TUNG i Scrabble - ordspill.com

TUNG i Scrabble

TUNG er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver GNTU.

Scrabble poeng
8
Scrabble poeng per bokstav
T1U4N1G2

Ved å legge til én bokstav til TUNG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GNURT 9
GRUNT 9
GUNST 9
GUSTN 9
GUTEN 9
LUGNT 9
NUGAT 9
TUNGA 9
TUNGE 9
UTING 9

Ord som starter på TUNG

OrdPoeng
TUNGROCKBANDENE 33
TUNGROCKBANDET 32
TUNGROCKBANDA 31
TUNGTFORDØYELIG 31
TUNGROCKBAND 30
TUNGVEKTSKAMPEN 28
TUNGVEKTSBOKSER 28
TUNGVEKTBOKSERE 28
TUNGVEKTSKAMPER 28
TUNGESPISSLYDER 27
TUNGESPISSLYDEN 27
TUNGVEKTBOKSER 27
TUNGVEKTSKAMP 26
TUNGROCKENE 26
TUNGHØRTHETENE 26
TUNGESPISSLYD 25
TUNGHØRTHETER 25
TUNGHØRTHETEN 25
TUNGROCKEN 25
TUNGROCKER 25
TUNGDREVETHETEN 24
TUNGDREVETHETER 24
TUNGVEKTSKLASSA 24
TUNGHØRTHETA 24
TUNGVEKTKLASSER 24
TUNGVEKTKLASSEN 24
TUNGEFLYNDRENE 24
TUNGVEKTSMESTRE 24
TUNGVEKTSMESTER 24
TUNGVEKTSKLASSE 24
TUNGVEKTSTITTEL 23
TUNGTRANSPORTEN 23
TUNGHØRTHET 23
TUNGERYGGENE 23
TUNGTRANSPORTER 23
TUNGVEKTSTITLER 23
TUNGTFLYTENDE 23
TUNGEFLYNDREN 23
TUNGEFLYNDRER 23
TUNGDREVETHETA 23
TUNGVEKTKLASSE 23
TUNGROCK 23
TUNGVEKTKLASSA 23
TUNGVINTHETENE 23
TUNGEKYSSENE 22
TUNGTARBEIDENDE 22
TUNGHØRTESTE 22
TUNGEFLYNDRA 22
TUNGEFLYNDRE 22
TUNGSINDIGHETER 22
TUNGEBÅNDENE 22
TUNGINDUSTRIENE 22
TUNGERYGGER 22
TUNGERYGGEN 22
TUNGSINDIGHETEN 22
TUNGVINTHETEN 22
TUNGDREVETHET 22
TUNGVINTHETER 22
TUNGPUSTETE 21
TUNGEKYSSET 21
TUNGHØRTEST 21
TUNGARBEIDERNE 21
TUNGPUSTEDE 21
TUNGPUSTENT 21
TUNGARBEIDEREN 21
TUNGEKYSSEN 21
TUNGHØRTERE 21
TUNGVINTHETA 21
TUNGINDUSTRIEN 21
TUNGINDUSTRIER 21
TUNGTRAFIKKENE 21
TUNGTSMELTELIGE 21
TUNGTRANSPORT 21
TUNGSINDIGHETA 21
TUNGRODDHETENE 21
TUNGEBÅNDET 21
TUNGVINTHET 20
TUNGEBÅNDA 20
TUNGERYGG 20
TUNGPUSTET 20
TUNGRODDHETER 20
TUNGTRAFIKKEN 20
TUNGNEMHETENE 20
TUNGARBEIDERE 20
TUNGERAPPE 20
TUNGESPISSENE 20
TUNGTSMELTELIG 20
TUNGTRAFIKKER 20
TUNGEKYSSA 20
TUNGERØTTENE 20
TUNGVEKTERNE 20
TUNGPUSTEN 20
TUNGSINTHETENE 20
TUNGRODDHETEN 20
TUNGARBEIDENE 20
TUNGPUSTNE 20
TUNGUSISKENE 20
TUNGVEKTEREN 20
TUNGSINDIGHET 20
TUNGSINTHETEN 19
TUNGVEKTERE 19
TUNGINDUSTRI 19
TUNGERØTTER 19
TUNGUSISKEN 19
TUNGTVANNENE 19
TUNGPUSTA 19
TUNGUSISKER 19
TUNGHØRTE 19
TUNGEBÅND 19
TUNGNEMHETER 19
TUNGARBEIDER 19
TUNGEBANDENE 19
TUNGTVATNENE 19
TUNGESPISSER 19
TUNGARBEIDET 19
TUNGERAPP 19
TUNGRODDHETA 19
TUNGTVEIENDE 19
TUNGNEMHETEN 19
TUNGEKYSS 19
TUNGESPISSEN 19
TUNGEMÅLENE 19
TUNGVEKTENE 19
TUNGSINTHETER 19
TUNGTRAFIKK 18
TUNGTVANNET 18
TUNGOLJENE 18
TUNGVEKTER 18
TUNGEMÅLET 18
TUNGSINTHETA 18
TUNGARBEIDA 18
TUNGLÆRTE 18
TUNGSPATENE 18
TUNGVEKTEN 18
TUNGMETALLENE 18
TUNGNEMHETA 18
TUNGUSISKE 18
TUNGLYNTE 18
TUNGTVATNET 18
TUNGHØRT 18
TUNGEBANDET 18
TUNGRODDHET 18
TUNGSPATEN 17
TUNGOLJER 17
TUNGTVANNA 17
TUNGMETALLET 17
TUNGUSEREN 17
TUNGNEMHET 17
TUNGUSISK 17
TUNGLÆRT 17
TUNGMETALLER 17
TUNGESLAGENE 17
TUNGARBEID 17
TUNGGODSENE 17
TUNGSINTHET 17
TUNGEMÅLA 17
TUNGTVATNA 17
TUNGESPISS 17
TUNGVEKTA 17
TUNGEBANDA 17
TUNGBANENE 17
TUNGLYNT 17
TUNGDREVET 17
TUNGOLJEN 17
TUNGUSERNE 17
TUNGSPATER 17
TUNGDREVNE 17
TUNGBANEN 16
TUNGBEDTT 16
TUNGVINNE 16
TUNGEMÅL 16
TUNGVEKT 16
TUNGOLJA 16
TUNGETALEREN 16
TUNGOLJE 16
TUNGBEDTE 16
TUNGUSERE 16
TUNGESLAGET 16
TUNGSINDIGE 16
TUNGEBAND 16
TUNGERAPT 16
TUNGETALERNE 16
TUNGTVATN 16
TUNGVINTE 16
TUNGBANER 16
TUNGTVANN 16
TUNGMETALLA 16
TUNGGODSET 16
TUNGVINT 15
TUNGSINDIG 15
TUNGSINNENE 15
TUNGNEMME 15
TUNGEROTEN 15
TUNGMETALL 15
TUNGESLAGA 15
TUNGUSER 15
TUNGLASTETE 15
TUNGGODSA 15
TUNGETALENE 15
TUNGVINN 15
TUNGRESSENE 15
TUNGBANE 15
TUNGETALERE 15
TUNGLASTEDE 15
TUNGSPAT 15
TUNGBEDT 15
TUNGINGENE 15
TUNGETALER 14
TUNGSINNET 14
TUNGLASTET 14
TUNGESLAG 14
TUNGETALEN 14
TUNGINGEN 14
TUNGRODDE 14
TUNGRASENE 14
TUNGRESSET 14
TUNGINGER 14
TUNGEROTA 14
TUNGGODS 14
TUNGNEMT 13
TUNGEROT 13
TUNGRASET 13
TUNGRODD 13
TUNGLASTA 13
TUNGRESSA 13
TUNGINGA 13
TUNGSINNA 13
TUNGETALE 13
TUNGLESTE 13
TUNGSINTE 13
TUNGING 12
TUNGNEM 12
TUNGENDE 12
TUNGSINN 12
TUNGRESS 12
TUNGESTE 12
TUNGLEST 12
TUNGRASA 12
TUNGSINT 12
TUNGEST 11
TUNGERE 11
TUNGRAS 11
TUNGETE 11
TUNGENE 11
TUNGEN 10
TUNGET 10
TUNGES 10
TUNGER 10
TUNGE 9
TUNGT 9
TUNGA 9

Ord som slutter med TUNG

OrdPoeng
PRESTISJETUNG 23
SKJEBNETUNG 22
TRYKKTUNG 20
BLYTUNG 19
TOPPTUNG 19
SØVNTUNG 19
LØVTUNG 18
ANSVARSTUNG 18
ALVORSTUNG 18
SKYTUNG 17
LAGNADSTUNG 16
BUTUNG 16
HAVTUNG 16
BARNTUNG 15
BAKTUNG 15
SNØTUNG 15
SHANTUNG 14
SKOTTUNG 14
TANKETUNG 14
SORGTUNG 14
REGNTUNG 13
NOTTUNG 12
SIDETUNG 12
SLITTUNG 12
SETTUNG 11

Lignende ord av TUNG

Anagram av TUNG

For mer informasjon om ordet TUNG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet TUNG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok