Scrabble-ordbok

Er WC tillatt i Scrabble?

Ja! WC er tillatt i Scrabble og gir deg 18 poeng.

Annonsering

Scrabble-ordbøker

Ordbok Navn Språk Tillatt
NSF-ordlisten 2022 NSF2022 Norsk Bokmål JA
NSF-ordlisten 2021 NSF2021 Norsk Bokmål JA
NSF-ordlisten 2016 NSF2016 Norsk Bokmål JA
NSF-ordlisten 2012 NSF2012 Norsk Bokmål JA

Scrabble-poeng

Poeng
18
Bokstavpoeng
W8C10

Definisjoner

Bokmålsordboka OrdUIB dictionary logo

Substantiv

wc - vannklosett

wc - toalett, do

Wikipedia Wiktionary dictionary logo

  • WC kan referere til: • Vannklosett, etter det engelske water closet • World Cup, internasjonal konkurranseform med sammenlagtresultater fra delkonkurranser gjennom sesongen • Wikimedia Commons, et wikimedia-prosjekt i form av en database for bilder, filmer og lyder • World Championship, engelsk for VM, det vil si verdensmesterskap • Warcraft, en serie dataspill i form av strategispill med byer og figurer i en fantasy-verden • Wing Commander, en serie spill utvilket av Origin Inc. og en Sci-Fi-film • Work computer, engelsk for «arbeids-PC» eller «arbeidsstasjon», brukes i chat og diskusjonsfora på internett i motsetning til «hjemme-PC» • Wing chun, en Kung fu-stil • Winston Churchill, engelsk politiker • W. C. Handy, amerikansk musiker • Waldemar Christopher Brøgger (1851–1940), norsk geolog.

Ordklasse 🔤

  • wc, substantiv; ubestemt form, entall.
  • wc, substantiv; ubestemt form, flertall.

Substantiv

  • Entall
  • Ubestemt form: (et) wc
  • Bestemt form: (det) wc-et
  • Flertall
  • Ubestemt form: (flere) wc-er / wc
  • Bestemt form: (alle) wc-ene / wc-a

Store Norske Leksikon SNL lexicon logo

WC

WC er forkortelse for water closet, som er engelsk og betyr 'vannklosett', se toalett. WC blir også brukt som forkortelse for World Cup, verdenscup.

artikkel

boligmassen i Norge

Boligmassen i Norge er beskrevet gjennom løpende oppdatert statistikk, og folke- og boligtellingene. Med få unntak har vi i Norge hatt folke- og boligtelling hvert tiår siden 1890. Dessuten er det foretatt noen spesielle boligundersøkelser, blant annet Eilert Sundts arbeid om boligforholdene i Oslo så tidlig som i 1858. I 1967, 1973, 1981, 1988 og 1995 foretok Statistisk Sentralbyrå representative boligundersøkelser som omfattet hele landet.

artikkel

forkortelse

Forkortelse er en kortform av et ord eller ordforbindelser. Forkortelser av ord hører opprinnelig hjemme i skriftspråket og er noe mindre vanlig i talespråket.Forkortelser har vært vanlig helt fra oldtidens og middelalderens manuskripter, der de betydde en tidsbesparelse for skriverne.I moderne tid er en del av forkortelsene blitt så vanlige at de nesten aldri opptrer i fullstendig form.

artikkel

toalett

Toalett, dels betegnelse på rom til å vaske og stelle seg i, dels betegnelse på klosett, avtrede, do..

artikkel
toalett - Falt i det fri (Public domain)

Credit: Falt i det fri (Public domain)

Rjukan

Kristian Birkeland og Sam Eyde hadde i 1903 utviklet en metode for å utvinne nitrogen av luften, som muliggjorde produksjon av kunstgjødsel. Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab etablerte seg på Notodden i 1905 der det både var rik tilgang på fossekraft og gode kommunikasjonsmuligheter, med sluseforbindelse til havet. Grønnbyen ble bygget for industriarbeidere og Villamoen for funksjonærene.

artikkel
Rjukan - Gjengitt med tillatelse

Credit: Gjengitt med tillatelse