VEI i Scrabble - ordspill.com

VEI i Scrabble

VEI er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EIV.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
V4E1I1

Ved å legge til én bokstav til VEI kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VIPE 10
UVEI 10
JIVE 10
HIVE 9
HEIV 9
VEIK 8
VIKE 8
VIME 8
EVIG 8
KVIE 8
KIVE 8
KEIV 8
VIRE 7
VILE 7
VIET 7
VIES 7
VIER 7
VISE 7
VITE 7
VIDE 7
VEIT 7
VAIE 7
VEIL 7
VEID 7
VEIA 7
TVIE 7
SVIE 7
SVEI 7
SIVE 7
RIVE 7
REIV 7
LIVE 7
LEIV 7
IVRE 7
IVER 7
VREI 7

Ord som starter på VEI

OrdPoeng
VEIBYGGA 21
VEIBEHOVA 21
VEIHØVLER 21
VEIVHUSET 20
VEIHØVEL 20
VEIVTAPP 20
VEIBØKENE 20
VEIBEHOV 20
VEIBYGG 20
VEIMILJØ 19
VEIBOMBE 19
VEITYPER 19
VEIBØKER 19
VEIBOMBA 19
VEIKRYGG 19
VEITYPEN 19
VEIVHUSA 19
VEITYPE 18
VEIERBUER 18
VEISYSTEM 18
VEIVHUS 18
VEISTUMP 18
VEIDEBUEN 18
VEISTØVA 18
VEILØPET 18
VEIGRØFT 17
VEIDEBUA 17
VEIBRUEN 17
VEIDEHÅRA 17
VEIBRUER 17
VEILØPA 17
VEIERBUA 17
VEIKELØST 17
VEISTØV 17
VEIKRYSS 17
VEILYSET 16
VEIDEBU 16
VEIBRUA 16
VEIERBU 16
VEIBOKEN 16
VEIKELØS 16
VEIFYLL 16
VEIDEHÅR 16
VEISGARVE 16
VEISJEFER 16
VEIKRAVET 16
VEILØP 16
VEIVALGET 16
VEIKELAUS 16
VEILOVER 15
VEIGREPA 15
VEIGRUNN 15
VEIKLIVA 15
VEILYSA 15
VEIVINGA 15
VEIVROM 15
VEIMÅLET 15
VEIBROEN 15
VEIBOKA 15
VEIKJENE 15
VEISGARV 15
VEIKRAVA 15
VEIVALGA 15
VEILOVEN 15
VEILINJEN 15
VEIBRU 15
VEIVALSER 15
VEIBILENE 15
VEIDEFOLK 15
VEITAVLEN 15
VEIBROER 15
VEIKHETEN 15
VEIVISERE 15
VEIBREDDE 15
VEIKJER 14
VEITAVLE 14
VEIBOM 14
VEIKJEN 14
VEISJEF 14
VEIKHETA 14
VEILØSE 14
VEIBANER 14
VEILAUST 14
VEILEGEMA 14
VEIKRAV 14
VEITAVLA 14
VEIBOK 14
VEIVING 14
VEIARVER 14
VEILINJA 14
VEIGREP 14
VEIVISER 14
VEILINJE 14
VEIVALG 14
VEINAVNA 14
VEIVESEN 14
VEIDEKKET 14
VEIARVEN 14
VEILAUSE 14
VEIBILEN 14
VEILYS 14
VEIHOLDA 14
VEIVALSE 14
VEIBANEN 14
VEIMÅLA 14
VEILØST 14
VEIBROA 14
VEIKROENE 14
VEIVENDE 14
VEIKLIV 14
VEIBILER 14
VEILINGEN 13
VEIMESTER 13
VEIBART 13
VEIDEKLO 13
VEIBRO 13
VEINAVN 13
VEILOV 13
VEIKROER 13
VEIKNING 13
VEIHOLD 13
VEISAKENE 13
VEIMERKE 13
VEIPLAN 13
VEIMÅL 13
VEIFAKSA 13
VEIVENE 13
VEIKROEN 13
VEIKJE 13
VEIMERKA 13
VEILØS 13
VEIBANE 13
VEIRULL 13
VEILAUS 13
VEIARVE 13
VEIKJA 13
VEIBARE 13
VEIDEKKA 13
VEIVALS 13
VEIKLING 13
VEIDEKKE 13
VEIKHET 13
VEISAKEN 12
VEIKROA 12
VEIMATEN 12
VEIKNETE 12
VEIFASTE 12
VEIKARTA 12
VEISAKER 12
VEIARMEN 12
VEIINGEN 12
VEISKILT 12
VEIVEN 12
VEIBIL 12
VEIVER 12
VEIELIGE 12
VEIDETIDA 12
VEIKESTE 12
VEIGRIND 12
VEISALTER 12
VEITSLENE 12
VEIVES 12
VEIRETTER 12
VEINEMND 12
VEIKNEDE 12
VEIKING 12
VEIDINGA 12
VEIVET 12
VEIBAR 12
VEIVDE 12
VEIFAKS 12
VEITINGA 12
VEIMASSE 12
VEILAGET 12
VEIARMER 12
VEISTEIN 11
VEIKERE 11
VEITSLEN 11
VEIFAST 11
VEIINGA 11
VEITRASE 11
VEIVD 11
VEIKNET 11
VEIRASET 11
VEIVA 11
VEIKANT 11
VEIDETID 11
VEIKENE 11
VEIDESTI 11
VEIMENN 11
VEITERET 11
VEITENDE 11
VEIDNENE 11
VEIKRO 11
VEINETTA 11
VEISAKA 11
VEIENDER 11
VEIKART 11
VEILEDER 11
VEILEDES 11
VEIKNER 11
VEIENDEN 11
VEILESTE 11
VEIDELER 11
VEISIDEN 11
VEIMANN 11
VEIDING 11
VEIKEST 11
VEIELIG 11
VEITING 11
VEILING 11
VEIDENDE 11
VEISALTA 11
VEISTELL 11
VEIKNES 11
VEILEDET 11
VEITSLER 11
VEIVE 11
VEISIDER 11
VEIDELET 11
VEIDEDE 10
VEIENDE 10
VEILEST 10
VEIDNEN 10
VEILENE 10
VEISAK 10
VEITETE 10
VEITENE 10
VEITEDE 10
VEIMAT 10
VEILEDA 10
VEIKNE 10
VEILAG 10
VEIKER 10
VEIKNA 10
VEIERNE 10
VEIARM 10
VEIING 10
VEIDELA 10
VEISIDA 10
VEISALT 10
VEILETE 10
VEIDNER 10
VEIV 10
VEILERE 10
VEITSLE 10
VEIRASA 10
VEISIDE 10
VEINETT 10
VEIKEN 10
VEILEDE 10
VEIISEN 10
VEIDETE 10
VEIEREN 10
VEIDELE 10
VEIRETT 10
VEIDENE 10
VEITSLA 10
VEITER 9
VEIDES 9
VEIDNA 9
VEIDDE 9
VEILED 9
VEIKT 9
VEILEN 9
VEIKE 9
VEIKN 9
VEISEN 9
VEIERE 9
VEITES 9
VEITET 9
VEIDET 9
VEIDER 9
VEIENE 9
VEITEN 9
VEILER 9
VEILET 9
VEIRAS 9
VEILE 8
VEIK 8
VEIDD 8
VEIES 8
VEIER 8
VEISA 8
VEIET 8
VEIIS 8
VEISE 8
VEIDE 8
VEITA 8
VEILA 8
VEILT 8
VEIEN 8
VEITE 8
VEIDA 8
VEIDN 8
VEIA 7
VEID 7
VEIL 7
VEIT 7
VEIE 7

Ord som slutter med VEI

OrdPoeng
HØYFJELLSVEI 30
AVKJØRINGSVEI 28
OMKJØRINGSVEI 27
GJENNOMGANGSVEI 26
HØGFJELLSVEI 26
GJENNOMFARTSVEI 25
FORKJØRSVEI 24
KLØVJEVEI 23
MJØLKEVEI 21
AVLASTNINGSVEI 21
TILFØRSELSVEI 21
KYSTSTAMVEI 21
SKAUBILVEI 20
SKOGSBILVEI 20
RØMNINGSVEI 20
HØYVEI 20
BYGDEVEI 20
MELLOMRIKSVEI 20
UTDANNELSESVEI 20
AVLASTINGSVEI 20
TRONDHEIMSVEI 20
UTDANNINGSVEI 20
KJØREVEI 19
NÆRINGSVEI 19
KULTURVEI 19
EUROPAVEI 19
FYLKESVEI 19
HELVETESVEI 19
SYKKELVEI 19
HEILÅRSVEI 18
KARAVANEVEI 18
KLØVVEI 18
KRØTTERVEI 18
PUKKVEI 18
FØRSELSVEI 18
NØDUTVEI 18
TØMMERVEI 18
FIREFELTSVEI 17
STØVVEI 17
UTSIKTSVEI 17
TILBAKEVEI 17
BRUNSVEI 17
FLYTTVEI 17
TJENESTEVEI 17
FLERFELTSVEI 17
INDUSTRIVEI 17
YRKESVEI 17
UTFARTSVEI 17
HELÅRSVEI 17
HOVEDVEI 17
SLYNGVEI 17
EMBETSVEI 16
KJERREVEI 16
BOLIGVEI 16
ØRKENVEI 16
HÆRVEI 16
FUGLEVEI 16
FLUKTVEI 16
PLANKEVEI 16
KYSTVEI 16
BRÅSVEI 16
SYNDEVEI 16
HJEMVEI 16
HØSTVEI 16
ADKOMSTVEI 16
HØGVEI 16
DRAMMENSVEI 16
JULEVEI 16
BYVEI 16
OPPVEI 16
SJØVEI 16
ATKOMSTVEI 16
KAVLEVEI 15
SPASERVEI 15
TILFARTSVEI 15
INNFARTSVEI 15
MELLOMVEI 15
PRESTEVEI 15
SOMMERVEI 15
FERDSELSVEI 15
TURISTVEI 15
TOFELTSVEI 15
FJELLVEI 15
TRAKTORVEI 15
STØLSVEI 15
HALVVEI 15
ANLEGGSVEI 15
TREFELTSVEI 15
KARRIEREVEI 15
HANDELSVEI 15
GÅRDSVEI 15
VINTERVEI 15
KONGEVEI 14
HULVEI 14
TRANSITTVEI 14
SÆRVEI 14
SKOGSVEI 14
MOTORVEI 14
BLINDVEI 14
HAVVEI 14
TVERRVEI 14
BOMVEI 14
LUFTVEI 14
JORDVEI 14
OVERVEI 14
SLEPEVEI 14
SKIFERVEI 14
GRUSVEI 14
POSTVEI 14
BUVEI 14
SPORVEI 14
LØNNVEI 14
GÅRDVEI 14
FROSTSVEI 14
GULSVEI 14
SKAUVEI 14
MAURVEI 14
BORTVEI 14
BLODVEI 14
FRELSESVEI 14
TJODVEI 14
KAVLVEI 14
GJENVEI 14
IDRETTSVEI 13
DRIFTEVEI 13
SKINNEVEI 13
SNEGLEVEI 13
MELKEVEI 13
STIKKVEI 13
SKILLEVEI 13
ALLFARVEI 13
MIDDELVEI 13
GRENDEVEI 13
ASFALTVEI 13
TREKKVEI 13
SOKNEVEI 13
BARNVEI 13
KROKVEI 13
URINVEI 13
VELLVEI 13
BEINVEI 13
LIVSVEI 13
SAUEVEI 13
HEIMVEI 13
SKOGVEI 13
VANNVEI 13
LEVEVEI 13
BAKVEI 13
LOVVEI 13
MÅLVEI 13
SKÅVEI 13
GUDVEI 13
SMÅVEI 13
NYVEI 13
JERNVEI 13
VASSVEI 13
GAMLEVEI 13
MARKEVEI 13
HELLEVEI 13
LOKALVEI 13
SKOLEVEI 13
KIRKEVEI 13
SOGNEVEI 13
AVSVEI 12
REKSTVEI 12
BENVEI 12
VELVEI 12
HOLVEI 12
BILVEI 12
GARDSVEI 12
KORSVEI 12
FREMVEI 12
KALDSVEI 12
RAKLEVEI 12
SAMLEVEI 12
TURVEI 12
RAKSTVEI 12
KOSTVEI 12
GALLEVEI 12
STRANDVEI 12
FRAMVEI 12
FLODVEI 12
GANGVEI 12
SNILEVEI 11
RINGVEI 11
ÅRVEI 11
UTVEI 11
AVVEI 11
HITVEI 11
TOGVEI 11
LANDEVEI 11
MIDTVEI 11
FORVEI 11
STAMVEI 11
RETTSVEI 11
FLATVEI 11
STORVEI 11
SETERVEI 11
HELVEI 11
NORDVEI 11
RODEVEI 11
KLESVEI 11
RIKSVEI 11
GARDVEI 11
OTERVEI 11
REISEVEI 11
SNIKVEI 11
SEGLVEI 11
UVEI 10
LANDVEI 10
MATVEI 10
SNARVEI 10
SEILVEI 10
OMVEI 10
SIDEVEI 10
SLOVEI 10
FARVEI 10
SOLVEI 10
RIDEVEI 10
NEDVEI 9
FEVEI 9
INNVEI 9
ISVEI 8
SVEI 7

Bøyningsformer av VEI

Lignende ord av VEI

Anagram av VEI

For mer informasjon om ordet VEI kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet VEI til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok