UNNA i Scrabble - ordspill.com

UNNA i Scrabble

UNNA er et preposisjon4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ANNU.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
U4N1N1A1

Ved å legge til én bokstav til UNNA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BUNNA 11
UNAVN 11
UNNBA 11
FUNNA 9
MUNNA 9
LUNNA 8
SUNNA 8
UNNSA 8
UNNTA 8

Ord som starter på UNNA

OrdPoeng
UNNAMANØVRENE 24
UNNAMANØVERNE 24
UNNAMANØVEREN 24
UNNAMANØVERE 23
UNNAMANØVRER 23
UNNASLUNTRINGER 22
UNNAMANØVRE 22
UNNASLUNTRINGEN 22
UNNAMANØVER 22
UNNASLUNTRINGA 21
UNNASLUNTRERNE 20
UNNASLUNTREREN 20
UNNALURINGENE 20
UNNASLUNTRING 20
UNNALURINGEN 19
UNNABAKKENE 19
UNNASLUNTRERE 19
UNNALURINGER 19
UNNASLUNTRER 18
UNNABAKKER 18
UNNALURINGA 18
UNNAGJORTE 18
UNNABAKKEN 18
UNNABAKKE 17
UNNALURING 17
UNNAGJORT 17
UNNALUREREN 17
UNNALURERNE 17
UNNALURERE 16
UNNALURER 15
UNNARENNENE 14
UNNATAKENE 14
UNNARENNET 13
UNNATAKET 13
UNNARENNA 12
UNNATAKA 12
UNNARENN 11
UNNATAK 11

Ord som slutter med UNNA

OrdPoeng
MACHOSAMFUNNA 31
SMÅBYSAMFUNNA 30
KIBBUTZSAMFUNNA 29
BYGDESAMFUNNA 27
GYMNASSAMFUNNA 26
BAPTISTSAMFUNNA 26
SOVJETSAMFUNNA 26
KULTURSAMFUNNA 26
GRUVESAMFUNNA 25
DOBBELTBUNNA 25
SPRÅKSAMFUNNA 25
TRUDOMSSAMFUNNA 25
KVEKERSAMFUNNA 24
VIKINGSAMFUNNA 24
ØYSAMFUNNA 24
EKSPERTSAMFUNNA 24
TJUKKBUNNA 24
LIKHETSSAMFUNNA 23
BRODERSAMFUNNA 23
BOPLASSFUNNA 23
KOSAKKSAMFUNNA 23
KYSTSAMFUNNA 23
STUDENTSAMFUNNA 23
BYSAMFUNNA 23
VERDENSSAMFUNNA 23
BAHAISAMFUNNA 23
HEDNINGSAMFUNNA 23
ÆTTESAMFUNNA 22
GÅRDSSAMFUNNA 22
BONDESAMFUNNA 22
TYKKBUNNA 22
KLOSTERSAMFUNNA 22
VENNESAMFUNNA 21
SLAVESAMFUNNA 21
STAMMESAMFUNNA 21
VELBEGRUNNA 21
SKOLESAMFUNNA 20
LOKALSAMFUNNA 20
KIRKESAMFUNNA 20
BOSTEDSFUNNA 20
ORDENSSAMFUNNA 20
KLASSESAMFUNNA 20
KLATRESAMFUNNA 20
TRUSSAMFUNNA 20
TØMMERLUNNA 20
HOVEDFUNNA 20
STEINALDERFUNNA 19
BYFUNNA 19
MEDIESAMFUNNA 19
UBEGRUNNA 19
MANNSSAMFUNNA 19
UUTGRUNNA 19
ÅPENMUNNA 19
TROSSAMFUNNA 18
BISAMFUNNA 18
STORSAMFUNNA 18
HULEFUNNA 18
RETTSSAMFUNNA 18
IDEALSAMFUNNA 18
PÅFUNNA 17
VRAKFUNNA 17
GJENFUNNA 17
GRAVFUNNA 17
GULLFUNNA 17
OLJEFUNNA 17
LAUSMUNNA 16
SKATTEFUNNA 16
FLATBUNNA 16
KRIGSFUNNA 16
LØSMUNNA 16
PENMUNNA 15
FLINTFUNNA 15
LANGGRUNNA 15
VANKUNNA 15
BEGRUNNA 15
UTGRUNNA 15
MALMFUNNA 15
GASSFUNNA 14
UGRUNNA 14
DAGFUNNA 13
OLDFUNNA 13
LIKFUNNA 13
SAMFUNNA 13
LANDKUNNA 13
BUNNA 11
GRUNNA 10
FUNNA 9
MUNNA 9
SUNNA 8
LUNNA 8

Anagram av UNNA

For mer informasjon om ordet UNNA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet UNNA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok