VEG i Scrabble - ordspill.com

VEG i Scrabble

VEG er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGV.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
V4E1G2

Ved å legge til én bokstav til VEG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GYVE 13
GJEV 11
UVEG 11
VÅGE 11
GOVE 9
KVEG 9
EVIG 8
GAVE 8
GREV 8
VAGE 8
VEGD 8
VEGN 8
VEGR 8
VELG 8
VENG 8
VERG 8

Ord som starter på VEG

OrdPoeng
VEGBYGGER 23
VEGBYGGET 23
VEGVÆRING 22
VEGBEHOVA 22
VEGGEPRYD 22
VEGBYGGA 22
VEGHØVLER 22
VEGTYPENE 21
VEGMILJØA 21
VEGBOMBER 21
VEGBEHOV 21
VEGHØVEL 21
VEGBØKENE 21
VEGGPRYD 21
VEGBYGG 21
VEGBØKER 20
VEGGTEPPA 20
VEGBOMBA 20
VEGTYPER 20
VEGMILJØ 20
VEGBOMBE 20
VEGTYPEN 20
VEGSTYKKE 20
VEGLØPET 19
VEGBRUENE 19
VEGSTUMP 19
VEGGEDYRA 19
VEGSTØVA 19
VEGFORMÅL 19
VEGKRYSSA 19
VEGFYLLET 19
VEGGRØFTA 19
VEGTYPE 19
VEGGSKAPA 18
VEGSTØV 18
VEGAVGIFT 18
VEGLYSENE 18
VEGGLAMPE 18
VEGGRØFT 18
VEGBRUER 18
VEGBRUEN 18
VEGGBOKS 18
VEGOMRÅDA 18
VEGGEDYR 18
VEGLØPA 18
VEGKRYSS 18
VEGOMRÅDE 18
VEGSKJELL 17
VEGGPLASS 17
VEGMÅLENE 17
VEGGPLATE 17
VEGBRUA 17
VEGBOKEN 17
VEGGSKAP 17
VEGSJEFER 17
VEGGAVISA 17
VEGSKRAPE 17
VEGGBIENE 17
VEGFYLL 17
VEGGTAVLA 17
VEGGURENE 17
VEGGELUSA 17
VEGLØP 17
VEGBROENE 17
VEGLYSET 17
VEGGREPET 17
VEGLOVENE 17
VEGSJEFEN 17
VEGGURET 16
VEGMÅLET 16
VEGLOVER 16
VEGGBIEN 16
VEGGBIER 16
VEGBROER 16
VEGGRUNN 16
VEGKRAVA 16
VEGGREPA 16
VEGGAVIS 16
VEGLYSA 16
VEGARBEID 16
VEGKONTOR 16
VEGNAVNET 16
VEGBREDDE 16
VEGHOLDET 16
VEGVALSEN 16
VEGLINJER 16
VEGBILENE 16
VEGRULLEN 16
VEGTUNELL 16
VEGVESENA 16
VEGBRU 16
VEGTAVLEN 16
VEGPLANER 16
VEGTUNNEL 16
VEGBOKA 16
VEGGMOSEN 16
VEGVISERE 16
VEGGEMOTA 16
VEGLOVEN 16
VEGBROEN 16
VEGGELUS 16
VEGETABIL 16
VEGLINJEN 16
VEGMERKET 15
VEGLINJA 15
VEGTAVLA 15
VEGVALSE 15
VEGLAUST 15
VEGGEMOT 15
VEGDEKKER 15
VEGLEGEMA 15
VEGNAVNA 15
VEGBILER 15
VEGMASKIN 15
VEGVILLE 15
VEGGEFARA 15
VEGMERKER 15
VEGSEKTOR 15
VEGGFASTE 15
VEGLINJE 15
VEGEMOTET 15
VEGVISER 15
VEGBILEN 15
VEGBANER 15
VEGBANEN 15
VEGLØSE 15
VEGSJEF 15
VEGLAUSE 15
VEGLYS 15
VEGGBIE 15
VEGGBIA 15
VEGTAVLE 15
VEGMÅLA 15
VEGGREP 15
VEGGMOSE 15
VEGBOK 15
VEGKRAV 15
VEGGURA 15
VEGBROA 15
VEGVESEN 15
VEGHOLDA 15
VEGLØST 15
VEGEMOTA 14
VEGSKILTA 14
VEGKROER 14
VEGVILT 14
VEGGUR 14
VEGDEKKE 14
VEGHOLD 14
VEGVILL 14
VEGBRO 14
VEGPLAN 14
VEGKANTEN 14
VEGMERKE 14
VEGGKRAN 14
VEGLOV 14
VEGMASSER 14
VEGGFLIS 14
VEGMANNEN 14
VEGKLASSE 14
VEGLØS 14
VEGGFELT 14
VEGMESTRE 14
VEGBANE 14
VEGMESTER 14
VEGVALS 14
VEGGISENE 14
VEGGFAST 14
VEGRINGEN 14
VEGSKILLE 14
VEGMERKA 14
VEGRULL 14
VEGLAUS 14
VEGMÅL 14
VEGKROEN 14
VEGNAVN 14
VEGDEKKA 14
VEGGKART 14
VEGGEFAR 14
VEGKLASSA 14
VEGGFARA 14
VEGLAGENE 14
VEGSAKER 13
VEGEMOT 13
VEGETAREN 13
VEGKROA 13
VEGGFAR 13
VEGSKILT 13
VEGELSINN 13
VEGTISTEL 13
VEGSALTET 13
VEGETERER 13
VEGMASSE 13
VEGKARTA 13
VEGINGEN 13
VEGRINGA 13
VEGGISEN 13
VEGETARER 13
VEGSIDENE 13
VEGBIL 13
VEGDELENE 13
VEGARMER 13
VEGFASTE 13
VEGSAKEN 13
VEGRETTEN 13
VEGNEMND 13
VEGETERES 13
VEGMATEN 13
VEGARMEN 13
VEGLAGET 13
VEGRASENE 13
VEGGISER 13
VEGSTELLA 13
VEGNETTET 13
VEGGRIND 13
VEGKART 12
VEGKRO 12
VEGKANT 12
VEGLAGA 12
VEGRING 12
VEGMANN 12
VEGETALE 12
VEGETERT 12
VEGETARE 12
VEGENDEN 12
VEGDELER 12
VEGSIDER 12
VEGETERE 12
VEGMENN 12
VEGGENE 12
VEGETART 12
VEGRASET 12
VEGNETTA 12
VEGTRASE 12
VEGRENDE 12
VEGETALT 12
VEGINGA 12
VEGSTELL 12
VEGREREN 12
VEGDELET 12
VEGFAST 12
VEGSAKA 12
VEGSTEIN 12
VEGATEST 12
VEGSIDEN 12
VEGENDER 12
VEGRERNE 12
VEGANENE 12
VEGSALTA 12
VEGLAG 11
VEGMAT 11
VEGRETT 11
VEGRETE 11
VEGGER 11
VEGSAK 11
VEGGIS 11
VEGDELE 11
VEGARM 11
VEGSALT 11
VEGETAR 11
VEGSIDE 11
VEGREDE 11
VEGDELA 11
VEGSIDA 11
VEGRERE 11
VEGNENE 11
VEGANER 11
VEGISEN 11
VEGETAL 11
VEGRASA 11
VEGNETT 11
VEGETER 11
VEGGEN 11
VEGING 11
VEGENDE 11
VEGANEN 11
VEGRER 10
VEGGS 10
VEGRES 10
VEGNER 10
VEGNET 10
VEGRAS 10
VEGENE 10
VEGRET 10
VEGNEN 10
VEGNE 9
VEGG 9
VEGDE 9
VEGEN 9
VEGNA 9
VEGES 9
VEGER 9
VEGIS 9
VEGRE 9
VEGRA 9
VEGAN 9
VEGN 8
VEGE 8
VEGR 8
VEGD 8

Ord som slutter med VEG

OrdPoeng
HØYFJELLSVEG 31
AVKJØRINGSVEG 29
OMKJØRINGSVEG 28
GJENNOMGANGSVEG 27
HØGFJELLSVEG 27
GJENNOMFARTSVEG 26
FORKJØRSVEG 25
KLØVJEVEG 24
MJØLKEVEG 22
AVLASTNINGSVEG 22
TILFØRSELSVEG 22
BYGDEVEG 21
SKOGSBILVEG 21
MELLOMRIKSVEG 21
UTDANNINGSVEG 21
RØMNINGSVEG 21
AVLASTINGSVEG 21
TRONDHEIMSVEG 21
SKAUBILVEG 21
UTDANNELSESVEG 21
HØYVEG 21
NÆRINGSVEG 20
FYLKESVEG 20
KJØREVEG 20
SYKKELVEG 20
EUROPAVEG 20
KULTURVEG 20
TØMMERVEG 19
KLØVVEG 19
HEILÅRSVEG 19
KARAVANEVEG 19
FØRSELSVEG 19
NØDUTVEG 19
KRØTTERVEG 19
PUKKVEG 19
FLYTTVEG 18
TJENESTEVEG 18
UTFARTSVEG 18
STØVVEG 18
INDUSTRIVEG 18
HOVEDVEG 18
FLERFELTSVEG 18
TILBAKEVEG 18
SLYNGVEG 18
HELÅRSVEG 18
FØRSLEVEG 18
FLUKTVEG 17
SJØVEG 17
HÆRVEG 17
VEDERKVEG 17
KYSTVEG 17
STEMMEKVEG 17
HØSTVEG 17
DRAMMENSVEG 17
OPPVEG 17
HJEMVEG 17
FUGLEVEG 17
ØRKENVEG 17
HØGVEG 17
PLANKEVEG 17
EMBETSVEG 17
BYVEG 17
KJERREVEG 17
SYNDEVEG 17
JULEVEG 17
ADKOMSTVEG 17
ATKOMSTVEG 17
PRESTEVEG 16
ANLEGGSVEG 16
FERDSELSVEG 16
STØLSVEG 16
TREFELTSVEG 16
INNFARTSVEG 16
SPASERVEG 16
VESTERVEG 16
TILFARTSVEG 16
VINTERVEG 16
SMÅKVEG 16
AUSTERVEG 16
TRAKTORVEG 16
FJELLVEG 16
TURISTVEG 16
KAVLEVEG 16
SOMMERVEG 16
TOFELTSVEG 16
HANDELSVEG 16
MELLOMVEG 16
GÅRDSVEG 16
HALVVEG 16
SLEPEVEG 15
KONGEVEG 15
SKOGSVEG 15
SÆRVEG 15
BUVEG 15
TVERRVEG 15
MOTORVEG 15
SKIFERVEG 15
BLINDVEG 15
HULVEG 15
MAURVEG 15
SPORVEG 15
BOMVEG 15
SKAUVEG 15
TJODVEG 15
FRELSESVEG 15
GÅRDVEG 15
GRUSVEG 15
POSTVEG 15
LUFTVEG 15
GJENVEG 15
LØNNVEG 15
KAVLVEG 15
TRANSITTVEG 15
BORTVEG 15
HAVVEG 15
JORDVEG 15
SKÅVEG 14
HEIMVEG 14
SMÅVEG 14
GRENDEVEG 14
SKOGVEG 14
SOGNEVEG 14
VANNVEG 14
KIRKEVEG 14
LEVEVEG 14
LOVVEG 14
SNEGLEVEG 14
MÅLVEG 14
ASFALTVEG 14
ALLFARVEG 14
NYVEG 14
SKINNEVEG 14
GAMLEVEG 14
BEINVEG 14
FETEKVEG 14
MIDDELVEG 14
SOKNEVEG 14
MELKEVEG 14
URINVEG 14
VELLVEG 14
DRIFTEVEG 14
KROKVEG 14
JERNVEG 14
SKILLEVEG 14
SKOLEVEG 14
IDRETTSVEG 14
HELLEVEG 14
LIVSVEG 14
MARKEVEG 14
VASSVEG 14
TREKKVEG 14
SAUEVEG 14
STIKKVEG 14
LOKALVEG 14
BAKVEG 14
BARNVEG 14
GUDVEG 14
RASEKVEG 13
STRANDVEG 13
RAKSTVEG 13
FLODVEG 13
BENVEG 13
KOSTVEG 13
HOLVEG 13
TURVEG 13
BILVEG 13
VELVEG 13
FRAMVEG 13
GANGVEG 13
SAMLEVEG 13
GARDSVEG 13
GALLEVEG 13
REKSTVEG 13
RAKLEVEG 13
KORSVEG 13
FORVEG 12
BEVEG 12
HITVEG 12
ÅRVEG 12
TOGVEG 12
HELVEG 12
AVVEG 12
UTVEG 12
MIDTVEG 12
RETTSVEG 12
NORDVEG 12
STAMVEG 12
SEGLVEG 12
LANDEVEG 12
SNILEVEG 12
REISEVEG 12
SETERVEG 12
STORVEG 12
RODEVEG 12
OTERVEG 12
FLATVEG 12
RINGVEG 12
SNIKVEG 12
RIKSVEG 12
GARDVEG 12
MATVEG 11
OMVEG 11
RIDEVEG 11
UVEG 11
SNARVEG 11
LANDVEG 11
SLOVEG 11
SEILVEG 11
SIDEVEG 11
SOLVEG 11
FARVEG 11
INNVEG 10
NEDVEG 10
FEVEG 10
ISVEG 9
KVEG 9

Bøyningsformer av VEG

Lignende ord av VEG

Anagram av VEG

For mer informasjon om ordet VEG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet VEG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok