Er E tillatt i Scrabble?

Ja! E er tillatt i Scrabble og gir deg 1 poeng.

Annonsering

Scrabble ordbøker

Ordbok Navn Språk Tillatt
NSF-ordlisten 2021 NSF2021 Norsk Bokmål JA
NSF-ordlisten 2016 NSF2016 Norsk Bokmål JA
NSF-ordlisten 2012 NSF2012 Norsk Bokmål NEI
Scrabble poeng
1
Scrabble bokstavpoeng
E1

Betydningen av E

Definisjoner

Substantiv

e - bokstavtegn og språklyd ; "stor E"; "liten e"; "e kommer etter d i alfabetet"; "har stedsnavnet Sel lang eller kort e?"

e - (note for) tredje tone i C-durskalaen

e - jamfør E-dur og e-moll

e - dårligste ståkarakter ved høyskoler og universiteter (på en skala fra A til F); "hun strøk ikke til eksamen, men fikk en E"


e - symbol for elementærladning

e - matematisk konstant som er utgangspunkt for det naturlige logaritmesystemet; "e = 2,718…"


Substantiv

e - hunn av ærfugl

e - til forskjell fra ekall

Legg til én bokstav

Ord Def. Poeng NSF
BE 5
EP 5
VE 5
EV 5
ÅE 5
HE 4
EH 4
FE 3
EA 2
TE 2

Starter med

Ord Def. Poeng NSF
ECRU 16
EOCEN 15
ECU 15
ERICA 14
EFØY 14
EVDØL 12
EWER 11
EVJEN 11
EWEN 11
EVJA 10

Slutter på

Ord Def. Poeng NSF
DUCE 16
CAVE 16
CUE 15
KØYE 14
FACE 14
HÆVE 14
COXE 13
SØYE 13
TØYE 13
ØYRE 13