UNNA i Scrabble - ordspill.com

UNNA i Scrabble

UNNA er et preposisjon4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ANNU.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
U4N1N1A1

Ved å legge til én bokstav til UNNA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BUNNA 11
UNAVN 11
UNNBA 11
FUNNA 9
MUNNA 9
LUNNA 8
SUNNA 8
UNNSA 8
UNNTA 8

Ord som starter på UNNA

OrdPoeng
UNNAMANØVRENE 24
UNNAMANØVERNE 24
UNNAMANØVEREN 24
UNNAMANØVRER 23
UNNAMANØVERE 23
UNNASLUNTRINGER 22
UNNAMANØVRE 22
UNNASLUNTRINGEN 22
UNNAMANØVER 22
UNNASLUNTRINGA 21
UNNALURINGENE 20
UNNASLUNTREREN 20
UNNASLUNTRING 20
UNNASLUNTRERNE 20
UNNASLUNTRERE 19
UNNABAKKENE 19
UNNALURINGER 19
UNNALURINGEN 19
UNNABAKKER 18
UNNABAKKEN 18
UNNALURINGA 18
UNNASLUNTRER 18
UNNAGJORTE 18
UNNALUREREN 17
UNNALURERNE 17
UNNALURING 17
UNNAGJORT 17
UNNABAKKE 17
UNNALURERE 16
UNNALURER 15
UNNARENNENE 14
UNNATAKENE 14
UNNATAKET 13
UNNARENNET 13
UNNARENNA 12
UNNATAKA 12
UNNARENN 11
UNNATAK 11

Ord som slutter med UNNA

OrdPoeng
MACHOSAMFUNNA 31
SMÅBYSAMFUNNA 30
KIBBUTZSAMFUNNA 29
BYGDESAMFUNNA 27
SOVJETSAMFUNNA 26
GYMNASSAMFUNNA 26
BAPTISTSAMFUNNA 26
KULTURSAMFUNNA 26
SPRÅKSAMFUNNA 25
TRUDOMSSAMFUNNA 25
DOBBELTBUNNA 25
GRUVESAMFUNNA 25
KVEKERSAMFUNNA 24
VIKINGSAMFUNNA 24
ØYSAMFUNNA 24
TJUKKBUNNA 24
EKSPERTSAMFUNNA 24
BYSAMFUNNA 23
BOPLASSFUNNA 23
KYSTSAMFUNNA 23
STUDENTSAMFUNNA 23
BAHAISAMFUNNA 23
KOSAKKSAMFUNNA 23
HEDNINGSAMFUNNA 23
LIKHETSSAMFUNNA 23
BRODERSAMFUNNA 23
VERDENSSAMFUNNA 23
KLOSTERSAMFUNNA 22
GÅRDSSAMFUNNA 22
ÆTTESAMFUNNA 22
BONDESAMFUNNA 22
TYKKBUNNA 22
VENNESAMFUNNA 21
SLAVESAMFUNNA 21
VELBEGRUNNA 21
STAMMESAMFUNNA 21
KLATRESAMFUNNA 20
SKOLESAMFUNNA 20
HOVEDFUNNA 20
TØMMERLUNNA 20
KLASSESAMFUNNA 20
ORDENSSAMFUNNA 20
TRUSSAMFUNNA 20
BOSTEDSFUNNA 20
KIRKESAMFUNNA 20
LOKALSAMFUNNA 20
MEDIESAMFUNNA 19
UUTGRUNNA 19
UBEGRUNNA 19
STEINALDERFUNNA 19
BYFUNNA 19
MANNSSAMFUNNA 19
ÅPENMUNNA 19
RETTSSAMFUNNA 18
IDEALSAMFUNNA 18
TROSSAMFUNNA 18
STORSAMFUNNA 18
HULEFUNNA 18
BISAMFUNNA 18
GJENFUNNA 17
PÅFUNNA 17
OLJEFUNNA 17
VRAKFUNNA 17
GULLFUNNA 17
GRAVFUNNA 17
FLATBUNNA 16
LAUSMUNNA 16
KRIGSFUNNA 16
SKATTEFUNNA 16
LØSMUNNA 16
LANGGRUNNA 15
FLINTFUNNA 15
MALMFUNNA 15
PENMUNNA 15
VANKUNNA 15
BEGRUNNA 15
UTGRUNNA 15
GASSFUNNA 14
UGRUNNA 14
DAGFUNNA 13
SAMFUNNA 13
OLDFUNNA 13
LIKFUNNA 13
LANDKUNNA 13
BUNNA 11
GRUNNA 10
MUNNA 9
FUNNA 9
LUNNA 8
SUNNA 8

Anagram av UNNA

For mer informasjon om ordet UNNA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet UNNA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok