TUNG i Scrabble - ordspill.com

TUNG i Scrabble

TUNG er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver GNTU.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
T1U4N1G2

Ved å legge til én bokstav til TUNG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GLUNT 9
GNURT 9
GRUNT 9
GUNST 9
GUSTN 9
GUTEN 9
LUGNT 9
NUGAT 9
TUNGA 9
TUNGE 9
UNGET 9
UTING 9

Ord som starter på TUNG

OrdPoeng
TUNGROCKBANDENE 33
TUNGROCKBANDET 32
TUNGROCKBANDA 31
TUNGTFORDØYELIG 31
TUNGROCKBAND 30
TUNGVEKTSKAMPEN 28
TUNGVEKTSBOKSER 28
TUNGVEKTBOKSERE 28
TUNGVEKTSKAMPER 28
TUNGESPISSLYDER 27
TUNGESPISSLYDEN 27
TUNGVEKTBOKSER 27
TUNGVEKTSKAMP 26
TUNGROCKENE 26
TUNGHØRTHETENE 26
TUNGROCKER 25
TUNGHØRTHETEN 25
TUNGESPISSLYD 25
TUNGHØRTHETER 25
TUNGROCKEN 25
TUNGHØRTHETA 24
TUNGEFLYNDRENE 24
TUNGDREVETHETER 24
TUNGVEKTKLASSEN 24
TUNGVEKTSKLASSE 24
TUNGDREVETHETEN 24
TUNGVEKTSMESTRE 24
TUNGVEKTSKLASSA 24
TUNGVEKTKLASSER 24
TUNGTRANSPORTER 23
TUNGVEKTSTITTEL 23
TUNGTFLYTENDE 23
TUNGEFLYNDRER 23
TUNGVEKTKLASSE 23
TUNGROCK 23
TUNGEFLYNDREN 23
TUNGVEKTSTITLER 23
TUNGDREVETHETA 23
TUNGVINTHETENE 23
TUNGERYGGENE 23
TUNGHØRTHET 23
TUNGVEKTKLASSA 23
TUNGEFLYNDRA 22
TUNGERYGGEN 22
TUNGDREVETHET 22
TUNGEBÅNDENE 22
TUNGHØRTESTE 22
TUNGVINTHETEN 22
TUNGEFLYNDRE 22
TUNGVINTHETER 22
TUNGERYGGER 22
TUNGEKYSSENE 22
TUNGTARBEIDENDE 22
TUNGINDUSTRIENE 22
TUNGSINDIGHETER 22
TUNGPUSTENT 21
TUNGHØRTERE 21
TUNGARBEIDEREN 21
TUNGTRANSPORT 21
TUNGSJØENE 21
TUNGTRAFIKKENE 21
TUNGARBEIDERNE 21
TUNGINDUSTRIER 21
TUNGSINDIGHETA 21
TUNGEBÅNDET 21
TUNGINDUSTRIEN 21
TUNGRODDHETENE 21
TUNGEPIPENE 21
TUNGEKYSSEN 21
TUNGPUSTEDE 21
TUNGTSMELTELIGE 21
TUNGPUSTETE 21
TUNGEKYSSET 21
TUNGHØRTEST 21
TUNGVINTHETA 21
TUNGSJØEN 20
TUNGUSISKENE 20
TUNGERYGG 20
TUNGPUSTET 20
TUNGARBEIDERE 20
TUNGEBÅNDA 20
TUNGEKYSSA 20
TUNGEPIPEN 20
TUNGERAPPE 20
TUNGPUSTNE 20
TUNGVINTHET 20
TUNGPUSTEN 20
TUNGEPIPER 20
TUNGVEKTEREN 20
TUNGESKJEENE 20
TUNGVEKTERNE 20
TUNGSINTHETENE 20
TUNGRODDHETER 20
TUNGSINDIGHET 20
TUNGTRAFIKKER 20
TUNGRODDHETEN 20
TUNGNEMHETENE 20
TUNGESPISSENE 20
TUNGSJØER 20
TUNGARBEIDENE 20
TUNGTRAFIKKEN 20
TUNGERØTTENE 20
TUNGTSMELTELIG 20
TUNGEPIPE 19
TUNGERØTTER 19
TUNGESKJEEN 19
TUNGESPISSEN 19
TUNGPUSTA 19
TUNGVEKTENE 19
TUNGARBEIDET 19
TUNGINDUSTRI 19
TUNGTVEIENDE 19
TUNGUSISKEN 19
TUNGEKYSS 19
TUNGARBEIDER 19
TUNGSINTHETER 19
TUNGUSISKER 19
TUNGNEMHETER 19
TUNGESKJEER 19
TUNGEBÅND 19
TUNGHØRTE 19
TUNGERAPP 19
TUNGVEKTERE 19
TUNGSINTHETEN 19
TUNGEPIPA 19
TUNGTVANNENE 19
TUNGEBEINENE 19
TUNGRODDHETA 19
TUNGNEMHETEN 19
TUNGESPISSER 19
TUNGEBANDENE 19
TUNGEMÅLENE 19
TUNGTVATNENE 19
TUNGEBANDET 18
TUNGSINTHETA 18
TUNGSJØ 18
TUNGVEKTEN 18
TUNGTVANNET 18
TUNGEVARENE 18
TUNGVEKTER 18
TUNGLÆRTE 18
TUNGSPATENE 18
TUNGLYNTE 18
TUNGTVATNET 18
TUNGEBEINET 18
TUNGMETALLENE 18
TUNGOLJENE 18
TUNGEBENENE 18
TUNGARBEIDA 18
TUNGHØRT 18
TUNGESKJEA 18
TUNGTRAFIKK 18
TUNGUSISKE 18
TUNGEMÅLET 18
TUNGNEMHETA 18
TUNGRODDHET 18
TUNGMETALLET 17
TUNGESLAGENE 17
TUNGMETALLER 17
TUNGSINTHET 17
TUNGESKEIENE 17
TUNGEORMENE 17
TUNGGODSENE 17
TUNGEBENET 17
TUNGSNØEN 17
TUNGEVAREN 17
TUNGELAUST 17
TUNGEBANDA 17
TUNGNEMHET 17
TUNGSPATER 17
TUNGDREVNE 17
TUNGUSEREN 17
TUNGELØST 17
TUNGUSISK 17
TUNGEVARER 17
TUNGSPATEN 17
TUNGEBEINA 17
TUNGELAUSE 17
TUNGESKJE 17
TUNGEÅRENE 17
TUNGESPISS 17
TUNGELØSE 17
TUNGUSERNE 17
TUNGOLJEN 17
TUNGOLJER 17
TUNGFØRE 17
TUNGFØRT 17
TUNGEMÅLA 17
TUNGDREVET 17
TUNGLYNT 17
TUNGTVANNA 17
TUNGVEKTA 17
TUNGBANENE 17
TUNGLÆRT 17
TUNGARBEID 17
TUNGTVATNA 17
TUNGEÅRER 16
TUNGBANEN 16
TUNGTVANN 16
TUNGBEDTT 16
TUNGVINTE 16
TUNGTVATN 16
TUNGESLAGET 16
TUNGSINDIGE 16
TUNGEBAND 16
TUNGEBENA 16
TUNGERAPT 16
TUNGELAUS 16
TUNGEÅREN 16
TUNGVINNE 16
TUNGBANER 16
TUNGELØS 16
TUNGVEKT 16
TUNGEMÅL 16
TUNGOLJE 16
TUNGOLJA 16
TUNGFØR 16
TUNGEBEIN 16
TUNGBEDTE 16
TUNGETALERNE 16
TUNGGODSET 16
TUNGEFILENE 16
TUNGEORMER 16
TUNGESKEIEN 16
TUNGEORMEN 16
TUNGMETALLA 16
TUNGUSERE 16
TUNGESKEIER 16
TUNGETALEREN 16
TUNGLASTEDE 15
TUNGETALERE 15
TUNGGODSA 15
TUNGESLAGA 15
TUNGSNØ 15
TUNGSINNENE 15
TUNGEÅRA 15
TUNGUSER 15
TUNGEFILER 15
TUNGNEMME 15
TUNGLASTETE 15
TUNGBANE 15
TUNGEROTEN 15
TUNGEÅRE 15
TUNGEVAR 15
TUNGSINDIG 15
TUNGESKEIA 15
TUNGVINT 15
TUNGEFILEN 15
TUNGBEDT 15
TUNGMETALL 15
TUNGEBEN 15
TUNGSPAT 15
TUNGVINN 15
TUNGEORM 14
TUNGGODS 14
TUNGARDENE 14
TUNGSINNET 14
TUNGETALEN 14
TUNGLASTET 14
TUNGESLAG 14
TUNGINGEN 14
TUNGRODDE 14
TUNGEFILA 14
TUNGRESSET 14
TUNGEROTA 14
TUNGESKEI 14
TUNGNEMT 13
TUNGEFIL 13
TUNGRASET 13
TUNGSINNA 13
TUNGRODD 13
TUNGETALE 13
TUNGSINTE 13
TUNGLESTE 13
TUNGARDEN 13
TUNGARDER 13
TUNGINGA 13
TUNGLASTA 13
TUNGEROT 13
TUNGING 12
TUNGNEM 12
TUNGESTE 12
TUNGSINT 12
TUNGSINN 12
TUNGRESS 12
TUNGENDE 12
TUNGLEST 12
TUNGEST 11
TUNGERE 11
TUNGENE 11
TUNGRAS 11
TUNGETE 11
TUNGARD 11
TUNGER 10
TUNGEN 10
TUNGET 10
TUNGES 10
TUNGA 9
TUNGT 9
TUNGE 9

Ord som slutter med TUNG

OrdPoeng
PRESTISJETUNG 23
SKJEBNETUNG 22
TRYKKTUNG 20
SØVNTUNG 19
TOPPTUNG 19
BLYTUNG 19
ALVORSTUNG 18
LAUVTUNG 18
LØVTUNG 18
ANSVARSTUNG 18
HUGTUNG 17
SKYTUNG 17
LAGNADSTUNG 16
HAVTUNG 16
BUTUNG 16
BAKTUNG 15
BARNTUNG 15
SNØTUNG 15
TANKETUNG 14
SHANTUNG 14
FREMTUNG 14
FRAMTUNG 14
MALMTUNG 14
SKOTTUNG 14
SORGTUNG 14
ØLTUNG 14
VINTUNG 14
SUTTUNG 14
OVTUNG 14
REGNTUNG 13
EGGTUNG 13
FORTUNG 13
NOTTUNG 12
SLITTUNG 12
SIDETUNG 12
MATTUNG 12
SETTUNG 11
ISTUNG 10

Lignende ord av TUNG

Anagram av TUNG

For mer informasjon om ordet TUNG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TUNG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok