AGET i Wordfeud - ordspill.com

AGET i Wordfeud

AGET er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AEGT.

Wordfeud poeng
7
Wordfeud poeng per bokstav
A1G4E1T1

Ved å legge til én bokstav til AGET kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
GAPET 11
JAGET 11
GJETA 11
GAUET 11
GAPTE 11
TALGE 9
LAGET 9
MAGET 9
LEGAT 9
GEITA 9
GAMET 9
GALTE 9
TEGLA 9
EGALT 9
LAGTE 9
FAGET 9
GALET 9
STEGA 8
STAGE 8
SAGTE 8
RAGET 8
NAGET 8
TANGE 8
TAGNE 8
TEGNA 8
TERGA 8
SAGET 8
AGENT 8
GRATE 8
AGERT 8
GATER 8
GATEN 8
GASET 8
GARTE 8
GARET 8
GANTE 8
GANET 8
DAGET 8
ARGET 8
ANGET 8
AGNET 8
TREGA 8

Ord som starter på AGET

OrdPoeng
AGETE 8

Ord som slutter med AGET

OrdPoeng
BYGGELAGET 30
NYOPPDAGET 28
CUPLAGET 27
STØYPLAGET 27
KJEPPJAGET 27
KLUBBLAGET 26
REVYFAGET 24
BANDYLAGET 24
YRKESFAGET 23
BÆRESTAGET 23
VÆRLAGET 23
UOPPDAGET 23
HOPPLAGET 23
VELBEHAGET 23
HUMUSLAGET 23
BÆRSLAGET 23
MILJØFAGET 23
BAUGSTAGET 22
KOKKEFAGET 22
HOVEDFAGET 22
SPRÅKFAGET 22
LÆRERLAGET 22
HOVEDLAGET 22
OPPJAGET 22
OPPSLAGET 21
HOVSLAGET 21
SPEKKLAGET 21
RØLPELAGET 21
VALGFAGET 21
SKYLAGET 21
PROFFLAGET 21
SKYDRAGET 21
TOPPLAGET 21
SØLVLAGET 21
KYRLAGET 21
HOPELAGET 20
MYRDRAGET 20
HUNDJAGET 20
STØVLAGET 20
OPPDRAGET 20
SJØLLAGET 20
LOKALLAGET 20
GUTTELAGET 20
OPPLAGET 20
GRUNNFAGET 20
KNIVLAGET 20
SKOGDRAGET 20
VEKSTLAGET 20
PÅKLAGET 20
GRUNNLAGET 20
CIRAGET 20
UTFORLAGET 20
GRUSLAGET 19
SPURLAGET 19
GANGLAGET 19
OPPDAGET 19
SJØSLAGET 19
SKOGNAGET 19
UBEHAGET 19
OVERDRAGET 19
VÅRFAGET 19
SKOLELAGET 19
BUNNLAGET 19
BORTELAGET 19
BERGFAGET 19
OLJELAGET 19
VÅRDRAGET 19
LJÅDRAGET 19
SÆRDRAGET 19
KUNSTFAGET 19
GULLAGET 19
VAKTLAGET 19
SNAUGNAGET 19
SVIRELAGET 19
SKURDLAGET 19
KORNSLAGET 18
BAKSLAGET 18
BANKFAGET 18
JAKTLAGET 18
NYLAGET 18
KANONLAGET 18
JORDFAGET 18
BOTNLAGET 18
ELEVLAGET 18
SKURLAGET 18
HØSTFAGET 18
AVLSLAGET 18
JORDLAGET 18
SKJELAGET 18
VINDDRAGET 18
HÅNDLAGET 18
BASALFAGET 18
LUFTLAGET 18
PÅSLAGET 18
EGGLAGET 18
VEDERLAGET 18
HEIMELAGET 18
LUFTDRAGET 18
VENNELAGET 18
PARTILAGET 18
ROLLEFAGET 18
BASISFAGET 18
NABOLAGET 18
SELVLAGET 18
SJØDRAGET 18
VERNELAGET 18
BÅTLAGET 18
HAGELAGET 18
NORSKFAGET 18
ELVEDRAGET 18
FEILSLAGET 17
UNDERLAGET 17
VANNLAGET 17
HORNLAGET 17
VEDSLAGET 17
HELSEFAGET 17
NATURFAGET 17
STAURLAGET 17
JENTELAGET 17
KORTLAGET 17
VASSLAGET 17
KRAFTLAGET 17
HELSELAGET 17
GATESLAGET 17
BINDLAGET 17
TINGLAGET 17
VASSDRAGET 17
LANGDRAGET 17
HODELAGET 17
BILLAGET 17
FORJAGET 17
PÅDRAGET 17
VELLAGET 17
GODLAGET 17
BEKLAGET 17
MÅLLAGET 17
VATTLAGET 17
HÅRLAGET 17
MALERFAGET 16
OZONLAGET 16
AVSLAGET 16
FEALSLAGET 16
BISLAGET 16
HETESLAGET 16
HARESLAGET 16
STORSLAGET 16
UTKRAGET 16
HULAGET 16
IDEALLAGET 16
KRETSLAGET 16
GARNLAGET 16
ÅNDEDRAGET 16
KASTELAGET 16
HERRELAGET 16
SLITELAGET 16
FORSLAGET 16
ÅRESLAGET 16
DUESLAGET 16
RÅDSLAGET 16
INNKLAGET 16
DØRSLAGET 16
KLESLAGET 16
SKEILAGET 16
TURLAGET 15
LANDSLAGET 15
STEINLAGET 15
JETLAGET 15
MISHAGET 15
INNJAGET 15
BESLAGET 15
SINNELAGET 15
TEINELAGET 15
FORLAGET 15
AVDRAGET 15
STORLAGET 15
STORFAGET 15
TONELAGET 15
OMSLAGET 15
BIFAGET 15
UTSLAGET 15
HANDLAGET 15
SIMALAGET 15
FREDSLAGET 15
TRIMLAGET 15
TILSLAGET 15
ØRTLAGET 15
KVAGET 15
SURMAGET 15
FRISLAGET 15
ORDELAGET 15
SNØLAGET 15
LEIRLAGET 15
BIDRAGET 15
BEHAGET 15
BILAGET 15
REDERLAGET 14
UTDRAGET 14
BELAGET 14
DAMELAGET 14
SIDEFAGET 14
AVSAGET 14
NØDSAGET 14
FORSAGET 14
TILLAGET 14
INNSLAGET 14
SALTLAGET 14
TELELAGET 14
REALFAGET 14
ANKLAGET 14
BEDRAGET 14
ANNETLAGET 14
ÅSDRAGET 14
FETTLAGET 14
LESEFAGET 14
NOTLAGET 14
ARMSLAGET 14
NEDERLAGET 14
SENDELAGET 14
ANDRELAGET 14
SAMLAGET 13
SVAGET 13
INNDRAGET 13
DATAFAGET 13
PLAGET 13
ISSLAGET 13
FRADRAGET 13
SANDLAGET 13
BEDAGET 13
NESEDRAGET 13
NEDSLAGET 13
MARIAGET 13
TRESLAGET 13
GNAGET 12
TETLAGET 12
ANSLAGET 12
KLAGET 12
SJAGET 12
ISLAGET 12
LEDSAGET 12
ENMAGET 11
GAGET 11
JAGET 11
SKAGET 11
KRAGET 11
SLAGET 10
MAGET 9
FAGET 9
LAGET 9
STAGET 9
DRAGET 9
SNAGET 9
RAGET 8
NAGET 8
DAGET 8
SAGET 8

Lignende ord av AGET

Anagram av AGET

For mer informasjon om ordet AGET kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet AGET til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok