ØRT i Wordfeud - ordspill.com

ØRT i Wordfeud

ØRT er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver RTØ.

Wordfeud poeng
6
Wordfeud poeng per bokstav
Ø4R1T1

Ved å legge til én bokstav til ØRT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
YT 14
VØRT 11
VR 11
PT 10
BØRT 10
BRØT 10
GRØT 10
HØRT 9
KT 9
TØRK 9
ØRTI 8
MR 8
FT 8
LT 8
MT 8
MØRT 8
FØRT 8
ØRTE 7
ØRTA 7
ØRET 7
TØRN 7
NØRT 7
ER 7
TRØS 7
TRØE 7
DT 7
STØR 7
STRØ 7
RØTE 7
RØTA 7
ST 7
TRØA 7

Ord som starter på ØRT

OrdPoeng
ØRTUGENE 17
ØRTUGER 16
ØRTUGEN 16
ØRTLAGEN 15
ØRTINGEN 15
ØRTLAGET 15
ØRTINGA 14
ØRTUG 14
ØRTLAG 13
ØRTING 13
ØRTENDE 10
ØRTEN 8
ØRTET 8
ØRTER 8
ØRTI 8
ØRTE 7
ØRTA 7

Ord som slutter med ØRT

OrdPoeng
FLØYELSSKJØRT 34
BOMULLSSKJØRT 32
PROTOKOLLFØRT 30
VOLANGSKJØRT 30
GJENOPPFØRT 29
KRYSSFORHØRT 29
POLITIAVHØRT 29
ØVELSESKJØRT 28
PRØVEKJØRT 28
NYOPPFØRT 28
OMSLAGSSKJØRT 28
FYLLEKJØRT 28
BUKSESKJØRT 27
ENVEGSKJØRT 26
DAGBOKSFØRT 25
KAPPKJØRT 25
FLYGEFØRT 25
SPRENGKJØRT 25
FORBIKJØRT 25
IHJELKJØRT 25
SELVPÅFØRT 25
REGNSKAPSFØRT 25
PLISSESKJØRT 25
UROPPFØRT 24
GJENNOMFØRT 24
HALVKJØRT 24
OPPKJØRT 24
ENVEISKJØRT 24
STATISTIKKFØRT 24
JOURNALFØRT 24
ORDBOKSFØRT 24
SKOTTESKJØRT 24
PARALLELLFØRT 24
STRUTTESKJØRT 24
GJENNOMTØRT 23
GJENUTFØRT 23
HJELPEFØRT 23
SILKESKJØRT 23
ARBEIDSUFØRT 23
FOLDESKJØRT 23
OVERKJØRT 23
UTGIFTSFØRT 23
STAMBOKFØRT 23
MAKSISKJØRT 23
SKUMKJØRT 23
VÅPENFØRT 23
UOPPFØRT 23
YRKESFØRT 22
SKYTEFØRT 22
GRISEKJØRT 22
UFULLFØRT 22
BORTKJØRT 22
GJENINNFØRT 22
ULLSKJØRT 22
SKINNSKJØRT 22
KARTOTEKFØRT 22
UNDERSKJØRT 22
TILBAKEFØRT 22
SKAKKJØRT 21
VEDTAKSFØRT 21
AJOURFØRT 21
KALDSKJØRT 21
ÆRENDSFØRT 21
MUSKELFØRT 21
MIDISKJØRT 21
SKRIVEFØRT 21
MINISKJØRT 21
BASTSKJØRT 21
SNØREKJØRT 21
DRAKTSKJØRT 21
PLOGFØRT 21
LOGGFØRT 21
PÅKJØRT 21
OPPHØRT 20
VERGEFØRT 20
LYDHØRT 20
VALGFØRT 20
MANNTALLSFØRT 20
FRADRAGSFØRT 20
SKAMKJØRT 20
KOSTNADSFØRT 20
FLYFØRT 20
OLASKJØRT 20
JEVNFØRT 19
FORKJØRT 19
DØVHØRT 19
TAFTSKJØRT 19
KVERNFØRT 19
FLAKKFØRT 19
URFREMFØRT 19
FJELLFØRT 19
KLANGFØRT 19
SUPERIØRT 19
OVERHØRT 19
BØNNHØRT 19
TUNGHØRT 19
AVKJØRT 19
VOLDFØRT 19
URFRAMFØRT 19
VIDEREFØRT 19
KNUSKTØRT 19
DAUKJØRT 19
OPPFØRT 19
ARBEIDSFØRT 19
INNTEKTSFØRT 19
TØMMERFØRT 19
TILKJØRT 18
MARKEDSFØRT 18
TEVLEFØRT 18
VITNEFØRT 18
RIGLEFØRT 18
UTKJØRT 18
RULLEFØRT 18
OPPRØRT 18
VANVØRT 18
UTILSLØRT 18
BOKFØRT 18
DAMEKJØRT 18
VINNEFØRT 18
STORMFLØRT 18
FASTKJØRT 18
BEINFLØRT 18
HALVTØRT 18
SNAKKEFØRT 18
FULLFØRT 18
GANGFØRT 18
HJEMFØRT 18
RÅKJØRT 18
STØVTØRT 18
KAMPFØRT 18
OVERFØRT 18
TUNGFØRT 18
SAMKJØRT 17
UUTFØRT 17
PÅHØRT 17
INNKJØRT 17
FRAKJØRT 17
VERNEFØRT 17
BORTFØRT 17
SJØFØRT 17
LAGERFØRT 17
TJORFØRT 17
LIVFØRT 17
TORGFØRT 17
SLUTTFØRT 17
TILENDEFØRT 17
PÅFØRT 16
NEDKJØRT 16
UBERØRT 16
GREIFØRT 16
TRANGFØRT 16
STEMMEFØRT 16
BENFLØRT 16
HEIMFØRT 16
SAMMENFØRT 16
VANHØRT 16
MÅLFØRT 16
VINDTØRT 16
SKAPTØRT 16
NÅLEFØRT 16
BUFØRT 16
PENNEFØRT 16
TVIFØRT 16
GROFØRT 16
EKSTERIØRT 16
AVSLØRT 15
FORHØRT 15
LÅSFØRT 15
STRIDSFØRT 15
JAMFØRT 15
INFERIØRT 15
SAMMENRØRT 15
IRETTEFØRT 15
LISTEFØRT 15
ILANDFØRT 15
FRØFØRT 15
KULØRT 15
VANFØRT 15
FEILFØRT 15
FEBERØRT 15
AVHØRT 15
ØLFØRT 14
SKJØRT 14
FORFØRT 14
AVFØRT 14
VEDRØRT 14
DOMFØRT 14
SAGFØRT 14
MISHØRT 14
ONNEFØRT 14
HENHØRT 14
LEIEFØRT 14
HITFØRT 14
HARDFØRT 14
RÅDFØRT 14
FRAMFØRT 14
TILHØRT 14
INTERIØRT 14
REISEFØRT 14
FLETFØRT 14
FREMFØRT 14
AVSNØRT 14
TILSLØRT 14
UTFØRT 13
KJØRT 13
TALEFØRT 13
SÅFØRT 13
TILSNØRT 13
KNASTØRT 13
HITRØRT 13
SEINFØRT 13
UHØRT 13
LETTFØRT 13
TILFØRT 13
HENFØRT 13
RIDEFØRT 13
UFØRT 12
INNSNØRT 12
LETTRØRT 12
MEDFØRT 12
BERØRT 12
USNØRT 12
UTRØRT 12
OMRØRT 12
INNFØRT 12
DATAFØRT 12
ISFØRT 11
ATTFØRT 11
SENFØRT 11
VØRT 11
URØRT 11
BØRT 10
FLØRT 10
IFØRT 10
ANFØRT 10
SLØRT 9
HØRT 9
SNØRT 8
MØRT 8
FØRT 8
RØRT 7
NØRT 7
TØRT 7

Lignende ord av ØRT

Anagram av ØRT

For mer informasjon om ordet ØRT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ØRT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok