Ord som slutter på V i Wordfeud

Vi fant 149 ord som slutter på V i Wordfeud.

Annonsering

Filtrér

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 CV 15p.
2 YV 13p.
3 ØV 9p.
4 AV 6p.
5 EV 6p.
6 TV 6p.

3-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 GYV 17p.
2 GOV 12p.
3 GIV 11p.
4 BEV 10p.
5 DUV 10p.
6 V 10p.
7 GAV 10p.
8 DOV 9p.
9 ALV 8p.
10 ELV 8p.

4-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 DØYV 18p.
2 FRÆV 16p.
3 BLIV 13p.
4 BLEV 12p.
5 BRAV 11p.
6 BREV 11p.
7 DRØV 11p.
8 DRIV 9p.
9 ELEV 9p.
10 DRAV 8p.

5-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 AVLØV 17p.
2 AVGAV 16p.
3 BEHOV 16p.
4 AVLIV 15p.
5 BEDØV 15p.
6 BEGAV 15p.
7 AKTIV 12p.
8 ANDUV 12p.
9 ANDØV 12p.
10 ANGAV 12p.

6-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 AVLAUV 18p.
2 AVSØLV 18p.
3 AVGARV 17p.
4 AVKREV 16p.
5 AVSKAV 16p.
6 BEDRØV 16p.
7 AVSTIV 15p.
8 ARRVEV 14p.
9 BEDRIV 14p.
10 BEDERV 13p.

7-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ABORTIV 17p.
2 ADOPTIV 17p.
3 ABLATIV 16p.
4 AIDAVEV 16p.
5 ABESSIV 15p.
6 ABRASIV 15p.
7 ADAPTIV 15p.
8 ADHESIV 14p.
9 ALLATIV 14p.
10 ADDITIV 13p.

8-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ABORTLOV 20p.
2 AKSJELOV 20p.
3 ARVESØLV 20p.
4 ASPELAUV 19p.
5 ADJEKTIV 18p.
6 ARVEKRAV 18p.
7 ASKELAUV 18p.
8 ADVENTIV 17p.
9 AFFEKTIV 17p.
10 ASKESTØV 17p.

9-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 APPOSITIV 23p.
2 ABSORPTIV 22p.
3 AKKUSATIV 21p.
4 AKSJEBREV 21p.
5 AVTALELOV 21p.
6 AFFLIKTIV 20p.
7 AGGRESSIV 20p.
8 ALTERSØLV 18p.
9 ADELSBREV 17p.
10 ARTISTLIV 16p.

10-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ALKOHOLLOV 27p.
2 ANBUDSBREV 23p.
3 APPELLATIV 23p.
4 AREALBEHOV 22p.
5 ANSVARSLOV 21p.
6 AKKREDITIV 20p.
7 ARBEIDSLIV 20p.
8 AFFIRMATIV 19p.
9 AMNESTILOV 19p.
10 ANDELSBREV 18p.

11-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 BALLONGKURV 30p.
2 AVGANGSELEV 26p.
3 ANKLAGEBREV 24p.
4 APOSTELBREV 24p.
5 BIDRAGSKRAV 24p.
6 BILLEDARKIV 24p.
7 AMERIKABREV 22p.
8 AUTORITATIV 22p.
9 ANSVARSKRAV 21p.
10 AKADEMIELEV 20p.

12-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 BLOKKBOKSTAV 33p.
2 BIBLIOTEKLOV 32p.
3 ANALYSEBEHOV 31p.
4 ARVEFØLGELOV 31p.
5 AYRSHIREKALV 29p.
6 AVSKJEDSBREV 28p.
7 BLOMSTERKURV 28p.
8 BARNEHAGELOV 27p.
9 APARTHEIDLOV 25p.
10 BEUNDRERBREV 25p.

13-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 AVLSPRODUKTIV 33p.
2 ANTIDOPINGLOV 30p.
3 APPROKSIMATIV 30p.
4 BEORDRINGSLOV 29p.
5 BARNEVERNSLOV 27p.
6 ALDERDOMSSLØV 25p.
7 ANGREFRISTLOV 25p.
8 BEDRIFTSARKIV 25p.
9 ANTIDEPRESSIV 22p.
10 ASSURANSEKRAV 22p.

14-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 AVISKLIPPARKIV 36p.
2 ARVEAVGIFTSLOV 34p.
3 ANTIKVITETSTYV 33p.
4 AVBETALINGSLOV 33p.
5 BIBELSKOLEELEV 32p.
6 AKSJESKATTELOV 28p.
7 AKTIVITETSKRAV 28p.
8 AKTSOMHETSKRAV 27p.
9 BARNESKOLEELEV 27p.
10 AMATØRDETEKTIV 25p.

15-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ARBEIDSMILJØLOV 35p.
2 AKTIVITETSBEHOV 34p.
3 BEMANNINGSBEHOV 34p.
4 ANTIKVITETSTJUV 33p.
5 ANBEFALINGSBREV 31p.
6 ARBEIDSTVISTLOV 31p.
7 EGENKAPITALKRAV 31p.
8 ARBEIDERVERNLOV 30p.
9 BEFALSSKOLEELEV 30p.
10 DISSEKSJONSKNIV 30p.

Har du prøvd?

Dagens ord

Wordfeud tips!

Dagens ord er

19p. AGGRAVERT