Anagram av NÅLEPUTE i Wordfeud - ordspill.com

Anagram av NÅLEPUTE i Wordfeud

Det er 1 eksakte anagrammer av NÅLEPUTE og 207 andre ord du kan lage ved å bruke bokstavene NÅLEPUTE.


8-bokstavsord

18p.
NÅLEPUTE

7-bokstavsord

16p.
UÅPNETE
14p.
PULTENE
14p.
ULÅTENE

6-bokstavsord

15p.
UTENPÅ
15p.
UÅPNET
13p.
LUPENE
13p.
PULTEN
12p.
PUTENE
13p.
PÅLENE
12p.
TUPEEN
12p.
TÅPENE
13p.
ULÅTEN
13p.
UTLÅNE
12p.
ÅPNETE
10p.
LUNETE
10p.
LUTENE
10p.
LÅTENE
10p.
NÅLETE
10p.
PLENTE
10p.
ULNETE

5-bokstavsord

12p.
LUPEN
12p.
PULTE
11p.
PUTEN
12p.
PUTLE
11p.
PUTNE
12p.
PÅLEN
11p.
TÅPEN
11p.
TÅPNE
12p.
UTLÅN
11p.
ÅPENE
11p.
ÅPENT
11p.
ÅPNET
9p.
EPLET
9p.
LEPEN
9p.
LEPET
9p.
LEPTE
9p.
LEUEN
9p.
LUENE
9p.
LUNET
9p.
LUNTE
9p.
LUTEN
9p.
LUTNE
9p.
LÅNET
9p.
LÅNTE
9p.
LÅTEN
9p.
NULTE
9p.
NÅLTE
9p.
NÅTLE
9p.
PELEN
9p.
PELET
9p.
PELTE
8p.
PENTE
8p.
PETEN
9p.
PLENT
8p.
TUENE
8p.
TÅENE
9p.
ULENE
9p.
ULENT
9p.
ULNET
9p.
ÅLENE
9p.
ÅLETE
8p.
ÅTENE
6p.
ELTEN
6p.
ELTNE
6p.
LENET
6p.
LENTE
6p.
LETEN
6p.
LETNE
6p.
TELEN
6p.
TELNE
6p.
TENEL
6p.
TENLE

4-bokstavsord

13p.
UTPÅ
11p.
LUPE
11p.
PULE
11p.
PULT
10p.
PUTE
11p.
PUTL
11p.
PÅLE
10p.
TUPE
10p.
TÅPE
11p.
ULÅT
10p.
ÅPEN
10p.
ÅPET
10p.
ÅPNE
8p.
EPLE
8p.
LEPE
8p.
LEPT
8p.
LUEN
8p.
LUET
8p.
LUNE
8p.
LUNT
8p.
LUTE
8p.
LÅNE
8p.
LÅNT
8p.
LÅTE
7p.
NEPE
7p.
NUET
7p.
NÅET
8p.
NÅLE
8p.
NÅLT
8p.
NÅTL
8p.
PELE
8p.
PELT
7p.
PENE
7p.
PENT
7p.
PETE
8p.
PLEN
7p.
TUEN
7p.
TUNE
7p.
TÅEN
8p.
TÅLE
8p.
ULEN
8p.
ULET
8p.
ULNE
8p.
ULTE
7p.
UNTE
7p.
UTEN
7p.
ÅENE
8p.
ÅLEN
8p.
ÅLET
8p.
ÅLTE
7p.
ÅTEN
5p.
ELET
5p.
ELTE
4p.
ENTE
4p.
ETEN
5p.
ETLE
5p.
LEET
5p.
LENE
5p.
LENT
5p.
LETE
5p.
LETN
4p.
NEET
4p.
TEEN
5p.
TELE
5p.
TELN
4p.
TENE
5p.
TENL

3-bokstavsord

9p.
NUP
10p.
PUL
9p.
PUT
9p.
ÅPN
7p.
LEP
7p.
LEU
7p.
LUE
7p.
LUN
7p.
LUT
7p.
LÅN
7p.
LÅT
6p.
NUT
6p.
NÅE
7p.
NÅL
7p.
PEL
6p.
PEN
6p.
TUE
6p.
TUN
6p.
TÅE
7p.
TÅL
7p.
ULE
7p.
ULN
7p.
ULT
6p.
UNT
6p.
UTE
6p.
ÅEN
6p.
ÅET
7p.
ÅLE
7p.
ÅLT
6p.
ÅTE
3p.
EEN
4p.
ELE
4p.
ELT
3p.
ENE
3p.
ENT
3p.
ETE
4p.
ETL
4p.
LEE
4p.
LEN
4p.
LET
3p.
NEE
3p.
TEE
4p.
TEL
3p.
TEN

2-bokstavsord

8p.
PU
8p.
8p.
ÅP
5p.
EP
6p.
LP
6p.
LU
6p.
5p.
NU
5p.
5p.
TU
5p.
6p.
UL
5p.
UT
5p.
ÅE
6p.
ÅL
5p.
ÅT
3p.
EL
2p.
EN
2p.
ET
3p.
LE
2p.
NE
2p.
TE

1-bokstavsord

4p.
Å
1p.
E

Dagens ord er

ADVISERINGENE. Det gir deg 17 poeng i Scrabble og 22 poeng i Wordfeud.