ANT i Wordfeud - ordspill.com

ANT i Wordfeud

ANT er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ANT.

Wordfeud poeng
3
Wordfeud poeng per bokstav
A1N1T1

Ved å legge til én bokstav til ANT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VATN 8
VANT 8
NAUT 7
UANT 7
TUNA 7
TANG 7
TAGN 7
PANT 7
GANT 7
BANT 7
KANT 6
TONA 6
NOTA 6
TANK 6
ANTI 5
TINA 5
FANT 5
MANT 5
FATN 5
STAN 4
SANT 4
TANE 4
ETAN 4
RANT 4
ANTE 4
TRAN 4
DANT 4
NATE 4
ANST 4

Ord som starter på ANT

OrdPoeng
ANTOCYANET 28
ANTOCYANER 28
ANTOCYANA 27
ANTOCYAN 26
ANTITYRKISK 24
ANTROPOLOG 23
ANTIPYRINET 23
ANTIFASCIST 23
ANTIPYRINER 23
ANTIRØYKER 23
ANTYDNINGER 22
ANTROPOMORF 22
ANTROPOSOFI 22
ANTONYMIENE 22
ANTYDINGENE 22
ANTIPYRINA 22
ANTOLOGISKE 22
ANTONYMIER 21
ANTIKVARISK 21
ANTIVESTLIG 21
ANTROPOFAG 21
ANTIPYRIN 21
ANTONYMIEN 21
ANTYDINGER 21
ANTYDINGEN 21
ANTYDNINGA 21
ANTIBIOTISK 21
ANTABUSKUR 21
ANTOLOGISK 21
ANTIBIOTIKA 21
ANTOLOGIENE 20
ANTONYMENE 20
ANTECEDERER 20
ANTROPOSOF 20
ANTECEDENTE 20
ANTECEDERTE 20
ANTYDINGA 20
ANTYDNING 20
ANTIPODISKE 20
ANTECEDERES 20
ANTIGUANSKE 20
ANTIPODISK 19
ANTONYMET 19
ANTITYSKE 19
ANTONYMER 19
ANTIGUANSK 19
ANTYDING 19
ANTOLOGIER 19
ANTONYMI 19
ANTOLOGIEN 19
ANTECEDERT 19
ANTECEDERE 19
ANTECEDENT 19
ANTIKVARIAT 19
ANTITOKSISK 19
ANTEPENDIUM 19
ANTIKLIMAKS 19
ANTONYMA 18
ANTAGELIGE 18
ANTIKVITET 18
ANTISEPTISK 18
ANTAGONISME 18
ANTECEDER 18
ANTONYME 18
ANTEGNINGEN 18
ANTISEPTIKA 18
ANTIGUANERE 18
ANTONYMT 18
ANTITYSK 18
ANTIPATISKE 18
ANTAGELIG 17
ANTIRØKEREN 17
ANTIVIRALT 17
ANTEGNINGA 17
ANTIGUANER 17
ANTIPATISK 17
ANTIKVAREN 17
ANTIKVAENE 17
ANTIVIRALE 17
ANTIKVERTE 17
ANTIKVARER 17
ANTILOPENE 17
ANTAKELIGE 17
ANTITOKSINA 17
ANTONYM 17
ANTOLOGI 17
ANTIRØKERNE 17
ANTITOKSIN 16
ANTIFEBRIN 16
ANTILOPEN 16
ANTIKVERT 16
ANTABUSENE 16
ANTAKELIG 16
ANTIVIRAL 16
ANTIKVAEN 16
ANTISTOFFER 16
ANTRUKKET 16
ANTAGONIST 16
ANTIPODENE 16
ANTINOMIENE 16
ANTENNELIGE 16
ANTISIONIST 16
ANTEGNING 16
ANTIKVAER 16
ANTIRØKERE 16
ANTARKTISKE 16
ANTYDENDE 16
ANTILOPER 16
ANTENNELIG 15
ANTESIPERER 15
ANTISTATISK 15
ANTISTOFFA 15
ANTINOMIEN 15
ANTIKISERES 15
ANTAGELSENE 15
ANTYDETE 15
ANTASTINGER 15
ANTEPENDIET 15
ANTENNINGER 15
ANTIPATIER 15
ANTISERUMA 15
ANTIKRISTEN 15
ANTEGNELSER 15
ANTESIPERTE 15
ANTARKTISK 15
ANTIHELTENE 15
ANTIKISERER 15
ANTINOMIER 15
ANTIPATIEN 15
ANTIKISERTE 15
ANTILOPE 15
ANTILOPA 15
ANTABUSEN 15
ANTABUSER 15
ANTIPODER 15
ANTIRØKER 15
ANTIKVAR 15
ANTIPODEN 15
ANTYDEDE 15
ANTASTINGA 14
ANTIPODE 14
ANTAGELSER 14
ANTEGNELSE 14
ANTIHELTER 14
ANTENNINGA 14
ANTIPASSAT 14
ANTITETISK 14
ANTEPENDIA 14
ANTISERUM 14
ANTREKKENE 14
ANTYDER 14
ANTIKKENE 14
ANTESIPERE 14
ANTESIPERT 14
ANTIMONENE 14
ANTISTOFF 14
ANTYDES 14
ANTIHELTEN 14
ANTIKISERE 14
ANTIGENENE 14
ANTIKISERT 14
ANTIKVA 14
ANTYDET 14
ANTAGELSEN 14
ANTIKKEN 13
ANTEMENSALA 13
ANTAKELSEN 13
ANTESIPER 13
ANTIGENET 13
ANTONSMESS 13
ANTYDA 13
ANTIKRIST 13
ANTEGNENDE 13
ANTENNING 13
ANTIMONET 13
ANTABUS 13
ANTENNBART 13
ANTISEMITT 13
ANTYDE 13
ANTREKKET 13
ANTASTING 13
ANTAKELSER 13
ANTINOMI 13
ANTENNBARE 13
ANTIPATI 13
ANTIKKER 13
ANTEMENSALE 13
ANTAGELSE 13
ANTRUKNE 13
ANTIGENER 13
ANTIKISER 13
ANTENNELSEN 12
ANTIGENE 12
ANTIHELT 12
ANTEGNETE 12
ANTYD 12
ANTIGENT 12
ANTAKELSE 12
ANTIRASIST 12
ANTRAKSENE 12
ANTENNEMAST 12
ANTIGENA 12
ANTREKKA 12
ANTENNBAR 12
ANTRASITTER 12
ANTIMONA 12
ANTIKKE 12
ANTEGNEDE 12
ANTEGNER 11
ANTAKENDE 11
ANTEDATERTE 11
ANTREKK 11
ANTIKK 11
ANTEDATERES 11
ANTEDATERER 11
ANTRAKSER 11
ANTIGEN 11
ANTEGNET 11
ANTRAKSEN 11
ANTALLENE 11
ANTITESENE 11
ANTENNELSE 11
ANTEGNES 11
ANTIMON 11
ANTASTENDE 10
ANTITESER 10
ANTALLET 10
ANTEDATERT 10
ANTRASITT 10
ANTITESEN 10
ANTENNENDE 10
ANTEGNE 10
ANTEDATERE 10
ANTEGNA 10
ANTEGN 9
ANTOK 9
ANTEDATER 9
ANTALLA 9
ANTITESE 9
ANTISERA 9
ANTRAKS 9
ANTASTEDE 9
ANTASTETE 9
ANTENNENE 9
ANTIKT 9
ANTALL 8
ANTENNER 8
ANTASTET 8
ANTASTES 8
ANTASTER 8
ANTENNES 8
ANTENNEN 8
ANTATTE 7
ANTENNE 7
ANTENDE 7
ANTENNA 7
ANTASTE 7
ANTENTE 7
ANTASTA 7
ANTETE 6
ANTAST 6
ANTEDE 6
ANTATT 6
ANTENT 6
ANTENN 6
ANTAES 6
ANTENE 6
ANTEN 5
ANTAR 5
ANTER 5
ANTAS 5
ANTET 5
ANTES 5
ANTI 5
ANTA 4
ANTE 4

Ord som slutter med ANT

OrdPoeng
VÅPENVANT 23
LYSKVANT 22
HØYKANT 21
RYSJEKANT 21
FLYVANT 20
SYVKANT 20
OKKUPANT 20
HOPPKANT 20
BYVANT 20
BRUKSPANT 20
BUKSEKANT 19
LØYTNANT 19
JUBILANT 19
KOVARIANT 18
GJENVANT 18
OVERVANT 18
VIGILANT 18
OBSERVANT 18
GULLKANT 18
PROVIANT 18
BLYANT 17
VRAKPANT 17
TOLVKANT 17
HULLKANT 17
SKOGKANT 17
BYFANT 17
HAVVANT 17
GRAVKANT 17
SJØVANT 17
HØGKANT 17
FLYFANT 17
HEIMEVANT 17
BÅTVANT 17
ISOKVANT 17
VASSPLANT 17
VANNPLANT 17
VINDIKANT 17
HOSPITANT 17
APPELLANT 17
GRATULANT 16
OPPFANT 16
OVERKANT 16
FABRIKANT 16
ALIKVANT 16
BRILJANT 16
VEGKANT 16
WARRANT 16
BERGKANT 16
HYDRANT 16
FIGURANT 16
NOGGRANT 16
HÅNDPANT 16
AMBULANT 16
BILVANT 16
UELEGANT 15
SKAUKANT 15
SJØKANT 15
BORDKANT 15
FORSVANT 15
HAVKANT 15
ASYLANT 15
OPPRANT 15
ÅKERKANT 15
VIBRANT 15
SJUKANT 15
UKURANT 15
GJENFANT 15
FRAPPANT 15
INNIBLANT 15
INVARIANT 15
SUFFISANT 15
SIMULTANT 15
KONSONANT 15
ELVEKANT 15
FORPLANT 15
MUSIKANT 15
IMPOSANT 15
BARKKANT 15
REGULANT 15
HØSTKANT 15
INHUMANT 15
SKRÅKANT 15
VASSKANT 14
SMÅBANT 14
MIDTSPANT 14
INSINUANT 14
ALKOMANT 14
AKSEPTANT 14
IGNORANT 14
BEPLANT 14
NARKOMANT 14
MONOMANT 14
KIROMANT 14
FORBRANT 14
STÅLKANT 14
KVADRANT 14
PELSKANT 14
VEIKANT 14
SIMULANT 14
BAKKANT 14
VESTKANT 14
VANNKANT 14
PREGNANT 14
TILPLANT 14
ADJUTANT 14
LABORANT 14
DEBUTANT 14
DERIBLANT 14
OMPLANT 14
SKIVANT 14
HOLKANT 14
SPONTANT 13
ARROGANT 13
SMÅSLANT 13
PROFANT 13
RELEVANT 13
AUSTKANT 13
ÅTTEKANT 13
EMIGRANT 13
GRASKANT 13
DUELLANT 13
ADOPTANT 13
MURKANT 13
HANDPANT 13
VAGANT 13
MELOMANT 13
SLITEKANT 13
TILVANT 13
TELLEKANT 13
UTSPANT 13
FLAGRANT 13
FORBANT 13
DEODORANT 13
VANKANT 13
GIGANT 13
UTVANT 13
GEVANT 13
INNPLANT 13
NORDKANT 12
KAIKANT 12
URBANT 12
SNØKANT 12
MILITANT 12
PAGANT 12
PIKANT 12
UTPANT 12
HUMANT 12
FREMKANT 12
FOLIANT 12
SEKSKANT 12
KONSTANT 12
VAKANT 12
SJARMANT 12
DOMINANT 12
ASPIRANT 12
DØRKANT 12
VARIANT 12
ØSTKANT 12
UVANT 12
MIGRANT 12
BREKANT 12
NULLANT 12
STAKKANT 12
FORKANT 12
LIKEDANT 12
SENEVANT 12
AVKANT 12
INNVANT 12
SPIRANT 11
KURANT 11
SERSJANT 11
FORMANT 11
FREMMANT 11
ÅSKANT 11
KVANT 11
FIRKANT 11
ELEGANT 11
FEMKANT 11
AVFANT 11
BLATANT 11
KUTANT 11
BRISANT 11
TOLERANT 11
LISITANT 11
ORDINANT 11
IBLANT 11
OPTANT 11
EKLATANT 11
UTKANT 11
SERVANT 11
MOKANT 11
KONTANT 11
GIRANT 10
SEKSTANT 10
BEFANT 10
NETTKANT 10
GALANT 10
DRABANT 10
DELIRANT 10
DISKANT 10
FRIFANT 10
FONDANT 10
BASTANT 10
MONTANT 10
OKTANT 10
MARKANT 10
PENDANT 10
MUTANT 10
SVANT 9
GLANT 9
FJANT 9
PLANT 9
SILRANT 9
GARANT 9
SPRANT 9
ELEFANT 9
PEDANT 9
DIAMANT 9
BLANT 9
TIKANT 9
NIKANT 9
TREKANT 9
INNFANT 9
ISKANT 9
TILRANT 9
SÅDANT 9
INFANT 8
VANT 8
SONANT 8
KLANT 8
SPANT 8
SKRANT 8
MANDANT 8
USANT 8
ITERANT 8
BRANT 8
FRARANT 8
SEKANT 8
GRANT 8
GANT 7
PANT 7
BANT 7
UANT 7
RESTANT 7
ATLANT 7
FLANT 7
SITANT 7
ORANT 7
SKANT 7
SLANT 6
ALANT 6
KANT 6
STRANT 6
TRANT 5
FANT 5
STANT 5
MANT 5
DANT 4
RANT 4
TANT 4
SANT 4

Lignende ord av ANT

Anagram av ANT

For mer informasjon om ordet ANT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ANT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok