ANT i Wordfeud - ordspill.com

ANT i Wordfeud

ANT er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ANT.

Wordfeud poeng
3
Wordfeud poeng per bokstav
A1N1T1

Ved å legge til én bokstav til ANT kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
VATN 8
VANT 8
NAUT 7
BANT 7
BATN 7
UANT 7
TUNA 7
GANT 7
TANG 7
TAGN 7
PANT 7
TONA 6
TANK 6
NOTA 6
KANT 6
FATN 5
ANTI 5
MATN 5
MANT 5
FANT 5
TINA 5
DANT 4
ETAN 4
TRAN 4
NATR 4
NATE 4
TANE 4
STAN 4
SANT 4
RANT 4
ANTE 4
ANST 4

Ord som starter på ANT

OrdPoeng
ANTOCYANER 28
ANTOCYANET 28
ANTOCYANA 27
ANTOCYAN 26
ANTIRØYKER 23
ANTROPOLOG 23
ANTACIDUM 23
ANTIPYRINA 22
ANTROPOFAG 21
ANTONYMIER 21
ANTOLOGISK 21
ANTONYMIEN 21
ANTYDINGER 21
ANTYDINGEN 21
ANTYDNINGA 21
ANTABUSKUR 21
ANTIPYRIN 21
ANTYDINGA 20
ANTONYMENE 20
ANTOFYTTER 20
ANTIKKVITE 20
ANTROPOSOF 20
ANTYDNING 20
ANTIKKVITT 20
ANTITYPEN 20
ANTIGUANSK 19
ANTRACENET 19
ANTONYMI 19
ANTYDING 19
ANTECEDERE 19
ANTITYPE 19
ANTIKKVIT 19
ANTECEDENT 19
ANTIPODISK 19
ANTOLOGIER 19
ANTONYMET 19
ANTELUDIUM 19
ANTOLOGIEN 19
ANTECEDERT 19
ANTONYMER 19
ANTITYSKE 19
ANTONYME 18
ANTONYMA 18
ANTECEDER 18
ANTILOGIEN 18
ANTOFYTT 18
ANTILOGIER 18
ANTIKVITET 18
ANTONYMT 18
ANTIOKISKE 18
ANTAGELIGE 18
ANTITYSK 18
ANTIKVARK 18
ANTROPOIDE 18
ANTIBIOSER 17
ANTIGUANER 17
ANTIVIRALE 17
ANTIKVAENE 17
ANTRACEN 17
ANTIKVAREN 17
ANTRUKKENT 17
ANTILOPENE 17
ANTIKVARER 17
ANTIVIRALT 17
ANTEGNINGA 17
ANTIKVERTE 17
ANTROPOID 17
ANTONYM 17
ANTIBIOSEN 17
ANTIPATISK 17
ANTAGELIG 17
ANTAKELIGE 17
ANTIOKISK 17
ANTOLOGI 17
ANTYDENDE 16
ANTAKELIG 16
ANTITOKSIN 16
ANTEGNING 16
ANTRUKKEN 16
ANTILOPEN 16
ANTIVIRAL 16
ANTILOPER 16
ANTIPODENE 16
ANTRUKKET 16
ANTIKVERT 16
ANTIKVAEN 16
ANTIFEBRIN 16
ANTIBIOSE 16
ANTIKVAER 16
ANTILOGI 16
ANTIRØKERE 16
ANTERIDIUM 16
ANTAKINGEN 16
ANTABUSENE 16
ANTAGONIST 16
ANTIKLORET 16
ANTIFONALT 15
ANTIPASTO 15
ANTISERUMA 15
ANTARKTISK 15
ANTENNELIG 15
ANTIRØKER 15
ANTIPODEN 15
ANTIMONIDA 15
ANTABUSEN 15
ANTISTOFFA 15
ANTABUSER 15
ANTINOMIEN 15
ANTIPATIER 15
ANTILOPA 15
ANTIPODER 15
ANTINOMIER 15
ANTAKINGA 15
ANTELUDIER 15
ANTILOPE 15
ANTIPATIEN 15
ANTELUDIET 15
ANTIFONALE 15
ANTYDETE 15
ANTIMONIEN 15
ANTIFONIEN 15
ANTIKUNST 15
ANTYDEDE 15
ANTIKVAR 15
ANTIMONENE 14
ANTENNINGA 14
ANTREKKENE 14
ANTELUDIA 14
ANTIAUXINA 14
ANTRAKOSEN 14
ANTISERUM 14
ANTIKISERE 14
ANTEPENDIA 14
ANTIMONID 14
ANTIHELTEN 14
ANTIPODE 14
ANTISPINN 14
ANTASTINGA 14
ANTISTOFF 14
ANTIKKENE 14
ANTAGELSER 14
ANTYDET 14
ANTIPASSAT 14
ANTYDER 14
ANTIKVA 14
ANTIKISERT 14
ANTEFIKSER 14
ANTIFONENE 14
ANTEFIKSET 14
ANTIFONAL 14
ANTAGELSEN 14
ANTIKLOR 14
ANTAKING 14
ANTYDES 14
ANTIHELTER 14
ANTITETISK 14
ANTESIPERT 14
ANTEGNELSE 14
ANTESIPERE 14
ANTIGENENE 14
ANTONSMESS 13
ANTAKELSER 13
ANTIFONEN 13
ANTENNBART 13
ANTEGNENDE 13
ANTIGENET 13
ANTEFIKSA 13
ANTAKELSEN 13
ANTIDOTENE 13
ANTENNBARE 13
ANTISEMITT 13
ANTENNING 13
ANTAINGEN 13
ANTINOMI 13
ANTIFONI 13
ANTIPATI 13
ANTRUKNE 13
ANTIMONI 13
ANTIKKER 13
ANTASTING 13
ANTREKKET 13
ANTAGELSE 13
ANTIROMAN 13
ANTIFONER 13
ANTIKRIST 13
ANTESIPER 13
ANTABUS 13
ANTIKKEN 13
ANTIAUXIN 13
ANTRAKOSE 13
ANTIKISER 13
ANTYDE 13
ANTYDA 13
ANTIMONET 13
ANTIGENER 13
ANTYD 12
ANTREKKA 12
ANTIMONA 12
ANTEFIKS 12
ANTAINGA 12
ANTIARINET 12
ANTIGENT 12
ANTINGEN 12
ANTIGENA 12
ANTIHELT 12
ANTRAKSENE 12
ANTERIDIEN 12
ANTIGENE 12
ANTAKELSE 12
ANTIDOTET 12
ANTIDOTER 12
ANTERIDIER 12
ANTEGNETE 12
ANTIFRASER 12
ANTERIDIET 12
ANTIFRASEN 12
ANTENNBAR 12
ANTIKKE 12
ANTEGNEDE 12
ANTIRASIST 12
ANTAING 11
ANTENNELSE 11
ANTIGEN 11
ANTIKK 11
ANTEGNET 11
ANTREKK 11
ANTEGNES 11
ANTIFON 11
ANTINGA 11
ANTIMON 11
ANTERIOR 11
ANTIFRASE 11
ANTAKENDE 11
ANTRAKSEN 11
ANTALLENE 11
ANTRAKSER 11
ANTERIDIA 11
ANTEGNER 11
ANTITESENE 11
ANTIDOTA 11
ANTERIDIE 11
ANTASTENDE 10
ANTEGNE 10
ANTRASITT 10
ANTENNENDE 10
ANTING 10
ANTITESER 10
ANTIDOT 10
ANTITESEN 10
ANTEGNA 10
ANTALLET 10
ANTONENE 10
ANTIARIN 10
ANTEDATERE 10
ANTONEN 9
ANTALLA 9
ANTEDATER 9
ANTIKT 9
ANTOK 9
ANTITESE 9
ANTISERA 9
ANTASTEDE 9
ANTONER 9
ANTRAKS 9
ANTEGN 9
ANTENNENE 9
ANTASTETE 9
ANTALL 8
ANTASTET 8
ANTENNER 8
ANTENNEN 8
ANTASTES 8
ANTASTER 8
ANTAENDE 8
ANTENNES 8
ANTASTA 7
ANTENDE 7
ANTON 7
ANTENNE 7
ANTASTE 7
ANTENNA 7
ANTATTE 7
ANTENTE 7
ANTATT 6
ANTAST 6
ANTENE 6
ANTETE 6
ANTAES 6
ANTENN 6
ANTENT 6
ANTEDE 6
ANTEN 5
ANTAR 5
ANTAS 5
ANTER 5
ANTES 5
ANTET 5
ANTI 5
ANTE 4
ANTA 4

Ord som slutter med ANT

OrdPoeng
HYPOMANT 23
LYSKVANT 22
VÆRVANT 22
HØYKANT 21
FLYVANT 20
BYVANT 20
SYKOFANT 20
OKKUPANT 20
SYVKANT 20
TOPPVANT 20
HOPPKANT 20
LØYTNANT 19
HÆLKANT 19
JUBILANT 19
MYTOMANT 19
VIGILANT 18
KAMPVANT 18
GULLKANT 18
GANGVANT 18
PROVIANT 18
HOFFVANT 18
GJENVANT 18
NYPLANT 18
HAVVANT 17
BÅTVANT 17
BLYANT 17
SKAUVANT 17
FLYFANT 17
SJØVANT 17
GRAVKANT 17
LYSKANT 17
HØGKANT 17
VRAKPANT 17
HULLKANT 17
BYFANT 17
ISOKVANT 17
TOLVKANT 17
SEGLVANT 16
VEGKANT 16
OVERKANT 16
SYDKANT 16
HUSVANT 16
VÅRKANT 16
NOGGRANT 16
BRAMVANT 16
WARRANT 16
BERGKANT 16
OPPFANT 16
BILVANT 16
HYDRANT 16
BRILJANT 16
ALIKVANT 16
HÅNDPANT 16
AMBULANT 16
INHUMANT 15
UKURANT 15
FORSVANT 15
VIBRANT 15
UELEGANT 15
JORDKANT 15
ELVEKANT 15
PETULANT 15
FORGLANT 15
SJØKANT 15
BORDKANT 15
INURBANT 15
ÅKERKANT 15
FRAPPANT 15
BARKKANT 15
SJUKANT 15
UKONTANT 15
IMPOSANT 15
GJENFANT 15
HAVKANT 15
FAGOMANT 15
ASYLANT 15
REGULANT 15
OPPRANT 15
FORPLANT 15
HØSTKANT 15
CEDANT 15
KVARTANT 14
LABORANT 14
STÅLKANT 14
PELSKANT 14
MONOMANT 14
FORVANT 14
BRIGANT 14
SKIVANT 14
OMPLANT 14
BAKKANT 14
DEBUTANT 14
UTEVANT 14
BEPLANT 14
VASSKANT 14
AVVANT 14
SIBILANT 14
VEIKANT 14
FORBRANT 14
HONORANT 14
SOFOMANT 14
IGNORANT 14
ALKOMANT 14
PREGNANT 14
KVADRANT 14
SIMULANT 14
ERGOMANT 14
HOLKANT 14
FORSPANT 14
STORVANT 14
KIROMANT 14
SEILVANT 14
SMÅBANT 14
TURVANT 14
ABUNDANT 14
UTSPANT 13
GEVANT 13
TILVANT 13
TALEVANT 13
FLAGRANT 13
VANKANT 13
INNEVANT 13
VARKANT 13
INNPLANT 13
SPONTANT 13
HANDPANT 13
MURKANT 13
MELOMANT 13
BEVANT 13
STOLKANT 13
VAGANT 13
GRASKANT 13
PROFANT 13
UTVANT 13
DUELLANT 13
OKSIDANT 13
SMÅSLANT 13
STØTKANT 13
FAREVANT 13
FRAMPANT 13
GIGANT 13
AUSTKANT 13
FORBANT 13
ADOPTANT 13
SØRKANT 12
FORKANT 12
FREMKANT 12
VAKANT 12
FRAMKANT 12
FOLIANT 12
SEKSKANT 12
DØRKANT 12
MIGRANT 12
NULLANT 12
UTPANT 12
DEVIANT 12
HUMANT 12
MILITANT 12
DOMINANT 12
ØSTKANT 12
BREKANT 12
SJARMANT 12
LIKEDANT 12
ASPIRANT 12
KAIKANT 12
NORDKANT 12
ETUDIANT 12
URBANT 12
PIKANT 12
UVANT 12
KULANT 12
AVKANT 12
RISIKANT 12
STEDVANT 12
SENEVANT 12
SNØKANT 12
PAGANT 12
INNVANT 12
VARIANT 12
EKLATANT 11
ORDINANT 11
KUTANT 11
DANOMANT 11
KVANT 11
SERSJANT 11
TOLERANT 11
OPTANT 11
ABERRANT 11
UBANT 11
IBLANT 11
UTKANT 11
BLATANT 11
BRISANT 11
KONTANT 11
FREMMANT 11
PRESTANT 11
SERVANT 11
FEMKANT 11
ELEGANT 11
ÅSKANT 11
RALJANT 11
FORMANT 11
FIRKANT 11
LISITANT 11
MOKANT 11
AMUSANT 11
AVFANT 11
SPIRANT 11
PERIANT 11
KURANT 11
ADIAFANT 10
DRABANT 10
DELIRANT 10
GALANT 10
PASSANT 10
FONDANT 10
FRIFANT 10
OKTANT 10
TOKANT 10
SEKSTANT 10
LIKANT 10
MONTANT 10
BEFANT 10
GIRANT 10
DISKANT 10
BASTANT 10
SAVANT 10
MARKANT 10
REAKTANT 10
PENDANT 10
MUTANT 10
NETTKANT 10
TRAGANT 10
RESONANT 10
PLANT 9
FJANT 9
GLANT 9
BLANT 9
PEDANT 9
INNFANT 9
ISKANT 9
SILRANT 9
DIAMANT 9
ADORANT 9
GARANT 9
TIKANT 9
MEDIANT 9
VRANT 9
NIKANT 9
SPRANT 9
ATERMANT 9
TILRANT 9
TREKANT 9
SÅDANT 9
DIAFANT 9
SVANT 9
ELEFANT 9
VANT 8
SEKANT 8
GRANT 8
FRARANT 8
INSTANT 8
SPANT 8
BRANT 8
KLANT 8
AKTANT 8
INFANT 8
SONANT 8
ITERANT 8
MANDANT 8
SKRANT 8
USANT 8
RADIANT 8
AMARANT 8
GANT 7
DANSANT 7
SKANT 7
RESTANT 7
BANT 7
ATLANT 7
ORANT 7
SITANT 7
ENFANT 7
UANT 7
FLANT 7
PANT 7
STRANT 6
ALANT 6
KANT 6
SLANT 6
AMANT 6
RASANT 6
MANT 5
FANT 5
STANT 5
TRANT 5
DANT 4
RANT 4
TANT 4
SANT 4

Lignende ord av ANT

Anagram av ANT

For mer informasjon om ordet ANT kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ANT til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok