URA i Scrabble - ordspill.com

URA i Scrabble

URA er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ARU.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
U4R1A1

Ved å legge til én bokstav til URA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
UÅRA 10
JURA 10
UPAR 10
RUVA 10
BRUA 10
BURA 10
MAUR 8
UFAR 8
RUKA 8
RUGA 8
RAUK 8
RAKU 8
RAGU 8
UROA 8
MURA 8
KURA 8
KAUR 8
GRUA 8
GAUR 8
FURA 8
FRUA 8
FRAU 8
TRAU 7
UREA 7
URAT 7
URAN 7
URTA 7
URNA 7
TURA 7
TRUA 7
URIA 7
ASUR 7
SURA 7
RUTA 7
RUSA 7
RUNA 7
RAUT 7
RAUS 7
AUER 7
RAUL 7
LURA 7
DURA 7
DRUA 7
AURE 7
RAUN 7

Ord som starter på URA

OrdPoeng
URANUTVINNINGEN 25
URANUTVINNINGER 25
URACHUS 24
URANUTVINNINGA 24
URANUTVINNING 23
URAVSTEMNINGENE 23
URANSAKELIGHETA 22
URAVSTEMNINGEN 22
URAVSTEMNINGER 22
URANSAKELIGHET 21
URANGRUVENE 21
URAVSTEMNINGA 21
URANBEKERTSENE 21
URANINDUSTRIENE 21
URANBEKERTSEN 20
URAVSTEMNING 20
URANGRUVEN 20
URANGRUVER 20
URANBEKERTSER 20
URANINDUSTRIEN 20
URANINDUSTRIER 20
URANOGRAFIENE 19
URANGRUVE 19
URANDIOKSIDENE 19
URANGRUVA 19
URANREAKTORENE 19
URANBEKERTS 18
URANOGRAFIEN 18
URANINDUSTRI 18
URANREAKTORER 18
URANDIOKSIDER 18
URANOGRAFIER 18
URANDIOKSIDET 18
URANREAKTOREN 18
URASJONELLE 18
URANSAKELIGE 17
URANDIOKSIDA 17
URASJONELL 17
URANOLATRIENE 17
URASJONELT 17
URANOLATRIER 16
URANREAKTOR 16
URANOLATRIEN 16
URAFFINERTE 16
URANDIOKSID 16
URANMALMENE 16
URANSAKELIG 16
URANOGRAFI 16
URAFFINERT 15
URANMALMER 15
URANMALMEN 15
URANINITTENE 15
URANINITTER 14
URANOLATRI 14
URANMILENE 14
URANINITTEN 14
URANMALM 13
URANMILER 13
URANISMEN 13
URANMILEN 13
URANMILE 12
URANISME 12
URANMILA 12
URANINITT 12
URADELENE 12
URANITTEN 12
URADELEN 11
URAKETE 11
URAKEDE 11
URALSKE 11
URADELER 11
URANENE 10
URANITT 10
URATENE 10
URALSK 10
URAKET 10
URATET 9
URADEL 9
URATER 9
URANET 9
URAKA 9
URANA 8
URATA 8
URAT 7
URAN 7

Ord som slutter med URA

OrdPoeng
CLAIROBSCURA 37
PROFORMAFAKTURA 27
KLAVERPARTITURA 25
JOMFRUBURA 25
EKSPORTFAKTURA 24
PRESISJONSURA 23
VOLDSDIKTATURA 22
VERFTSFAKTURA 22
STEMPLINGSURA 21
LØVEBURA 21
ARMBÅNDSURA 21
SKIPSAGENTURA 21
HANDELSAGENTURA 21
PARTIDIKTATURA 21
LINJEAGENTURA 20
FUGLEBURA 20
GENERALAGENTURA 20
PURPURA 19
GJØKURA 19
PLANKESKURA 19
HAVNESKURA 19
VAREFAKTURA 19
ARMBANDSURA 18
BLANKSKURA 18
PREFEKTURA 18
VOGNSKURA 18
NOMENKLATURA 18
SALGSFAKTURA 18
VÅRMURA 17
STABBURA 17
GULVURA 17
VEKKERURA 17
SVEITSERURA 17
KLAVIATURA 17
JERNBURA 17
SJAKKURA 16
GÅSEMURA 16
NAZIDIKTATURA 16
UKJURA 16
VEKKEURA 16
KANINBURA 16
GLASSBURA 16
HAGLSKURA 16
APEBURA 16
KVARTSURA 16
PROKURA 15
PENDELURA 15
PARTITURA 15
GLASBURA 15
GOLVURA 15
TELEFONURA 15
VEGGURA 15
KVESTURA 15
VEDSKURA 15
KAMPURA 15
GODSSKURA 15
LAGERSKURA 15
GAUKURA 15
KANDIDATURA 15
SKIPSURA 15
SIFFERURA 14
TAFFELURA 14
LOMMEURA 14
ANALOGURA 14
VISERURA 14
RUNDLURA 14
DIGITALURA 14
STADIONURA 14
GULLURA 14
REGNSKURA 14
DOSENTURA 13
FUTURA 13
SENTRALURA 13
STUEURA 13
DIKTATURA 13
TÅRNURA 13
VANNURA 13
TASTATURA 12
FORSURA 12
KREATURA 12
GJURA 12
AGENTURA 12
FAKTURA 12
VELURA 12
ATOMURA 12
SLAGURA 11
LESKURA 11
DATOURA 11
DAMEURA 11
STEINURA 11
INNMURA 11
TIDSURA 10
BURA 10
TELLURA 10
JURA 10
SOLURA 10
MAURA 9
GNURA 9
SLAURA 9
STAURA 9
SKURA 9
SLURA 8
STURA 8
MURA 8
KURA 8
FURA 8
DURA 7
TURA 7
RURA 7
LURA 7
SURA 7
AURA 7

Lignende ord av URA

Anagram av URA

For mer informasjon om ordet URA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet URA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok