Wordfeud-ord-søk

Ord som starter med Å i Wordfeud

Vi fant 152 ord som starter med Å i Wordfeud. Sortert etter høyeste poeng først.

Annonsering

Filtrér

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÅP 8p.
2 ÅH 7p.
3 ÅK 7p.
4 ÅL 6p.
5 ÅA 5p.
6 ÅE 5p.
7 ÅR 5p.
8 ÅS 5p.
9 ÅT 5p.

3-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÅBU 12p.
2 Å 11p.
3 ÅGR 9p.
4 ÅJA 9p.
5 ÅPA 9p.
6 ÅPN 9p.
7 ÅKA 8p.
8 ÅKE 8p.
9 ÅKT 8p.
10 ÅLA 7p.

4-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÅBRY 17p.
2 ÅBUA 13p.
3 ÅBUD 13p.
4 ÅBØT 13p.
5 ÅBOT 12p.
6 ÅBIT 11p.
7 ÅDRA 7p.
8 ÅDRE 7p.
9 ÅEDE 7p.
10 ÅENE 7p.

5-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÅBRYR 18p.
2 ÅBRYS 18p.
3 ÅBUEN 14p.
4 ÅBØTE 14p.
5 ÅBØTT 14p.
6 ÅBOTA 13p.
7 ÅBAND 11p.
8 ÅBEND 11p.
9 ÅDRER 8p.
10 ÅDRES 8p.

6-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÅBRYDD 19p.
2 ÅBAKKE 16p.
3 ÅBRAUT 15p.
4 ÅBOTEN 14p.
5 ÅBROTT 14p.
6 ÅBITEN 13p.
7 ÅBITER 13p.
8 ÅBANDA 12p.
9 ÅBENDE 12p.
10 ÅBENDT 12p.

7-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÅBOGING 22p.
2 ÅBAKKEN 17p.
3 ÅBAKKER 17p.
4 ÅBRAUTA 16p.
5 ÅBROTTA 15p.
6 ÅBITENE 14p.
7 ÅBANDET 13p.
8 ÅBENDER 13p.
9 ÅBENDES 13p.
10 ÅBENDTE 13p.

8-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÅBAKKENE 18p.
2 ÅBENDING 18p.
3 ÅBOTSFRI 18p.
4 ÅBRAUTEN 17p.
5 ÅBRAUTER 17p.
6 ÅBITSTID 16p.
7 ÅBREISLA 16p.
8 ÅBREISLE 16p.
9 ÅBANDENE 14p.
10 ÅBREDDEN 14p.

9-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÅBOGINGEN 24p.
2 ÅBOGINGER 24p.
3 ÅBENDINGA 19p.
4 ÅBOTSFRIE 19p.
5 ÅBRAUTENE 18p.
6 ÅBITSTIDA 17p.
7 ÅBREISLEN 17p.
8 ÅBREISLER 17p.
9 ÅBROTTENE 17p.
10 ÅBENDENDE 15p.

10-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÅBRYSKAPEN 28p.
2 ÅBOGINGENE 25p.
3 ÅGERGJELDA 23p.
4 ÅDØLINGENE 21p.
5 ÅBENDINGEN 20p.
6 ÅBOTSFRITT 20p.
7 ÅBITSLEITE 19p.
8 ÅBITSTIDEN 18p.
9 ÅBITSTIDER 18p.
10 ÅBREISLENE 18p.

11-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÅFJORDBÅTEN 26p.
2 ÅFJORDBÅTER 26p.
3 ÅFJORDINGEN 24p.
4 ÅFJORDINGER 24p.
5 ÅGERGJELDEN 24p.
6 ÅKERBAKKENE 23p.
7 ÅGERPRISENE 21p.
8 ÅKERBROTTET 21p.
9 ÅBITSLEITET 20p.
10 ÅGERKARLENE 20p.

12-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÅKERDYRKINGA 30p.
2 ÅFJORDBÅTENE 27p.
3 ÅHUGSSTUNDEN 26p.
4 ÅHUGSSTUNDER 26p.
5 ÅKERDYRKEREN 26p.
6 ÅKERDYRKERNE 26p.
7 ÅFJORDINGENE 25p.
8 ÅKERBRUKEREN 25p.
9 ÅKERBRUKERNE 25p.
10 ÅKERFLEKKENE 23p.

13-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÅKERDYRKINGEN 31p.
2 ÅKERGRAVINGEN 29p.
3 ÅHUGSSTUNDENE 27p.
4 ÅNDEBESVERGER 26p.
5 ÅNDEDYRKELSEN 26p.
6 ÅLEVANDRINGEN 25p.
7 ÅNDEBANKINGEN 25p.
8 ÅNDEBANKINGER 25p.
9 ÅLESUNDINGENE 24p.
10 ÅKERREDDIKENE 21p.

14-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÅNDELIGGJØRING 35p.
2 ÅNDEDYRKINGENE 30p.
3 ÅNDEBESVERGERE 27p.
4 ÅNDEDYRKELSENE 27p.
5 ÅNDEBANKINGENE 26p.
6 ÅNDEUTDRIVELSE 26p.
7 ÅNDSBESLEKTEDE 23p.
8 ÅNDSARISTOKRAT 22p.
9 ÅNDSBEDRIFTENE 22p.
10 ÅNDSARBEIDEREN 21p.

15-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÅNDELIGGJØRINGA 36p.
2 ÅNDELIGGJØRENDE 32p.
3 ÅNDEBESVERGELSE 29p.
4 ÅNDEBESVERGEREN 28p.
5 ÅNDEBESVERGERNE 28p.
6 ÅNDEFRAMKALLING 28p.
7 ÅNDEFREMKALLING 28p.
8 ÅNDEUTDRIVELSEN 27p.
9 ÅNDEUTDRIVELSER 27p.
10 ÅNDSARISTOKRATI 24p.

Har du prøvd?

Dagens ord

Wordfeud tips!

Dagens ord er

29p. AGNOSCERING