Er DUALITETEN tillatt i Scrabble?

Ja! DUALITETEN er tillatt i Scrabble og gir deg 13 poeng.

Annonsering

Scrabble ordbøker

Ordbok Navn Språk Tillatt
NSF-ordlisten 2021 NSF2021 Norsk Bokmål JA
NSF-ordlisten 2016 NSF2016 Norsk Bokmål JA
NSF-ordlisten 2012 NSF2012 Norsk Bokmål JA
Scrabble poeng
13
Scrabble bokstavpoeng
D1U4A1L1I1T1E1T1E1N1

Betydningen av DUALITETEN

Definisjoner

Substantiv

dualitet - sammensmeltning av to motstridende elementer eller lignende

dualitet - dobbelthet

dualitet - dualisme

dualitet - i matematikk: to operasjoner med tilsvarende aksiomatiske regler, der de to operasjonene kan byttes om i alle satser

Legg til én bokstav

Ord Def. Poeng NSF
EUDIALYTTEN 19

Starter med

Ord Def. Poeng NSF
DUALITETENE 14