VAR i Scrabble - ordspill.com

VAR i Scrabble

VAR er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ARV.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
V4A1R1

Ved å legge til én bokstav til VAR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VÆRA 12
RÆVA 12
RØVA 11
VÅRA 10
BRAV 10
VARP 10
RUVA 10
HARV 9
OVRA 8
VRAK 8
VARM 8
VARK 8
VARG 8
ROVA 8
GARV 8
ORVA 8
GRAV 8
KVAR 8
KRAV 8
KARV 8
VARD 7
DAVR 7
DRAV 7
VATR 7
VART 7
VARL 7
IVRA 7
VARI 7
VARE 7
TRAV 7
VADR 7
NARV 7
TARV 7
SVAR 7
SARV 7
LARV 7
AVER 7
RIVA 7
REVA 7
RAVN 7
RAVL 7
RAVE 7
ARVE 7

Ord som starter på VAR

OrdPoeng
VAREKJØP 22
VARMRØYK 22
VARPEPÆL 22
VARPEBÅT 20
VARICENE 20
VARGEHYL 19
VARGBØLA 19
VARGBØLE 19
VARICER 19
VARETYPE 19
VARMVÆR 19
VARGHYLA 19
VAREBØRS 18
VARBUKSA 18
VARGHYL 18
VARMHEVD 17
VARMHEVA 17
VARULVER 17
VAREFLYT 17
VAREBRUA 17
VARMHUSA 17
VAREKLÆR 17
VARMHEVE 17
VARMEHUS 17
VARMRØKE 17
VARULVEN 17
VARPULLA 17
VAREVOGN 16
VARPULL 16
VARMELØS 16
VARDØGRA 16
VARMEOVN 16
VARMHEV 16
VARLYSET 16
VARMHUS 16
VARIKØSE 16
VAREBRU 16
VARMRØDE 16
VAREHUSA 16
VARDØGRE 16
VARMLUFT 16
VARMRØK 16
VAREBOKA 16
VAREVEGG 16
VARMEDØD 16
VARDØGER 16
VARIKØST 16
VARGUNGE 16
VARMRØDT 16
VARBROKA 16
VARBROK 15
VARMRØD 15
VARLYSA 15
VARMHAMR 15
VARSKUER 15
VARIKØS 15
VARMUREN 15
VARULV 15
VARGSTUA 15
VARMURER 15
VARMEBAD 15
VARSKUDD 15
VAREPOST 15
VARMVATN 15
VARERÆR 15
VARPENOT 15
VARSKUET 15
VARPINGA 15
VARPSTOL 15
VAREBOK 15
VAREHUS 15
VARPGARN 15
VAREBROA 15
VAREDØRA 15
VARGSTUE 15
VAREMUR 14
VARMEROM 14
VARMLAKK 14
VARPING 14
VARSKUA 14
VARSKUR 14
VAREDØR 14
VARMEGLO 14
VARMHERD 14
VARIGHET 14
VAREBRO 14
VARGHIET 14
VARSOMME 14
VAREBIND 14
VARPENDE 14
VARENAVN 14
VARIABLE 14
VARLYS 14
VARAFOLK 14
VAREPRIS 14
VARELÅNA 14
VARERÅEN 14
VARSKUS 14
VARVIGE 14
VARDELAV 14
VARIABEL 14
VARMGANG 14
VARSELUR 14
VARMSAGA 13
VARELÅN 13
VAREHEIS 13
VARGEHI 13
VARSKOER 13
VARPENE 13
VARGGARD 13
VARERÅA 13
VARPETE 13
VARSKOET 13
VARSKU 13
VARSAMME 13
VARMUR 13
VARGTIKA 13
VARGHIA 13
VARAFOND 13
VARSOMST 13
VARPEDE 13
VARMINGA 13
VAREBIL 13
VARHETER 13
VARVENE 13
VARVIG 13
VARSAMST 12
VARMENDE 12
VARKASSA 12
VARAMANN 12
VARLINGA 12
VARESORT 12
VARSEMDA 12
VARGEITA 12
VARISTOR 12
VARIOLER 12
VARGNATT 12
VARMEDIS 12
VARMEREN 12
VARMSAG 12
VARLIGST 12
VARDINGA 12
VARMESTE 12
VARSKIEN 12
VARMRETT 12
VARINGEN 12
VARSKIER 12
VARGTIDA 12
VARETEKT 12
VARESLAG 12
VARSLING 12
VARIATOR 12
VARMERNE 12
VARKASSE 12
VARMMAT 12
VARHETA 12
VARPEN 12
VARVET 12
VARERÅ 12
VARPER 12
VARPES 12
VARSOMT 12
VARGHI 12
VARMING 12
VARGTIK 12
VARSKOR 12
VARETOK 12
VARETOG 12
VARSKOA 12
VARPET 12
VARSKOS 12
VAREROM 12
VARSKIA 11
VARSLETE 11
VARSKO 11
VARIERES 11
VARMENE 11
VARDENDE 11
VARHET 11
VARLIGE 11
VARMETE 11
VARIETET 11
VARINGA 11
VARGARD 11
VARMEST 11
VARIERTE 11
VARGENE 11
VARENETT 11
VARSOM 11
VARTENDE 11
VARSLERE 11
VARANENE 11
VARSELET 11
VARGEIT 11
VARLING 11
VARKANT 11
VARSELEN 11
VARGARN 11
VARSLENE 11
VARIOLE 11
VARSELER 11
VARIERER 11
VARTING 11
VARMEDE 11
VARLENDE 11
VARSAMT 11
VARSEMD 11
VARSLEDE 11
VARDING 11
VARKENE 11
VARETAES 11
VARPE 11
VARPA 11
VARIOLA 11
VARVA 11
VARMERE 11
VARGTID 11
VARGEN 10
VARMER 10
VARMES 10
VARSAM 10
VARKER 10
VARMET 10
VARAENE 10
VARKEN 10
VARLIG 10
VARMEN 10
VARV 10
VARETAS 10
VARIERE 10
VARANER 10
VARANEN 10
VARIERT 10
VARETAR 10
VARDEDE 10
VARDENE 10
VARENDE 10
VARSLET 10
VARDETE 10
VARSLER 10
VARIANS 10
VARGER 10
VARING 10
VARETAXI 10
VARSKI 10
VARIGE 10
VARP 10
VARESTE 10
VARIANT 10
VARSLES 10
VARIETE 10
VARIENE 10
VARMT 9
VARIG 9
VARME 9
VARMA 9
VARERE 9
VARDEN 9
VARLET 9
VARTER 9
VARSLE 9
VARIEN 9
VARDES 9
VARSEL 9
VAREST 9
VARAEN 9
VARDET 9
VARENE 9
VARTET 9
VARLES 9
VARDER 9
VARIER 9
VARAER 9
VARSLA 9
VARTES 9
VARETA 9
VARLER 9
VARIA 8
VARDA 8
VARK 8
VARM 8
VARG 8
VARES 8
VARET 8
VARSL 8
VARDE 8
VARAN 8
VAREN 8
VARER 8
VARTA 8
VARLE 8
VARLA 8
VARTE 8
VARIX 7
VARE 7
VARD 7
VARI 7
VARA 7
VARL 7
VART 7

Ord som slutter med VAR

OrdPoeng
BYGGHERREANSVAR 30
BUDSJETTANSVAR 26
MINIMUMSFORSVAR 26
OPPDRAGERANSVAR 26
MILJØFORSVAR 25
OPERATØRANSVAR 25
KAUSJONSANSVAR 25
HJEMMEFORSVAR 25
TOPPLEDERANSVAR 25
FORSØRGERANSVAR 25
PRODUKTANSVAR 24
REGNSKAPSANSVAR 23
SJØLFORSVAR 23
UTGIVERANSVAR 23
FORVALTERANSVAR 23
IMMUNFORSVAR 22
BYANTIKVAR 22
SJØFORSVAR 22
REDAKTØRANSVAR 22
KOMMANDOANSVAR 22
MILJØANSVAR 22
KYSTFORSVAR 22
KJERNEFORSVAR 22
INNTRYKKSVAR 22
SAMFUNNSANSVAR 22
FORHÅNDSSVAR 22
TILSYNSANSVAR 21
PERSONALANSVAR 21
OPPBEVAR 21
LUFTFORSVAR 20
HOVEDANSVAR 20
SIVILFORSVAR 20
OMSORGSANSVAR 20
KONTROLLANSVAR 20
REVISORANSVAR 20
FORELDREANSVAR 19
SJEFARKIVAR 19
STYREANSVAR 19
DÅPSANSVAR 19
HURTIGSVAR 19
SPESIALANSVAR 19
KLASSEFORSVAR 19
TILLEGGSANSVAR 19
SELVFORSVAR 19
SJEFSANSVAR 18
TOTALFORSVAR 18
KONSERNANSVAR 18
MIDTFORSVAR 17
VERTSANSVAR 17
VERNEANSVAR 17
SEKTORANSVAR 17
STRAFFANSVAR 17
LANDSFORSVAR 17
RIKSANTIKVAR 17
SOLIDARANSVAR 17
GARANTIANSVAR 17
VITNEANSVAR 17
KJENSLEVAR 17
SÆRANSVAR 17
LANDFORSVAR 16
PUTEVAR 16
TAPSANSVAR 16
RIKSARKIVAR 16
FELLESANSVAR 16
DRIFTSANSVAR 16
AUTOSVAR 15
PIGGVAR 15
STANDARDSVAR 15
TRENERANSVAR 15
KULTIVAR 15
GJENSVAR 15
TUNGEVAR 15
DYNEVAR 15
TOTALANSVAR 15
SALGSANSVAR 15
BILANSVAR 15
ORAKELSVAR 15
OVERVAR 14
ALENEANSVAR 14
KAPIVAR 14
EGENANSVAR 14
HÅRVAR 14
BOLIVAR 14
LEDERANSVAR 14
UANSVAR 13
EIERANSVAR 13
SMÅVAR 13
FASITSVAR 13
MEDANSVAR 13
VEDVAR 12
VIRVAR 12
JASVAR 12
MANOVAR 12
BESVAR 12
SAMOVAR 12
ENEANSVAR 12
DELANSVAR 12
MOTSVAR 12
ANTIKVAR 12
GLASSVAR 12
FORSVAR 12
ARKIVAR 11
SAMSVAR 11
LUVAR 11
BEVAR 11
FORVAR 11
SLETTVAR 11
TILSVAR 10
DELSVAR 10
NEISVAR 10
ANSVAR 9
NAVAR 8
ADVAR 8
INVAR 8
KVAR 8
SVAR 7
AVAR 7

Lignende ord av VAR

Anagram av VAR

For mer informasjon om ordet VAR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet VAR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok