URA i Scrabble - ordspill.com

URA i Scrabble

URA er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ARU.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
U4R1A1

Ved å legge til én bokstav til URA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
UÅRA 10
JURA 10
UPAR 10
RUVA 10
BURA 10
BRUA 10
MAUR 8
UFAR 8
RUKA 8
RUGA 8
RAUK 8
RAKU 8
RAGU 8
UROA 8
MURA 8
KURA 8
FAUR 8
KAUR 8
GRUA 8
GAUR 8
FURA 8
FRUA 8
FRAU 8
TRAU 7
TRUA 7
TURA 7
URNA 7
URAN 7
URTA 7
SURA 7
URAT 7
UREA 7
URIA 7
ASUR 7
SAUR 7
RUTA 7
RUSA 7
RUNA 7
RULA 7
RAUT 7
AUER 7
RAUN 7
RAUL 7
LURA 7
DURA 7
DRUA 7
AURE 7
RAUS 7

Ord som starter på URA

OrdPoeng
URANUTVINNINGER 25
URANUTVINNINGEN 25
URANUTVINNINGA 24
URACHUS 24
URAVSTEMNINGENE 23
URANUTVINNING 23
URAVSTEMNINGER 22
URANBOMBENE 22
URANSAKELIGHETA 22
URAVSTEMNINGEN 22
URANOSKOPENE 21
URANGRUVENE 21
URAVSTEMNINGA 21
URANINDUSTRIENE 21
URANBEKERTSENE 21
URANBOMBER 21
URANSAKELIGHET 21
URANBOMBEN 21
URANBOMBA 20
URANOSKOPER 20
URANBOMBE 20
URANOSKOPET 20
URANGRUVER 20
URACILET 20
URAVSTEMNING 20
URANGRUVEN 20
URANINDUSTRIEN 20
URANBEKERTSER 20
URANINDUSTRIER 20
URANBEKERTSEN 20
URANGRUVA 19
URANOSKOPA 19
URANREAKTORENE 19
URANOGRAFIENE 19
URANDIOKSIDENE 19
URANGRUVE 19
URALMAURENE 18
URACIL 18
URANOSKOP 18
URANREAKTOREN 18
URANDIOKSIDET 18
URANBEKERTS 18
URASJONELLE 18
URANREAKTORER 18
URANOGRAFIEN 18
URANDIOKSIDER 18
URANINDUSTRI 18
URANOGRAFIER 18
URANDIOKSIDA 17
URANSAKELIGE 17
URASJONELT 17
URANOLATRIENE 17
URASJONELL 17
URAPPETE 17
URALMAUREN 17
URAPPEDE 17
URANOLATRIER 16
URANOLATRIEN 16
URANREAKTOR 16
URANMALMENE 16
URAFFINERTE 16
URANSAKELIG 16
URANOGRAFI 16
URANDIOKSID 16
URAPPET 16
URANRØDT 15
URANINITTENE 15
URANGULT 15
URAPPA 15
URALMAUR 15
URANMALMEN 15
URAFFINERT 15
URANMALMER 15
URANINITTER 14
URANOLATRI 14
URANMILENE 14
URANINITTEN 14
URANISMEN 13
URANMILER 13
URANMILEN 13
URANMALM 13
URANMILA 12
URANKETE 12
URANINITT 12
URANKEDE 12
URANITTEN 12
URADELENE 12
URANISME 12
URANMILE 12
URANKET 11
URAKEDE 11
URADELEN 11
URALSKE 11
URAKETE 11
URADELER 11
URANATET 11
URATENE 10
URANENE 10
URANITT 10
URALSK 10
URAKET 10
URANKA 10
URAKA 9
URANET 9
URATER 9
URADEL 9
URANAT 9
URATET 9
URATA 8
URAT 7
URAN 7

Ord som slutter med URA

OrdPoeng
CLAIROBSCURA 37
PROFORMAFAKTURA 27
JOMFRUBURA 25
KLAVERPARTITURA 25
FLYVEBURA 24
EKSPORTFAKTURA 24
PRESISJONSURA 23
KJØKKENURA 23
FLYGEBURA 22
VOLDSDIKTATURA 22
VERFTSFAKTURA 22
STEMPLINGSURA 21
SKIPSAGENTURA 21
LØVEBURA 21
KRYPMURA 21
PARTIDIKTATURA 21
ARMBÅNDSURA 21
HANDELSAGENTURA 21
HØNSEBURA 21
KVINNEBURA 20
HUNDEBURA 20
FUGLEBURA 20
GENERALAGENTURA 20
LINJEAGENTURA 20
GJØKURA 19
STOPPEURA 19
PURPURA 19
VAREFAKTURA 19
FRUERBURA 19
SØLVMURA 19
PLANKESKURA 19
BLIKKSKURA 19
HAVNESKURA 19
ROKOKKOURA 19
ARMBANDSURA 18
PLASTBURA 18
NOMENKLATURA 18
SALGSFAKTURA 18
BÅTSKURA 18
PREFEKTURA 18
BUSSKURA 18
BLANKSKURA 18
MUSEBURA 18
LOKKEBURA 18
VOGNSKURA 18
TREMMEBURA 18
FLYSKURA 18
REVEBURA 17
HVITMURA 17
SVEITSERURA 17
STÅLBURA 17
BORDSKURA 17
VEKKERURA 17
FANGEBURA 17
SLANGEBURA 17
STABBURA 17
KLAVIATURA 17
JERNBURA 17
TRÅDBURA 17
GULVURA 17
VÅRMURA 17
VÆRURA 17
GLASSBURA 16
VEKKEURA 16
GÅSEMURA 16
KVITMURA 16
APEBURA 16
HAGLSKURA 16
KANINBURA 16
KVARTSURA 16
VARESKURA 16
FANGBURA 16
KATTEBURA 16
ROTTEBURA 16
SEKUNDURA 16
NUNTIATURA 16
KUJURA 16
UKJURA 16
KONSOLLURA 16
NAZIDIKTATURA 16
SJAKKURA 16
TIGERBURA 16
MINKBURA 16
BÅNDURA 16
KORNBURA 16
RESEPTURA 15
GOLVURA 15
FJELLURA 15
PILSKURA 15
FATEBURA 15
VARSELURA 15
PENDELURA 15
VEDSKURA 15
SLAGBURA 15
KLESBURA 15
FALLBURA 15
PARTITURA 15
VEGGURA 15
PRELATURA 15
PROKURA 15
TELEFONURA 15
KVESTURA 15
LAGERSKURA 15
GAUKURA 15
SKIPSURA 15
KAMPURA 15
KANDIDATURA 15
GODSSKURA 15
VAKTURA 14
LOMMEURA 14
SIFFERURA 14
VEKTURA 14
REGNSKURA 14
TAFFELURA 14
ANALOGURA 14
MÅNEURA 14
NORMALURA 14
ANGOSTURA 14
STADIONURA 14
DIGITALURA 14
MATBURA 14
TEMPURA 14
RUNDLURA 14
VISERURA 14
GULLURA 14
SENTRALURA 13
KIRKEURA 13
UTMURA 13
VASSURA 13
HELLEURA 13
TÅRNURA 13
SIGNALURA 13
FUTURA 13
PRETURA 13
VANNURA 13
FRAMTURA 13
FREMTURA 13
DOSENTURA 13
STUEURA 13
DIKTATURA 13
MODERURA 13
BANDURA 13
FORSURA 12
FORTURA 12
PLEURA 12
TASTATURA 12
VELURA 12
RADIOURA 12
GJURA 12
KREATURA 12
AGENTURA 12
ANKERURA 12
FAKTURA 12
ATOMURA 12
SLADREURA 12
LESKURA 11
GASSURA 11
REISEURA 11
GATEURA 11
ISSKURA 11
STEINURA 11
INNMURA 11
DATOURA 11
DAMEURA 11
SLAGURA 11
JURA 10
BURA 10
TELLURA 10
TERSURA 10
GNAURA 10
TIDSURA 10
SOLURA 10
SLAURA 9
STAURA 9
MAURA 9
GNURA 9
KAURA 9
FLURA 9
SKURA 9
FAURA 9
NATURA 9
FURA 8
MURA 8
KURA 8
SAURA 8
STURA 8
SLURA 8
TURA 7
DURA 7
LURA 7
AURA 7
RURA 7
SURA 7

Lignende ord av URA

Anagram av URA

For mer informasjon om ordet URA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet URA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok