Er EKSPERTSTYRA tillatt i Scrabble?

Ja! EKSPERTSTYRA er tillatt i Scrabble og gir deg 21 poeng.

Annonsering

Scrabble ordbøker

Ordbok Navn Språk Tillatt
NSF-ordlisten 2021 NSF2021 Norsk Bokmål JA
NSF-ordlisten 2016 NSF2016 Norsk Bokmål JA
NSF-ordlisten 2012 NSF2012 Norsk Bokmål JA
Scrabble poeng
21
Scrabble bokstavpoeng
E1K2S1P4E1R1T1S1T1Y6R1A1

Betydningen av EKSPERTSTYRA

Definisjoner

Substantiv

ekspertstyre - politisk eller sosialt system der en fordeler makt etter ekspertise