UNG i Scrabble - ordspill.com

UNG i Scrabble

UNG er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver GNU.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
U4N1G2

Ved å legge til én bokstav til UNG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
PUNG 11
BUGN 11
KNUG 9
KUNG 9
MUGN 9
DUNG 8
GNUR 8
GNUS 8
GULN 8
LUGN 8
NUGD 8
RUNG 8
TUNG 8
UGNE 8
UNGE 8
UNGT 8

Ord som starter på UNG

OrdPoeng
UNGDOMSOPPRØR 30
UNGDOMSGRUPPE 29
UNGDOMSGRUPPA 29
UNGDOMSKLUBB 28
UNGDOMSMILJØA 27
UNGDOMSBØKENE 27
UNGDOMSMILJØ 26
UNGPIKEHJERTE 26
UNGDOMSBØKER 26
UNGDOMSUTVALG 26
UNGDOMSKULTUR 26
UNGDOMSHJEMMA 26
UNGPIKEHJERTA 26
UNGKARSBØKENE 26
UNGDOMSBRÅKET 26
UNGDOMSKLÆRNE 25
UNGKARSBØKER 25
UNGDOMSTILBUD 25
UNGDOMSAPPELL 25
UNGDOMSBRÅKA 25
UNGDOMSFYLLEN 25
UNGDOMSFYLLA 24
UNGDOMSBRÅK 24
UNGDOMSSYNDEN 24
UNGPIKEDRØM 24
UNGDOMSAKSJON 24
UNGDOMSKORPSA 24
UNGMØYENE 23
UNGDOMSHUSET 23
UNGDOMSHJEM 23
UNGDOMSKULLET 23
UNGDOMSKJELDA 23
UNGPIKEAKTIGE 23
UNGDOMSBOKEN 23
UNGDOMSKLÆR 23
UNGKOMMUNIST 23
UNGARSKÆTTETE 23
UNGDOMSKJELDE 23
UNGDOMSKORPS 23
UNGDOMSVERKER 23
UNGDOMSGJENG 23
UNGARSKÆTTEDE 23
UNGDOMSVERKET 23
UNGDOMSFYLL 23
UNGDOMSBOLIG 23
UNGDOMSSYNDA 23
UNGDOMSBILENE 22
UNGDOMSSYND 22
UNGDOMSLINJEN 22
UNGDOMSDRØM 22
UNGDOMSPLANER 22
UNGDOMSKONTOR 22
UNGDOMSFLOKK 22
UNGDOMSKVELD 22
UNGARSKÆTTET 22
UNGKARSBOLIG 22
UNGDOMSVERKA 22
UNGDOMSKULLA 22
UNGKARSBOKEN 22
UNGPIKEAKTIG 22
UNGARSKFØDTE 22
UNGDOMSPLANEN 22
UNGMØYER 22
UNGDOMSBOKA 22
UNGDOMSBLADET 22
UNGDOMSAVISEN 22
UNGDOMSVERNET 22
UNGKARSKVINNE 22
UNGDOMSVENNEN 22
UNGMØYEN 22
UNGDOMSLINJER 22
UNGDOMSBANDER 22
UNGDOMSVENNER 22
UNGDOMSPARTIA 22
UNGDOMSBLADER 22
UNGKARSKVINNA 22
UNGDOMSAVISER 22
UNGDOMSHEIMEN 22
UNGDOMSSTOFFA 22
UNGDOMSHUSA 22
UNGDOMSVERNA 21
UNGDOMSKAFEER 21
UNGDOMSLIVET 21
UNGDOMSHUS 21
UNGDOMSBOK 21
UNGDOMSLINJA 21
UNGDOMSÅRENE 21
UNGDOMSPARTI 21
UNGDOMSSKOLER 21
UNGDOMSKAFEEN 21
UNGDOMSBILER 21
UNGDOMSKULL 21
UNGDOMSLINJE 21
UNGDOMSLOKALA 21
UNGDOMSSTOFF 21
UNGARSKÆTTA 21
UNGDOMSSKOLEN 21
UNGDOMSKORENE 21
UNGKARSBOKA 21
UNGDOMSVERK 21
UNGMØYA 21
UNGKARSLIVENE 21
UNGDOMSORGANA 21
UNGDOMSAVISA 21
UNGDOMSLOKALE 21
UNGDOMSBILEN 21
UNGDOMSBANDE 21
UNGDOMSLÅNET 21
UNGARSKFØDT 21
UNGDOMSBLADA 21
UNGDOMSPREST 21
UNGDOMSLIVA 20
UNGDOMSMOTER 20
UNGDOMSLÅNA 20
UNGDOMSSKOLE 20
UNGDOMSDAGENE 20
UNGDOMSMINNER 20
UNGDOMSKILDEN 20
UNGDOMSFESTEN 20
UNGDOMSIDOLET 20
UNGDOMSMINNET 20
UNGDOMSLAGENE 20
UNGDOMSLIGAER 20
UNGDOMSIDOLER 20
UNGDOMSLIGAEN 20
UNGDOMSKORET 20
UNGDOMSFESTER 20
UNGDOMSROMAN 20
UNGKARSLIVET 20
UNGDOMSMOTEN 20
UNGDOMMELIGE 20
UNGEFLOKKENE 20
UNGDOMSORGAN 20
UNGERSVENNENE 20
UNGDOMSAVIS 20
UNGDOMSTILTAK 20
UNGDOMSHEIM 20
UNGDOMSÅRET 20
UNGDOMSVENN 20
UNGDOMSPLAN 20
UNGDOMSVERN 20
UNGKARSBOK 20
UNGDOMSBLAD 20
UNGMØY 20
UNGDOMSLEIRER 19
UNGDOMSIDEALA 19
UNGDOMSIDRETT 19
UNGDOMSIDOLA 19
UNGDOMSDAGEN 19
UNGDOMSDRAMA 19
UNGDOMSKILDE 19
UNGDOMSKAFE 19
UNGERSVENNEN 19
UNGDOMSBIL 19
UNGDOMSALDRER 19
UNGDOMSLIV 19
UNGDOMSMINNA 19
UNGDOMSLAGET 19
UNGDOMSLEDERE 19
UNGDOMSMINNE 19
UNGFUGLENE 19
UNGDOMSLÅN 19
UNGDOMSTIDENE 19
UNGDOMSMOTE 19
UNGDOMMELIG 19
UNGEFLOKKER 19
UNGKARSLIVA 19
UNGDOMSLEIREN 19
UNGDOMSKORA 19
UNGDOMSTRINNA 19
UNGHINGSTENE 19
UNGDOMSÅRA 19
UNGEKULLENE 19
UNGERSVENNER 19
UNGDOMSDAGER 19
UNGDOMSARREST 19
UNGEFLOKKEN 19
UNGDOMSÅR 18
UNGKARSLIV 18
UNGDOMSALDRE 18
UNGESKRIKENE 18
UNGDOMSTIDEN 18
UNGDOMSALDER 18
UNGGUTTENE 18
UNGFUGLER 18
UNGDOMSTRINN 18
UNGHINGSTEN 18
UNGDYRENE 18
UNGSKAUENE 18
UNGDOMSLIGA 18
UNGDOMSIDOL 18
UNGDOMSLEIER 18
UNGDOMSTIDER 18
UNGDOMSFEST 18
UNGKARSTIDENE 18
UNGDOMSLAGA 18
UNGHINGSTER 18
UNGDOMSLEDER 18
UNGFUGLEN 18
UNGDOMSKOR 18
UNGEKULLET 18
UNGDOMSIDEAL 18
UNGGUTTER 17
UNGEFLOKK 17
UNGDOMSLEIR 17
UNGSKAUEN 17
UNGSKAUER 17
UNGPIKENE 17
UNGKARSTIDER 17
UNGEKULLA 17
UNGDYRET 17
UNGGUTTEN 17
UNGDOMSDAG 17
UNGDOMMENE 17
UNGDOMSTIDA 17
UNGERSVENN 17
UNGJENTENE 17
UNGKARSTIDEN 17
UNGFOLKENE 17
UNGESKRIKET 17
UNGKARSSTAND 17
UNGSKOGENE 17
UNGSOSIALIST 17
UNGDOMSLAG 17
UNGPIKEN 16
UNGESKRIKA 16
UNGJENTER 16
UNGHESTENE 16
UNGEKULL 16
UNGHINGST 16
UNGKARSTIDA 16
UNGSAUENE 16
UNGDOMMEN 16
UNGSKOGER 16
UNGDOMSTID 16
UNGDOMMER 16
UNGPIKER 16
UNGESTELLENE 16
UNGJENTEN 16
UNGSKOGEN 16
UNGFOLKET 16
UNGDYRA 16
UNGFUGL 16
UNGGUTT 15
UNGJENTE 15
UNGSAUER 15
UNGFOLKA 15
UNGSAUEN 15
UNGKARSTID 15
UNGJENTA 15
UNGSKAU 15
UNGHESTER 15
UNGESKRIK 15
UNGPIKE 15
UNGFOLENE 15
UNGPIKA 15
UNGDYR 15
UNGGEITENE 15
UNGHESTEN 15
UNGESTELLET 15
UNGEMASENE 15
UNGGRISENE 15
UNGSKOG 14
UNGFOLK 14
UNGGRISEN 14
UNGFOLER 14
UNGFOLEN 14
UNGESTELLA 14
UNGKARENE 14
UNGARSKEN 14
UNGGEITER 14
UNGEMASET 14
UNGGRISER 14
UNGGEITEN 14
UNGARERNE 13
UNGSAU 13
UNGFOLE 13
UNGEMASA 13
UNGAREREN 13
UNGESTELL 13
UNGARSKE 13
UNGKARER 13
UNGHEST 13
UNGGEITA 13
UNGKAREN 13
UNGGEIT 12
UNGGRIS 12
UNGARERE 12
UNGARSK 12
UNGEMAS 12
UNGDOM 12
UNGARER 11
UNGKAR 11
UNGENE 10
UNGEN 9
UNGER 9
UNGE 8
UNGT 8

Ord som slutter med UNG

OrdPoeng
SCHWUNG 29
TOBAKKSPUNG 24
PRESTISJETUNG 23
NØKKELPUNG 23
TESTIKKELPUNG 22
SKJEBNETUNG 22
SJØPUNG 21
NØKLEPUNG 21
PENGEPUNG 20
TRYKKTUNG 20
LÆRPUNG 19
SØVNTUNG 19
BRØDRUNG 19
TOPPTUNG 19
SMINKEPUNG 19
KOBBUNG 19
BLYTUNG 19
ALVORSTUNG 18
HAGLPUNG 18
ANSVARSTUNG 18
LØVTUNG 18
KUVLUNG 18
KUVUNG 17
SKYTUNG 17
RIBBUNG 17
LAGNADSTUNG 16
PURUNG 16
HAVTUNG 16
BUTUNG 16
BARNTUNG 15
EVIGUNG 15
SNØTUNG 15
BAKTUNG 15
SHANTUNG 14
SKOTTUNG 14
SORGTUNG 14
TANKETUNG 14
SVELUNG 14
REGNTUNG 13
NOTTUNG 12
SLITTUNG 12
SIDETUNG 12
SOLUNG 11
SETTUNG 11
SKIUNG 11
TEINUNG 11
PUNG 11
TIDUNG 10
KUNG 9
RUNG 8
DUNG 8
TUNG 8

Anagram av UNG

For mer informasjon om ordet UNG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet UNG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok