Er ABBEDENE tillatt i Scrabble?

Ja! ABBEDENE er tillatt i Scrabble og gir deg 14 poeng.

Annonsering

Scrabble ordbøker

Ordbok Navn Språk Tillatt
NSF-ordlisten 2022 NSF2022 Norsk Bokmål JA
NSF-ordlisten 2021 NSF2021 Norsk Bokmål JA
NSF-ordlisten 2016 NSF2016 Norsk Bokmål JA
NSF-ordlisten 2012 NSF2012 Norsk Bokmål JA

Scrabble poeng

Poeng
14
Bokstavpoeng
A1B4B4E1D1E1N1E1

Ordklasse 🔤

  • abbedene, substantiv; bestemt form, flertall av abbed.

Substantiv

  • Ubestemt form (ent.): (en) abbed
  • Bestemt form (ent.): (den) abbeden
  • Ubestemt form (fl.): (flere) abbeder
  • Bestemt form (fl.): (alle) abbedene

Bokmålsordboka OrdUIB dictionary logo

Substantiv

abbed - leder for et kloster for munker

Wiktionary Wiktionary dictionary logo

Substantiv

abbed - leder for et større, selvstendig munkekloster
prior
 = synonym    = antonym    = relatert ord

Wikipedia Wiktionary dictionary logo

  • En abbed er en forstander for et munkekloster, og er munkenes åndelige og verdslige leder. En abbedisse er tilsvarende forstanderinne for et nonnekloster. Navnet kommer av det arameiske ordet abba som betyr fader.

Store Norske Leksikon SNL lexicon logo

abbed

En abbed er overhodet for et kloster. Tittelen er brukt i kristendommen siden 400-tallet, og brukes også i europeiske språk om overhodet for klostre i andre religioner, spesielt buddhismen..

artikkel

Bjørn

Bjørn var en norsk benediktinermunk som var abbed i Nidarholm kloster i 1230-årene og begynnelsen av 1240-årene.  Han ble også kalt Ritabjørn («skrive-Bjørn») på grunn av sin brevkyndighet.Bjørn abbed var ifølge Håkon Håkonssons saga hertug Skules fortrolige rådgiver i striden med kong Håkon. Han var sendemann for Skule i forhandlingene våren og sommeren 1239, og inngikk på hertugens vegne avtale om fred over den kommende vinteren.

artikkel

abbas exemptus

Abbas exemptus er en fri-abbed, en abbed som ikke er underordnet en biskop.

artikkel

Lanfranc

Lanfranc var en italiensk jurist, munk, abbed og erkebiskop av Canterbury. Han ble født i Pavia og studerte der og i Bologna. Etter en omflakkende tilværelse som lærer slo Lanfranc seg ned i Bec i Normandie i 1042, hvor han senere ble prior. I 1066 ble han utnevnt til abbed av Saint-Étienne i Caen i Normandie og da erkebispedømmet Rouen ble ledig i 1067, så mange på Lanfranc som det naturlige valget.

artikkel
Lanfranc - CC BY NC 4.0

Credit: CC BY NC 4.0

Sverres saga

Sverres saga er ein norrøn saga om kong Sverre Sigurdsson. Det er ein samtidssaga, ein saga stort sett skriven etter førstehandskjelder, og sagaen er det viktigaste kjeldeskriftet for norsk historie i tida 1177 til 1202. Sverres saga høyrer til dei tidlegaste kongesogene, saman med Hryggjarstykki og dei første olavssogene.

artikkel
Sverres saga - Falt i det fri (Public domain)

Credit: Falt i det fri (Public domain)

Legg til én bokstav

Ord Def. Poeng NSF
BADEBYENE 20
ABBEDIENE 15

Slutter på

Ord Def. Poeng NSF
LEGABBEDENE 18
LEKABBEDENE 18