UKE i Scrabble - ordspill.com

UKE i Scrabble

UKE er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EKU.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
U4K2E1

Ved å legge til én bokstav til UKE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KUBE 11
KUPE 11
PUKE 11
KUVE 11
BUKE 11
HUKE 10
KUSE 8
UKER 8
UKEN 8
SKUE 8
RUKE 8
LUKE 8
KUTE 8
AUKE 8
KURE 8
KULE 8
KUET 8
KUES 8
KUER 8
KUEN 8
KNUE 8
KAUE 8
DUKE 8
ULKE 8

Ord som starter på UKE

OrdPoeng
UKEBLADOPPSLAGA 30
UKEBLADOPPSLAG 29
UKEBLADREDAKTØR 27
UKEBLADSNOVELLE 26
UKEBLADNOVELLER 26
UKEBLADSNOVELLA 26
UKEBLADNOVELLEN 26
UKEBLADNOVELLE 25
UKEBLADNOVELLA 25
UKEPLANLEGGINGA 25
UKERAPPORTENE 24
UKEPLANLEGGING 24
UKERAPPORTER 23
UKEOVERSIKTENE 23
UKERAPPORTEN 23
UKEOVERSIKTEN 22
UKEREVYENE 22
UKEPENDLINGENE 22
UKESAMMENDRAGET 22
UKEOVERSIKTER 22
UKERAPPORT 21
UKEREVYEN 21
UKEOVERSIKTA 21
UKEREVYER 21
UKEPENDLINGER 21
UKEPENDLINGEN 21
UKEARRANGEMENTA 21
UKESAMMENDRAGA 21
UKEMENYENE 20
UKEARRANGEMENT 20
UKESAMMENDRAG 20
UKEPENDLINGA 20
UKEOVERSIKT 20
UKEMENYER 19
UKEMENYEN 19
UKEHAVENDE 19
UKEPENDLING 19
UKEMELDINGENE 19
UKEREVY 19
UKEPENDLEREN 19
UKEMAGASINENE 19
UKEPENDLERNE 19
UKEPENDLENDE 19
UKELØNNENE 18
UKEPENGENE 18
UKEKURSENE 18
UKEVERKENE 18
UKEPENDLETE 18
UKEBASISENE 18
UKEPENDLERE 18
UKEMELDINGER 18
UKEMAGASINET 18
UKEMAGASINER 18
UKEMELDINGEN 18
UKEPRESSENE 18
UKESLUTTENE 18
UKEPENDLEDE 18
UKEBASISEN 17
UKEPLANENE 17
UKEAVISENE 17
UKEPRESSER 17
UKESLUTTEN 17
UKEPENDLET 17
UKEBLADENE 17
UKEKURSET 17
UKEPENGER 17
UKEGAMMELT 17
UKEMENY 17
UKEMELDINGA 17
UKEPENDLER 17
UKEKURSER 17
UKELØNNER 17
UKEKURSEN 17
UKELØNNEN 17
UKEVERKER 17
UKEMAGASINA 17
UKESLUTTER 17
UKEGAMMALT 17
UKEPRESSEN 17
UKEPENDLES 17
UKEBASISER 17
UKEVERKET 17
UKEMÅLENE 17
UKEPRISENE 17
UKEHEFTENE 17
UKEMELDING 16
UKEMAGASIN 16
UKEKORTENE 16
UKEGAMMAL 16
UKEVERKA 16
UKEBLADET 16
UKEAVISEN 16
UKEPENDLA 16
UKEPRISER 16
UKEGAMMEL 16
UKEBLADER 16
UKEPLANEN 16
UKEPENDLE 16
UKEPRESSA 16
UKEAVISER 16
UKEHEFTER 16
UKEMÅLET 16
UKEPRESSE 16
UKEKURSA 16
UKEPRISEN 16
UKEPLANER 16
UKEHEFTET 16
UKELØNNA 16
UKEBASIS 15
UKEKURS 15
UKEPENDL 15
UKEBLADA 15
UKEAVISA 15
UKEHEFTA 15
UKELØNN 15
UKEHEFTE 15
UKESLUTT 15
UKEVERK 15
UKEMÅLA 15
UKEKORTET 15
UKEAVIS 14
UKEBLAD 14
UKEKORTA 14
UKEVIST 14
UKEPLAN 14
UKEMÅL 14
UKEVISE 14
UKEPRIS 14
UKETALLENE 14
UKEGAMLE 14
UKENTLIGE 14
UKENETTENE 14
UKETIMENE 14
UKEDAGENE 14
UKELANGE 13
UKEDAGER 13
UKEVIS 13
UKETALLET 13
UKENATTEN 13
UKENETTER 13
UKETIMEN 13
UKEDAGEN 13
UKELANGT 13
UKEKORT 13
UKETIMER 13
UKENTLIG 13
UKETIME 12
UKELANG 12
UKETALLA 12
UKENATTA 12
UKETALL 11
UKENATT 11
UKEDAG 11
UKENE 9
UKEN 8
UKER 8

Ord som slutter med UKE

OrdPoeng
PAPEGØYESJUKE 36
SUBSTANTIVSJUKE 31
TRYKKFALLSSJUKE 30
JUBILEUMSUKE 29
HØYDESJUKE 28
SVANGERSKAPSUKE 27
LEGIONÆRSJUKE 27
RØYKESJUKE 27
HUMØRSJUKE 27
JAPPESJUKE 26
SKURVESJUKE 25
BLØDERSJUKE 25
BRYSTSJUKE 25
TÆRINGSSJUKE 25
BAMBLESJUKE 25
KOPPESJUKE 25
PYNTESJUKE 25
DYKKERSJUKE 25
NYTINGSSJUKE 25
NYTELSESSJUKE 25
SELSKAPSSJUKE 24
VISKOSITETSAUKE 24
ØYESJUKE 24
KVANTUMSAUKE 24
KLAUVSJUKE 24
HØGDESJUKE 24
ELSKOVSSJUKE 24
VÆRSJUKE 23
MUSKELSJUKE 23
BABYLUKE 23
HJERTESJUKE 23
OPPMJUKE 23
VERPESJUKE 23
VALPESJUKE 23
FYLLESJUKE 23
KYSSESJUKE 23
SPYSJUKE 23
BROKKSJUKE 23
SJØLSJUKE 23
KRYSSBRUKE 23
AVUNDSJUKE 23
DØMMESJUKE 23
SUKKERSJUKE 23
LIKVIDITETSAUKE 23
HØSTFERIEUKE 23
SPANSKESJUKE 23
OMGANGSSJUKE 23
HUMANIORAUKE 23
BARNEBOKUKE 23
SKULKESJUKE 23
SKRAPESJUKE 22
UTSTILLINGSUKE 22
SJØSJUKE 22
JOBBEUKE 22
VOLUMAUKE 21
FLYSJUKE 21
HEVNSJUKE 21
HAVESJUKE 21
FØLLSJUKE 21
KLOVSJUKE 21
HERSKESJUKE 21
HALVSJUKE 21
BUSSJUKE 21
RØKESJUKE 21
PRAKTSJUKE 21
HVALSJUKE 21
BRÅSJUKE 21
BÅTSJUKE 21
TROMMESJUKE 21
LUNGESJUKE 21
PRESTESJUKE 21
FEBERSJUKE 21
AKTIVITETSUKE 21
PASJONSUKE 21
HUGSJUKE 21
PRATESJUKE 20
KULTURUKE 20
MAVESJUKE 20
SPILLSJUKE 20
BRØNNLUKE 20
AUGUSTUKE 20
KAFFESJUKE 20
LUFTSJUKE 20
BOLESJUKE 20
MUSESJUKE 20
SOVESJUKE 20
VINNESJUKE 20
UTLÅNSAUKE 20
LEVERSJUKE 20
TVILESJUKE 20
MÅNESJUKE 20
KVALSJUKE 20
SVARTSJUKE 20
DØDSSJUKE 20
KALVSJUKE 20
AVINDSJUKE 20
ELEFANTSJUKE 20
MUNNSJUKE 20
GJENBRUKE 20
HENGESJUKE 20
BERGSJUKE 20
PRALESJUKE 20
UTGIFTSAUKE 20
HOPPUKE 20
HUDSJUKE 20
HUSLEIEAUKE 20
ÆRESJUKE 20
SJELESJUKE 20
HELVETESUKE 20
SMÅSJUKE 19
NAGANASJUKE 19
LUSESJUKE 19
SELVSJUKE 19
LIGGESJUKE 19
MUSSJUKE 19
RØDSJUKE 19
JANUARUKE 19
JERNSJUKE 19
PESTSJUKE 19
OPPSLUKE 19
PÅSKEUKE 19
VINDSJUKE 19
SILKEMJUKE 19
KATTEMJUKE 19
FEMDAGERSUKE 19
AKSJONSUKE 19
SANKTHANSUKE 19
OPPSTUKE 19
ÅMESJUKE 19
BØNNEUKE 19
GIFTESJUKE 19
HALSESJUKE 19
KJELLERLUKE 19
KREFTSJUKE 19
HEIMSJUKE 19
BARNSJUKE 19
REVYUKE 19
GODTESJUKE 19
TAPPELUKE 19
STIVSJUKE 19
MAGESJUKE 18
PIPELUKE 18
TIPPEUKE 18
KATTESJUKE 18
VANBRUKE 18
LIVSJUKE 18
KOSTNADSAUKE 18
FERDASJUKE 18
YRKESUKE 18
ASTMASJUKE 18
GIKTSJUKE 18
TRAFIKKAUKE 18
GALLESJUKE 18
BILSJUKE 18
FALLESJUKE 18
ATKOMSTLUKE 18
ORMESJUKE 18
EGGESJUKE 18
LÅVELUKE 18
VASSJUKE 18
BILLETTLUKE 18
MOTESJUKE 18
KRIMSJUKE 18
MAKTSJUKE 18
KOSESJUKE 18
EITLESJUKE 17
FOTSJUKE 17
RANGSJUKE 17
JUNIUKE 17
MILTSJUKE 17
VEKSTAUKE 17
STUDENTUKE 17
DANSESJUKE 17
REISESJUKE 17
LØNNSAUKE 17
FORBRUKE 17
ARBEIDSUKE 17
INNTEKTSAUKE 17
SINNSSJUKE 17
JULEUKE 17
SKRIFTELUKE 17
SKIPSLUKE 17
FEILBRUKE 17
IKTESJUKE 17
FETTSJUKE 17
LASTESJUKE 17
ALMESJUKE 17
IGLESJUKE 17
EGLESJUKE 17
TOGSJUKE 17
JULIUKE 17
LUFTELUKE 17
ASIASJUKE 16
TALESJUKE 16
TRENINGSUKE 16
LYSLUKE 16
RADESJUKE 16
PORTLUKE 16
MISBRUKE 16
ITLESJUKE 16
KIOSKLUKE 16
VINTERUKE 16
VEKTAUKE 16
MØTEUKE 16
SOMMERUKE 16
IMBREUKE 16
KULLUKE 15
FESJUKE 15
LØSLUKE 15
LAUSLUKE 15
BAKLUKE 15
PINSEUKE 15
VANNLUKE 15
DIMMELUKE 15
VERDAUKE 15
LOFTSLUKE 15
EIESJUKE 15
SKATTEAUKE 15
PRISAUKE 15
APRILUKE 15
VASSLUKE 15
NIDSJUKE 15
FADDERUKE 14
DRIFTSUKE 14
FORSTUKE 14
SKOLEUKE 14
LOFTLUKE 14
FORSLUKE 14
MIMREUKE 14
SALGSAUKE 14
FISKEUKE 14
LEVEUKE 14
SEGLERUKE 14
SENIORUKE 14
KURUKE 14
AKTERLUKE 14
AVDUKE 13
KINOUKE 13
FORLUKE 13
FILMUKE 13
MOTEUKE 13
KJUKE 13
MJUKE 13
KOLLUKE 13
KORTUKE 13
SEILERUKE 13
FASTEUKE 13
LASTELUKE 13
FERIEUKE 13
FEIELUKE 13
TANKLUKE 13
STORLUKE 13
SJUKE 12
BRUKE 12
PAUKE 12
SENILUKE 12
TANNLUKE 12
FESTUKE 12
MIDTUKE 12
STALLUKE 12
DAMLUKE 12
TEMAUKE 12
RISTLUKE 12
MARSUKE 12
LEIEAUKE 12
MATAUKE 12
FALLUKE 12
SOTLUKE 12
TAKLUKE 12
NETSUKE 11
FRIUKE 11
MAIUKE 11
BUKE 11
HAUKE 11
PUKE 11
GAUKE 10
STAUKE 10
FAUKE 10
KAUKE 10
KRUKE 10
HUKE 10
STUKE 9
SLUKE 9
RAUKE 9
DUKE 8
RUKE 8
LUKE 8
AUKE 8

Bøyningsformer av UKE

Lignende ord av UKE

Anagram av UKE

For mer informasjon om ordet UKE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet UKE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok