VØR i Scrabble - ordspill.com

VØR i Scrabble

VØR er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver RVØ.

Scrabble poeng
10
Scrabble poeng per bokstav
V4Ø5R1

Ved å legge til én bokstav til VØR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
PRØV 14
DRØV 11
RØVA 11
RØVD 11
RØVE 11
SØRV 11
VØRD 11
VØRE 11
VØRT 11
ØVER 11
ØVRE 11

Ord som starter på VØR

OrdPoeng
VØRDNADSLØYSENE 31
VØRNADSLØYSENE 30
VØRDNADSLØYSER 30
VØRDNADSLØYSEN 30
VØRNADSLØYSER 29
VØRDNADSLØYSE 29
VØRNADSLØYSEN 29
VØRDNADSLØYSA 29
VØRNADSLØYSE 28
VØRDSLØYSENE 28
VØRNADSLØYSA 28
VØRSLØYSENE 27
VØRDSLØYSER 27
VØRDSLØYSEN 27
VØRTERBRØDENE 27
VØRDSLØSHETENE 27
VØRDSLØYSE 26
VØRDSLØSHETEN 26
VØRSLØYSEN 26
VØRSLØYSER 26
VØRDSLØSHETER 26
VØRTERBRØDET 26
VØRSLØSHETENE 26
VØRDSLØYSA 26
VØRTERBRØDA 25
VØRSLØYSE 25
VØRSLØYSA 25
VØRSLØSHETER 25
VØRSLØSHETEN 25
VØRDSLØSHETA 25
VØRSLØSHETA 24
VØRTERBRØD 24
VØRDSLØSHET 24
VØRDNADSLAUST 23
VØRDNADSLØST 23
VØRDNADSLØSE 23
VØRDSAMHETENE 23
VØRDNADSLAUSE 23
VØRSLØSHET 23
VØRNADSLØST 22
VØRDNADSLAUS 22
VØRDSAMHETEN 22
VØRNADSLAUSE 22
VØRNADSLØSE 22
VØRDNADSLØS 22
VØRNADSLAUST 22
VØRDSAMHETER 22
VØRTERØLENE 22
VØRTERØLET 21
VØRNADSLØS 21
VØRTERØLEN 21
VØRDSAMHETA 21
VØRNADSLAUS 21
VØRTERKAKENE 21
VØRDSLAUSE 20
VØRTERKAKEN 20
VØRDSAMHET 20
VØRDSAMMERE 20
VØRDSLAUST 20
VØRTERKAKER 20
VØRDSLØSE 20
VØRDSLINGENE 20
VØRDSLØST 20
VØRTERØLA 20
VØRSLAUST 19
VØRDSLØS 19
VØRSLØST 19
VØRSLINGENE 19
VØRDSLINGER 19
VØRSLØSE 19
VØRTERKAKE 19
VØRTERKAKA 19
VØRTERØL 19
VØRDSLINGEN 19
VØRSLAUSE 19
VØRDSLAUS 19
VØRSLINGER 18
VØRDSAMME 18
VØRDSLINGA 18
VØRSLAUS 18
VØRDSAMSTE 18
VØRDINGENE 18
VØRSLINGEN 18
VØRSLØS 18
VØRDINGER 17
VØRDSLING 17
VØRDSAMST 17
VØRINGENE 17
VØRSLINGA 17
VØRDSLENDE 17
VØRDNADENE 17
VØRDINGEN 17
VØRDNADER 16
VØRDSLETE 16
VØRSLENDE 16
VØRINGEN 16
VØRSLING 16
VØRDINGA 16
VØRINGER 16
VØRDNADEN 16
VØRDSLEDE 16
VØRDSAMT 16
VØRINGA 15
VØRSLETE 15
VØRDSLER 15
VØRDSAM 15
VØRDING 15
VØRDSLES 15
VØRTEREN 15
VØRTRENE 15
VØRDSLET 15
VØRTERET 15
VØRDENDE 15
VØRSLEDE 15
VØRTERNE 15
VØRDSLA 14
VØRING 14
VØRENDE 14
VØRSLER 14
VØRDSLE 14
VØRDNAD 14
VØRSLES 14
VØRTENE 14
VØRTRER 14
VØRSLET 14
VØRTERE 14
VØRTEN 13
VØRTRA 13
VØRDES 13
VØRDSL 13
VØRTRE 13
VØRDER 13
VØRDTE 13
VØRSLA 13
VØRSLE 13
VØRTER 13
VØRES 12
VØRDE 12
VØRER 12
VØRSL 12
VØRDT 12
VØRTE 12
VØRT 11
VØRE 11
VØRD 11

Ord som slutter med VØR

OrdPoeng
MYNTGRAVØR 24
VANVØR 16
DISFAVØR 16
VIVØR 15
GRAVØR 14
FAVØR 13

Anagram av VØR

For mer informasjon om ordet VØR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet VØR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok