VIR i Scrabble - ordspill.com

VIR i Scrabble

VIR er et verb3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver IRV.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
V4I1R1

Ved å legge til én bokstav til VIR kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BIVR 10
KVIR 8
VIRK 8
VIMR 8
VARI 7
VREI 7
VITR 7
VIRT 7
VIRE 7
VIER 7
TRIV 7
DRIV 7
SVIR 7
RIVE 7
RIVA 7
REIV 7
IVRE 7
IVRA 7
IVER 7
VRIS 7

Ord som starter på VIR

OrdPoeng
VIRUSSYKDOMMER 29
VIRVELSØYLENE 28
VIRKNINGSLØYSE 28
VIRVELSØYLEN 27
VIRVELSØYLER 27
VIRKELIGGJØRES 27
VIRUSSJUKDOM 27
VIRVELSTRØMMER 26
VIRKELIGGJØRE 26
VIRUSBÆREREN 26
VIRVELSØYLE 26
VIRVELSØYLA 26
VIRUSBÆRERNE 26
VIRVELSTRØMMEN 26
VIRUSSYKDOM 25
VIRUSBÆRERE 25
VIRKELIGGJØR 25
VIRUSBÆRER 24
VIRUSFORSKNING 24
VIRKELIGGJORDE 24
VIRKELIGGJORT 23
VIRULENSFAKTOR 23
VIRUSVAKSINER 23
VIRUSFORSKING 23
VIRAKFURUENE 23
VIRVELBUENE 23
VIRVELDYRENE 23
VIRUSVAKSINEN 23
VIRUSANGREPET 23
VIRVELSTRØM 22
VIRAKFURUEN 22
VIRVELSTORMENE 22
VIRVELDYRET 22
VIRVELBUER 22
VIRVELBUEN 22
VIRUSVAKSINE 22
VIRKEOMRÅDENE 22
VIRVELVINDENE 22
VIRKNINGSFULL 22
VIRKNINGSLAUST 22
VIRKNINGSLØSE 22
VIRAKFURUER 22
VIRUSANGREPA 22
VIRKNINGSLØST 22
VIRUSVAKSINA 22
VIRVELVINDER 21
VIRKNINGSLØS 21
VIRKELYSTENE 21
VIRKEOMRÅDET 21
VIRKEOMRÅDER 21
VIRVELSTORMEN 21
VIRKELYSTENT 21
VIRVELDYRA 21
VIRKELIGHETENE 21
VIRKSOMHETENE 21
VIRVELBUE 21
VIRVELSTORMER 21
VIRKNINGSLAUS 21
VIRUSANGREP 21
VIRAKFURUA 21
VIRVELVINDEN 21
VIRVELDYR 20
VIRKELYSTEN 20
VIRKELYSTNE 20
VIRKELYSTER 20
VIRKEOMRÅDA 20
VIRAKFURU 20
VIRVELLØST 20
VIRVELLAUST 20
VIRVELLØSE 20
VIRVELLAUSE 20
VIRKSOMHETER 20
VIRKEOMRÅDE 20
VIRTUOSITETER 20
VIRKSOMHETEN 20
VIRKELIGHETEN 20
VIRTUOSITETEN 20
VIRKELIGHETER 20
VIRTUOSERIENE 20
VIRKNINGSGRAD 19
VIRKEMÅTENE 19
VIRKSOMHETA 19
VIRKEROMMENE 19
VIRKELIGHETA 19
VIRVELSTORM 19
VIRVELLØS 19
VIRKELYSTA 19
VIRVELVIND 19
VIRTUOSERIET 19
VIRKNINGSTIDEN 19
VIRVELLAUS 19
VIRKELYST 18
VIRKEMÅTER 18
VIRKETRANGENE 18
VIRTUOSITET 18
VIRKNINGSTIDA 18
VIRKEMÅTEN 18
VIRKSOMHET 18
VIRKEMIDDELET 18
VIRVLINGENE 18
VIRKEKRETSENE 18
VIRTUOSERIA 18
VIRKSOMMERE 18
VIROLOGISKE 18
VIRKELIGHET 18
VIRKEROMMET 18
VIRTUOSERI 17
VIRILISERINGA 17
VIRKEFELTENE 17
VIROLOGISK 17
VIRKEROMMA 17
VIROLOGIENE 17
VIRVLINGER 17
VIRKEKRETSER 17
VIRKEMIDLENE 17
VIRTUOSENE 17
VIRKEKRETSEN 17
VIRUSARTENE 17
VIRULENSENE 17
VIRKETRANGER 17
VIRKEMÅTE 17
VIRKNINGSTID 17
VIRVLINGEN 17
VIRKETRANGEN 17
VIRUSARTER 16
VIRKELIGERE 16
VIRKEDAGENE 16
VIRKNINGENE 16
VIRKEMOTET 16
VIRKEFELTET 16
VIRKEMIDDEL 16
VIRKEMIDLET 16
VIRILISERING 16
VIRUSARTEN 16
VIRKSOMSTE 16
VIROLOGIEN 16
VIRKEMIDLER 16
VIROLOGENE 16
VIRKELIGSTE 16
VIRILISERENDE 16
VIRULENSER 16
VIRKEFELTER 16
VIRULENSEN 16
VIRKSOMME 16
VIROLOGIER 16
VIRTUOSEN 16
VIRTUOSER 16
VIRVLINGA 16
VIRKEDAGER 15
VIRKSOMST 15
VIRVLERNE 15
VIRKEFELTA 15
VIRVLENDE 15
VIRULENTE 15
VIRUSARTA 15
VIRKETIDENE 15
VIROLOGER 15
VIRTUOST 15
VIRGINALENE 15
VIRILITETENE 15
VIRKEMIDLA 15
VIRTUOSE 15
VIRILISMENE 15
VIRVLING 15
VIRTUELLE 15
VIRVLEREN 15
VIRKEDAGEN 15
VIRKEKRETS 15
VIROLOGEN 15
VIRKNINGEN 15
VIRKNINGER 15
VIRVARENE 15
VIRKETRANG 15
VIRKELIGST 15
VIRILISERES 14
VIRKETIDER 14
VIRILITETEN 14
VIRILISMEN 14
VIRULENT 14
VIRTUELT 14
VIRKETIDEN 14
VIRUSART 14
VIRVLENE 14
VIRVLETE 14
VIRVLEDE 14
VIRTUOS 14
VIRILISERER 14
VIROLOGI 14
VIRTUELL 14
VIRUSENE 14
VIRVLERE 14
VIRKINGEN 14
VIRULENS 14
VIRKEMOT 14
VIRKEFELT 14
VIRGINALET 14
VIRVARET 14
VIRGINALER 14
VIRILISMER 14
VIRKNINGA 14
VIRVELEN 14
VIRILITETER 14
VIREMISKE 14
VIRILISERTE 14
VIRKEROM 14
VIRKELIGE 14
VIRKSOMT 14
VIRGINIAEN 14
VIRGINSKE 14
VIRVLER 13
VIRUSET 13
VIROLOG 13
VIRKNING 13
VIREMISK 13
VIRKSOM 13
VIRVLES 13
VIRKEDAG 13
VIRKELIG 13
VIRILISERE 13
VIRGINALA 13
VIRKETIDA 13
VIRRINGEN 13
VIRILISERT 13
VIRILISME 13
VIRGINALE 13
VIRØST 13
VIRGINALT 13
VIRVARA 13
VIRGINSK 13
VIRKINGA 13
VIRØSE 13
VIRVLET 13
VIRVEL 12
VIRVAR 12
VIRVLA 12
VIRØS 12
VIRUSA 12
VIRVLE 12
VIRGINIA 12
VIRKING 12
VIRRINGA 12
VIRILITET 12
VIRILISER 12
VIREMIEN 12
VIRAKENE 12
VIRGINAL 12
VIREOENE 12
VIRINGEN 12
VIRKETID 12
VIRKENDE 12
VIRVL 11
VIRRENDE 11
VIRAKEN 11
VIRUS 11
VIRRING 11
VIRKENE 11
VIREOER 11
VIRAKER 11
VIRKEDE 11
VIREOEN 11
VIRKETE 11
VIRINGA 11
VIRRETE 10
VIRENDE 10
VIRKET 10
VIRING 10
VIREMI 10
VIRGO 10
VIRRENT 10
VIRKER 10
VIRREDE 10
VIRKES 10
VIRRENE 10
VIRGA 9
VIRKE 9
VIREO 9
VIRAK 9
VIRKA 9
VIRRER 9
VIRRET 9
VIRALE 9
VIRALT 9
VIRILT 9
VIRREN 9
VIRRES 9
VIRENE 9
VIRILE 9
VIRRA 8
VIRK 8
VIRER 8
VIRRE 8
VIRTE 8
VIRES 8
VIRNE 8
VIREN 8
VIRIL 8
VIRAL 8
VIRE 7
VIRR 7
VIRT 7

Ord som slutter med VIR

OrdPoeng
DECEMVIR 21
BRUNSVIR 17
BRÅSVIR 16
TRIUMVIR 15
GULSVIR 14
FROSTSVIR 14
AVSVIR 12
KALDSVIR 12
GEVIR 9
INNVIR 9
ELZEVIR 9
KVIR 8
REVIR 8
SVIR 7

Lignende ord av VIR

Anagram av VIR

For mer informasjon om ordet VIR kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet VIR til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok