VEK i Scrabble - ordspill.com

VEK i Scrabble

VEK er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver EKV.

Scrabble poeng
7
Scrabble poeng per bokstav
V4E1K2

Ved å legge til én bokstav til VEK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
KUVE 11
VÅKE 11
KÅVE 11
KOVE 9
KVEG 9
KVIE 8
VIKE 8
VERK 8
VEKT 8
VEKN 8
VEIK 8
VAKE 8
SVEK 8
EKVI 8
KVES 8
KAVE 8
KVEL 8
KVED 8
KVEA 8
KVAE 8
KREV 8
KIVE 8
KEIV 8
KVEN 8

Ord som starter på VEK

OrdPoeng
VEKKSPYLING 25
VEKTLØYSENE 24
VEKTPROBLEM 23
VEKTLØYSER 23
VEKTLØYSEN 23
VEKTLØYSA 22
VEKSTKURVEN 22
VEKTLØYSE 22
VEKSTVILKÅR 22
VEKSTPUNKTA 22
VEKTKURVEN 21
VEKSTKURVE 21
VEKTKURVER 21
VEKSTPUNKT 21
VEKTSYSTEMA 21
VEKSELBRUK 21
VEKTBEGREP 21
VEKTLØSHET 20
VEKSTHUSENE 20
VEKTØKNING 20
VEKTKURVE 20
VEKTSYSTEM 20
VEKTAUKINGA 20
VEKSTTEMPOA 20
VEKSTAKSJER 19
VEKTAUKING 19
VEKSTHUSET 19
VEKTLØFTER 19
VEKSTAUKENE 19
VEKSTTORVER 19
VEKTAVGIFT 19
VEKSELVARMT 19
VEKSELLOVER 19
VEKSTTEMPO 19
VEKSTAUKEN 18
VEKSTJORDA 18
VEKSELVARM 18
VEKTRØRENE 18
VEKTERRUNDE 18
VEKKERURET 18
VEKSTGRUNN 18
VEKSTHUSA 18
VEKTSKÅLER 18
VEKTSKÅLEN 18
VEKTMÅLENE 18
VEKTAUKENE 18
VEKSTTEMPI 18
VEKSTKRAVA 18
VEKSTTORVA 18
VEKSTAUKER 18
VEKSTLIVENE 18
VEKSTAKSJE 18
VEKTERROPA 18
VEKKEURENE 18
VEKSTEVNENE 18
VEKSTLIVET 17
VEKSTSTOFF 17
VEKSTHUS 17
VEKSTEVNER 17
VEKTSKÅLA 17
VEKTFAKTOR 17
VEKKEURET 17
VEKTMÅLET 17
VEKTTAPENE 17
VEKKERURA 17
VEKSTTORV 17
VEKTERROP 17
VEKSTBENK 17
VEKTRØRET 17
VEKSTKRAV 17
VEKTAUKEN 17
VEKSELLOV 17
VEKSTJORD 17
VEKTAUKER 17
VEKSTAUKE 17
VEKTMENGDER 17
VEKTERSTAV 17
VEKTTABELL 17
VEKTIGHETA 17
VEKSTÅRENE 17
VEKSTEVNEN 17
VEKSELVIS 16
VEKKINGENE 16
VEKSTMEDIET 16
VEKTGRENSEN 16
VEKSTEVNA 16
VEKSTKLIMA 16
VEKTLØSE 16
VEKTLAUST 16
VEKTTAPET 16
VEKTLEGGER 16
VEKSLINGENE 16
VEKHELSETE 16
VEKKEURA 16
VEKTLEGGES 16
VEKTLAUSE 16
VEKTBASIS 16
VEKSTÅRET 16
VEKKERUR 16
VEKTLØST 16
VEKSTEVNE 16
VEKSTLIVA 16
VEKTAUKE 16
VEKSTLAGENE 16
VEKTMENGDE 16
VEKSTGRENSA 16
VEKTPLASS 16
VEKSTKRAFT 16
VEKTRØRA 16
VEKTMÅLA 16
VEKTSTANGEN 16
VEKTSKÅL 16
VEKSTTAKTER 16
VEKTIGHET 16
VEKHELSEDE 16
VEKSTÅRA 15
VEKTKLASSA 15
VEKKEUR 15
VEKSLINGEN 15
VEKKINGEN 15
VEKTGRENSE 15
VEKTSTANGA 15
VEKHELSET 15
VEKTERSANG 15
VEKHETENE 15
VEKTENHET 15
VEKSTMEDIA 15
VEKSTLAGET 15
VEKKINGER 15
VEKSTTAKTA 15
VEKSLINGER 15
VEKLINGENE 15
VEKSTLIV 15
VEKTLAUS 15
VEKSTERLIG 15
VEKNINGENE 15
VEKKELSENE 15
VEKTRØR 15
VEKTKLASSE 15
VEKTLØS 15
VEKSELSANG 15
VEKTTAPA 15
VEKTARMENE 15
VEKTMÅL 15
VEKTGRENSA 15
VEKTLEGGE 15
VEKTIGSTE 14
VEKINGENE 14
VEKTTALLET 14
VEKTARMER 14
VEKSTTIDER 14
VEKSELEREN 14
VEKTDATAET 14
VEKSTALDRE 14
VEKSTALDER 14
VEKSTRATEN 14
VEKSTTIDEN 14
VEKTDATAEN 14
VEKTDELENE 14
VEKSTRATER 14
VEKTARMEN 14
VEKLINGER 14
VEKTIGERE 14
VEKSTÅR 14
VEKTTAP 14
VEKHELSA 14
VEKSTLAGA 14
VEKKELSER 14
VEKNINGEN 14
VEKTSTANG 14
VEKHETEN 14
VEKTLEGG 14
VEKSTTAKT 14
VEKKINGA 14
VEKSLINGA 14
VEKHETER 14
VEKNINGER 14
VEKTLAGTE 14
VEKKELSEN 14
VEKLINGEN 14
VEKTORENE 14
VEKKEREN 13
VEKKENDE 13
VEKINGEN 13
VEKKELSE 13
VEKINGER 13
VEKTIGST 13
VEKSLING 13
VEKTOREN 13
VEKKING 13
VEKHETA 13
VEKTLAGT 13
VEKSTLAG 13
VEKTTALLA 13
VEKTDELER 13
VEKSLENDE 13
VEKSLERNE 13
VEKSTTIDA 13
VEKTDELEN 13
VEKSLEREN 13
VEKSTRATE 13
VEKTORER 13
VEKKERNE 13
VEKNINGA 13
VEKTIGE 12
VEKKERE 12
VEKKEDE 12
VEKKENE 12
VEKTARM 12
VEKHET 12
VEKSTTID 12
VEKNING 12
VEKLING 12
VEKKETE 12
VEKTDATA 12
VEKTENDE 12
VEKSLERE 12
VEKSLENE 12
VEKSELER 12
VEKSTENE 12
VEKSLETE 12
VEKTERNE 12
VEKTTALL 12
VEKSELEN 12
VEKTEREN 12
VEKSLEDE 12
VEKNENDE 12
VEKKES 11
VEKKEN 11
VEKING 11
VEKKER 11
VEKTIG 11
VEKTOR 11
VEKTENE 11
VEKTETE 11
VEKTDEL 11
VEKSTER 11
VEKSLET 11
VEKNEDE 11
VEKTEDE 11
VEKNETE 11
VEKSLER 11
VEKTERE 11
VEKSLES 11
VEKSTEN 11
VEKESTE 11
VEKKET 11
VEKENE 10
VEKKA 10
VEKKE 10
VEKTER 10
VEKSLA 10
VEKNET 10
VEKTET 10
VEKTES 10
VEKERE 10
VEKNER 10
VEKSLE 10
VEKTEN 10
VEKEST 10
VEKSEL 10
VEKNES 10
VEKTLA 10
VEKTE 9
VEKTA 9
VEKET 9
VEKEN 9
VEKNA 9
VEKST 9
VEKER 9
VEKK 9
VEKNE 9
VEKSL 9
VEKN 8
VEKE 8
VEKT 8

Ord som slutter med VEK

OrdPoeng
SJØVEK 17
ÅNDSVEK 14
EVNEVEK 14
SKOLEVEK 14
UNNVEK 13
AVVEK 12
FRAVEK 11
SVEK 8

Lignende ord av VEK

Anagram av VEK

For mer informasjon om ordet VEK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet VEK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok