VEK i Scrabble - ordspill.com

VEK i Scrabble

VEK er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EKV.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
V4E1K2

Ved å legge til én bokstav til VEK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VÅKE 11
KÅVE 11
KUVE 11
KOVE 9
KVEG 9
VIKE 8
VERK 8
VEKT 8
VEKN 8
VEIK 8
VAKE 8
SVEK 8
KAVE 8
KVIE 8
KVES 8
KEIV 8
KVEL 8
KVED 8
KVEA 8
KVAE 8
KREV 8
KIVE 8
KVEN 8

Ord som starter på VEK

OrdPoeng
VEKTLØYSEN 23
VEKTLØYSER 23
VEKTLØYSE 22
VEKTLØYSA 22
VEKTKURVEN 21
VEKSTKURVE 21
VEKSTPUNKT 21
VEKTBEGREP 21
VEKTORBUER 21
VEKTKURVER 21
VEKTØKNING 20
VEKTORBUE 20
VEKTKURVE 20
VEKTAUKING 19
VEKTLØFTER 19
VEKSELBOKA 19
VEKSTTEMPO 19
VEKSTLÆREN 19
VEKTAVGIFT 19
VEKSTHUSET 19
VEKTERHUS 18
VEKSTGRUNN 18
VEKSLÆRET 18
VEKSTAUKEN 18
VEKSTKRAVA 18
VEKTSKÅLEN 18
VEKSTTEMPI 18
VEKSELVARM 18
VEKTERROPA 18
VEKTRØRENE 18
VEKKEURENE 18
VEKSTTORVA 18
VEKSTLÆRA 18
VEKTMÅLENE 18
VEKKERURET 18
VEKTAUKENE 18
VEKSTAUKER 18
VEKSELBOK 18
VEKSTAKSJE 18
VEKTSKÅLER 18
VEKSTHUSA 18
VEKSTLÆRE 18
VEKTTABELL 17
VEKSTTORV 17
VEKSTAUKE 17
VEKSTHUS 17
VEKSTEVNEN 17
VEKSTBENK 17
VEKTSKÅLA 17
VEKSTLØSE 17
VEKKEURET 17
VEKSTLAUSE 17
VEKTMÅLET 17
VEKKERURA 17
VEKSELLOV 17
VEKTERROP 17
VEKSTKRAV 17
VEKSTLØST 17
VEKTRØRET 17
VEKTAUKEN 17
VEKSTJORD 17
VEKTAUKER 17
VEKTIGHETA 17
VEKSTEVNER 17
VEKSTÅRENE 17
VEKSTLIVET 17
VEKTTAPENE 17
VEKTVARENE 17
VEKTFAKTOR 17
VEKSTLAUST 17
VEKTERSTAV 17
VEKELAUSE 16
VEKLIVENE 16
VEKTMÅLA 16
VEKELAUST 16
VEKTVARER 16
VEKTTAPET 16
VEKTBASIS 16
VEKTSKÅL 16
VEKTPLASS 16
VEKTLØSE 16
VEKSTKRAFT 16
VEKSTKLIMA 16
VEKTURENE 16
VEKKEURA 16
VEKHELSEDE 16
VEKSELVIS 16
VEKTVAREN 16
VEKTORROM 16
VEKTLAUST 16
VEKTLEGGER 16
VEKTAUKE 16
VEKSTEVNA 16
VEKSTLIVA 16
VEKTNORMEN 16
VEKTLØST 16
VEKTIGHET 16
VEKSLÆR 16
VEKSTLØS 16
VEKSTLAUS 16
VEKTRØRA 16
VEKSTÅRET 16
VEKELØSE 16
VEKHELSETE 16
VEKKERUR 16
VEKTMENGDE 16
VEKTLAUSE 16
VEKSTEVNE 16
VEKELØST 16
VEKTLEGGES 16
VEKSELRIMA 15
VEKHELSET 15
VEKSTRIKER 15
VEKSLINGER 15
VEKTGRENSA 15
VEKHETENE 15
VEKKINGEN 15
VEKKELSENE 15
VEKTKLASSE 15
VEKTENHET 15
VEKSELSAKA 15
VEKSLINGEN 15
VEKSTMEDIA 15
VEKSTRIKET 15
VEKLINGENE 15
VEKSELSANG 15
VEKSTLAGET 15
VEKTLEGGE 15
VEKTERSANG 15
VEKSTERLIG 15
VEKTKLASSA 15
VEKTGRENSE 15
VEKTSTANGA 15
VEKTARMENE 15
VEKTTAPA 15
VEKTMÅL 15
VEKSTLIV 15
VEKTLAUS 15
VEKTVARA 15
VEKELAUS 15
VEKTRØR 15
VEKSTÅRA 15
VEKLIVET 15
VEKKEUR 15
VEKTLØS 15
VEKTVARE 15
VEKELØS 15
VEKTURET 15
VEKTORENE 14
VEKSELERNE 14
VEKSTRIKT 14
VEKHETER 14
VEKKELSEN 14
VEKTIGERE 14
VEKTARMEN 14
VEKSTRIKE 14
VEKSTTAKT 14
VEKTDELENE 14
VEKTLEGG 14
VEKSTRATEN 14
VEKSTEINER 14
VEKSTRING 14
VEKTSTANG 14
VEKSTÅR 14
VEKSELEREN 14
VEKTINGEN 14
VEKLINGER 14
VEKSELRIM 14
VEKSTTIDEN 14
VEKTDATAEN 14
VEKTTALLET 14
VEKTDATAET 14
VEKSTRATER 14
VEKSTALDER 14
VEKTTAP 14
VEKSTARTEN 14
VEKSTALDRE 14
VEKSTEINEN 14
VEKLIVA 14
VEKTNORM 14
VEKTURA 14
VEKHETEN 14
VEKHELSA 14
VEKTARMER 14
VEKKINGA 14
VEKTLAGTE 14
VEKNINGEN 14
VEKSTSORT 14
VEKSTLAGA 14
VEKSELSAK 14
VEKKELSER 14
VEKLINGEN 14
VEKSTRIKA 14
VEKTIGSTE 14
VEKSLINGA 14
VEKINGENE 14
VEKSTLAG 13
VEKTIGST 13
VEKSELERE 13
VEKKELSE 13
VEKSTARTA 13
VEKTUR 13
VEKKENDE 13
VEKTDELER 13
VEKKERNE 13
VEKINGEN 13
VEKHETA 13
VEKKING 13
VEKTINGA 13
VEKSLEREN 13
VEKTTALLA 13
VEKNINGA 13
VEKLIV 13
VEKTDELEN 13
VEKKEREN 13
VEKSLING 13
VEKSTRIK 13
VEKINGER 13
VEKSLENDE 13
VEKSTTIDA 13
VEKTLAGT 13
VEKTOREN 13
VEKSLERNE 13
VEKSTRATE 13
VEKTORER 13
VEKNING 12
VEKKEDE 12
VEKNENDE 12
VEKTTALL 12
VEKLING 12
VEKSELER 12
VEKKETE 12
VEKSTEIN 12
VEKHET 12
VEKKERE 12
VEKTING 12
VEKKENE 12
VEKSLERE 12
VEKSELEN 12
VEKSLEDE 12
VEKSTART 12
VEKSTENE 12
VEKSLETE 12
VEKTENDE 12
VEKTERNE 12
VEKSLENE 12
VEKSTTID 12
VEKTEREN 12
VEKTARM 12
VEKTIGE 12
VEKTDATA 12
VEKTIG 11
VEKKET 11
VEKKER 11
VEKKES 11
VEKTETE 11
VEKTOR 11
VEKING 11
VEKKEN 11
VEKTERE 11
VEKSTER 11
VEKTDEL 11
VEKSLER 11
VEKESTE 11
VEKNETE 11
VEKTENE 11
VEKSTEN 11
VEKSLET 11
VEKTEDE 11
VEKSLES 11
VEKNEDE 11
VEKNER 10
VEKTER 10
VEKSEL 10
VEKTES 10
VEKKE 10
VEKKA 10
VEKENE 10
VEKTET 10
VEKEST 10
VEKTLA 10
VEKSLE 10
VEKNET 10
VEKSLA 10
VEKTEN 10
VEKERE 10
VEKNES 10
VEKSL 9
VEKK 9
VEKTE 9
VEKNA 9
VEKTA 9
VEKEN 9
VEKET 9
VEKST 9
VEKNE 9
VEKER 9
VEKT 8
VEKE 8
VEKN 8

Ord som slutter med VEK

OrdPoeng
VILJEVEK 18
RYGGVEK 18
SJØVEK 17
NERVEVEK 15
EVNEVEK 14
ÅNDSVEK 14
HELSEVEK 14
SKOLEVEK 14
BESVEK 13
UNNVEK 13
AVVEK 12
FOTVEK 12
FRAVEK 11
SVEK 8

Lignende ord av VEK

Anagram av VEK

For mer informasjon om ordet VEK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet VEK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok