VEN i Scrabble - ordspill.com

VEN i Scrabble

VEN er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ENV.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
V4E1N1

Ved å legge til én bokstav til VEN kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ÆVEN 12
YVNE 12
NYVE 12
YVEN 12
VYEN 12
NEVØ 11
JEVN 10
NUVE 10
VÅEN 10
HEVN 9
VONE 8
KVEN 8
OVEN 8
VEGN 8
VEKN 8
EVNA 7
VERN 7
VENT 7
VEND 7
SNEV 7
REVN 7
LEVN 7
VANE 7

Ord som starter på VEN

OrdPoeng
VENSTREBACK 27
VENNSKAPSBY 26
VENSTREFLØY 24
VENTILFJÆRER 24
VENTECELLEN 23
VENNEKLUBB 23
VENTILFJÆRA 23
VENTECELLER 23
VENTECELLA 22
VENUSHÅRENE 22
VENTECELLE 22
VENTILFJÆR 22
VENTILFJØRA 22
VENUSHÅRER 21
VENTILFJØR 21
VENUSHÅRET 21
VENUSMÅLENE 21
VENUSBERGET 21
VENDEPUNKTA 21
VENUSHÅREN 21
VENDEPUNKT 20
VENUSBERGA 20
VENSTREHÅNDA 20
VENTILGUMMI 20
VENUSMÅLET 20
VENNSKAPELIG 20
VENTILBASUN 20
VENUSHÅRA 20
VENTEKLÆRNE 20
VENUSBERG 19
VENUSMÅLA 19
VENUSHÅR 19
VENSTREHÅND 19
VENGEMUTTER 19
VENNEGAVENE 18
VENTILTRÆR 18
VENDEMÅLENE 18
VENSTREBENET 18
VENNLIGHETER 18
VENTEKLÆR 18
VENTILASJON 18
VENTEPENGER 18
VENTEKØENE 18
VENSTREVING 18
VENNSKAPENE 18
VENTELØNNEN 18
VENNEGJENG 18
VENUSMÅL 18
VENTELØNNER 18
VENERASJON 17
VENSTREFOTEN 17
VENNEFLOKK 17
VENSTREFOLK 17
VENSTREHANDA 17
VENTEKØER 17
VENTEKØEN 17
VENTILKLAFF 17
VENNESÆLE 17
VENNSKAPET 17
VENTESTUNDA 17
VENNEPARENE 17
VENSTREAVIS 17
VENDEHAKENE 17
VENNESÆLT 17
VENSTREBEIN 17
VENTEROMMET 17
VENSTREBENA 17
VENTELØNNA 17
VENNEGAVER 17
VENNERÅDENE 17
VENNLIGHETA 17
VENDEMÅLET 17
VENNEGAVEN 17
VENNEVISENE 17
VENNELØSE 16
VENERABELT 16
VENTELØNN 16
VENNEVISEN 16
VENDEHAKER 16
VENSTREVRI 16
VENTEROMMA 16
VENNEVISET 16
VENNELAUSE 16
VENNELØST 16
VENNEGAVE 16
VENNELAUST 16
VENNLIGHET 16
VENNEGAVA 16
VENNERÅDET 16
VENNSKAPA 16
VENNEPARET 16
VENTETAKSTER 16
VENTESTUND 16
VENDEHAKEN 16
VENTEHALLEN 16
VENSTREHAND 16
VENNDIAGRAM 16
VENTEHALLER 16
VENNESÆL 16
VENSTREMARG 16
VENSTREBEN 16
VENDEMÅLA 16
VENNERÅDA 15
VENTEFILENE 15
VENDELROTEN 15
VENERABEL 15
VENTELIGERE 15
VENSTREFOT 15
VENSTREKANT 15
VENTELIGSTE 15
VENNEVISA 15
VENTRIKKEL 15
VENNELAGENE 15
VENDESIRKEL 15
VENETIANSKE 15
VENTEKØ 15
VENSTREMANN 15
VENNEFESTER 15
VENNEFESTEN 15
VENTEDAGENE 15
VENTILERING 15
VENSTREMENN 15
VENNELAUS 15
VENSTRELAGA 15
VENDEHAKE 15
VENDEMÅL 15
VENNELØS 15
VENNEPARA 15
VENERABLE 15
VENNSKAP 15
VENTRIKLENE 15
VENNINGENE 14
VENTELISTER 14
VENTEDAGER 14
VENTINGENE 14
VENTETAKST 14
VENTRIKLER 14
VENDEREISER 14
VENETIANERE 14
VENNLIGERE 14
VENSTRESIDE 14
VENNEKRETS 14
VENTEFILER 14
VENTELISTEN 14
VENSTRELAG 14
VENETIANSK 14
VENTILTREET 14
VENDEREISEN 14
VENTEDAGEN 14
VENSTREARM 14
VENTETIDENE 14
VENTELIGST 14
VENTILATOR 14
VENALITETEN 14
VENDETTAENE 14
VENSTRESIDA 14
VENDELROTA 14
VENDBARE 14
VENTEFILEN 14
VENDBART 14
VENNERÅD 14
VENNEPAR 14
VENDEKRETS 14
VENNELAGET 14
VENTEHALL 14
VENDINGENE 14
VENNEVIS 14
VENNLIGSTE 14
VENNINNENE 13
VENTELIGE 13
VENTRALERE 13
VENNLIGST 13
VENNINGEN 13
VENTINGER 13
VENTETIDER 13
VENDETTAER 13
VENTILERER 13
VENERISKE 13
VENDETTAEN 13
VENDINGEN 13
VENTETIDEN 13
VENTILERES 13
VENNEFEST 13
VENTILERTE 13
VENØST 13
VENTILTREA 13
VENTEROM 13
VENNELAGA 13
VENETIANER 13
VENNINGER 13
VENTINGEN 13
VENDBAR 13
VENDELROT 13
VENDINGER 13
VENØSE 13
VENTELISTA 13
VENTELISTE 13
VENDEREISA 13
VENTEDAG 12
VENNELAG 12
VENNLIGE 12
VENØS 12
VENNINGA 12
VENDINGA 12
VENTINGA 12
VENERISK 12
VENTILTRE 12
VENTETIDA 12
VENALITET 12
VENEZIANER 12
VENTILENE 12
VENNINNEN 12
VENTILERT 12
VENNINNER 12
VENTILERE 12
VENTEFIL 12
VENDEREIS 12
VENTELIG 12
VENDISKE 12
VENNLIG 11
VENDING 11
VENNENDE 11
VENDISK 11
VENNING 11
VENDENDE 11
VENTRALT 11
VENTETID 11
VENTILER 11
VENNINNE 11
VENDEREN 11
VENTING 11
VENDERNE 11
VENDETTA 11
VENTILEN 11
VENTRALE 11
VENTENDE 11
VENNINNA 11
VENNENE 10
VENDENE 10
VENSTRE 10
VENTETE 10
VENTENE 10
VENDERE 10
VENTRAL 10
VENNEDE 10
VENTEDE 10
VENESTE 10
VENNETE 10
VENALT 9
VENTET 9
VENNER 9
VENALE 9
VENEST 9
VENTEN 9
VENTER 9
VENNET 9
VENDER 9
VENDTE 9
VENNEN 9
VENTIL 9
VENDES 9
VENERE 9
VENENE 9
VENDEN 9
VENTES 9
VENNES 9
VENAL 8
VENNA 8
VENDT 8
VENEN 8
VENER 8
VENTA 8
VENNE 8
VENDE 8
VENDA 8
VENTE 8
VEND 7
VENE 7
VENN 7
VENT 7

Ord som slutter med VEN

OrdPoeng
HØYLÅVEN 25
BÅTTJUVEN 24
BÆRKURVEN 24
LYDPRØVEN 24
HÅRPRØVEN 24
BOKTJUVEN 23
VOVVOVEN 22
HØYRIVEN 22
BÅTTYVEN 22
SJØLØVEN 22
FAGPRØVEN 21
SKAPTYVEN 21
BILTJUVEN 21
BOKTYVEN 21
ØYESALVEN 21
SMÅTYVEN 20
MATPRØVEN 20
GENPRØVEN 20
RØDSPOVEN 20
KLØYVEN 20
MÅLTYVEN 20
SMÅSPOVEN 20
HUNNULVEN 20
SYKURVEN 20
NYVEIVEN 19
ILDPRØVEN 19
OPPDREVEN 19
OPPGAVEN 19
HJEMLOVEN 19
JULEGAVEN 19
BILTYVEN 19
NIPRØVEN 18
MOTELØVEN 18
NYSKREVEN 18
STORTYVEN 18
SKJØVEN 18
EGGTYVEN 18
HALVSOVEN 18
MATKURVEN 17
KULEMAVEN 17
GJØVEN 17
GUDEGAVEN 17
FORVOVEN 17
DØRHAVEN 17
BOKSTAVEN 17
NABOLOVEN 17
HUNNREVEN 17
HUDSALVEN 17
BANKLOVEN 17
SVÆVEN 17
VALGLOVEN 17
POSTLOVEN 17
TRÅLHIVEN 17
VARULVEN 17
SÆRLOVEN 17
BOKGAVEN 17
KÅRSTOVEN 17
HANNULVEN 17
KISGRUVEN 17
VÅRARVEN 17
LYDLOVEN 17
HUSNOVEN 17
UBELEVEN 17
JAKTLOVEN 17
JORDLOVEN 17
BLÅREVEN 17
TIDSTYVEN 17
POSITIVEN 16
VINSTOVEN 16
HUGAVEN 16
MÅLLOVEN 16
VEGLOVEN 16
LYSALVEN 16
PRØVEN 16
KVITREVEN 16
UTSKREVEN 16
FLATVEVEN 16
AVSKREVEN 16
UTLÅVEN 16
PRISLOVEN 16
SPURVEN 16
BESKREVEN 16
SUNDMAVEN 16
ÅRESTOVEN 16
ØLSTOVEN 16
PASSLOVEN 16
LUTDOVEN 15
USKREVEN 15
PLOSIVEN 15
PRESERVEN 15
VINLOVEN 15
VANTREVEN 15
LØSREVEN 15
ØLMAVEN 15
RØDREVEN 15
SKJELVEN 15
VEILOVEN 15
SMÅARVEN 15
URSKIVEN 15
MOSELOVEN 15
RAUDREVEN 15
JERNRIVEN 15
LAUSREVEN 15
TJUVEN 15
SKJERVEN 15
KURSIVEN 15
HYVEN 15
SKRUVEN 14
KJERVEN 14
KNURVEN 14
UTGAVEN 14
KVERVEN 14
BESOVEN 14
FORSOVEN 14
UTDREVEN 14
BREELVEN 14
KLAUVEN 14
KVELVEN 14
SKURVEN 14
HURVEN 14
BEDREVEN 14
LOKATIVEN 14
FORDREVEN 14
REMSKIVEN 14
SOLSKIVEN 14
HANNREVEN 14
KONSERVEN 14
KALDDOVEN 14
KLØVEN 14
HENGIVEN 14
PASSIVEN 14
STYVEN 14
HUVEN 13
SVARVEN 13
HENREVEN 13
LANDLOVEN 13
ANSKREVEN 13
TOLLOVEN 13
FORREVEN 13
SVEIVEN 13
DATALOVEN 13
VEN 13
GAUVEN 13
VEN 13
NYVEN 13
FALLOVEN 13
ERGATIVEN 13
SLURVEN 13
TYVEN 13
VEN 13
UTREVEN 13
RÅTEVEN 13
BELEVEN 13
ÅKAVEN 13
GENITIVEN 13
SØRVEN 13
VOLVEN 13
KURVEN 13
GRUVEN 13
RINGREVEN 13
ELSKOVEN 13
TALEGAVEN 13
UTARVEN 13
KJEVEN 13
SPOVEN 13
MEDELEVEN 13
BIELVEN 13
GENARVEN 12
FRAREVEN 12
INNDREVEN 12
ALKOVEN 12
STUVEN 12
SVIVEN 12
ENKLAVEN 12
KUVEN 12
JERVEN 12
VEIVEN 12
VOVEN 12
VEN 12
LURVEN 12
SNÅVEN 12
ÆVEN 12
OKTAVEN 12
VERVEN 12
ISKRAVEN 12
YVEN 12
ORLOVEN 12
VEN 11
HARVEN 11
HOVEN 11
KLOVEN 11
KOLVEN 11
KORVEN 11
URVEN 11
JIVEN 11
GLOVEN 11
LUVEN 11
OGIVEN 11
VEVEN 11
ELATIVEN 11
RESERVEN 11
KLEIVEN 11
TILREVEN 11
BEVEN 11
LANGVEN 11
SKARVEN 11
RUVEN 11
SKREVEN 11
PAVEN 11
NUVEN 11
TILRIVEN 11
KEDIVEN 11
SKOVEN 11
VIVEN 11
ULVEN 11
HALVEN 11
KOVEN 10
GNAVEN 10
HEVEN 10
HAVEN 10
OLIVEN 10
KARVEN 10
GOVEN 10
HIVEN 10
AGAVEN 10
GREVEN 10
KEIVEN 10
SLEIVEN 10
ENDIVEN 10
DATIVEN 10
SLARVEN 10
TORVEN 10
KLAVEN 10
STOVEN 10
GRAVEN 10
KALVEN 10
KNIVEN 10
KRAVEN 10
SKIVEN 10
KLEVEN 10
LOVEN 9
MAVEN 9
SOVEN 9
DOVEN 9
TREVEN 9
SERVEN 9
LARVEN 9
REIVEN 9
GIVEN 9
NOVEN 9
ELEVEN 9
TOVEN 9
TARVEN 9
DREVEN 9
GAVEN 9
NERVEN 9
SLEVEN 9
TRAVEN 9
KAVEN 9
SNIVEN 9
STAVEN 9
LEIVEN 9
SALVEN 9
SLAVEN 9
NARVEN 9
SNEVEN 9
ROVEN 9
DRIVEN 9
ALVEN 8
OVEN 8
TEVEN 8
TAVEN 8
SAVEN 8
ELVEN 8
REVEN 8
LAVEN 8
RIVEN 8
LEVEN 8
RAVEN 8
ARVEN 8
NEVEN 8
KVEN 8

Lignende ord av VEN

Anagram av VEN

For mer informasjon om ordet VEN kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet VEN til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok