VEK i Scrabble - ordspill.com

VEK i Scrabble

VEK er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EKV.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
V4E1K2

Ved å legge til én bokstav til VEK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KUVE 11
VÅKE 11
KÅVE 11
KOVE 9
KVEG 9
KVIE 8
VIKE 8
VERK 8
VEKT 8
VEKN 8
VEIK 8
VAKE 8
SVEK 8
EKVI 8
KVES 8
KAVE 8
KVEL 8
KVED 8
KVEA 8
KVAE 8
KREV 8
KIVE 8
KEIV 8
KVEN 8

Ord som starter på VEK

OrdPoeng
VEKSELBELØP 25
VEKTLØYSENE 24
VEKTLØYSER 23
VEKTPROBLEM 23
VEKTLØYSEN 23
VEKTLØYSA 22
VEKTLØYSE 22
VEKSELBRUK 21
VEKSTKURVE 21
VEKTBEGREP 21
VEKTSYSTEMA 21
VEKSTPUNKT 21
VEKTKURVEN 21
VEKSTNÆRING 21
VEKTKURVER 21
VEKSTTEMPOA 20
VEKSTMEDIUM 20
VEKTØKNING 20
VEKSTHORMON 20
VEKTKURVE 20
VEKTLØSHET 20
VEKKEKLOKKE 20
VEKTSYSTEM 20
VEKSTHUSET 19
VEKSTTORVER 19
VEKSTTEMPO 19
VEKTAVGIFT 19
VEKSTBENKER 19
VEKSTJORDER 19
VEKTAUKING 19
VEKTLØFTER 19
VEKSTTORVA 18
VEKTERROPA 18
VEKEPENDLER 18
VEKSELVARM 18
VEKTRØRENE 18
VEKKEURENE 18
VEKSTAUKER 18
VEKTSKÅLEN 18
VEKSTTEMPI 18
VEKSTAKSJE 18
VEKSTHUSA 18
VEKSTJORDA 18
VEKTSKÅLER 18
VEKSTKRAVA 18
VEKKERURET 18
VEKSTGRUNN 18
VEKTMÅLENE 18
VEKSTFAKTOR 18
VEKSTAUKEN 18
VEKTERRUNDE 18
VEKTAUKENE 18
VEKTAUKER 17
VEKTSKÅLA 17
VEKSTHUS 17
VEKSTTORV 17
VEKTAUKEN 17
VEKSELLOV 17
VEKTMÅLET 17
VEKKEURET 17
VEKTMENGDER 17
VEKSTLIVET 17
VEKSTSTOFF 17
VEKSTBENK 17
VEKSELFALSK 17
VEKSTEVNER 17
VEKSTAUKE 17
VEKTRØRET 17
VEKSTEVNEN 17
VEKTTAPENE 17
VEKTERSTAV 17
VEKSTKRAV 17
VEKKERURA 17
VEKTFAKTOR 17
VEKTIGHETA 17
VEKTTABELL 17
VEKSTÅRENE 17
VEKSTJORD 17
VEKTERROP 17
VEKTBASIS 16
VEKTLAUST 16
VEKSTEVNA 16
VEKTTAPET 16
VEKSTEVNE 16
VEKTPLASS 16
VEKSTKLIMA 16
VEKTIGHET 16
VEKTMENGDE 16
VEKTSTANGEN 16
VEKSTERLIGE 16
VEKTGRENSEN 16
VEKSTTAKTER 16
VEKSTGRENSE 16
VEKHELSETE 16
VEKHELSEDE 16
VEKSTLIVA 16
VEKKEURA 16
VEKTLEGGES 16
VEKKINGENE 16
VEKSTKRAFT 16
VEKTLEGGER 16
VEKTLAUSE 16
VEKSTÅRET 16
VEKKERUR 16
VEKSELVIS 16
VEKTLØSE 16
VEKTRØRA 16
VEKTLØST 16
VEKTAUKE 16
VEKTSKÅL 16
VEKTMÅLA 16
VEKTTAPA 15
VEKTLØS 15
VEKKEUR 15
VEKSTLAGET 15
VEKTRØR 15
VEKTKLASSA 15
VEKSLINGER 15
VEKSTÅRA 15
VEKHETENE 15
VEKTLEGGE 15
VEKHELSET 15
VEKSTMEDIA 15
VEKTMÅL 15
VEKTKLASSE 15
VEKTGRENSE 15
VEKSTRATENE 15
VEKSTALDERE 15
VEKSTSENTRA 15
VEKSELRENTA 15
VEKTSTANGA 15
VEKSTERLIG 15
VEKTERSANG 15
VEKKINGER 15
VEKNINGENE 15
VEKSELSANG 15
VEKTGRENSA 15
VEKTARMENE 15
VEKSLINGEN 15
VEKKELSENE 15
VEKSTTAKTA 15
VEKSTLIV 15
VEKLINGENE 15
VEKTENHET 15
VEKKINGEN 15
VEKTLAUS 15
VEKLINGER 14
VEKSTTAKT 14
VEKTIGERE 14
VEKTTAP 14
VEKHETER 14
VEKTDATAEN 14
VEKSTRATER 14
VEKSTTIDEN 14
VEKTTALLET 14
VEKSTÅR 14
VEKHELSA 14
VEKNINGER 14
VEKSELEREN 14
VEKSTALDRE 14
VEKTDATAET 14
VEKSTTIDER 14
VEKSTALDER 14
VEKKINGA 14
VEKLINGEN 14
VEKSTRATEN 14
VEKKELSEN 14
VEKTDELENE 14
VEKTARMER 14
VEKSLINGA 14
VEKTSTANG 14
VEKKELSER 14
VEKSTLAGA 14
VEKTORENE 14
VEKTIGSTE 14
VEKNINGEN 14
VEKINGENE 14
VEKTLEGG 14
VEKTLAGTE 14
VEKHETEN 14
VEKTARMEN 14
VEKTOREN 13
VEKTDELER 13
VEKHETA 13
VEKTTALLA 13
VEKINGER 13
VEKSLERNE 13
VEKSLING 13
VEKNINGA 13
VEKKENDE 13
VEKKERNE 13
VEKSTLAG 13
VEKTORER 13
VEKKEREN 13
VEKTDELEN 13
VEKTIGST 13
VEKSLENDE 13
VEKSLEREN 13
VEKKELSE 13
VEKINGEN 13
VEKKING 13
VEKSTTIDA 13
VEKSTRATE 13
VEKTLAGT 13
VEKTERNE 12
VEKSLEDE 12
VEKHET 12
VEKKEDE 12
VEKNENDE 12
VEKTENDE 12
VEKLING 12
VEKTIGE 12
VEKKENE 12
VEKKERE 12
VEKSLENE 12
VEKTDATA 12
VEKKETE 12
VEKSELER 12
VEKSTENE 12
VEKTEREN 12
VEKTTALL 12
VEKNING 12
VEKSELEN 12
VEKSLETE 12
VEKTARM 12
VEKSLERE 12
VEKSTTID 12
VEKKET 11
VEKKER 11
VEKTOR 11
VEKNEDE 11
VEKKEN 11
VEKNETE 11
VEKSLET 11
VEKESTE 11
VEKTEDE 11
VEKSTEN 11
VEKSLES 11
VEKING 11
VEKSLER 11
VEKTDEL 11
VEKTIG 11
VEKSTER 11
VEKTETE 11
VEKTENE 11
VEKTERE 11
VEKKES 11
VEKERE 10
VEKSLA 10
VEKKE 10
VEKKA 10
VEKENE 10
VEKTER 10
VEKNET 10
VEKSLE 10
VEKEST 10
VEKTES 10
VEKSEL 10
VEKNES 10
VEKTEN 10
VEKTLA 10
VEKTET 10
VEKNER 10
VEKTA 9
VEKNA 9
VEKTE 9
VEKSL 9
VEKNE 9
VEKEN 9
VEKET 9
VEKER 9
VEKST 9
VEKK 9
VEKN 8
VEKT 8
VEKE 8

Ord som slutter med VEK

OrdPoeng
SJØVEK 17
ÅNDSVEK 14
EVNEVEK 14
SKOLEVEK 14
UNNVEK 13
AVVEK 12
FRAVEK 11
SVEK 8

Lignende ord av VEK

Anagram av VEK

For mer informasjon om ordet VEK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet VEK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok