Wordfeud-ord-søk

Ord som starter med U i Wordfeud

Vi fant 147 ord som starter med U i Wordfeud. Sortert etter høyeste poeng først.

Annonsering

Filtrér

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 UH 7p.
2 UL 6p.
3 UR 5p.
4 UT 5p.

3-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 UGG 12p.
2 UGH 11p.
3 UHU 11p.
4 ULV 11p.
5 UFU 10p.
6 UGL 10p.
7 ULU 10p.
8 UØM 10p.
9 UFO 9p.
10 ULK 9p.

4-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 UVÆR 18p.
2 UDYP 17p.
3 UTBY 17p.
4 UTØY 17p.
5 UFYS 15p.
6 UHUG 15p.
7 ULYD 15p.
8 UPOP 15p.
9 USÆL 15p.
10 UBLU 14p.

5-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 UCHIC 29p.
2 UBLYG 22p.
3 UBYGD 21p.
4 UBYRG 21p.
5 UBØYD 21p.
6 ULCUS 21p.
7 UTBØY 21p.
8 UFLYG 20p.
9 UKJÆR 20p.
10 UKJØP 19p.

6-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 UBAKTE 14p.
2 UBARKA 14p.
3 UARTIG 13p.
4 UAKARI 12p.
5 UBADET 12p.
6 UBANET 12p.
7 UBANTE 12p.
8 UBEDTE 12p.
9 UAKTET 11p.
10 UANEDE 9p.

7-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 UAVLÅST 18p.
2 UADELIG 15p.
3 UAKTSOM 15p.
4 UANVIST 15p.
5 UAVDELT 15p.
6 UANSVAR 14p.
7 UARTIGE 14p.
8 UAVSATT 14p.
9 UARMERT 11p.
10 UANSETT 10p.

8-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 UAKTUELL 18p.
2 UADEKVAT 17p.
3 UAKTUELT 17p.
4 UADELIGE 16p.
5 UAKTSOMT 16p.
6 UANBRAKT 16p.
7 UADSKILT 15p.
8 UAKARIEN 14p.
9 UAKARIER 14p.
10 UANFEKTA 14p.

9-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 UAKTUELLE 19p.
2 UADEKVATE 18p.
3 UAKTINISK 18p.
4 UAKTSOMME 18p.
5 UANBRAKTE 17p.
6 UANSELIGE 17p.
7 UADSKILTE 16p.
8 UAFFISERT 15p.
9 UAKARIENE 15p.
10 UANFEKTET 15p.

10-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 UAKTSOMHET 20p.
2 UAKADEMISK 19p.
3 UAKTINISKE 19p.
4 UAKSEPTERT 18p.
5 UANSELIGST 18p.
6 UAFFEKTERT 17p.
7 UAFFISERTE 16p.
8 UANFEKTEDE 16p.
9 UANFEKTETE 16p.
10 UANNONSERT 15p.

11-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 UANGRIPELIG 26p.
2 UAKSEPTABEL 23p.
3 UAKSEPTABLE 23p.
4 UALMINNELIG 22p.
5 UANFEKTELIG 22p.
6 UAKTSOMHETA 21p.
7 UAKADEMISKE 20p.
8 UAMERIKANSK 20p.
9 UAKSEPTERTE 19p.
10 UAFFEKTERTE 18p.

12-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 UANBRINGELIG 27p.
2 UANGRIPELIGE 27p.
3 UADSKILLELIG 25p.
4 UAKSEPTABELT 24p.
5 UALMINNELIGE 23p.
6 UANFEKTELIGE 23p.
7 UANSTØTELIGE 23p.
8 UAKTSOMHETEN 22p.
9 UAKTSOMHETER 22p.
10 UANSELIGHETA 22p.

13-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 UAVHENGIGHETA 31p.
2 UANBRINGELIGE 28p.
3 UAPPETITTLIGE 28p.
4 UANSVARLIGHET 27p.
5 UADSKILLELIGE 26p.
6 UATSKILLELIGE 26p.
7 UANTAKELIGHET 25p.
8 UAKTSOMHETENE 23p.
9 UANSELIGHETEN 23p.
10 UANSELIGHETER 23p.

14-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 UAVHENGIGHETEN 32p.
2 UANGRIPELIGHET 31p.
3 UAVHENDELIGHET 30p.
4 UANSVARLIGHETA 28p.
5 UANVENDELIGHET 28p.
6 UALMINNELIGHET 27p.
7 UANTAKELIGHETA 26p.
8 UARTIKULERTHET 26p.
9 UANSELIGHETENE 24p.
10 UANTENNELIGHET 24p.

15-bokstavsord

# Ord Def. Poeng  
1 ULYKKESØYEBLIKK 49p.
2 UGYLDIGGJØRINGA 46p.
3 UTBYGGINGSNIVÅA 46p.
4 UTBYGGINGSSTOPP 46p.
5 UTBYGGINGSPLIKT 45p.
6 UTKLIPPINGSBYRÅ 45p.
7 UDYKTIGGJØRINGA 44p.
8 UOPPLØYSELIGHET 44p.
9 UTBYGGINGSTEMPO 44p.
10 UMYNDIGGJØRINGA 43p.

Har du prøvd?

Dagens ord

Wordfeud tips!

Dagens ord er

13p. AGRAFON