Ord som starter med bokstaven KAN - ordspill.com

Ord som starter med bokstaven KAN

Leter du etter ord som starter med KAN i Wordfeud? Vi fant 283 ord som starter med KAN:


4-bokstavsord

8p.
KANK
8p.
KANO
6p.
KANA
6p.
KANE
6p.
KANT

5-bokstavsord

9p.
KANAK
9p.
KANKA
9p.
KANKE
9p.
KANON
8p.
KANAL
7p.
KANAT
8p.
KANEL
7p.
KANEN
7p.
KANER
8p.
KANIN
7p.
KANNA
7p.
KANNE
7p.
KANTA
7p.
KANTE
7p.
KANTR

6-bokstavsord

16p.
KANYLE
11p.
KANAPE
11p.
KANUTT
12p.
KANVAS
10p.
KANKEN
10p.
KANKER
10p.
KANKES
10p.
KANKET
11p.
KANNIK
10p.
KANOEN
10p.
KANOER
10p.
KANTON
10p.
KANTOR
9p.
KANARI
8p.
KANATA
9p.
KANDIS
8p.
KANENE
8p.
KANNEN
8p.
KANNER
8p.
KANTEN
8p.
KANTER
8p.
KANTES
8p.
KANTET
8p.
KANTRA
8p.
KANTRE

7-bokstavsord

20p.
KANALØY
20p.
KANALBY
14p.
KANKRØS
17p.
KANYLEN
17p.
KANYLER
14p.
KANOTUR
14p.
KANSKJE
13p.
KANALJE
13p.
KANEVAS
13p.
KANVASA
15p.
KANKING
11p.
KANAKEN
11p.
KANAKER
11p.
KANKEDE
11p.
KANKENE
11p.
KANKETE
11p.
KANOENE
11p.
KANOESS
11p.
KANONEN
11p.
KANONER
12p.
KANTFIL
13p.
KANTING
12p.
KANTORI
10p.
KANALEN
10p.
KANALER
9p.
KANATER
9p.
KANATET
10p.
KANELEN
10p.
KANELER
10p.
KANINEN
10p.
KANINER
9p.
KANNENE
10p.
KANSLER
9p.
KANTATE
9p.
KANTEDE
10p.
KANTELE
9p.
KANTENE
9p.
KANTETE
10p.
KANTINA
10p.
KANTINE
9p.
KANTRER
9p.
KANTRES
9p.
KANTRET

8-bokstavsord

21p.
KANALØYA
21p.
KANARIØY
19p.
KANONLØP
18p.
KANONBÅT
17p.
KANALBÅT
17p.
KANINBUR
21p.
KANTLYNG
15p.
KANKRØSE
15p.
KANKRØST
15p.
KANONRØR
18p.
KANYLENE
14p.
KANALJEN
14p.
KANALJER
13p.
KANAPEEN
13p.
KANAPEER
14p.
KANEVASA
14p.
KANNABIS
15p.
KANNIBAL
14p.
KANTABEL
14p.
KANTABLE
13p.
KANTJERN
13p.
KANTRUND
13p.
KANUTTEN
13p.
KANUTTER
14p.
KANVASEN
14p.
KANVASER
14p.
KANVASET
16p.
KANKINGA
15p.
KANONISK
16p.
KANONLAG
13p.
KANADISK
12p.
KANAKENE
13p.
KANARISK
11p.
KANEFART
12p.
KANKENDE
13p.
KANNIKEN
13p.
KANNIKER
12p.
KANOESSA
12p.
KANONADE
12p.
KANONENE
12p.
KANONERE
14p.
KANONILD
13p.
KANTFILA
11p.
KANTFRES
14p.
KANTINGA
14p.
KANTNING
12p.
KANTONEN
12p.
KANTONER
12p.
KANTOREN
12p.
KANTORER
13p.
KANTORIA
14p.
KANTRING
11p.
KANADIER
11p.
KANALENE
12p.
KANALIDE
11p.
KANARIER
10p.
KANASTER
10p.
KANASTRE
10p.
KANATENE
11p.
KANDIDAT
11p.
KANDIDER
11p.
KANDISEN
11p.
KANDISER
11p.
KANELENE
11p.
KANELTRE
11p.
KANINENE
11p.
KANNELER
13p.
KANSELLI
11p.
KANSLERE
10p.
KANTATEN
10p.
KANTATER
11p.
KANTELEN
11p.
KANTELER
10p.
KANTENDE
11p.
KANTINEN
11p.
KANTINER
10p.
KANTREDE
10p.
KANTRETE

9-bokstavsord

25p.
KANOKLUBB
22p.
KANALØYEN
22p.
KANALØYER
22p.
KANARIØYA
21p.
KANTALUPP
21p.
KANTHØVEL
22p.
KANALBYEN
22p.
KANALBYER
20p.
KANONLØPA
21p.
KANALKYST
18p.
KANINBURA
17p.
KANONFØDA
17p.
KANONFØDE
17p.
KANTEBÅND
22p.
KANTLYNGA
19p.
KANELTRÆR
19p.
KANNELYRE
19p.
KANONKULA
19p.
KANONKULE
18p.
KANONPARK
16p.
KANONRØRA
17p.
KANADAGÅS
17p.
KANELBARK
18p.
KANINUNGE
18p.
KANONBALL
17p.
KANONFORM
16p.
KANONTÅRN
16p.
KANOTUREN
16p.
KANOTURER
18p.
KANTKVIST
16p.
KANTSKUDD
15p.
KANALJENE
16p.
KANALVERT
14p.
KANAPEENE
15p.
KANEVASEN
15p.
KANEVASER
15p.
KANEVASET
15p.
KANTABELT
14p.
KANTEBAND
14p.
KANTJERNA
16p.
KANTLINJA
16p.
KANTLINJE
14p.
KANTPRESS
14p.
KANTRUNDA
14p.
KANTRUNDE
16p.
KANTSPELL
17p.
KANTSPILL
14p.
KANUTTENE
15p.
KANVASENE
17p.
KANKINGEN
16p.
KANONISKE
17p.
KANONLAGA
13p.
KANTETHET
14p.
KANADISKE
14p.
KANARISKE
14p.
KANNIKENE
13p.
KANOESSET
13p.
KANONADEN
13p.
KANONADER
13p.
KANONEREN
13p.
KANONERER
13p.
KANONERNE
14p.
KANONISER
14p.
KANTFILEN
14p.
KANTFILER
12p.
KANTFRESE
12p.
KANTFREST
15p.
KANTINGEN
15p.
KANTINGER
15p.
KANTNINGA
13p.
KANTONENE
13p.
KANTORENE
14p.
KANTORIET
15p.
KANTRINGA
11p.
KANAANEER
12p.
KANAANITT
12p.
KANADIERE
13p.
KANALISER
12p.
KANARIERE
11p.
KANASTERE
11p.
KANASTRER
12p.
KANDIDERE
12p.
KANDIDERT
12p.
KANDISENE
12p.
KANDISERE
12p.
KANDISERT
12p.
KANELTREA
12p.
KANNELERE
12p.
KANNELERT
13p.
KANSELLER
14p.
KANSELLIA
12p.
KANSLEREN
12p.
KANSLERNE
13p.
KANTARELL
11p.
KANTATENE
12p.
KANTELENE
12p.
KANTIANER
13p.
KANTILENE
12p.
KANTINENE
11p.
KANTRENDE
12p.
KANTSTEIN

10-bokstavsord


Dagens ord er

VANNBÅRNE (adj). Det gir deg 18 poeng i Scrabble og 19 poeng i Wordfeud.