Wordfeud-ord-søk

Ord som starter med Æ i Wordfeud

Vi fant 144 ord som starter med Æ i Wordfeud. Sortert etter høyeste poeng først.

Annonsering

Filtrér

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÆH 11p.
2 ÆR 9p.
3 ÆS 9p.

3-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÆVA 14p.
2 ÆVE 14p.
3 ÆSJ 13p.
4 ÆON 12p.
5 ÆRA 10p.
6 ÆRE 10p.
7 ÆSA 10p.
8 ÆSE 10p.
9 ÆTT 10p.

4-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÆVEN 15p.
2 ÆVER 15p.
3 ÆREN 11p.
4 ÆRER 11p.
5 ÆRES 11p.
6 ÆRET 11p.
7 ÆSEN 11p.
8 ÆSER 11p.
9 ÆSET 11p.
10 ÆTTA 11p.

5-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÆGIDE 16p.
2 ÆRBAR 15p.
3 ÆRDUN 15p.
4 ÆONEN 14p.
5 ÆONER 14p.
6 ÆRAEN 12p.
7 ÆRAER 12p.
8 ÆREDE 12p.
9 ÆREND 12p.
10 ÆRENE 12p.

6-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÆGIRIN 18p.
2 ÆGIDEN 17p.
3 ÆGIDER 17p.
4 ÆRELØS 17p.
5 ÆRBARE 16p.
6 ÆRBART 16p.
7 ÆRDUNA 16p.
8 ÆONENE 15p.
9 ÆRARIA 14p.
10 ÆRAENE 13p.

7-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÆREKJÆR 26p.
2 ÆRBØDIG 24p.
3 ÆRELYST 22p.
4 ÆREFULL 20p.
5 ÆRARIUM 19p.
6 ÆGIDENE 18p.
7 ÆRELAUS 18p.
8 ÆRDUNEN 17p.
9 ÆRDUNET 17p.
10 ÆRARIER 15p.

8-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÆREKJÆRE 27p.
2 ÆREKJÆRT 27p.
3 ÆRBØDIGE 25p.
4 ÆREFRYKT 25p.
5 ÆREFULLE 21p.
6 ÆREFULLT 21p.
7 ÆGIRINET 20p.
8 ÆRBARHET 20p.
9 ÆREKRENK 19p.
10 ÆRDUNENE 18p.

9-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÆRELØYSEN 27p.
2 ÆRELØYSER 27p.
3 ÆRBØDIGST 26p.
4 ÆRELYSTEN 24p.
5 ÆRELØSHET 22p.
6 ÆRBARHETA 21p.
7 ÆREKRENKA 20p.
8 ÆREKRENKE 20p.
9 ÆREKRENKT 20p.
10 ÆREMINNER 18p.

10-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÆREKJÆRHET 31p.
2 ÆRBØDIGHET 29p.
3 ÆRBØDIGERE 27p.
4 ÆRBØDIGSTE 27p.
5 ÆREFRYKTEN 27p.
6 ÆREFRYKTER 27p.
7 ÆREFULLHET 25p.
8 ÆREKJENSLA 23p.
9 ÆREKJENSLE 23p.
10 ÆRBARHETEN 22p.

11-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÆREKJÆRHETA 32p.
2 ÆRBØDIGHETA 30p.
3 ÆREFRYKTENE 28p.
4 ÆREFULLHETA 26p.
5 ÆREKRENKING 26p.
6 ÆREKJENSLEN 24p.
7 ÆREKJENSLER 24p.
8 ÆRELØSHETEN 24p.
9 ÆRBARHETENE 23p.
10 ÆREKRENKEDE 22p.

12-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÆREKJÆRHETEN 33p.
2 ÆREKJÆRHETER 33p.
3 ÆRBØDIGHETEN 31p.
4 ÆRBØDIGHETER 31p.
5 ÆREFULLHETEN 27p.
6 ÆREFULLHETER 27p.
7 ÆREKRENKINGA 27p.
8 ÆREKJENSLENE 25p.
9 ÆRELØSHETENE 25p.
10 ÆREKRENKELSE 24p.

13-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÆREKJÆRHETENE 34p.
2 ÆRBØDIGHETENE 32p.
3 ÆRESBEGREPENE 29p.
4 ÆREFULLHETENE 28p.
5 ÆREKRENKINGEN 28p.
6 ÆREKRENKINGER 28p.
7 ÆRENDSGUTTENE 26p.
8 ÆREKRENKELSEN 25p.
9 ÆREKRENKELSER 25p.
10 ÆRENDSSVENNEN 24p.

14-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÆRESERKLÆRINGA 35p.
2 ÆRESBEVISNINGA 33p.
3 ÆRESKJELLINGEN 32p.
4 ÆRESFORPLIKTER 31p.
5 ÆRESFORPLIKTES 31p.
6 ÆRESFORPLIKTET 31p.
7 ÆREKRENKINGENE 29p.
8 ÆRESDOMSTOLENE 27p.
9 ÆREKRENKELSENE 26p.
10 ÆRENDSSVENNENE 25p.

15-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ÆRESERKLÆRINGEN 36p.
2 ÆRESERKLÆRINGER 36p.
3 ÆRESBEVISNINGEN 34p.
4 ÆRESBEVISNINGER 34p.
5 ÆRESKIRKEGÅRDEN 33p.
6 ÆRESKIRKEGÅRDER 33p.
7 ÆRESKJELLINGENE 33p.
8 ÆRESFORPLIKTEDE 32p.
9 ÆRESFORPLIKTETE 32p.
10 ÆRESKIRKEGARDEN 30p.

Har du prøvd?

Dagens ord

Wordfeud tips!

Dagens ord er

21p. AGRYPNI