AGET i Wordfeud - ordspill.com

AGET i Wordfeud

AGET er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AEGT.

Wordfeud poeng
7
Wordfeud poeng per bokstav
A1G4E1T1

Ved å legge til én bokstav til AGET kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VAGET 12
TVAGE 12
GAPET 11
GAUTE 11
GAUET 11
GAPTE 11
JAGET 11
FAGET 9
GEITA 9
TEGLA 9
TALGE 9
MAGET 9
GALET 9
LAGTE 9
LAGET 9
LEGAT 9
GAMET 9
GALTE 9
EGALT 9
GARTE 8
SAGTE 8
AGNET 8
TREGA 8
TERGA 8
TEGNA 8
TANGE 8
TAGNE 8
TAGER 8
TAGEN 8
STEGA 8
STAGE 8
SAGET 8
GASET 8
RAGET 8
NEGAT 8
NAGET 8
GANET 8
GANTE 8
DAGET 8
AGERT 8
GARET 8
ANGET 8
ARGET 8
GATER 8
GATEN 8
AGENT 8

Ord som starter på AGET

OrdPoeng
AGETE 8

Ord som slutter med AGET

OrdPoeng
BYGGFAGET 29
CUPLAGET 27
REVYFAGET 24
VÆRSLAGET 24
VÆRLAGET 23
UOPPDAGET 23
HOPPLAGET 23
BÆRSLAGET 23
VÆRDRAGET 23
KOPPLAGET 23
ØYELAGET 22
BÆRLAGET 22
PLOGLAGET 22
OPPJAGET 22
LYNSLAGET 21
VOKSLAGET 21
KYRLAGET 21
VALGFAGET 21
SKYLAGET 21
SKYDRAGET 21
TOPPLAGET 21
LÆREFAGET 21
BYLAGET 21
OPPSLAGET 21
HOVSLAGET 21
SØLVLAGET 21
PÅKLAGET 20
SÆDSLAGET 20
HUGLAGET 20
HUGDRAGET 20
KNIVLAGET 20
OPPLAGET 20
OPPDRAGET 20
STØVLAGET 20
SJØLLAGET 20
PAKKLAGET 20
HUNDJAGET 20
HOPELAGET 20
LÆRLAGET 20
MYRDRAGET 20
BAKKLAGET 20
CIRAGET 20
GRUSLAGET 19
UBEHAGET 19
SPURLAGET 19
BUESLAGET 19
BÅRELAGET 19
BUNNLAGET 19
GULLAGET 19
VEGLAGET 19
KORKLAGET 19
SJØSLAGET 19
VÅRFAGET 19
SKOGNAGET 19
OVERFAGET 19
OPPSAGET 19
BOMSLAGET 19
BERGFAGET 19
OPPDAGET 19
SÆRDRAGET 19
TORVLAGET 19
GANGLAGET 19
SYDDRAGET 19
LJÅDRAGET 19
OLJELAGET 19
VAKTLAGET 19
KULTLAGET 19
VÅRDRAGET 19
SKUMLAGET 19
PIKELAGET 19
OVERLAGET 19
HÅNDLAGET 18
AVLSLAGET 18
HØSTFAGET 18
ELEVLAGET 18
KULLAGET 18
GLODRAGET 18
SELVLAGET 18
EGGLAGET 18
BUEFAGET 18
LAVALAGET 18
LIGALAGET 18
HAGELAGET 18
SKJELAGET 18
JAKTLAGET 18
BOTNLAGET 18
NYLAGET 18
JORDLAGET 18
SKRULAGET 18
KALKLAGET 18
SJØDRAGET 18
LUFTLAGET 18
PÅSLAGET 18
BÅTDRAGET 18
BAKSLAGET 18
BRUFAGET 18
BANKFAGET 18
BÅTLAGET 18
JORDFAGET 18
NABOLAGET 18
BUSLAGET 18
SKURLAGET 18
VINSLAGET 18
KORTLAGET 17
VATTLAGET 17
VELLAGET 17
UTISLAGET 17
MUNNLAGET 17
TEIGLAGET 17
TINGLAGET 17
BINDLAGET 17
VANNLAGET 17
FORMLAGET 17
RINGLAGET 17
HODELAGET 17
BEINLAGET 17
PRISLAGET 17
HUNDRAGET 17
VASSLAGET 17
VEDSLAGET 17
VEILAGET 17
HUDLAGET 17
BROFAGET 17
FILMFAGET 17
HÅRLAGET 17
PÅDRAGET 17
BEKLAGET 17
GODLAGET 17
BUDRAGET 17
FORJAGET 17
BULAGET 17
BITELAGET 17
KOLLAGET 17
BILLAGET 17
TOLLFAGET 17
HORNLAGET 17
HAKELAGET 17
DEKKLAGET 17
MÅLLAGET 17
SKEILAGET 16
STRÅLAGET 16
STUELAGET 16
FOTSLAGET 16
UTKRAGET 16
FOLLAGET 16
DUESLAGET 16
STRØLAGET 16
RÅDSLAGET 16
KAFEFAGET 16
BOLAGET 16
GARNLAGET 16
HULAGET 16
DØRSLAGET 16
INNKLAGET 16
MAKELAGET 16
ÅRESLAGET 16
MOSELAGET 16
MOTEFAGET 16
TURELAGET 16
OZONLAGET 16
KLESLAGET 16
FORSLAGET 16
KIMLAGET 16
AVSLAGET 16
TURNLAGET 16
RUNDMAGET 16
VADLAGET 16
VEDLAGET 16
BISLAGET 16
SLIMLAGET 16
SURMAGET 15
STORLAGET 15
BIFAGET 15
ORDELAGET 15
INNJAGET 15
SIALLAGET 15
BEHAGET 15
STORFAGET 15
BILAGET 15
UTELAGET 15
LEIRLAGET 15
TONELAGET 15
HANDLAGET 15
STILLAGET 15
FRISLAGET 15
FORSTAGET 15
KVAGET 15
ØRELAGET 15
SØRDRAGET 15
ÅRSLAGET 15
KANTLAGET 15
FORLAGET 15
FILDRAGET 15
FOTLAGET 15
MALTLAGET 15
UTSLAGET 15
BENLAGET 15
MISHAGET 15
BESLAGET 15
BIDRAGET 15
TURLAGET 15
RÅSLAGET 15
ÅREDRAGET 15
TILSLAGET 15
RÅDLAGET 15
SNØLAGET 15
ØRTLAGET 15
OMSLAGET 15
SIMALAGET 15
AVDRAGET 15
TRIMLAGET 15
FETTLAGET 14
TELTLAGET 14
SALTLAGET 14
ARMSLAGET 14
REALFAGET 14
DAMELAGET 14
TAMEFAGET 14
INNSLAGET 14
TINNLAGET 14
INNELAGET 14
FESTLAGET 14
LESEFAGET 14
KNELAGET 14
AVSAGET 14
ÅSLAGET 14
OMLAGET 14
KJAGET 14
ORDLAGET 14
SOTLAGET 14
BEDRAGET 14
ÅSDRAGET 14
ANKLAGET 14
NØDSAGET 14
UTDRAGET 14
FORSAGET 14
NOTLAGET 14
TRAMLAGET 14
SIDEFAGET 14
TILLAGET 14
SMEDFAGET 14
RIMLAGET 14
TELELAGET 14
BELAGET 14
INNDRAGET 13
DATAFAGET 13
PLAGET 13
BEDAGET 13
FORAGET 13
UTSAGET 13
TVAGET 13
BLAGET 13
ULAGET 13
SVAGET 13
SANDLAGET 13
MARIAGET 13
MATLAGET 13
DELFAGET 13
MEDDRAGET 13
TRESLAGET 13
FRADRAGET 13
MATFAGET 13
IDEFAGET 13
NATTLAGET 13
ARMLAGET 13
LIDRAGET 13
ISSLAGET 13
FESLAGET 13
NEDSLAGET 13
SAMLAGET 13
SIDMAGET 13
GNAGET 12
BRAGET 12
SJAGET 12
KLAGET 12
ANSLAGET 12
VAGET 12
FELAGET 12
ISLAGET 12
ETELAGET 12
LEDSAGET 12
TETLAGET 12
KRAGET 11
JAGET 11
GAGET 11
IMAGET 11
FLAGET 11
SKAGET 11
ENMAGET 11
SLAGET 10
DRAGET 9
SNAGET 9
FAGET 9
STAGET 9
LAGET 9
MAGET 9
SAGET 8
NAGET 8
RAGET 8
DAGET 8

Lignende ord av AGET

Anagram av AGET

For mer informasjon om ordet AGET kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet AGET til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok