VAR i Scrabble - ordspill.com

VAR i Scrabble

VAR er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ARV.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
V4A1R1

Ved å legge til én bokstav til VAR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VÆRA 12
RÆVA 12
RØVA 11
VÅRA 10
VARP 10
RUVA 10
BRAV 10
HARV 9
GRAV 8
VRAK 8
KARV 8
ROVA 8
KVAR 8
GARV 8
FARV 8
ORVA 8
OVRA 8
VARM 8
VARG 8
KRAV 8
VART 7
VARD 7
VARE 7
TRAV 7
VATR 7
VADR 7
ARVE 7
TARV 7
SVAR 7
SARV 7
AVER 7
REVA 7
RAVN 7
RAVL 7
RAVE 7
NARV 7
LARV 7
IVRA 7
DAVR 7
RIVA 7

Ord som starter på VAR

OrdPoeng
VAREKJØP 22
VARMRØYK 22
VARICELLA 21
VARETYPEN 20
VARGHYLET 20
VAREBYTTE 20
VARICENE 20
VARPEBÅT 20
VARETYPE 19
VARICER 19
VARGHYLA 19
VARGEHYL 19
VAREBØRS 18
VARGHYL 18
VARMRØKTE 18
VARMHEVDE 18
VARMRØKES 18
VAREFLYT 17
VARMHEVD 17
VARMHEVE 17
VAREVOGNA 17
VARASTYRA 17
VARMRØKE 17
VARULVER 17
VARESTRØM 17
VARMRØKT 17
VARULVEN 17
VARMHEVA 17
VAREKLÆR 17
VARASTYRE 17
VARMRØDT 16
VARMLUFT 16
VARDØGER 16
VARMRØK 16
VARDØGRE 16
VARMEOVN 16
VARMHEV 16
VAREHUSA 16
VAREVOGN 16
VARMESTUA 16
VARPANKRE 16
VARMRØDE 16
VARDØGRA 16
VARSKUENE 16
VARMVATNA 16
VARMETAPA 16
VARPANKER 16
VARPANKRA 16
VARMVATN 15
VARMHAMR 15
VAREKONTO 15
VARMRØD 15
VARSKUDD 15
VARSKUER 15
VAREHUS 15
VARELINJE 15
VARMHERDA 15
VAREBILER 15
VARGHIENE 15
VARLIGHET 15
VARMETAP 15
VARSKUET 15
VARAFOLKA 15
VAREPOST 15
VARIABLER 15
VARULV 15
VARPINGA 15
VARPENDE 14
VARSKUA 14
VARPING 14
VARIABEL 14
VARSOMME 14
VARIGHET 14
VARGHIET 14
VARMGANG 14
VARGEHIA 14
VARIABLE 14
VARENAVN 14
VARMHERD 14
VARAFOLK 14
VARMEGRAD 14
VAREFAKTA 14
VARETREKK 14
VARSKOENE 14
VARMINGER 14
VARHETENE 14
VARSKUS 14
VAREBIND 14
VARSKUR 14
VARPENE 13
VARHETER 13
VARSKU 13
VARSLINGA 13
VAREMESSE 13
VARGHIA 13
VARINGENE 13
VARSKOET 13
VARAKTIG 13
VARGEHI 13
VARSKODD 13
VARIERING 13
VARSAMME 13
VARELAGRA 13
VARSOMST 13
VARMESETE 13
VARGTIDER 13
VARAFOND 13
VARPETE 13
VARPEDE 13
VARESALGA 13
VAREBIL 13
VARGTIKA 13
VAREHEIS 13
VARTINGEN 13
VARHETEN 13
VARMELIST 13
VARMINGA 13
VARLIGST 12
VARSLING 12
VARSAMST 12
VARINGEN 12
VARMRETT 12
VARINGER 12
VARAMANN 12
VARMENDE 12
VARMERNE 12
VARTINGA 12
VARSEMDA 12
VARPES 12
VARESLAG 12
VARPEN 12
VARDINGA 12
VARGHI 12
VARGTIDA 12
VARPER 12
VARPET 12
VARAMENN 12
VARETEKT 12
VARHETA 12
VARETOK 12
VARESALG 12
VARGTIK 12
VARSLEREN 12
VARSKOA 12
VARMEREN 12
VARSKOR 12
VARMESTE 12
VARENETTA 12
VARSKOS 12
VARMEDIS 12
VARMING 12
VARSLENDE 12
VARSOMT 12
VARIANTER 12
VARDING 11
VARMENE 11
VARSLETE 11
VARHET 11
VARMEST 11
VARIERES 11
VARSLEDE 11
VARIETET 11
VARSELET 11
VARSKO 11
VARINGA 11
VARDENDE 11
VARIERTE 11
VARSOM 11
VARIERER 11
VARTING 11
VARSAMT 11
VARLIGE 11
VARTENDE 11
VARMEDE 11
VARPA 11
VARSEMD 11
VARETAES 11
VARENETT 11
VARMERE 11
VARGENE 11
VARSLERE 11
VARETATT 11
VARSLENE 11
VARGTID 11
VARPE 11
VARMETE 11
VARANENE 11
VARP 10
VARMER 10
VARMEN 10
VARIGE 10
VARGEN 10
VARSAM 10
VARANER 10
VARING 10
VARDEDE 10
VARSLET 10
VARIETE 10
VARDETE 10
VARENDE 10
VARETAR 10
VARETAXI 10
VARSLER 10
VARIANS 10
VARANEN 10
VARAENE 10
VARIERT 10
VARIERE 10
VARSLES 10
VARDENE 10
VARETAS 10
VARTETE 10
VARTEDE 10
VARIANT 10
VARESTE 10
VARMET 10
VARLIG 10
VARMES 10
VARGER 10
VARSLA 9
VARME 9
VARSEL 9
VARAEN 9
VARMT 9
VARTET 9
VARDER 9
VARDEN 9
VARENE 9
VARTER 9
VARIG 9
VARERE 9
VARDES 9
VARETA 9
VARAER 9
VARDET 9
VAREST 9
VARIER 9
VARMA 9
VARSLE 9
VARTES 9
VARM 8
VARDE 8
VARG 8
VARES 8
VARTA 8
VARDA 8
VAREN 8
VARIA 8
VARTE 8
VARER 8
VARAN 8
VARSL 8
VARET 8
VARA 7
VARE 7
VARD 7
VART 7

Ord som slutter med VAR

OrdPoeng
BYGGHERREANSVAR 30
OPPDRAGERANSVAR 26
MINIMUMSFORSVAR 26
BUDSJETTANSVAR 26
MILJØFORSVAR 25
KAUSJONSANSVAR 25
OPERATØRANSVAR 25
HJEMMEFORSVAR 25
FORSØRGERANSVAR 25
TOPPLEDERANSVAR 25
PRODUKTANSVAR 24
UTGIVERANSVAR 23
FORVALTERANSVAR 23
REGNSKAPSANSVAR 23
SJØLFORSVAR 23
BYANTIKVAR 22
SJØFORSVAR 22
IMMUNFORSVAR 22
INNTRYKKSVAR 22
FORHÅNDSSVAR 22
KYSTFORSVAR 22
MILJØANSVAR 22
KJERNEFORSVAR 22
KOMMANDOANSVAR 22
SAMFUNNSANSVAR 22
REDAKTØRANSVAR 22
TILSYNSANSVAR 21
OPPBEVAR 21
PERSONALANSVAR 21
HOVEDANSVAR 20
KONTROLLANSVAR 20
LUFTFORSVAR 20
SIVILFORSVAR 20
REVISORANSVAR 20
OMSORGSANSVAR 20
STYREANSVAR 19
TILLEGGSANSVAR 19
FORELDREANSVAR 19
SJEFARKIVAR 19
KLASSEFORSVAR 19
SELVFORSVAR 19
SPESIALANSVAR 19
DÅPSANSVAR 19
HURTIGSVAR 19
SJEFSANSVAR 18
TOTALFORSVAR 18
KONSERNANSVAR 18
STRAFFANSVAR 17
RIKSANTIKVAR 17
LANDSFORSVAR 17
SEKTORANSVAR 17
VERNEANSVAR 17
VERTSANSVAR 17
SOLIDARANSVAR 17
GARANTIANSVAR 17
MIDTFORSVAR 17
KJENSLEVAR 17
VITNEANSVAR 17
SÆRANSVAR 17
PUTEVAR 16
LANDFORSVAR 16
RIKSARKIVAR 16
FELLESANSVAR 16
TAPSANSVAR 16
DRIFTSANSVAR 16
SALGSANSVAR 15
TRENERANSVAR 15
DYNEVAR 15
PIGGVAR 15
GJENSVAR 15
KULTIVAR 15
BILANSVAR 15
STANDARDSVAR 15
TOTALANSVAR 15
ORAKELSVAR 15
LEDERANSVAR 14
EGENANSVAR 14
ALENEANSVAR 14
OVERVAR 14
BOLIVAR 14
FASITSVAR 13
MEDANSVAR 13
EIERANSVAR 13
VEDVAR 12
BESVAR 12
MOTSVAR 12
ENEANSVAR 12
FORSVAR 12
DELANSVAR 12
SAMOVAR 12
ANTIKVAR 12
VIRVAR 12
JASVAR 12
FORVAR 11
BEVAR 11
SLETTVAR 11
SAMSVAR 11
ARKIVAR 11
NEISVAR 10
TILSVAR 10
ANSVAR 9
NAVAR 8
INVAR 8
ADVAR 8
KVAR 8
AVAR 7
SVAR 7

Lignende ord av VAR

Anagram av VAR

For mer informasjon om ordet VAR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet VAR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok