ØM i Wordfeud - ordspill.com

ØM i Wordfeud

ØM er et adjektiv2 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver MØ.

Wordfeud poeng
6
Wordfeud poeng per bokstav
Ø4M2

Ved å legge til én bokstav til ØM kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
Y 14
L 8
DØM 7
A 7
N 7
R 7
T 7
RØM 7
SØM 7
TØM 7
ØMT 7

Ord som starter på ØM

OrdPoeng
ØMFINTLIGHETENE 28
ØMFINTLIGHETER 27
ØMFINTLIGHETEN 27
ØMFINTLIGHETA 26
ØMFINTLIGHET 25
ØMFINTLIGE 21
ØMFINTLIG 20
ØMTÅLIGE 20
ØMTÅLIG 19
ØMHJERTEDE 19
ØMHJERTETE 19
ØMHJERTET 18
ØMMINGENE 18
ØMMINGEN 17
ØMMINGER 17
ØMSKINNEDE 17
ØMSKINNETE 17
ØMHJERTA 17
ØMMINGA 16
ØMSKINNET 16
ØMMING 15
ØMSKINNA 15
ØMHETENE 14
ØMHETEN 13
ØMHETER 13
ØMMENDE 12
ØMMESTE 12
ØMHETA 12
ØMHET 11
ØMMETE 11
ØMMERE 11
ØMMEDE 11
ØMMEST 11
ØMMES 10
ØMMET 10
ØMMER 10
ØMME 9
ØMMA 9
ØMT 7

Ord som slutter med ØM

OrdPoeng
APPLIKASJONSSØM 34
FLYKTNINGSTRØM 33
INDUKSJONSSTRØM 30
KONFEKSJONSSØM 30
VAGABONDSTRØM 29
HONNINGGJØM 29
INNTRYKKSØM 27
UNGPIKEDRØM 27
BETALINGSSTRØM 26
ÅPNINGSSTRØM 26
GJENNOMSTRØM 25
VIRVELSTRØM 25
KAPPSVØM 24
INNVANDRERSTRØM 24
KULTURSTRØM 24
UNGDOMSDRØM 24
NYHETSSTRØM 24
SIKKSAKKSØM 24
KAPITALSTRØM 23
VALUTASTRØM 23
ELEKTRODESTRØM 23
TIDEVANNSSTRØM 23
VEKSELSTRØM 22
KYSTSTRØM 22
TRAFIKKSTRØM 22
HVILESTRØM 22
BARNDOMSDRØM 22
OVERSVØM 22
HOVEDSTRØM 22
KVILESTRØM 22
KJØRESTRØM 22
TENNGAPSTRØM 22
TIDVASSSTRØM 21
HARDANGERSØM 21
TIDVATNSTRØM 21
PRYDSØM 21
HESTESKOSØM 21
KONTANTSTRØM 20
BATTERISTRØM 20
LYSSTRØM 20
VAFFELSØM 20
SPILLSTRØM 20
PROFFDRØM 20
OVERFLØM 20
PENGESTRØM 20
TIDVASSTRØM 20
MENNESKESTRØM 20
ARBEIDSSTRØM 20
FOLKESTRØM 20
FRAMTIDSDRØM 19
BUNNSTRØM 19
OLJESTRØM 19
KUNDESTRØM 19
KLOSTERSØM 19
KLIENTSTRØM 19
TURISTSTRØM 19
FREMTIDSDRØM 19
OVERSTRØM 19
HANDELSSTRØM 19
GUTTEDRØM 19
SVAKSTRØM 19
FEILBEDØM 19
BLODSTRØM 19
HALVDRØM 19
ØNSKEDRØM 18
FORGLØM 18
HULLSØM 18
ÅNGSTRØM 18
HAVSTRØM 18
UTEGLØM 18
SOMMERDRØM 18
ELVESTRØM 18
LUFTSTRØM 18
BOTNSTRØM 18
LÅNESTRØM 17
SKREDDERSØM 17
VANNSTRØM 17
BÅTDRØM 17
MASKINSØM 17
VARESTRØM 17
UNDERSTRØM 17
LIKESTRØM 17
FEBERDRØM 17
HÅNDSØM 16
PLATTSØM 16
ANODESTRØM 16
HUSDRØM 16
VASSTRØM 16
STERKSTRØM 16
JETTSTRØM 16
STRAFFEDØM 16
ENFASESTRØM 16
BEKSØM 15
PÅDØM 15
MÅLSØM 15
HOLSØM 15
KROTSØM 15
KORSSØM 15
MOTSTRØM 15
FERIEDRØM 15
DREIESTRØM 15
JETSTRØM 15
RUNDSØM 14
GJØM 14
MALSTRØM 14
DAGDRØM 14
SOLDRØM 14
KASTESØM 14
TALESTRØM 14
FORDØM 13
FORSØM 13
HANDSØM 13
MAREDRØM 13
OMSØM 12
SVØM 12
TILDØM 12
UTTØM 12
BERØM 12
OMRØM 12
SIDESØM 12
BEDØM 12
GLØM 12
INNRØM 11
FRADØM 11
FLØM 10
IDØM 9
STRØM 9
DRØM 8
SØM 7
TØM 7
DØM 7
RØM 7

Lignende ord av ØM

Anagram av ØM

For mer informasjon om ordet ØM kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ØM til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok