Er DUALISMENE tillatt i Scrabble?

Ja! DUALISMENE er tillatt i Scrabble og gir deg 14 poeng.

Annonsering

Scrabble ordbøker

Ordbok Navn Språk Tillatt
NSF-ordlisten 2021 NSF2021 Norsk Bokmål JA
NSF-ordlisten 2016 NSF2016 Norsk Bokmål JA
NSF-ordlisten 2012 NSF2012 Norsk Bokmål JA
Scrabble poeng
14
Scrabble bokstavpoeng
D1U4A1L1I1S1M2E1N1E1

Betydningen av DUALISMENE

Definisjoner

Substantiv

dualisme - sammensmeltning av to motstridende elementer eller lignende; "dualismen mellom nasjonal rett og folkerett"

dualisme - dualitet; "dualismen mellom nasjonal rett og folkerett"

dualisme - dobbelthet; "dualismen mellom nasjonal rett og folkerett"

dualisme - lære som hevder at alt går tilbake på to motsatte grunnprinsipper i tilværelsen

dualisme - til forskjell fra monisme