UNN i Scrabble - ordspill.com

UNN i Scrabble

UNN er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver NNU.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
U4N1N1

Ved å legge til én bokstav til UNN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BUNN 10
HUNN 9
FUNN 8
KUNN 8
MUNN 8
LUNN 7
NUEN 7
RUNN 7
SUNN 7
TUNN 7
UNNA 7
UNNE 7

Ord som starter på UNN

OrdPoeng
UNNVÆRINGEN 23
UNNVÆRINGER 23
UNNFLØYNE 22
UNNVÆRELSEN 22
UNNSLUPPET 22
UNNVÆRINGA 22
UNNFLØYEN 22
UNNSLEPPINGA 22
UNNFLØYET 22
UNNSKYLDINGA 22
UNNVÆRLIGE 22
UNNAMANØVRE 22
UNNVÆRELSER 22
UNNSLUPPEN 22
UNNFLYINGENE 22
UNNAMANØVER 22
UNNVÆRING 21
UNNVÆRLIG 21
UNNFLYINGER 21
UNNSKYLDING 21
UNNSLEPPING 21
UNNVÆRENDE 21
UNNSLIPPING 21
UNNVÆRELSE 21
UNNSLEPPENDE 21
UNNFLYINGEN 21
UNNFLYINGA 20
UNNFLØY 20
UNNTAKSLOVEN 20
UNNALURINGER 19
UNNSLIPPER 19
UNNGÅINGENE 19
UNNSLEPPES 19
UNNVÆRTE 19
UNNSKYLDES 19
UNNTAKSLØST 19
UNNVÆRES 19
UNNVIKINGEN 19
UNNFLYING 19
UNNABAKKENE 19
UNNSKYLDTE 19
UNNSLEPPER 19
UNNSKYLDER 19
UNNGJELDING 19
UNNTAKSLØSE 19
UNNVÆRER 19
UNNSLIPPES 19
UNNTAKSKRAV 19
UNNFLYENDE 19
UNNVIKINGER 19
UNNKOMMINGA 19
UNNABAKKER 18
UNNSKYLDE 18
UNNSKYLDT 18
UNNFLYDDE 18
UNNTAKSLØS 18
UNNSLUPNE 18
UNNSLÅINGEN 18
UNNSLIPPE 18
UNNKOMMENDE 18
UNNTAKSLAUS 18
UNNKOMMING 18
UNNALURINGA 18
UNNGÅINGER 18
UNNVÆRE 18
UNNFALLENHET 18
UNNSELIGHETA 18
UNNABAKKEN 18
UNNVIKELSER 18
UNNGÅINGEN 18
UNNGÅELSENE 18
UNNAGJORTE 18
UNNVIKINGA 18
UNNGÅELIGE 18
UNNBEDINGEN 18
UNNVIKELSEN 18
UNNBEINGENE 18
UNNSLEPPE 18
UNNTAKSLOV 18
UNNVÆRT 18
UNNSLÅINGER 18
UNNGÅELSEN 17
UNNSLIPP 17
UNNBEDINGA 17
UNNSLÅINGA 17
UNNALURING 17
UNNVIKELSE 17
UNNAGJORT 17
UNNTAKSVIS 17
UNNABAKKE 17
UNNGÅINGA 17
UNNBEINGER 17
UNNGÅELIG 17
UNNVIKENDE 17
UNNVIKING 17
UNNGJELDTE 17
UNNGÅELSER 17
UNNGJELDER 17
UNNGJELDES 17
UNNFANGELSER 17
UNNFLYDD 17
UNNSLAPP 17
UNNSKYLD 17
UNNVÆR 17
UNNALUREREN 17
UNNFANGINGA 17
UNNALURERNE 17
UNNSELIGHET 17
UNNSLEPP 17
UNNBEINGEN 17
UNNDRAGINGER 17
UNNFLYS 16
UNNDRAGINGA 16
UNNSLÅENDE 16
UNNGÅELSE 16
UNNKOMMEN 16
UNNKOMMES 16
UNNDRAGNING 16
UNNFANGENDE 16
UNNKOMMET 16
UNNSLÅING 16
UNNFANGELSE 16
UNNFANGING 16
UNNALURERE 16
UNNTAKINGEN 16
UNNFLYR 16
UNNGÅENDE 16
UNNLATINGENE 16
UNNGJELDE 16
UNNKOMMER 16
UNNGÅING 16
UNNGJELDT 16
UNNTAKINGER 16
UNNBEINGA 16
UNNBEDING 16
UNNTAKSLISTE 16
UNNSETNINGER 16
UNNLATELSENE 15
UNNSIGELSEN 15
UNNFANGEDE 15
UNNSETTINGA 15
UNNFANGETE 15
UNNTAGELSEN 15
UNNTAKELSER 15
UNNDRAGING 15
UNNDRAGENDE 15
UNNFALLENDE 15
UNNSIINGENE 15
UNNFLY 15
UNNDRAINGEN 15
UNNLATINGEN 15
UNNTAKINGA 15
UNNSIGELSER 15
UNNSETNINGA 15
UNNALURER 15
UNNBEING 15
UNNSEINGENE 15
UNNVEKNE 15
UNNKOMME 15
UNNVIKES 15
UNNGÅTTE 15
UNNDRAGELSE 15
UNNVEKET 15
UNNTAGELSER 15
UNNVIKER 15
UNNSLÅTTE 15
UNNTAKELSEN 15
UNNLATINGER 15
UNNVEKEN 15
UNNTAKSRETT 15
UNNGJELD 15
UNNTAKELSE 14
UNNSETTING 14
UNNATAKENE 14
UNNARENNENE 14
UNNLATELSER 14
UNNLATINGA 14
UNNSEINGEN 14
UNNSETTENDE 14
UNNLATELSEN 14
UNNSEELSENE 14
UNNSIINGEN 14
UNNTAGELSE 14
UNNTAKENDE 14
UNNDRAINGA 14
UNNFANGES 14
UNNSIGELSE 14
UNNFANGER 14
UNNGÅES 14
UNNVEIK 14
UNNVIKE 14
UNNTAINGEN 14
UNNKOMNE 14
UNNSLÅTT 14
UNNSLÅES 14
UNNFANGET 14
UNNTAKING 14
UNNGÅTT 14
UNNSEINGER 14
UNNSIINGER 14
UNNSETNING 14
UNNFALLENT 14
UNNARENNET 13
UNNSLÅR 13
UNNSEELSER 13
UNNSLÅS 13
UNNGÅR 13
UNNGIKK 13
UNNFANGA 13
UNNVEK 13
UNNDRAENDE 13
UNNVIK 13
UNNTAINGA 13
UNNBEDT 13
UNNGÅS 13
UNNLATENDE 13
UNNATAKET 13
UNNTAKENE 13
UNNDRAING 13
UNNSEELSEN 13
UNNLATING 13
UNNSIINGA 13
UNNLATELSE 13
UNNFANGE 13
UNNSEINGA 13
UNNSELIGE 13
UNNFALLEN 13
UNNSETTER 12
UNNSIENDE 12
UNNTAKET 12
UNNSLÅ 12
UNNBAD 12
UNNFANG 12
UNNDROG 12
UNNINGEN 12
UNNBER 12
UNNSIING 12
UNN 12
UNNDRADDE 12
UNNDRATTE 12
UNNSEELSE 12
UNNSETTES 12
UNNARENNA 12
UNNTAENDE 12
UNNATAKA 12
UNNTAGEN 12
UNNSAGTE 12
UNNKOM 12
UNNSELIG 12
UNNFALNE 12
UNNSEING 12
UNNTAING 12
UNNBE 11
UNNTOK 11
UNNSAGT 11
UNN 11
UNNBA 11
UNNINGA 11
UNNDRATT 11
UNNARENN 11
UNNDRADD 11
UNNSETTE 11
UNNTATTE 11
UNNATAK 11
UNNLATES 11
UNNTAKA 11
UNNLATER 11
UNNLATTE 11
UNNSATTE 11
UNNTAK 10
UNNSETT 10
UNNING 10
UNNSIER 10
UNNLATE 10
UNNDRO 10
UNNSLO 10
UNNLOT 10
UNNENDE 10
UNNDRAR 10
UNNTATT 10
UNNSIES 10
UNNTAES 10
UNNDRAS 10
UNNLATT 10
UNNSATT 10
UNNEDE 9
UNNLAT 9
UNNDRA 9
UNNETE 9
UNNTAR 9
UNNTAS 9
UNNSER 9
UNNTA 8
UNNSI 8
UNNSE 8
UNNES 8
UNNSA 8
UNNER 8
UNNA 7
UNNE 7

Ord som slutter med UNN

OrdPoeng
NYBYGGERSAMFUNN 35
KONJUNKTURBUNN 32
UTBYTTERSAMFUNN 31
MACHOSAMFUNN 30
KULTURBAKGRUNN 29
SMÅBYSAMFUNN 29
GYLDIGHETSGRUNN 28
KIBBUTZSAMFUNN 28
ADVOKATBAKGRUNN 28
GYMNASIESAMFUNN 27
FLØYELSBUNN 27
YRKESBAKGRUNN 27
BYGDESAMFUNN 26
HVERDAGSSAMFUNN 26
KULTURSAMFUNN 25
FRAVÆRSGRUNN 25
GYMNASSAMFUNN 25
FAMILIEBAKGRUNN 25
BAPTISTSAMFUNN 25
PRESSEBAKGRUNN 25
SOVJETSAMFUNN 25
SPRÅKSAMFUNN 24
GRUVESAMFUNN 24
DOBBELTBUNN 24
BYGGEGRUNN 24
AVSKJEDSGRUNN 24
DIALEKTBAKGRUNN 24
TRUDOMSSAMFUNN 24
VELFERDSSAMFUNN 24
ARBEIDERSAMFUNN 23
BLOMSTERBUNN 23
INDUSTRISAMFUNN 23
AVISBAKGRUNN 23
SIKKERHETSGRUNN 23
KVEKERSAMFUNN 23
SLEKTSBAKGRUNN 23
ØYSAMFUNN 23
IDRETTSBAKGRUNN 23
EKSPERTSAMFUNN 23
FORNUFTSGRUNN 23
VIKINGSAMFUNN 23
SKOLEBAKGRUNN 23
KAPASITETSGRUNN 23
BYSAMFUNN 22
TEATERBAKGRUNN 22
RÅDYRHUNN 22
KLIPPEGRUNN 22
BOPLASSFUNN 22
KYSTSAMFUNN 22
VERDENSSAMFUNN 22
BAHAISAMFUNN 22
BRODERSAMFUNN 22
KOSAKKSAMFUNN 22
FORNUFTGRUNN 22
STUDENTSAMFUNN 22
HEDNINGSAMFUNN 22
MENNESKESAMFUNN 22
LIKHETSSAMFUNN 22
FREMTIDSSAMFUNN 22
FRAMTIDSSAMFUNN 22
ØYEBUNN 22
BONDESAMFUNN 21
ÆTTESAMFUNN 21
GÅRDSSAMFUNN 21
BEVEGGRUNN 21
KARRIERESAMFUNN 21
KLOSTERSAMFUNN 21
SKILSMISSEGRUNN 21
VOTIVFUNN 20
FJORDBUNN 20
VENNESAMFUNN 20
SLAVESAMFUNN 20
FORFALLSGRUNN 20
STAMMESAMFUNN 20
SJØBUNN 20
HOVEDGRUNN 20
BEVISGRUNN 20
INDUSTRIGRUNN 20
SKIPSBUNN 19
HOVEDFUNN 19
LØVEMUNN 19
BOSTEDSFUNN 19
TRUSSAMFUNN 19
RESONANSBUNN 19
LOKALSAMFUNN 19
LINTORSKEMUNN 19
KIRKESAMFUNN 19
KYSSEMUNN 19
SØLVFUNN 19
SKOLESAMFUNN 19
KLASSESAMFUNN 19
ORDENSSAMFUNN 19
TILLEGGSGRUNN 19
KLATRESAMFUNN 19
LIVMORMUNN 19
FJELLGRUNN 18
ABORTGRUNN 18
NEBBMUNN 18
SKAUBUNN 18
VEKSTGRUNN 18
MEDIESAMFUNN 18
STEINALDERFUNN 18
BYFUNN 18
BERGBUNN 18
HAVBUNN 18
MANNSSAMFUNN 18
MYNTFUNN 18
KYSTFUNN 18
JORDBUNN 18
UNDERBUNN 18
STORSAMFUNN 17
TROSSAMFUNN 17
MYRFUNN 17
RETTSSAMFUNN 17
IDEALSAMFUNN 17
SKOGBUNN 17
UNDERGRUNN 17
KLANGBUNN 17
HULEFUNN 17
JORDGRUNN 17
OVERGRUNN 17
STÅLBUNN 17
BERGGRUNN 17
DEPOTFUNN 17
HODEBUNN 17
BISAMFUNN 17
KJERNESUNN 17
BAKGRUNN 16
SENGEBUNN 16
PIZZABUNN 16
KAKEBUNN 16
SUGEMUNN 16
BARNEMUNN 16
OFFERFUNN 16
KISTEBUNN 16
JORDFUNN 16
UNDERMUNN 16
VRAKFUNN 16
OLJEFUNN 16
PÅFUNN 16
GULLFUNN 16
SÅRBUNN 16
VEGGRUNN 16
GJENFUNN 16
AURBUNN 16
LEKKERMUNN 16
MAVEMUNN 16
HELSEGRUNN 16
TORSKEMUNN 16
OVERMUNN 16
FOLKEMUNN 16
TIURHUNN 16
GRAVFUNN 16
SLIKKMUNN 15
ODELSGRUNN 15
RUNDMUNN 15
BITEMUNN 15
GROBUNN 15
TRUTMUNN 15
HOLEFUNN 15
VEIGRUNN 15
SKATTEFUNN 15
KRIGSFUNN 15
DOMSGRUNN 15
SJELESUNN 15
AVGRUNN 14
FLINTFUNN 14
LEIRBUNN 14
ALFAHUNN 14
SILTBUNN 14
MOSEFUNN 14
SANDBUNN 14
TELTBUNN 14
MALMFUNN 14
RETTSGRUNN 14
FORNFUNN 14
FORGRUNN 14
MARKFUNN 14
STEINGRUNN 14
HAREMUNN 14
MAGEMUNN 14
BEGRUNN 14
LANGGRUNN 14
SLAGGRUNN 14
UTGRUNN 14
GATEGRUNN 14
SANDGRUNN 13
GASSFUNN 13
FORKUNN 13
DALBUNN 13
MORMUNN 13
LEIRGRUNN 13
MISKUNN 12
LIKFUNN 12
SAMFUNN 12
OLDFUNN 12
DAGFUNN 12
FORUNN 11
USUNN 11
MISUNN 10
BUNN 10
HUNN 9
GRUNN 9
MUNN 8
KUNN 8
FUNN 8
LUNN 7
SUNN 7
TUNN 7
RUNN 7

Anagram av UNN

For mer informasjon om ordet UNN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet UNN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok