VRI i Scrabble - ordspill.com

VRI i Scrabble

VRI er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver IRV.

Scrabble poeng
6
Scrabble poeng per bokstav
V4R1I1

Ved å legge til én bokstav til VRI kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BIVR 10
KVIR 8
VIRK 8
VIMR 8
VARI 7
VREI 7
VITR 7
VIRT 7
VIRE 7
VIER 7
TRIV 7
DRIV 7
SVIR 7
RIVE 7
RIVA 7
REIV 7
IVRE 7
IVRA 7
IVER 7
VRIS 7

Ord som starter på VRI

OrdPoeng
VRIOMPEISERIENE 23
VRIDNINGSMOMENT 22
VRIOMPEISERIET 22
VRIOMPEISERIER 22
VRIOMPEISERIA 21
VRIOMPEISERI 20
VRIFURUENE 20
VRIOMPEISENE 20
VRIBARHETEN 19
VRIFURUEN 19
VRIBÅNDENE 19
VRIKKEÅRENE 19
VRIOMPEISER 19
VRIFURUER 19
VRIOMPEISEN 19
VRIENSKAPENE 19
VRIKKEÅRER 18
VRIENSKAPER 18
VRIBARHETA 18
VRIKKEÅREN 18
VRIBÅNDET 18
VRIFURUA 18
VRIENSKAPEN 18
VRIMOMENTENE 18
VRIFURU 17
VRIBÅNDA 17
VRISTBEINET 17
VRIMASKINENE 17
VRIBARHET 17
VRIKKINGENE 17
VRINSKINGENE 17
VRIKKEÅRE 17
VRIOMPEIS 17
VRIMOMENTER 17
VRIMOMENTET 17
VRIKKEÅRA 17
VRIMOMENTA 16
VRIBORENE 16
VRIBANDENE 16
VRIBÅND 16
VRIKKINGEN 16
VRIENSKAP 16
VRIMLINGENE 16
VRINGLERIENE 16
VRIKKINGER 16
VRIENHETENE 16
VRINGLINGEN 16
VRIMASKINEN 16
VRIMASKINER 16
VRINSKINGER 16
VRINSKINGEN 16
VRISTBEINA 16
VRIKLINGEN 15
VRISTINGENE 15
VRIMOMENT 15
VRINGLERIET 15
VRIKKINGA 15
VRIBOREN 15
VRIENHETEN 15
VRIENHETER 15
VRINGLERIER 15
VRISTBEIN 15
VRIMLINGEN 15
VRIDNINGENE 15
VRIMASKINA 15
VRIMLINGER 15
VRIBORET 15
VRINGLINGA 15
VRIBANDET 15
VRINSKINGA 15
VRIMMELEN 14
VRIMASKIN 14
VRINSKING 14
VRIENHETA 14
VRIKKENDE 14
VRIMLINGA 14
VRIKLINGA 14
VRINGLENDE 14
VRINGLEREN 14
VRIDINGENE 14
VRIDNINGER 14
VRINSKEREN 14
VRIDNINGEN 14
VRINGLERNE 14
VRISTINGEN 14
VRISTINGER 14
VRINSKENDE 14
VRINGLERIA 14
VRINSKERNE 14
VRINSKESTE 14
VRINGLING 14
VRIBORA 14
VRIBANDA 14
VRIKKING 14
VRIBART 13
VRINGLETE 13
VRIKKETE 13
VRINSKEST 13
VRIMLING 13
VRIKLENDE 13
VRINGLERE 13
VRIENHET 13
VRIKKENE 13
VRIKKEDE 13
VRIDINGEN 13
VRINSKENE 13
VRIBOR 13
VRIDNINGA 13
VRINGELET 13
VRIDINGER 13
VRIINGENE 13
VRIBAND 13
VRIBARE 13
VRINGLERI 13
VRINSKERE 13
VRIMLENDE 13
VRINGLENE 13
VRIKLING 13
VRISTINGA 13
VRIKKET 12
VRIDNING 12
VRIINGER 12
VRIKKES 12
VRIMMEL 12
VRINSKET 12
VRIKKER 12
VRIDINGA 12
VRINGLET 12
VRIBAR 12
VRIINGEN 12
VRISTING 12
VRINSKER 12
VRIMLENE 12
VRINGLES 12
VRIKLETE 12
VRINSKES 12
VRIKLEDE 12
VRINGLER 12
VRISTENDE 12
VRINSKE 11
VRIKKE 11
VRIDING 11
VRIKLES 11
VRIKLET 11
VRIKKA 11
VRIINGA 11
VRINSKT 11
VRIMLET 11
VRIDERNE 11
VRINGLA 11
VRINSENE 11
VRINGEL 11
VRIKLER 11
VRIMLES 11
VRINSKA 11
VRISTENE 11
VRIDEREN 11
VRIMLER 11
VRINGLE 11
VRIING 10
VRIKLE 10
VRIKLA 10
VRINSK 10
VRIKK 10
VRISTET 10
VRINGL 10
VRIMLA 10
VRISTEN 10
VRIERNE 10
VRIDERE 10
VRINSEN 10
VRISTER 10
VRIEREN 10
VRISTES 10
VRIENDE 10
VRINSER 10
VRIMLE 10
VRIENE 9
VRIML 9
VRIKL 9
VRIDDE 9
VRIDER 9
VRIENT 9
VRISTE 9
VRISTA 9
VRIERE 9
VRIDD 8
VRINS 8
VRIEN 8
VRIST 8
VRIER 8
VRIS 7
VRIR 7

Ord som slutter med VRI

OrdPoeng
VENSTREVRI 16
FORVRI 11

Lignende ord av VRI

Anagram av VRI

For mer informasjon om ordet VRI kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet VRI til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok