VEG i Scrabble - ordspill.com

VEG i Scrabble

VEG er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EGV.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
V4E1G2

Ved å legge til én bokstav til VEG kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GYVE 13
GJEV 11
UVEG 11
VÅGE 11
GOVE 9
KVEG 9
EVIG 8
GAVE 8
GREV 8
VAGE 8
VEGD 8
VEGN 8
VEGR 8
VELG 8
VENG 8
VERG 8

Ord som starter på VEG

OrdPoeng
VEGGRUPPA 23
VEGGRUPPE 23
VEGGEPRYD 22
VEGVÆRING 22
VEGBYGGA 22
VEGHØVEL 21
VEGGPRYD 21
VEGBOMBEN 21
VEGBEHOV 21
VEGMILJØA 21
VEGBØKENE 21
VEGBYGG 21
VEGBOMBE 20
VEGBØKER 20
VEGMILJØ 20
VEGSTYKKA 20
VEGTYPER 20
VEGTYPEN 20
VEGBOMBA 20
VEGLØPENE 20
VEGGTEPPA 20
VEGSTYKKE 20
VEGGTEPPE 20
VEGTYPE 19
VEGGRØFTA 19
VEGSTUMP 19
VEGLØPET 19
VEGSTØVA 19
VEGAVGIFT 18
VEGLØPA 18
VEGGLAMPE 18
VEGGRØFT 18
VEGKRYSS 18
VEGGBOKS 18
VEGBRUEN 18
VEGUTGIFT 18
VEGGEDYR 18
VEGVOKTER 18
VEGBRUER 18
VEGGLAMPA 18
VEGLYSENE 18
VEGSTØV 18
VEGGPLASS 17
VEGGTAVLE 17
VEGFYLL 17
VEGSKJELL 17
VEGGPLATE 17
VEGGAVISA 17
VEGSKRAPA 17
VEGGSPILL 17
VEGBOKEN 17
VEGLOVENE 17
VEGSJEFEN 17
VEGKRAVET 17
VEGGPLATA 17
VEGGBIENE 17
VEGLYSET 17
VEGGTAVLA 17
VEGGPANEL 17
VEGSKRAPE 17
VEGGSPELL 17
VEGGSKAP 17
VEGLØP 17
VEGBRUA 17
VEGPLANEN 16
VEGGELUS 16
VEGKRAVA 16
VEGGMOSER 16
VEGLOVEN 16
VEGNAVNET 16
VEGGREPA 16
VEGLYSA 16
VEGGURET 16
VEGBROEN 16
VEGMÅLET 16
VEGBANENE 16
VEGETATIV 16
VEGBRU 16
VEGGAVIS 16
VEGGRUNN 16
VEGGBIER 16
VEGVALSER 16
VEGLINJEN 16
VEGLOVER 16
VEGKONTOR 16
VEGGBIEN 16
VEGPLANER 16
VEGBROER 16
VEGTAVLEN 16
VEGBOKA 16
VEGARBEID 16
VEGETABIL 16
VEGBREDDE 16
VEGTAVLER 16
VEGGEMOTA 16
VEGVISERE 16
VEGRULLER 16
VEGTUNNEL 16
VEGTAVLE 15
VEGLAUSE 15
VEGLEGEME 15
VEGGURA 15
VEGVISER 15
VEGGFLATE 15
VEGGEMOT 15
VEGDEKKER 15
VEGBROA 15
VEGLYS 15
VEGHOLDA 15
VEGMERKER 15
VEGANLEGG 15
VEGGKARTA 15
VEGVALSE 15
VEGBILEN 15
VEGVILLE 15
VEGBOK 15
VEGVESEN 15
VEGLINJA 15
VEGNAVNA 15
VEGGMOSE 15
VEGLØST 15
VEGBANEN 15
VEGGFELTA 15
VEGGFLATA 15
VEGDEKKET 15
VEGLAUST 15
VEGBANER 15
VEGSJEF 15
VEGTAVLA 15
VEGEMOTET 15
VEGBILER 15
VEGLINJE 15
VEGSEKTOR 15
VEGMÅLA 15
VEGGKRANA 15
VEGKRAV 15
VEGGFLISA 15
VEGLØSE 15
VEGGBIE 15
VEGGFARET 15
VEGGREP 15
VEGMERKET 15
VEGGBIA 15
VEGBRO 14
VEGGFAST 14
VEGRINGER 14
VEGNAVN 14
VEGMÅL 14
VEGGFLIS 14
VEGGKRAN 14
VEGMERKA 14
VEGGFARA 14
VEGBANE 14
VEGMASSER 14
VEGSKILLA 14
VEGVILL 14
VEGHOLD 14
VEGKROEN 14
VEGGUR 14
VEGVALS 14
VEGLØS 14
VEGKARTET 14
VEGDEKKA 14
VEGGKART 14
VEGEMOTA 14
VEGKROER 14
VEGKANTER 14
VEGDEKKE 14
VEGKLASSE 14
VEGKLASSA 14
VEGLAUS 14
VEGNEMNDA 14
VEGSKILLE 14
VEGARMENE 14
VEGLOV 14
VEGMASSEN 14
VEGGEFAR 14
VEGVILT 14
VEGSKILTA 14
VEGGFELT 14
VEGPLAN 14
VEGRULL 14
VEGGRINDA 14
VEGMANNEN 14
VEGMERKE 14
VEGETAREN 13
VEGELSINN 13
VEGSTELLA 13
VEGFASTE 13
VEGMATEN 13
VEGLAGET 13
VEGSALTER 13
VEGBIL 13
VEGKROA 13
VEGENDENE 13
VEGGRIND 13
VEGSKILT 13
VEGSAKER 13
VEGGISER 13
VEGETERTE 13
VEGSALTET 13
VEGINGEN 13
VEGARMEN 13
VEGTISTEL 13
VEGKARTA 13
VEGNEMND 13
VEGARMER 13
VEGRINGA 13
VEGEMOT 13
VEGGFAR 13
VEGGISEN 13
VEGSAKEN 13
VEGRETTER 13
VEGMASSE 13
VEGNETTET 13
VEGKRO 12
VEGKART 12
VEGATEST 12
VEGETERE 12
VEGRERNE 12
VEGENDEN 12
VEGETARE 12
VEGSTELL 12
VEGETERT 12
VEGREREN 12
VEGKANT 12
VEGDELET 12
VEGDELER 12
VEGFAST 12
VEGGENE 12
VEGSTEIN 12
VEGMENN 12
VEGSIDEN 12
VEGINGA 12
VEGNETTA 12
VEGSALTA 12
VEGRING 12
VEGSIDER 12
VEGSAKA 12
VEGETALT 12
VEGRASET 12
VEGANENE 12
VEGTRASE 12
VEGETART 12
VEGMANN 12
VEGRENDE 12
VEGETALE 12
VEGENDER 12
VEGLAGA 12
VEGETAL 11
VEGETER 11
VEGDELA 11
VEGENDE 11
VEGNETT 11
VEGRASA 11
VEGDELE 11
VEGRETT 11
VEGLAG 11
VEGISEN 11
VEGRETE 11
VEGARM 11
VEGMAT 11
VEGREDE 11
VEGGIS 11
VEGGER 11
VEGSIDE 11
VEGING 11
VEGSALT 11
VEGANER 11
VEGSAK 11
VEGSIDA 11
VEGETAR 11
VEGRERE 11
VEGGEN 11
VEGNENE 11
VEGANEN 11
VEGRES 10
VEGENE 10
VEGGS 10
VEGRER 10
VEGNET 10
VEGNEN 10
VEGNER 10
VEGRAS 10
VEGRET 10
VEGES 9
VEGRA 9
VEGER 9
VEGIS 9
VEGEN 9
VEGRE 9
VEGDE 9
VEGNE 9
VEGNA 9
VEGAN 9
VEGG 9
VEGN 8
VEGR 8
VEGD 8
VEGE 8

Ord som slutter med VEG

OrdPoeng
HØYFJELLSVEG 31
AVKJØRINGSVEG 29
OMKJØRINGSVEG 28
GJENNOMGANGSVEG 27
HØGFJELLSVEG 27
GJENNOMFARTSVEG 26
FORKJØRSVEG 25
KLØVJEVEG 24
AVLASTNINGSVEG 22
TILFØRSELSVEG 22
MJØLKEVEG 22
SKAUBILVEG 21
SKOGSBILVEG 21
RØMNINGSVEG 21
BYGDEVEG 21
UTDANNINGSVEG 21
UTDANNELSESVEG 21
MELLOMRIKSVEG 21
HØYVEG 21
AVLASTINGSVEG 21
TRONDHEIMSVEG 21
FYLKESVEG 20
SYKKELVEG 20
KJØREVEG 20
KULTURVEG 20
NÆRINGSVEG 20
EUROPAVEG 20
KARAVANEVEG 19
KRØTTERVEG 19
KLØVVEG 19
PUKKVEG 19
TØMMERVEG 19
FØRSELSVEG 19
HEILÅRSVEG 19
NØDUTVEG 19
FØRSLEVEG 18
INDUSTRIVEG 18
FLERFELTSVEG 18
HOVEDVEG 18
SLYNGVEG 18
UTFARTSVEG 18
TJENESTEVEG 18
STØVVEG 18
TILBAKEVEG 18
HELÅRSVEG 18
FLYTTVEG 18
SJØVEG 17
JULEVEG 17
EMBETSVEG 17
KJERREVEG 17
OPPVEG 17
BYVEG 17
VEDERKVEG 17
HØGVEG 17
HØSTVEG 17
KYSTVEG 17
SYNDEVEG 17
STEMMEKVEG 17
PLANKEVEG 17
ØRKENVEG 17
ADKOMSTVEG 17
HÆRVEG 17
DRAMMENSVEG 17
ATKOMSTVEG 17
FUGLEVEG 17
HJEMVEG 17
FLUKTVEG 17
FJELLVEG 16
VINTERVEG 16
STØLSVEG 16
PRESTEVEG 16
SPASERVEG 16
MELLOMVEG 16
VESTERVEG 16
KAVLEVEG 16
SOMMERVEG 16
SMÅKVEG 16
GÅRDSVEG 16
ANLEGGSVEG 16
INNFARTSVEG 16
FERDSELSVEG 16
TILFARTSVEG 16
TREFELTSVEG 16
TRAKTORVEG 16
HALVVEG 16
TOFELTSVEG 16
HANDELSVEG 16
AUSTERVEG 16
TURISTVEG 16
HAVVEG 15
SPORVEG 15
SÆRVEG 15
MOTORVEG 15
MAURVEG 15
HULVEG 15
SKAUVEG 15
TVERRVEG 15
SKOGSVEG 15
JORDVEG 15
KONGEVEG 15
TRANSITTVEG 15
BOMVEG 15
BUVEG 15
LØNNVEG 15
TJODVEG 15
BORTVEG 15
LUFTVEG 15
SLEPEVEG 15
KAVLVEG 15
FRELSESVEG 15
GJENVEG 15
GRUSVEG 15
SKIFERVEG 15
POSTVEG 15
BLINDVEG 15
GÅRDVEG 15
SKINNEVEG 14
KIRKEVEG 14
FETEKVEG 14
SKILLEVEG 14
SOKNEVEG 14
MELKEVEG 14
GRENDEVEG 14
ASFALTVEG 14
MIDDELVEG 14
IDRETTSVEG 14
ALLFARVEG 14
DRIFTEVEG 14
SNEGLEVEG 14
HELLEVEG 14
SOGNEVEG 14
KROKVEG 14
SKOGVEG 14
GUDVEG 14
MÅLVEG 14
URINVEG 14
VELLVEG 14
SMÅVEG 14
LOVVEG 14
BAKVEG 14
LEVEVEG 14
JERNVEG 14
BEINVEG 14
LIVSVEG 14
VASSVEG 14
SAUEVEG 14
BARNVEG 14
HEIMVEG 14
VANNVEG 14
SKÅVEG 14
STIKKVEG 14
GAMLEVEG 14
NYVEG 14
SKOLEVEG 14
LOKALVEG 14
MARKEVEG 14
TREKKVEG 14
SAMLEVEG 13
REKSTVEG 13
GARDSVEG 13
VELVEG 13
STRANDVEG 13
FRAMVEG 13
KORSVEG 13
RASEKVEG 13
BENVEG 13
BILVEG 13
GANGVEG 13
GALLEVEG 13
TURVEG 13
FLODVEG 13
RAKSTVEG 13
HOLVEG 13
RAKLEVEG 13
KOSTVEG 13
BEVEG 12
UTVEG 12
HITVEG 12
AVVEG 12
TOGVEG 12
HELVEG 12
ÅRVEG 12
FORVEG 12
RINGVEG 12
NORDVEG 12
STAMVEG 12
MIDTVEG 12
RIKSVEG 12
REISEVEG 12
STORVEG 12
SETERVEG 12
RODEVEG 12
SNILEVEG 12
OTERVEG 12
FLATVEG 12
SEGLVEG 12
RETTSVEG 12
LANDEVEG 12
SNIKVEG 12
GARDVEG 12
UVEG 11
OMVEG 11
SOLVEG 11
SIDEVEG 11
SNARVEG 11
FARVEG 11
RIDEVEG 11
LANDVEG 11
MATVEG 11
SEILVEG 11
SLOVEG 11
NEDVEG 10
INNVEG 10
FEVEG 10
ISVEG 9
KVEG 9

Bøyningsformer av VEG

Lignende ord av VEG

Anagram av VEG

For mer informasjon om ordet VEG kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet VEG til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok