TUNG i Scrabble - ordspill.com

TUNG i Scrabble

TUNG er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver GNTU.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
T1U4N1G2

Ved å legge til én bokstav til TUNG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GNURT 9
GRUNT 9
GUNST 9
GUSTN 9
GUTEN 9
LUGNT 9
NUGAT 9
TUNGA 9
TUNGE 9
UTING 9

Ord som starter på TUNG

OrdPoeng
TUNGROCKBANDENE 33
TUNGROCKBANDET 32
TUNGROCKBANDA 31
TUNGTFORDØYELIG 31
TUNGROCKBAND 30
TUNGVEKTSKAMPEN 28
TUNGVEKTSBOKSER 28
TUNGVEKTBOKSERE 28
TUNGVEKTSKAMPER 28
TUNGESPISSLYDER 27
TUNGVEKTBOKSER 27
TUNGESPISSLYDEN 27
TUNGROCKENE 26
TUNGHØRTHETENE 26
TUNGVEKTSKAMP 26
TUNGROCKER 25
TUNGESPISSLYD 25
TUNGHØRTHETER 25
TUNGHØRTHETEN 25
TUNGROCKEN 25
TUNGDREVETHETEN 24
TUNGEFLYNDRENE 24
TUNGHØRTHETA 24
TUNGVEKTSMESTER 24
TUNGDREVETHETER 24
TUNGVEKTSMESTRE 24
TUNGVEKTKLASSER 24
TUNGVEKTSKLASSA 24
TUNGVEKTKLASSEN 24
TUNGVEKTSKLASSE 24
TUNGHØRTHET 23
TUNGERYGGENE 23
TUNGVEKTKLASSA 23
TUNGTRANSPORTEN 23
TUNGEFLYNDRER 23
TUNGTFLYTENDE 23
TUNGVEKTSTITLER 23
TUNGVEKTSTITTEL 23
TUNGEFLYNDREN 23
TUNGVEKTKLASSE 23
TUNGTRANSPORTER 23
TUNGROCK 23
TUNGVINTHETENE 23
TUNGDREVETHETA 23
TUNGVINTHETEN 22
TUNGERYGGER 22
TUNGSINDIGHETEN 22
TUNGDREVETHET 22
TUNGERYGGEN 22
TUNGEFLYNDRA 22
TUNGEFLYNDRE 22
TUNGHØRTESTE 22
TUNGTARBEIDENDE 22
TUNGEBÅNDENE 22
TUNGVINTHETER 22
TUNGEKYSSENE 22
TUNGSINDIGHETER 22
TUNGINDUSTRIENE 22
TUNGHØRTEST 21
TUNGPUSTETE 21
TUNGEKYSSEN 21
TUNGHØRTERE 21
TUNGTRANSPORT 21
TUNGPUSTEDE 21
TUNGSINDIGHETA 21
TUNGARBEIDERNE 21
TUNGTRAFIKKENE 21
TUNGTSMELTELIGE 21
TUNGEBÅNDET 21
TUNGINDUSTRIEN 21
TUNGRODDHETENE 21
TUNGVINTHETA 21
TUNGEKYSSET 21
TUNGPUSTENT 21
TUNGARBEIDEREN 21
TUNGINDUSTRIER 21
TUNGRODDHETER 20
TUNGTRAFIKKEN 20
TUNGPUSTNE 20
TUNGPUSTEN 20
TUNGESPISSENE 20
TUNGERØTTENE 20
TUNGVEKTERNE 20
TUNGARBEIDENE 20
TUNGVEKTEREN 20
TUNGUSISKENE 20
TUNGSINDIGHET 20
TUNGNEMHETENE 20
TUNGVINTHET 20
TUNGARBEIDERE 20
TUNGRODDHETEN 20
TUNGPUSTET 20
TUNGERYGG 20
TUNGERAPPE 20
TUNGTSMELTELIG 20
TUNGSINTHETENE 20
TUNGTRAFIKKER 20
TUNGEBÅNDA 20
TUNGEKYSSA 20
TUNGERØTTER 19
TUNGTVEIENDE 19
TUNGHØRTE 19
TUNGVEKTERE 19
TUNGSINTHETER 19
TUNGPUSTA 19
TUNGSINTHETEN 19
TUNGUSISKER 19
TUNGEKYSS 19
TUNGUSISKEN 19
TUNGNEMHETEN 19
TUNGESPISSEN 19
TUNGVEKTENE 19
TUNGARBEIDER 19
TUNGRODDHETA 19
TUNGTVANNENE 19
TUNGESPISSER 19
TUNGTVATNENE 19
TUNGINDUSTRI 19
TUNGEBANDENE 19
TUNGNEMHETER 19
TUNGEBÅND 19
TUNGERAPP 19
TUNGARBEIDET 19
TUNGEMÅLENE 19
TUNGNEMHETA 18
TUNGTVANNET 18
TUNGTVATNET 18
TUNGEBANDET 18
TUNGSINTHETA 18
TUNGRODDHET 18
TUNGVEKTEN 18
TUNGLÆRTE 18
TUNGMETALLENE 18
TUNGOLJENE 18
TUNGTRAFIKK 18
TUNGSPATENE 18
TUNGVEKTER 18
TUNGEMÅLET 18
TUNGARBEIDA 18
TUNGHØRT 18
TUNGUSISKE 18
TUNGLYNTE 18
TUNGTVATNA 17
TUNGMETALLET 17
TUNGSPATEN 17
TUNGEBANDA 17
TUNGOLJER 17
TUNGLYNT 17
TUNGDREVET 17
TUNGTVANNA 17
TUNGLÆRT 17
TUNGUSEREN 17
TUNGESLAGENE 17
TUNGBANENE 17
TUNGSPATER 17
TUNGDREVNE 17
TUNGUSISK 17
TUNGGODSENE 17
TUNGARBEID 17
TUNGEMÅLA 17
TUNGOLJEN 17
TUNGVEKTA 17
TUNGSINTHET 17
TUNGNEMHET 17
TUNGMETALLER 17
TUNGUSERNE 17
TUNGESPISS 17
TUNGETALERNE 16
TUNGEMÅL 16
TUNGOLJA 16
TUNGMETALLA 16
TUNGOLJE 16
TUNGVEKT 16
TUNGTVATN 16
TUNGERAPT 16
TUNGBEDTE 16
TUNGESLAGET 16
TUNGGODSET 16
TUNGBANEN 16
TUNGUSERE 16
TUNGEBAND 16
TUNGVINNE 16
TUNGBANER 16
TUNGETALEREN 16
TUNGTVANN 16
TUNGBEDTT 16
TUNGSINDIGE 16
TUNGVINTE 16
TUNGLASTEDE 15
TUNGLASTETE 15
TUNGMETALL 15
TUNGBANE 15
TUNGSPAT 15
TUNGBEDT 15
TUNGGODSA 15
TUNGUSER 15
TUNGNEMME 15
TUNGVINT 15
TUNGVINN 15
TUNGESLAGA 15
TUNGETALENE 15
TUNGSINDIG 15
TUNGEROTEN 15
TUNGSINNENE 15
TUNGINGENE 15
TUNGETALERE 15
TUNGRESSENE 15
TUNGESLAG 14
TUNGEROTA 14
TUNGGODS 14
TUNGRESSET 14
TUNGINGEN 14
TUNGRODDE 14
TUNGSINNET 14
TUNGINGER 14
TUNGLASTET 14
TUNGRASENE 14
TUNGETALEN 14
TUNGETALER 14
TUNGINGA 13
TUNGRODD 13
TUNGNEMT 13
TUNGEROT 13
TUNGLASTA 13
TUNGLESTE 13
TUNGSINTE 13
TUNGETALE 13
TUNGSINNA 13
TUNGRASET 13
TUNGRESSA 13
TUNGESTE 12
TUNGING 12
TUNGNEM 12
TUNGLEST 12
TUNGRASA 12
TUNGSINT 12
TUNGSINN 12
TUNGENDE 12
TUNGRESS 12
TUNGETE 11
TUNGRAS 11
TUNGERE 11
TUNGEST 11
TUNGENE 11
TUNGEN 10
TUNGES 10
TUNGER 10
TUNGET 10
TUNGT 9
TUNGE 9
TUNGA 9

Ord som slutter med TUNG

OrdPoeng
PRESTISJETUNG 23
SKJEBNETUNG 22
TRYKKTUNG 20
SØVNTUNG 19
BLYTUNG 19
TOPPTUNG 19
ANSVARSTUNG 18
ALVORSTUNG 18
LØVTUNG 18
SKYTUNG 17
LAGNADSTUNG 16
BUTUNG 16
HAVTUNG 16
BARNTUNG 15
BAKTUNG 15
SNØTUNG 15
SKOTTUNG 14
SHANTUNG 14
TANKETUNG 14
SORGTUNG 14
REGNTUNG 13
NOTTUNG 12
SIDETUNG 12
SLITTUNG 12
SETTUNG 11

Lignende ord av TUNG

Anagram av TUNG

For mer informasjon om ordet TUNG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TUNG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok