YRKA i Scrabble - ordspill.com

YRKA i Scrabble

YRKA er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Scrabble. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AKRY.

Scrabble poeng
10
Scrabble poeng per bokstav
Y6R1K2A1

Ved å legge til én bokstav til YRKA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RØYKA 15
BYKAR 14
KRYPA 14
MYRAK 12
AKRYL 11
DYRKA 11
KRYLA 11
KYRIA 11
RYKTA 11
RYNKA 11

Ord som slutter med YRKA

OrdPoeng
HØYLØNNSYRKA 33
HØYSTATUSYRKA 33
HVITSNIPPYRKA 30
SYKEPLEIERYRKA 29
HØGSTATUSYRKA 29
KVITSNIPPYRKA 29
HØGLØNNSYRKA 29
SERVICEYRKA 29
SKUESPILLERYRKA 28
HÅNDVERKSYRKA 28
JOURNALISTYRKA 27
LÅGLØNNSYRKA 26
LÅGSTATUSYRKA 26
SJØMANNSYRKA 26
LAVTLØNNSYRKA 26
LAVSTATUSYRKA 25
LAVLØNNSYRKA 25
BUTIKKYRKA 24
SEKRETÆRYRKA 24
JORDMORYRKA 23
FLYGERYRKA 23
SØRVISYRKA 23
HUSMORYRKA 23
KUNSTNERYRKA 22
ADVOKATYRKA 22
HOVEDYRKA 21
TJENESTEYRKA 21
OMSORGSYRKA 21
OPPDYRKA 21
KVINNEYRKA 20
POLITIYRKA 20
LÆRERYRKA 20
ARKITEKTYRKA 20
PRESTEYRKA 19
STATUSYRKA 19
DOMMERYRKA 19
HANDELSYRKA 19
BAKERYRKA 19
BONDEYRKA 19
MODELLYRKA 18
GARTNERYRKA 18
FISKERYRKA 18
SELVDYRKA 18
HEIMEYRKA 18
NYDYRKA 18
BESTYRKA 17
MANNSYRKA 16
MALERYRKA 16
KALLSYRKA 16
REINDYRKA 15
LEGEYRKA 15
FINDYRKA 15
UDYRKA 15
RENDYRKA 14
STYRKA 12
DYRKA 11

Lignende ord av YRKA

Anagram av YRKA

For mer informasjon om ordet YRKA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet YRKA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok