UNN i Scrabble - ordspill.com

UNN i Scrabble

UNN er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver NNU.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
U4N1N1

Ved å legge til én bokstav til UNN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BUNN 10
HUNN 9
FUNN 8
MUNN 8
ENNU 7
LUNN 7
NUEN 7
RUNN 7
SUNN 7
UNNA 7
UNNE 7

Ord som starter på UNN

OrdPoeng
UNNVÆRINGER 23
UNNVÆRLIGE 22
UNNFLØYNE 22
UNNFLØYEN 22
UNNAMANØVRE 22
UNNVÆRELSEN 22
UNNAMANØVER 22
UNNFLØYET 22
UNNVÆRELSER 22
UNNSLUPPET 22
UNNSLUPPEN 22
UNNVÆRINGA 22
UNNVÆRELSE 21
UNNVÆRENDE 21
UNNSLIPPING 21
UNNFLYINGER 21
UNNVÆRLIG 21
UNNVÆRING 21
UNNFLYINGEN 21
UNNSLEPPING 21
UNNFLØY 20
UNNFLYINGA 20
UNNSLIPPES 19
UNNSKYLDES 19
UNNSLEPPER 19
UNNSLIPPER 19
UNNTAKSLØST 19
UNNFLYENDE 19
UNNVÆRES 19
UNNTAKSKRAV 19
UNNSKYLDTE 19
UNNSLEPPES 19
UNNGÅINGENE 19
UNNFLYING 19
UNNVIKINGER 19
UNNVÆRER 19
UNNGJELDING 19
UNNSKYLDER 19
UNNVÆRTE 19
UNNSKYLDT 18
UNNFLYDDE 18
UNNSLÅINGER 18
UNNSLEPPE 18
UNNTAKSLOV 18
UNNTAKSLAUS 18
UNNVÆRE 18
UNNVIKELSEN 18
UNNGÅELIGE 18
UNNTAKSLØS 18
UNNVÆRT 18
UNNKOMMENDE 18
UNNABAKKER 18
UNNSKYLDE 18
UNNSLIPPE 18
UNNGÅINGER 18
UNNAGJORTE 18
UNNGÅINGEN 18
UNNVIKINGA 18
UNNSLUPNE 18
UNNKOMMING 18
UNNSLÅINGEN 18
UNNABAKKEN 18
UNNVIKELSER 18
UNNGJELDER 17
UNNBEINGEN 17
UNNTAKSVIS 17
UNNGJELDTE 17
UNNSLÅINGA 17
UNNGJELDES 17
UNNSLAPP 17
UNNVIKENDE 17
UNNBEINGER 17
UNNFLYDD 17
UNNVIKING 17
UNNALURING 17
UNNGÅINGA 17
UNNGÅELIG 17
UNNAGJORT 17
UNNSKYLD 17
UNNABAKKE 17
UNNSLIPP 17
UNNGÅELSEN 17
UNNVIKELSE 17
UNNVÆR 17
UNNALUREREN 17
UNNFANGINGA 17
UNNSLEPP 17
UNNALURERNE 17
UNNGÅELSER 17
UNNBEINGA 16
UNNGJELDE 16
UNNTAKINGER 16
UNNKOMMER 16
UNNSLÅENDE 16
UNNFANGELSE 16
UNNGJELDT 16
UNNFLYR 16
UNNKOMMES 16
UNNFANGENDE 16
UNNSLÅING 16
UNNGÅENDE 16
UNNKOMMET 16
UNNGÅELSE 16
UNNKOMMEN 16
UNNFLYS 16
UNNALURERE 16
UNNFANGING 16
UNNGÅING 16
UNNTAKINGEN 16
UNNTAGELSEN 15
UNNTAGELSER 15
UNNTAKELSEN 15
UNNSETNINGA 15
UNNDRAGELSE 15
UNNVIKES 15
UNNTAKSRETT 15
UNNTAKINGA 15
UNNSIGELSEN 15
UNNFANGEDE 15
UNNSETTINGA 15
UNNSIINGENE 15
UNNALURER 15
UNNFANGETE 15
UNNLATINGEN 15
UNNTAKELSER 15
UNNFALLENDE 15
UNNDRAGENDE 15
UNNFLY 15
UNNBEING 15
UNNSIGELSER 15
UNNBEENDE 15
UNNVEKNE 15
UNNKOMME 15
UNNGJELD 15
UNNGÅTTE 15
UNNVEKEN 15
UNNVEKET 15
UNNVIKER 15
UNNSEINGENE 15
UNNDRAGING 15
UNNLATINGER 15
UNNSLÅTTE 15
UNNSETTING 14
UNNSIINGER 14
UNNGÅES 14
UNNTAGELSE 14
UNNSEELSENE 14
UNNSIGELSE 14
UNNKOMNE 14
UNNSLÅTT 14
UNNLATINGA 14
UNNARENNENE 14
UNNSEINGEN 14
UNNLATELSER 14
UNNLATELSEN 14
UNNSEINGER 14
UNNATAKENE 14
UNNBEDTE 14
UNNSETTENDE 14
UNNSIINGEN 14
UNNFANGER 14
UNNTAKING 14
UNNFALLENT 14
UNNSETNING 14
UNNGÅTT 14
UNNSLÅES 14
UNNVEIK 14
UNNFANGET 14
UNNFANGES 14
UNNTAKELSE 14
UNNVIKE 14
UNNTAKENDE 14
UNNLATENDE 13
UNNFANGA 13
UNNSEELSER 13
UNNLATELSE 13
UNNSLÅS 13
UNNARENNET 13
UNNINGENE 13
UNNGIKK 13
UNNSLÅR 13
UNNSEELSEN 13
UNNFALLEN 13
UNNVEK 13
UNNVIK 13
UNNATAKET 13
UNNFANGE 13
UNNGÅR 13
UNNTAKENE 13
UNNSELIGE 13
UNNGÅS 13
UNNLATING 13
UNNSIINGA 13
UNNSEINGA 13
UNNBEDT 13
UNNDRADDE 12
UNNSEENDE 12
UNNSELIG 12
UNNKOM 12
UNNFANG 12
UNNBES 12
UNNSLÅ 12
UNNSETTES 12
UNNDROG 12
UNNBER 12
UNN 12
UNNATAKA 12
UNNTAGEN 12
UNNINGEN 12
UNNSEING 12
UNNBAD 12
UNNINGER 12
UNNDRATTE 12
UNNSETTER 12
UNNSAGTE 12
UNNARENNA 12
UNNSIENDE 12
UNNSEELSE 12
UNNSIING 12
UNNFALNE 12
UNNTAKET 12
UNNLATTE 11
UNNINGA 11
UNNBE 11
UNNSAGT 11
UNNTAKA 11
UNNDRADD 11
UNNATAK 11
UNNBA 11
UNN 11
UNNARENN 11
UNNSETTE 11
UNNTOK 11
UNNLATES 11
UNNDRATT 11
UNNTATTE 11
UNNSATTE 11
UNNLATER 11
UNNSLO 10
UNNTAK 10
UNNING 10
UNNLOT 10
UNNDRO 10
UNNLATT 10
UNNTAES 10
UNNDRAS 10
UNNSEES 10
UNNDRAR 10
UNNENDE 10
UNNSIES 10
UNNLATE 10
UNNSATT 10
UNNTATT 10
UNNSETT 10
UNNSIER 10
UNNSIS 9
UNNSER 9
UNNLAT 9
UNNETE 9
UNNSES 9
UNNTAR 9
UNNEDE 9
UNNDRA 9
UNNTAS 9
UNNSE 8
UNNTA 8
UNNET 8
UNNES 8
UNNSI 8
UNNER 8
UNNSA 8
UNNE 7
UNNA 7

Ord som slutter med UNN

OrdPoeng
NYBYGGERSAMFUNN 35
KONJUNKTURBUNN 32
UTBYTTERSAMFUNN 31
MACHOSAMFUNN 30
KULTURBAKGRUNN 29
SMÅBYSAMFUNN 29
KIBBUTZSAMFUNN 28
GYLDIGHETSGRUNN 28
ADVOKATBAKGRUNN 28
YRKESBAKGRUNN 27
FLØYELSBUNN 27
GYMNASIESAMFUNN 27
BYGDESAMFUNN 26
HVERDAGSSAMFUNN 26
KULTURSAMFUNN 25
PRESSEBAKGRUNN 25
SOVJETSAMFUNN 25
BAPTISTSAMFUNN 25
GYMNASSAMFUNN 25
FRAVÆRSGRUNN 25
FAMILIEBAKGRUNN 25
VELFERDSSAMFUNN 24
TRUDOMSSAMFUNN 24
BYGGEGRUNN 24
DOBBELTBUNN 24
DIALEKTBAKGRUNN 24
SPRÅKSAMFUNN 24
AVSKJEDSGRUNN 24
GRUVESAMFUNN 24
KVEKERSAMFUNN 23
BLOMSTERBUNN 23
SKOLEBAKGRUNN 23
AVISBAKGRUNN 23
ØYSAMFUNN 23
VIKINGSAMFUNN 23
SIKKERHETSGRUNN 23
FORNUFTSGRUNN 23
KAPASITETSGRUNN 23
EKSPERTSAMFUNN 23
SLEKTSBAKGRUNN 23
ARBEIDERSAMFUNN 23
INDUSTRISAMFUNN 23
IDRETTSBAKGRUNN 23
TEATERBAKGRUNN 22
HEDNINGSAMFUNN 22
FORNUFTGRUNN 22
LIKHETSSAMFUNN 22
BYSAMFUNN 22
STUDENTSAMFUNN 22
BAHAISAMFUNN 22
RÅDYRHUNN 22
MENNESKESAMFUNN 22
FRAMTIDSSAMFUNN 22
BRODERSAMFUNN 22
BOPLASSFUNN 22
FREMTIDSSAMFUNN 22
KLIPPEGRUNN 22
KYSTSAMFUNN 22
VERDENSSAMFUNN 22
KOSAKKSAMFUNN 22
ÆTTESAMFUNN 21
KLOSTERSAMFUNN 21
GÅRDSSAMFUNN 21
BONDESAMFUNN 21
BEVEGGRUNN 21
SKILSMISSEGRUNN 21
KARRIERESAMFUNN 21
VENNESAMFUNN 20
BEVISGRUNN 20
HOVEDGRUNN 20
STAMMESAMFUNN 20
INDUSTRIGRUNN 20
SLAVESAMFUNN 20
SJØBUNN 20
FJORDBUNN 20
FORFALLSGRUNN 20
SKOLESAMFUNN 19
KLATRESAMFUNN 19
ORDENSSAMFUNN 19
LØVEMUNN 19
BOSTEDSFUNN 19
LIVMORMUNN 19
TILLEGGSGRUNN 19
KLASSESAMFUNN 19
LINTORSKEMUNN 19
SKIPSBUNN 19
TRUSSAMFUNN 19
LOKALSAMFUNN 19
KIRKESAMFUNN 19
HOVEDFUNN 19
RESONANSBUNN 19
KYSSEMUNN 19
JORDBUNN 18
VEKSTGRUNN 18
SKAUBUNN 18
STEINALDERFUNN 18
NEBBMUNN 18
MANNSSAMFUNN 18
HAVBUNN 18
BERGBUNN 18
ABORTGRUNN 18
BYFUNN 18
MEDIESAMFUNN 18
FJELLGRUNN 18
IDEALSAMFUNN 17
RETTSSAMFUNN 17
HODEBUNN 17
STORSAMFUNN 17
BISAMFUNN 17
SKOGBUNN 17
HULEFUNN 17
BERGGRUNN 17
TROSSAMFUNN 17
KLANGBUNN 17
JORDGRUNN 17
KJERNESUNN 17
UNDERGRUNN 17
OLJEFUNN 16
GJENFUNN 16
MAVEMUNN 16
HELSEGRUNN 16
KAKEBUNN 16
VRAKFUNN 16
PÅFUNN 16
GRAVFUNN 16
TIURHUNN 16
OVERMUNN 16
AURBUNN 16
SUGEMUNN 16
BAKGRUNN 16
LEKKERMUNN 16
UNDERMUNN 16
FOLKEMUNN 16
KISTEBUNN 16
SENGEBUNN 16
TORSKEMUNN 16
BARNEMUNN 16
VEGGRUNN 16
PIZZABUNN 16
GULLFUNN 16
SJELESUNN 15
BITEMUNN 15
SLIKKMUNN 15
GROBUNN 15
SKATTEFUNN 15
TRUTMUNN 15
KRIGSFUNN 15
VEIGRUNN 15
ODELSGRUNN 15
RUNDMUNN 15
DOMSGRUNN 15
STEINGRUNN 14
RETTSGRUNN 14
UTGRUNN 14
FLINTFUNN 14
AVGRUNN 14
GATEGRUNN 14
SLAGGRUNN 14
LANGGRUNN 14
MAGEMUNN 14
FORGRUNN 14
LEIRBUNN 14
SANDBUNN 14
HAREMUNN 14
SILTBUNN 14
MALMFUNN 14
BEGRUNN 14
MORMUNN 13
DALBUNN 13
SANDGRUNN 13
GASSFUNN 13
LEIRGRUNN 13
LIKFUNN 12
DAGFUNN 12
MISKUNN 12
OLDFUNN 12
SAMFUNN 12
USUNN 11
FORUNN 11
BUNN 10
MISUNN 10
GRUNN 9
HUNN 9
FUNN 8
MUNN 8
RUNN 7
SUNN 7
LUNN 7

Anagram av UNN

For mer informasjon om ordet UNN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet UNN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok