VEG i Scrabble - ordspill.com

VEG i Scrabble

VEG er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGV.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
V4E1G2

Ved å legge til én bokstav til VEG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GYVE 13
GJEV 11
UVEG 11
VÅGE 11
GOVE 9
KVEG 9
EVIG 8
GAVE 8
GREV 8
VAGE 8
VEGD 8
VEGN 8
VEGR 8
VELG 8
VERG 8

Ord som starter på VEG

OrdPoeng
VEGBYGGING 25
VEGHØVELEN 23
VEGGRUPPA 23
VEGBYGGER 23
VEGHØVLENE 23
VEGGPRYDEN 23
VEGGRUPPE 23
VEGBEHOVA 22
VEGHØVLER 22
VEGGEPRYD 22
VEGTYPENE 21
VEGGTEPPET 21
VEGSTØVENE 21
VEGHØVEL 21
VEGGPRYD 21
VEGBEHOV 21
VEGSTUMPEN 21
VEGGTEPPA 20
VEGGEDYRET 20
VEGSTØVET 20
VEGSTYKKE 20
VEGGRØFTEN 20
VEGSTYKKA 20
VEGGTEPPE 20
VEGTYPEN 20
VEGTYPER 20
VEGSTØVA 19
VEGTYPE 19
VEGGEDYRA 19
VEGGRØFTA 19
VEGBRUENE 19
VEGKRYSSA 19
VEGSTUMP 19
VEGFORHOLD 19
VEGVOKTERE 19
VEGFORMÅL 19
VEGUTGIFTA 19
VEGGSKAPET 19
VEGKRYSS 18
VEGSTØV 18
VEGGEDYR 18
VEGOMRÅDA 18
VEGBRUEN 18
VEGBRUER 18
VEGAVGIFT 18
VEGOMRÅDE 18
VEGGSKAPA 18
VEGGRUNNER 18
VEGGRØFT 18
VEGSTASJON 18
VEGLYSENE 18
VEGGTAVLER 18
VEGVOKTER 18
VEGGPANELA 18
VEGSKRAPEN 18
VEGGAVISER 18
VEGGELUSEN 18
VEGUTGIFT 18
VEGGREPENE 18
VEGGPLATEN 18
VEGSKULDRA 18
VEGETATIVT 17
VEGGREPET 17
VEGGSPELL 17
VEGGSKAP 17
VEGGTAVLE 17
VEGGELUSA 17
VEGMERKING 17
VEGKONTORA 17
VEGLOVENE 17
VEGGSPILL 17
VEGSJEFER 17
VEGVESENET 17
VEGGPLATE 17
VEGGTAVLA 17
VEGBROENE 17
VEGGPLATA 17
VEGSKRAPA 17
VEGETABILE 17
VEGLYSET 17
VEGGPLASS 17
VEGGAVISA 17
VEGSKRAPE 17
VEGBRUA 17
VEGGPANEL 17
VEGSJEFEN 17
VEGKRAVET 17
VEGGURENE 17
VEGVALSER 16
VEGARBEID 16
VEGGREPA 16
VEGPLANEN 16
VEGETATIV 16
VEGBROER 16
VEGLINJER 16
VEGGURET 16
VEGGFELTET 16
VEGGRUNN 16
VEGTUNNEL 16
VEGTAVLEN 16
VEGHOLDET 16
VEGBANENE 16
VEGVESENA 16
VEGANLEGGA 16
VEGPLANER 16
VEGGFLISEN 16
VEGETABIL 16
VEGGFELTER 16
VEGGKARTER 16
VEGBREDDE 16
VEGMASKINA 16
VEGVISERE 16
VEGTUNELL 16
VEGLINJEN 16
VEGTAVLER 16
VEGVALSEN 16
VEGNAVNET 16
VEGKONTOR 16
VEGLOVEN 16
VEGLOVER 16
VEGKRAVA 16
VEGBRU 16
VEGGAVIS 16
VEGLYSA 16
VEGBROEN 16
VEGGELUS 16
VEGKRAV 15
VEGMERKET 15
VEGHOLDA 15
VEGBANEN 15
VEGLEGEME 15
VEGBANER 15
VEGVESEN 15
VEGMASKIN 15
VEGDEKKET 15
VEGNAVNA 15
VEGGFASTE 15
VEGSJEF 15
VEGGFLATA 15
VEGGFLISA 15
VEGVISER 15
VEGBROA 15
VEGGREP 15
VEGEMOTET 15
VEGLØST 15
VEGGURA 15
VEGGFELTA 15
VEGMERKER 15
VEGLEGEMA 15
VEGGKARTA 15
VEGKROENE 15
VEGANLEGG 15
VEGGFLATE 15
VEGSEKTOR 15
VEGETARMAT 15
VEGLAUSE 15
VEGLØSE 15
VEGLYS 15
VEGNEMNDER 15
VEGLINJE 15
VEGSKILTER 15
VEGVILLE 15
VEGLINJA 15
VEGLAUST 15
VEGTAVLE 15
VEGRINGENE 15
VEGSKILLER 15
VEGTAVLA 15
VEGDEKKER 15
VEGVALSE 15
VEGSKILLET 15
VEGDEKKA 14
VEGGFAST 14
VEGVILT 14
VEGSKILLE 14
VEGHOLD 14
VEGMERKA 14
VEGKARTER 14
VEGRETTENE 14
VEGKROER 14
VEGBRO 14
VEGPLAN 14
VEGMASSER 14
VEGSALTENE 14
VEGVILL 14
VEGSKILTA 14
VEGGFLIS 14
VEGBANE 14
VEGKANTER 14
VEGKROEN 14
VEGMESTER 14
VEGVALS 14
VEGSAKENE 14
VEGEMOTA 14
VEGLOV 14
VEGGFELT 14
VEGLAUS 14
VEGMASSEN 14
VEGKLASSA 14
VEGNAVN 14
VEGGKART 14
VEGLØS 14
VEGKLASSE 14
VEGMERKE 14
VEGKANTEN 14
VEGGUR 14
VEGKARTET 14
VEGINGENE 14
VEGSKILLA 14
VEGDEKKE 14
VEGARMENE 14
VEGMESTRE 14
VEGRINGEN 14
VEGNEMNDA 14
VEGRINGER 14
VEGEMOT 13
VEGNETTET 13
VEGRETTEN 13
VEGKROA 13
VEGTISTEL 13
VEGSALTET 13
VEGINGER 13
VEGMASSE 13
VEGSTELLA 13
VEGARMEN 13
VEGRINGA 13
VEGETARER 13
VEGETERES 13
VEGSKILT 13
VEGNEMND 13
VEGKARTA 13
VEGINGEN 13
VEGRETTER 13
VEGSAKEN 13
VEGELSINN 13
VEGSALTER 13
VEGARMER 13
VEGSAKER 13
VEGETAREN 13
VEGETERTE 13
VEGETERER 13
VEGTRASE 12
VEGETERT 12
VEGRENDE 12
VEGKRO 12
VEGKART 12
VEGANENE 12
VEGKANT 12
VEGSALTA 12
VEGRING 12
VEGETERE 12
VEGGENE 12
VEGSTELL 12
VEGSAKA 12
VEGNETTA 12
VEGINGA 12
VEGARM 11
VEGGEN 11
VEGSAK 11
VEGING 11
VEGRETE 11
VEGGER 11
VEGETAR 11
VEGREDE 11
VEGNETT 11
VEGENDE 11
VEGSALT 11
VEGRETT 11
VEGANER 11
VEGNENE 11
VEGETER 11
VEGANEN 11
VEGNER 10
VEGRET 10
VEGRER 10
VEGNEN 10
VEGENE 10
VEGNET 10
VEGRES 10
VEGNE 9
VEGEN 9
VEGES 9
VEGRA 9
VEGER 9
VEGDE 9
VEGRE 9
VEGAN 9
VEGNA 9
VEGG 9
VEGE 8
VEGN 8
VEGD 8
VEGR 8

Ord som slutter med VEG

OrdPoeng
HØYFJELLSVEG 31
AVKJØRINGSVEG 29
OMKJØRINGSVEG 28
HØGFJELLSVEG 27
GJENNOMGANGSVEG 27
GJENNOMFARTSVEG 26
FORKJØRSVEG 25
KJØKKENVEG 24
KLØVJEVEG 24
TILFØRSELSVEG 22
MJØLKEVEG 22
AVLASTNINGSVEG 22
UTDANNINGSVEG 21
MELLOMRIKSVEG 21
UTDANNELSESVEG 21
AVLASTINGSVEG 21
TRONDHEIMSVEG 21
RØMNINGSVEG 21
SKOGSBILVEG 21
SKAUBILVEG 21
BYGDEVEG 21
EUROPAVEG 20
FYLKESVEG 20
SYKKELVEG 20
NÆRINGSVEG 20
KJØREVEG 20
KRØTTERVEG 19
KARAVANEVEG 19
TØMMERVEG 19
NØDUTVEG 19
FØRSELSVEG 19
HEILÅRSVEG 19
KLØVVEG 19
TILBAKEVEG 18
UTFARTSVEG 18
HELÅRSVEG 18
FLERFELTSVEG 18
INDUSTRIVEG 18
STØVVEG 18
HOVEDVEG 18
TJENESTEVEG 18
KJERREVEG 17
FLUKTVEG 17
HJEMVEG 17
HØSTVEG 17
DRAMMENSVEG 17
OPPVEG 17
ATKOMSTVEG 17
STEMMEKVEG 17
SJØVEG 17
KYSTVEG 17
JULEVEG 17
ADKOMSTVEG 17
BYVEG 17
VEDERKVEG 17
VINTERVEG 16
TRAKTORVEG 16
ANLEGGSVEG 16
TOFELTSVEG 16
HANDELSVEG 16
STØLSVEG 16
GÅRDSVEG 16
TREFELTSVEG 16
SOMMERVEG 16
FJELLVEG 16
VESTERVEG 16
MELLOMVEG 16
SPASERVEG 16
AUSTERVEG 16
INNFARTSVEG 16
HALVVEG 16
FERDSELSVEG 16
SMÅKVEG 16
TILFARTSVEG 16
MOTORVEG 15
GJENVEG 15
JORDVEG 15
HULVEG 15
FRELSESVEG 15
BOMVEG 15
GRUSVEG 15
TRANSITTVEG 15
LUFTVEG 15
GÅRDVEG 15
SKIFERVEG 15
SPORVEG 15
TVERRVEG 15
SKOGSVEG 15
KONGEVEG 15
SLEPEVEG 15
HAVVEG 15
BLINDVEG 15
LOKALVEG 14
SKOLEVEG 14
IDRETTSVEG 14
BAKVEG 14
LEVEVEG 14
BEINVEG 14
MIDDELVEG 14
URINVEG 14
JERNVEG 14
NYVEG 14
VANNVEG 14
SKOGVEG 14
LIVSVEG 14
HEIMVEG 14
GAMLEVEG 14
FETEKVEG 14
ASFALTVEG 14
SKILLEVEG 14
VASSVEG 14
KROKVEG 14
MELKEVEG 14
GRENDEVEG 14
SMÅVEG 14
KIRKEVEG 14
ALLFARVEG 14
STIKKVEG 14
TURVEG 13
BENVEG 13
HOLVEG 13
KORSVEG 13
BILVEG 13
GARDSVEG 13
RASEKVEG 13
SAMLEVEG 13
GANGVEG 13
HITVEG 12
ÅRVEG 12
BEVEG 12
AVVEG 12
UTVEG 12
RIKSVEG 12
GARDVEG 12
FORVEG 12
RINGVEG 12
NORDVEG 12
STORVEG 12
STAMVEG 12
SETERVEG 12
LANDEVEG 12
SIDEVEG 11
MATVEG 11
LANDVEG 11
SNARVEG 11
UVEG 11
OMVEG 11
INNVEG 10
KVEG 9

Bøyningsformer av VEG

Lignende ord av VEG

Anagram av VEG

For mer informasjon om ordet VEG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet VEG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok