UNN i Scrabble - ordspill.com

UNN i Scrabble

UNN er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver NNU.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
U4N1N1

Ved å legge til én bokstav til UNN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BUNN 10
HUNN 9
FUNN 8
MUNN 8
ENNU 7
LUNN 7
NUEN 7
RUNN 7
SUNN 7
UNNA 7
UNNE 7

Ord som starter på UNN

OrdPoeng
UNNVÆRINGEN 23
UNNFLØYEN 22
UNNVÆRINGA 22
UNNVÆRLIGE 22
UNNSLUPPET 22
UNNVÆRELSEN 22
UNNFLØYNE 22
UNNAMANØVER 22
UNNFLØYET 22
UNNVÆRELSER 22
UNNSLUPPEN 22
UNNVÆRENDE 21
UNNVÆRING 21
UNNVÆRELSE 21
UNNVÆRLIG 21
UNNSKYLDING 21
UNNFLYINGEN 21
UNNSLEPPING 21
UNNFLØY 20
UNNFLYINGA 20
UNNSLEPPES 19
UNNVÆRTE 19
UNNSLIPPER 19
UNNSLIPPES 19
UNNSKYLDES 19
UNNSKYLDTE 19
UNNSKYLDER 19
UNNABAKKENE 19
UNNVÆRER 19
UNNFLYING 19
UNNGJELDING 19
UNNSLEPPER 19
UNNKOMMINGA 19
UNNGÅINGENE 19
UNNTAKSLØSE 19
UNNVIKINGER 19
UNNFLYENDE 19
UNNVÆRES 19
UNNTAKSKRAV 19
UNNVIKINGEN 19
UNNTAKSLØST 19
UNNVÆRT 18
UNNGÅINGER 18
UNNFLYDDE 18
UNNTAKSLOV 18
UNNSLEPPE 18
UNNTAKSLØS 18
UNNSKYLDT 18
UNNAGJORTE 18
UNNSLUPNE 18
UNNSKYLDE 18
UNNBEINGENE 18
UNNGÅELIGE 18
UNNABAKKER 18
UNNTAKSLAUS 18
UNNVIKELSEN 18
UNNSLÅINGER 18
UNNKOMMING 18
UNNSLÅINGEN 18
UNNABAKKEN 18
UNNGÅINGEN 18
UNNVÆRE 18
UNNSLIPPE 18
UNNGÅELSENE 18
UNNVIKINGA 18
UNNALURINGA 18
UNNGÅELSER 17
UNNFLYDD 17
UNNBEINGER 17
UNNSLEPP 17
UNNGÅINGA 17
UNNSLAPP 17
UNNSLIPP 17
UNNGJELDER 17
UNNGJELDTE 17
UNNGÅELIG 17
UNNSKYLD 17
UNNGÅELSEN 17
UNNTAKSVIS 17
UNNALUREREN 17
UNNVÆR 17
UNNSELIGHET 17
UNNVIKING 17
UNNVIKELSE 17
UNNABAKKE 17
UNNFANGINGA 17
UNNBEINGEN 17
UNNSLÅINGA 17
UNNAGJORT 17
UNNGJELDES 17
UNNVIKENDE 17
UNNALURING 17
UNNFANGENDE 16
UNNTAKINGER 16
UNNDRAGINGA 16
UNNGJELDE 16
UNNGJELDT 16
UNNKOMMER 16
UNNDRAGNING 16
UNNFANGELSE 16
UNNFLYR 16
UNNALURERE 16
UNNGÅENDE 16
UNNSLÅING 16
UNNKOMMET 16
UNNGÅING 16
UNNGÅELSE 16
UNNKOMMEN 16
UNNFANGING 16
UNNKOMMES 16
UNNBEINGA 16
UNNFLYS 16
UNNTAKINGEN 16
UNNSLÅENDE 16
UNNBEENDE 15
UNNDRAGING 15
UNNALURER 15
UNNSLÅTTE 15
UNNSETTINGA 15
UNNLATINGEN 15
UNNFANGETE 15
UNNSIINGENE 15
UNNDRAGELSE 15
UNNGÅTTE 15
UNNTAKINGA 15
UNNSETNINGA 15
UNNFLY 15
UNNTAGELSER 15
UNNSIGELSER 15
UNNLATINGER 15
UNNVEKET 15
UNNTAKELSEN 15
UNNSEINGENE 15
UNNVIKER 15
UNNVEKNE 15
UNNVEKEN 15
UNNGJELD 15
UNNBEING 15
UNNTAKSRETT 15
UNNFANGEDE 15
UNNSIGELSEN 15
UNNTAGELSEN 15
UNNVIKES 15
UNNKOMME 15
UNNVIKE 14
UNNFALLENT 14
UNNSIINGER 14
UNNLATELSER 14
UNNARENNENE 14
UNNLATELSEN 14
UNNSEINGEN 14
UNNTAGELSE 14
UNNGÅES 14
UNNVEIK 14
UNNKOMNE 14
UNNSIGELSE 14
UNNFANGET 14
UNNSETTING 14
UNNSLÅES 14
UNNATAKENE 14
UNNBEDTE 14
UNNTAKELSE 14
UNNTAKING 14
UNNSLÅTT 14
UNNLATINGA 14
UNNSIINGEN 14
UNNFANGES 14
UNNSETNING 14
UNNFANGER 14
UNNTAKENDE 14
UNNGÅTT 14
UNNSEINGER 14
UNNARENNET 13
UNNSEELSEN 13
UNNLATELSE 13
UNNLATENDE 13
UNNLATING 13
UNNSEELSER 13
UNNSLÅR 13
UNNGÅS 13
UNNFANGA 13
UNNSLÅS 13
UNNVEK 13
UNNSEINGA 13
UNNGIKK 13
UNNSELIGE 13
UNNGÅR 13
UNNTAKENE 13
UNNVIK 13
UNNSIINGA 13
UNNFALLEN 13
UNNBEDT 13
UNNATAKET 13
UNNINGENE 13
UNNFANGE 13
UNNDROG 12
UNNFANG 12
UNNSLÅ 12
UNNBES 12
UNNBER 12
UNNINGER 12
UNNBAD 12
UNNKOM 12
UNNSAGTE 12
UNNFALNE 12
UNNSIING 12
UNNTAKET 12
UNNDRADDE 12
UNNARENNA 12
UNNSIENDE 12
UNNSEELSE 12
UNNSEENDE 12
UNNSETTES 12
UNNDRATTE 12
UNNSETTER 12
UNNSELIG 12
UNNSEING 12
UNNINGEN 12
UNNTAGEN 12
UNNATAKA 12
UNN 12
UNNBE 11
UNN 11
UNNBA 11
UNNTOK 11
UNNATAK 11
UNNTAKA 11
UNNINGA 11
UNNSAGT 11
UNNLATER 11
UNNTATTE 11
UNNLATTE 11
UNNSATTE 11
UNNLATES 11
UNNSETTE 11
UNNARENN 11
UNNDRADD 11
UNNDRATT 11
UNNDRAR 10
UNNLOT 10
UNNENDE 10
UNNDRO 10
UNNLATT 10
UNNSLO 10
UNNTAK 10
UNNSEES 10
UNNLATE 10
UNNDRAS 10
UNNSIER 10
UNNSATT 10
UNNSETT 10
UNNTAES 10
UNNTATT 10
UNNSIES 10
UNNING 10
UNNTAS 9
UNNEDE 9
UNNLAT 9
UNNDRA 9
UNNETE 9
UNNSER 9
UNNSIS 9
UNNSES 9
UNNTAR 9
UNNES 8
UNNSI 8
UNNER 8
UNNSA 8
UNNSE 8
UNNET 8
UNNTA 8
UNNE 7
UNNA 7

Ord som slutter med UNN

OrdPoeng
NYBYGGERSAMFUNN 35
KONJUNKTURBUNN 32
UTBYTTERSAMFUNN 31
MACHOSAMFUNN 30
KULTURBAKGRUNN 29
SMÅBYSAMFUNN 29
ADVOKATBAKGRUNN 28
GYLDIGHETSGRUNN 28
KIBBUTZSAMFUNN 28
YRKESBAKGRUNN 27
FLØYELSBUNN 27
GYMNASIESAMFUNN 27
HVERDAGSSAMFUNN 26
BYGDESAMFUNN 26
PRESSEBAKGRUNN 25
KULTURSAMFUNN 25
FRAVÆRSGRUNN 25
BAPTISTSAMFUNN 25
GYMNASSAMFUNN 25
FAMILIEBAKGRUNN 25
SOVJETSAMFUNN 25
SPRÅKSAMFUNN 24
AVSKJEDSGRUNN 24
DOBBELTBUNN 24
DIALEKTBAKGRUNN 24
BYGGEGRUNN 24
VELFERDSSAMFUNN 24
GRUVESAMFUNN 24
TRUDOMSSAMFUNN 24
SLEKTSBAKGRUNN 23
SIKKERHETSGRUNN 23
FORNUFTSGRUNN 23
EKSPERTSAMFUNN 23
VIKINGSAMFUNN 23
SKOLEBAKGRUNN 23
KVEKERSAMFUNN 23
ØYSAMFUNN 23
AVISBAKGRUNN 23
KAPASITETSGRUNN 23
BLOMSTERBUNN 23
INDUSTRISAMFUNN 23
IDRETTSBAKGRUNN 23
ARBEIDERSAMFUNN 23
BYSAMFUNN 22
RÅDYRHUNN 22
BOPLASSFUNN 22
KYSTSAMFUNN 22
KLIPPEGRUNN 22
BRODERSAMFUNN 22
FORNUFTGRUNN 22
BAHAISAMFUNN 22
TEATERBAKGRUNN 22
HEDNINGSAMFUNN 22
FRAMTIDSSAMFUNN 22
STUDENTSAMFUNN 22
MENNESKESAMFUNN 22
KOSAKKSAMFUNN 22
LIKHETSSAMFUNN 22
FREMTIDSSAMFUNN 22
VERDENSSAMFUNN 22
BEVEGGRUNN 21
GÅRDSSAMFUNN 21
BONDESAMFUNN 21
KLOSTERSAMFUNN 21
ÆTTESAMFUNN 21
KARRIERESAMFUNN 21
SKILSMISSEGRUNN 21
VENNESAMFUNN 20
SLAVESAMFUNN 20
STAMMESAMFUNN 20
BEVISGRUNN 20
FJORDBUNN 20
SJØBUNN 20
HOVEDGRUNN 20
INDUSTRIGRUNN 20
FORFALLSGRUNN 20
LOKALSAMFUNN 19
TRUSSAMFUNN 19
SKOLESAMFUNN 19
LIVMORMUNN 19
BOSTEDSFUNN 19
LINTORSKEMUNN 19
RESONANSBUNN 19
LØVEMUNN 19
KLATRESAMFUNN 19
ORDENSSAMFUNN 19
SKIPSBUNN 19
TILLEGGSGRUNN 19
KYSSEMUNN 19
KIRKESAMFUNN 19
HOVEDFUNN 19
KLASSESAMFUNN 19
MEDIESAMFUNN 18
NEBBMUNN 18
HAVBUNN 18
SKAUBUNN 18
BERGBUNN 18
JORDBUNN 18
ABORTGRUNN 18
MANNSSAMFUNN 18
STEINALDERFUNN 18
VEKSTGRUNN 18
FJELLGRUNN 18
BYFUNN 18
TROSSAMFUNN 17
STORSAMFUNN 17
JORDGRUNN 17
BERGGRUNN 17
BISAMFUNN 17
HODEBUNN 17
UNDERGRUNN 17
KJERNESUNN 17
SKOGBUNN 17
KLANGBUNN 17
IDEALSAMFUNN 17
HULEFUNN 17
RETTSSAMFUNN 17
TORSKEMUNN 16
SUGEMUNN 16
GRAVFUNN 16
BAKGRUNN 16
VEGGRUNN 16
OVERMUNN 16
OLJEFUNN 16
GJENFUNN 16
MAVEMUNN 16
SENGEBUNN 16
KISTEBUNN 16
FOLKEMUNN 16
GULLFUNN 16
PIZZABUNN 16
TIURHUNN 16
UNDERMUNN 16
AURBUNN 16
HELSEGRUNN 16
VRAKFUNN 16
PÅFUNN 16
LEKKERMUNN 16
KAKEBUNN 16
BARNEMUNN 16
KRIGSFUNN 15
DOMSGRUNN 15
SLIKKMUNN 15
GROBUNN 15
SKATTEFUNN 15
RUNDMUNN 15
SJELESUNN 15
TRUTMUNN 15
BITEMUNN 15
ODELSGRUNN 15
VEIGRUNN 15
UTGRUNN 14
MAGEMUNN 14
STEINGRUNN 14
MALMFUNN 14
SILTBUNN 14
HAREMUNN 14
SANDBUNN 14
LEIRBUNN 14
FORGRUNN 14
LANGGRUNN 14
SLAGGRUNN 14
GATEGRUNN 14
BEGRUNN 14
FLINTFUNN 14
RETTSGRUNN 14
AVGRUNN 14
DALBUNN 13
MORMUNN 13
GASSFUNN 13
SANDGRUNN 13
LEIRGRUNN 13
SAMFUNN 12
LIKFUNN 12
MISKUNN 12
DAGFUNN 12
OLDFUNN 12
USUNN 11
FORUNN 11
BUNN 10
MISUNN 10
GRUNN 9
HUNN 9
FUNN 8
MUNN 8
SUNN 7
LUNN 7
RUNN 7

Anagram av UNN

For mer informasjon om ordet UNN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet UNN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok