UNNE i Scrabble - ordspill.com

UNNE i Scrabble

UNNE er et verb4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ENNU.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
U4N1N1E1

Ved å legge til én bokstav til UNNE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BUNNE 11
NUBNE 11
UVENN 11
UNNBE 11
NUVEN 11
NUPEN 11
VUNNE 11
HUNEN 10
KUNNE 9
NUMNE 9
KNUEN 9
FUNNE 9
MUNNE 9
UNGEN 9
GNUEN 9
LUNNE 8
UNNET 8
URNEN 8
UNSEN 8
UNNSE 8
SUNNE 8
UNNES 8
UNNER 8
SNUEN 8
RUNNE 8
DUNEN 8
NUTEN 8
RUNEN 8

Ord som starter på UNNE

OrdPoeng
UNNENDE 10
UNNEDE 9
UNNETE 9
UNNES 8
UNNET 8
UNNER 8

Ord som slutter med UNNE

OrdPoeng
MYTEOMSPUNNE 26
OPPSPUNNE 22
HÅNDSPUNNE 21
HEVDVUNNE 20
SAMMENTVUNNE 20
TØMMERLUNNE 20
OVERVUNNE 19
GJENVUNNE 19
OPPFUNNE 19
HANDSPUNNE 18
NYVUNNE 18
KJERNESUNNE 18
OPPRUNNE 18
HENSVUNNE 17
FORSVUNNE 17
GJENFUNNE 17
UTSPUNNE 17
SJELESUNNE 16
UTVUNNE 16
OMSPUNNE 16
UTGRUNNE 15
LANGGRUNNE 15
BEGRUNNE 15
VANKUNNE 15
INNSPUNNE 15
INNVUNNE 14
AVFUNNE 14
BEFUNNE 14
FRIFUNNE 13
MISKUNNE 13
LANDKUNNE 13
TVUNNE 12
SPUNNE 12
SVUNNE 12
USUNNE 12
FORUNNE 12
INNFUNNE 12
BUNNE 11
MISUNNE 11
VUNNE 11
GRUNNE 10
FUNNE 9
MUNNE 9
KUNNE 9
SUNNE 8
RUNNE 8
LUNNE 8

Anagram av UNNE

For mer informasjon om ordet UNNE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet UNNE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok