Anagram av SMÅRUTE i Wordfeud - ordspill.com

Anagram av SMÅRUTE i Wordfeud

Det er 2 eksakte anagrammer av SMÅRUTE og 180 andre ord du kan lage ved å bruke bokstavene SMÅRUTE.


7-bokstavsord

14p.
MUSÅRET
14p.
SMÅRUTE

6-bokstavsord

13p.
MUSEÅR
13p.
SMÅTUR
13p.
UMÅTER
12p.
USÅRET
10p.
MUSERT
10p.
MUTRES
10p.
SMURTE
10p.
SMÅERT
10p.
SMÅTRE

5-bokstavsord

12p.
MUSÅR
12p.
UMÅTE
11p.
UÅRET
9p.
MURES
9p.
MURET
9p.
MURTE
9p.
MUSER
9p.
MUSET
9p.
MUSTE
9p.
MUTER
9p.
MUTES
9p.
MUTRE
9p.
MÅSER
9p.
MÅTER
9p.
MÅTES
9p.
SERUM
9p.
SMURT
9p.
SMÅET
8p.
RUEST
8p.
RUSET
8p.
RUSTE
8p.
RUTES
8p.
RÅEST
8p.
STUER
8p.
STURE
8p.
SURTE
8p.
SUTER
8p.
SUTRE
8p.
SÅRET
8p.
SÅTER
8p.
TRUES
8p.
TRUSE
8p.
TURES
8p.
TÅRES
8p.
UTSER
8p.
ÅRTES
6p.
MESTR
6p.
SMERT

4-bokstavsord

10p.
UTSÅ
8p.
MURE
8p.
MURT
8p.
MUSE
8p.
MUST
8p.
MUTE
8p.
MUTR
8p.
MÅSE
8p.
MÅTE
8p.
RÅME
8p.
STUM
8p.
ÅMER
7p.
RUES
7p.
RUET
7p.
RUSE
7p.
RUST
7p.
RUTE
7p.
RÅTE
7p.
STRU
7p.
STRÅ
7p.
STUE
7p.
STUR
7p.
STÅR
7p.
SUER
7p.
SURE
7p.
SURT
7p.
SUTR
7p.
SÅER
7p.
SÅET
7p.
SÅRE
7p.
SÅRT
7p.
SÅTE
7p.
TRUE
7p.
TRUS
7p.
TRÅE
7p.
TRÅS
7p.
TUER
7p.
TURE
7p.
TÅER
7p.
TÅES
7p.
TÅRE
7p.
URES
7p.
URET
7p.
URTE
7p.
UTSE
7p.
ÅRES
7p.
ÅRET
7p.
ÅSER
7p.
ÅSET
7p.
ÅTER
5p.
MERS
5p.
MEST
5p.
REMS
5p.
STEM
5p.
TERM
5p.
TREM
4p.
ERTS
4p.
REST
4p.
SETR
4p.
STER
4p.
TERS
4p.
TRES

3-bokstavsord

9p.
UÅR
7p.
EMU
7p.
MUR
7p.
MUS
7p.
MUT
7p.
MÅR
7p.
MÅT
7p.
SMÅ
7p.
SUM
7p.
ÅME
6p.
RUE
6p.
RUS
6p.
RUT
6p.
RÅE
6p.
RÅS
6p.
STU
6p.
STÅ
6p.
SUR
6p.
SUT
6p.
SÅR
6p.
SÅT
6p.
TRU
6p.
TRÅ
6p.
TUE
6p.
TUR
6p.
TÅE
6p.
TÅR
6p.
UER
6p.
URE
6p.
URT
6p.
UTE
6p.
ÅER
6p.
ÅES
6p.
ÅET
6p.
ÅRE
6p.
ÅRS
6p.
ÅTE
4p.
MER
4p.
MET
4p.
REM
4p.
TEM
3p.
ERT
3p.
EST
3p.
ETS
3p.
RES
3p.
SER
3p.
STE
3p.
TER
3p.
TES
3p.
TRE

2-bokstavsord

6p.
5p.
RU
5p.
5p.
SU
5p.
5p.
TU
5p.
5p.
UR
5p.
UT
5p.
ÅE
5p.
ÅR
5p.
ÅS
5p.
ÅT
2p.
ER
2p.
ES
2p.
ET
2p.
RE
2p.
SE
2p.
TE

1-bokstavsord

4p.
Å
1p.
E

Dagens ord er

ADVISERES. Det gir deg 12 poeng i Scrabble og 14 poeng i Wordfeud.