TUNISIER 11
TUNTREET 11
TUNNELEN 11
TUNELLER 11
TUNGER 10
TUNIKA 10
TUNGES 10
TUNGEN 10
TUNGET 10
TUNENDE 10
TUNERNE 10
TUNTREA 10
TUNEREN 10
TUNENE 9
TUNGA 9
TUNGE 9
TUNGT 9
TUNELL 9
TUNDRA 9
TUNEDE 9
TUNETE 9
TUNNEL 9
TUNTRE 9
TUNERE 9
TUNET 8
TUNES 8
TUNER 8
TUNG 8
TUNA 7
TUNE 7

Ord som slutter med TUN

OrdPoeng
INOPPORTUN 21
BYGDETUN 20
OPPORTUN 19
IMPORTUN 16
GÅRDSTUN 15
HELSETUN 13
HESTETUN 13
JOTUN 12
GARDSTUN 12
GATETUN 11
KATTUN 10

Bøyningsformer av TUN

Lignende ord av TUN

Anagram av TUN

For mer informasjon om ordet TUN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TUN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok