Er ABANDONERT tillatt i Scrabble?

Ja! ABANDONERT er tillatt i Scrabble og gir deg 14 poeng.

Annonsering

Scrabble ordbøker

Ordbok Navn Språk Tillatt
NSF-ordlisten 2022 NSF2022 Norsk Bokmål JA
NSF-ordlisten 2021 NSF2021 Norsk Bokmål JA
NSF-ordlisten 2016 NSF2016 Norsk Bokmål JA
NSF-ordlisten 2012 NSF2012 Norsk Bokmål JA

Scrabble poeng

Poeng
14
Bokstavpoeng
A1B4A1N1D1O2N1E1R1T1

Ordklasse 🔤

  • abandonert, verb; perfektum av å abandonere.

Verb

  • Infinitiv: (å) abandonere
  • Presens: abandonerer
  • Preteritum: abandonerte
  • Perfektum: (har) abandonert

Bokmålsordboka OrdUIB dictionary logo

Verb

abandonere - gi fra seg, forlate, avstå; "kreve forsikringssummen mot å abandonere fartøyet"

Wiktionary Wiktionary dictionary logo

Verb

abandonere - forlate

Store Norske Leksikon SNL lexicon logo

abandonere

Abandonere er oppgi rettighet til formuesgode.1. I sjøforsikringsforhold har sikrede i flere tilfeller rett til å forlange forsikringssummen mot å avstå (abandonere) forsikringsgjenstanden til assurandøren, se kondemnasjon.2. En reder kan i visse tilfeller oppnå fritak for sine forpliktelser ved å avstå (abandonere) skip og frakt til kreditorene, se rederansvar.3.

artikkel

rederansvar

Rederansvar er rederens erstatningsansvar for skade på person eller gods og ansvar for bergelønn og for bidrag til felleshavari. Erstatningsansvaret er dels et ansvar for egenfeil, dels husbondsansvar og dels et objektivt ansvar..

artikkel

Legg til én bokstav

Ord Def. Poeng NSF
ABORTNEMNDA 16
KONTRABANDE 16
ABANDONERTE 15
ABANDONRETT 15

Starter med

Ord Def. Poeng NSF
ABANDONERTE 15