Er ABBEDIET tillatt i Scrabble?

Ja! ABBEDIET er tillatt i Scrabble og gir deg 14 poeng.

Annonsering

Scrabble ordbøker

Ordbok Navn Språk Tillatt
NSF-ordlisten 2022 NSF2022 Norsk Bokmål JA
NSF-ordlisten 2021 NSF2021 Norsk Bokmål JA
NSF-ordlisten 2016 NSF2016 Norsk Bokmål JA
NSF-ordlisten 2012 NSF2012 Norsk Bokmål JA

Scrabble poeng

Poeng
14
Bokstavpoeng
A1B4B4E1D1I1E1T1

Ordklasse 🔤

  • abbediet, substantiv; bestemt form, entall av abbedi.

Substantiv

  • Ubestemt form (ent.): (et) abbedi
  • Bestemt form (ent.): (det) abbediet
  • Ubestemt form (fl.): (flere) abbedier / abbedi
  • Bestemt form (fl.): (alle) abbediene / abbedia

Bokmålsordboka OrdUIB dictionary logo

Substantiv

abbedi - kloster som blir ledet av en abbed eller abbedisse

Wiktionary Wiktionary dictionary logo

Substantiv

abbedi - kloster ledet av en abbed eller en abbedisse
kloster
 = synonym    = antonym    = relatert ord

Store Norske Leksikon SNL lexicon logo

abbedi

Et abbedi er et selvstyrende kloster under ledelse av en abbed eller abbedisse. Navnet er blitt hengende ved en del kirker også etter at de ved reformasjonen opphørte å være klosterkirker, for eksempel Westminster Abbey.

artikkel

Maria Laach

Maria Laach er et benediktinerabbedi i Rheinland-Pfalz i Tyskland, 24 km vest for Koblenz, ved Laachsjøen i Eifel. Abbediet ble grunnlagt i 1093 og har en av de betydeligste og vakreste romanske kirker i Tyskland. Det ble bygd i tre perioder og var ferdig på begynnelsen av 1200-tallet.Abbediet ble oppløst i 1797–1802, og tatt i bruk igjen 1892 av benediktinermunker fra Beuron.

artikkel

Alkuin

Alkuin var en angelsaksisk poet og lærd, som var Karl den stores lærer og venn.Han var født i York, var 767–782 forstander for klosterskolen i York og deretter Karl den stores rådgiver i alle pedagogiske spørsmål og lærer for hans barn. På denne tiden ble Karls residensby, Aachen, det kulturelle og vitenskapelige sentrum i Europa under det som er kalt «den karolingiske renessanse».Som skolereformator i det frankiske riket sørget Alkuin for blant annet å gjenoppta studiet av klassikerne, bedre latinundervisning og økte ferdigheter i håndskrift.

artikkel

Hildegard fra Bingen

Hildegard fra Bingen, tysk abbedisse, klostergrunnlegger, visjonær-profetisk forfatter, komponist, urtemedisiner og naturforsker. Hun var benediktinerinne og grunnla to abbedier, hvorav St. Hildegard Eibingen i vinmarkene over Rüdesheim fremdeles eksisterer.Offisiell helgenkåring mangler, men Hildegard har vært feiret som helgen i århundrer. Minnedagen er 17.

artikkel
Hildegard fra Bingen - Falt i det fri (Public domain)

Credit: Falt i det fri (Public domain)

Metternich-Winneburg

Metternich-Winneburg, mediatisert tysk fyrstehus som stammer fra Heinrich von Metternich (nevnt 1320). En av hans etterkommere, Lothar von Metternich (1551–1623), var fra 1616 kurfyrste og erkebiskop av Trier og forlenet slekten med Winneburg og Breilstein. Slekten ble riksbaroner i 1635 og riksgrever i 1679. Franz Georg Carl, riksgreve av Metternich (1746–1818), mistet sine besittelser vest for Rhinen i 1795.

artikkel
Metternich-Winneburg - Falt i det fri (Public domain)

Credit: Falt i det fri (Public domain)