APER i Wordfeud - ordspill.com

APER i Wordfeud

APER er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AEPR.

Wordfeud poeng
7
Wordfeud poeng per bokstav
A1P4E1R1

Ved å legge til én bokstav til APER kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
WAPER 17
CAPER 17
PACER 17
PARCE 17
VERPA 12
VARPE 12
PAVER 12
JERPA 11
PREGA 11
GAPER 11
GARPE 11
GREPA 11
PREKA 10
OPERA 10
KARPE 10
KAPRE 10
KAPER 10
HERPA 10
HEPAR 10
HARPE 10
EPARK 10
PAKER 10
AMPER 9
PRAIE 9
RAPLE 9
PERLA 9
PRALE 9
REIPA 9
ALPER 9
PALER 9
PAIER 9
RAMPE 9
AMPRE 9
LEPRA 9
APERI 9
SPARE 8
RASPE 8
RAPTE 8
RAPSE 8
TAPER 8
RAPET 8
TERPA 8
RAPES 8
TAPRE 8
APTER 8
RAPEN 8
PRATE 8
PETRA 8
PERSA 8
PATRE 8
PATER 8
ARPEN 8
PARES 8
PANER 8
PADRE 8
PADER 8
DRAPE 8
DAPER 8
ASPER 8
PARET 8

Ord som starter på APER

OrdPoeng
APERCUEN 23
APERCUET 23
APERCU 21
APERITIFFENE 19
APERITIFFER 18
APERITIFFEN 18
APERTURENE 16
APERITIFF 16
APERTUREN 15
APERTURER 15
APERTUR 13
APERASENE 12
APERIENE 12
APERASEN 11
APERASER 11
APERIET 11
APERIER 11
APERIA 10
APERASE 10
APERI 9

Ord som slutter med APER

OrdPoeng
SJOKKBUDSKAPER 34
TYSKKUNNSKAPER 33
LIVSKLOKSKAPER 32
JÆVELSKAPER 31
KJÆRESTESKAPER 31
SØRGEBUDSKAPER 31
HULDREBUSKAPER 31
JULEBUDSKAPER 31
STYGGESKAPER 30
HUGGEREDSKAPER 30
BOLIGSELSKAPER 30
TIPPEGALSKAPER 30
LIVSKUNNSKAPER 30
KONGETRUSKAPER 29
GLØGGSKAPER 29
KYSTLANDSKAPER 29
HOGGEREDSKAPER 29
VAREKUNNSKAPER 28
KONGETROSKAPER 28
HUNDEGALSKAPER 28
HEIMKUNNSKAPER 28
HOVEDSELSKAPER 28
VINKUNNSKAPER 28
PROBLEMSKAPER 28
AVLSBUSKAPER 28
BUFELLESSKAPER 28
FLYSELSKAPER 27
VETTUGSKAPER 27
BOFELLESSKAPER 27
DØDSBUDSKAPER 27
FOSTBRORSKAPER 27
PARYKKAPER 27
POWERNAPER 27
PROGRAMSKAPER 27
MYRLANDSKAPER 27
FAGKUNNSKAPER 27
VIDEOSELSKAPER 27
SKOGLANDSKAPER 27
GENVITENSKAPER 27
TIPPESELSKAPER 27
KJØREREDSKAPER 27
STYREREDSKAPER 26
VAKTMANNSKAPER 26
ARVELIKSKAPER 26
SKYLDSKAPER 26
GRIPEREDSKAPER 26
SKOGSELSKAPER 26
BERGLANDSKAPER 26
NOTEKUNNSKAPER 26
FORKUNNSKAPER 26
BEKJENTSKAPER 26
HOGSTREDSKAPER 26
ARVEEGENSKAPER 26
MYRSELSKAPER 26
JULESELSKAPER 26
HUNDETROSKAPER 26
FREDSBUDSKAPER 26
GÆRENSKAPER 26
UKLOKSKAPER 26
GÅRDSSELSKAPER 26
UVITENSKAPER 25
KAPUSINERAPER 25
SJØMANNSKAPER 25
HAVLANDSKAPER 25
VAKTSELSKAPER 25
SNOBBESKAPER 25
DJEVELSKAPER 25
SAKKUNNSKAPER 25
BÅTMANNSKAPER 25
AKSJESELSKAPER 25
LAVALANDSKAPER 25
FJELLANDSKAPER 25
KUGALSKAPER 25
MILJØSKAPER 25
HØSTLANDSKAPER 25
DRUKKENSKAPER 25
BOREMANNSKAPER 25
GÅRDSREDSKAPER 25
OLJESELSKAPER 25
ELVELANDSKAPER 25
LIVSELSKAPER 24
SKYSKRAPER 24
GODSSELSKAPER 24
BÅTSELSKAPER 24
SKJEGGAPER 24
SKAUSELSKAPER 24
ALPELANDSKAPER 24
SORTEGENSKAPER 24
HAGESELSKAPER 24
JAKTSELSKAPER 24
KONTAKTSKAPER 24
BUSSELSKAPER 24
FERGESELSKAPER 24
LØFTEREDSKAPER 24
ÅRSREGNSKAPER 24
GROVSKAPER 24
PLATESELSKAPER 24
FERJESELSKAPER 24
SUGEREDSKAPER 24
VEIDEREDSKAPER 24
KORTSELSKAPER 23
FILMSELSKAPER 23
UVENNSKAPER 23
HAGEREDSKAPER 23
KANALSELSKAPER 23
BANEMANNSKAPER 23
DJERVSKAPER 23
BARNESELSKAPER 23
KRAFTSELSKAPER 23
TRAKTORSKRAPER 23
HÅNDREDSKAPER 23
VRANGSKAPER 23
KJETTERSKAPER 23
MÅLEREDSKAPER 23
DOVENSKAPER 22
VEGSKRAPER 22
JÅLESKAPER 22
BUNNSKRAPER 22
BRODERSKAPER 22
SØSKENSKAPER 22
HJONSKAPER 22
SMÅSELSKAPER 22
FORMANNSKAPER 22
SKADESELSKAPER 22
HERRESELSKAPER 22
TEGNEREDSKAPER 22
DRAPSREDSKAPER 22
TRÅLREDSKAPER 22
FACERAPER 22
ULIKSKAPER 22
RUTESELSKAPER 22
GREVSKAPER 22
KLOKSKAPER 22
VILLSKAPER 22
STRÅSELSKAPER 22
BREVSKAPER 22
MALINGSTAPER 21
MORSELSKAPER 21
GESANDTSKAPER 21
PARTNERSKAPER 21
GASSELSKAPER 21
BOTNSKRAPER 21
REISESELSKAPER 21
LETEMANNSKAPER 21
NOTMANNSKAPER 21
VITENSKAPER 21
VERDISKAPER 21
DJEVLEAPER 21
KJENNSKAPER 21
HAVSKRAPER 21
BØRNSKAPER 21
UTRUSKAPER 21
GJENSKAPER 21
VONDSKAPER 21
BLINDSKAPER 21
VRIENSKAPER 21
TULLESKAPER 21
DJEVELAPER 21
VESALSKAPER 21
MÅGSKAPER 21
STATSSELSKAPER 20
MALINGTAPER 20
RÅTTENSKAPER 20
TOSKESKAPER 20
PUNGAPER 20
VEISKRAPER 20
DAMESELSKAPER 20
TROLLSKAPER 20
SPRINGAPER 20
FELLESSKAPER 20
ARRIGSKAPER 20
GRANNESKAPER 20
REGENTSKAPER 20
PRESTESKAPER 20
KUNNSKAPER 20
UTROSKAPER 20
BUDSKAPER 20
VIDEOTAPER 20
NYSKAPER 20
HANDREDSKAPER 20
TELESELSKAPER 20
GALENSKAPER 20
VENNSKAPER 19
STUMPAPER 19
FILMSKAPER 19
LØVEAPER 19
BRØLEAPER 19
SATYRAPER 19
FULSKAPER 19
DATASELSKAPER 19
HEILSKAPER 19
BUSKAPER 19
ARMODSKAPER 19
TUSSESKAPER 19
BEREDSKAPER 19
SKALDSKAPER 19
SLEKTSKAPER 19
VERTSKAPER 19
MOTESKAPER 18
BRØLAPER 18
FIENDSKAPER 18
SKRÅLAPER 18
DOVENAPER 18
LIDENSKAPER 18
GALSKAPER 18
MENNESKEAPER 18
FJELLAPER 18
WRAPER 18
GNAGEAPER 18
LIKSKAPER 18
BØRSTAPER 18
AVSKRAPER 18
JAVAAPER 18
HALVAPER 18
DYREAPER 18
HEDENSKAPER 18
EGENSKAPER 18
GAFFATAPER 18
SKOLETAPER 18
MESTERSKAPER 18
BANNSKAPER 18
EDRUSKAPER 18
FANDENSKAPER 18
KLESSKAPER 18
REGNSKAPER 18
FLAGREAPER 18
HANDIKAPER 18
DOMPAPER 17
TESELSKAPER 17
DÅRSKAPER 17
CAPER 17
FRENDSKAPER 17
WAPER 17
SMALNESEAPER 17
FORGAPER 17
MORSKAPER 17
FANTESKAPER 17
KLAMREAPER 17
TRUSKAPER 17
TONESKAPER 17
STILSKAPER 17
EKTESKAPER 17
HUNDEAPER 17
SILKEAPER 16
FAENSKAPER 16
OMSKAPER 16
RÅSKAPER 16
GRÅAPER 16
NARRESKAPER 16
ADELSKAPER 16
MANNSKAPER 16
LANDSKAPER 16
HERSKAPER 16
EKORNAPER 16
TROSKAPER 16
HUNNAPER 16
LEISKAPER 16
ONDSKAPER 16
MEDSKAPER 15
KLOAPER 15
SLANKAPER 15
LATSKAPER 15
ULLAPER 15
REVEAPER 15
KVAPER 15
DEMOTAPER 15
IDESKAPER 15
SELSKAPER 15
VESTAPER 15
ISSKRAPER 15
AUSTAPER 14
FORTAPER 14
MANNDRAPER 14
ENDSKAPER 14
JALAPER 14
NONNEAPER 14
REDSKAPER 14
EINSTAPER 13
GLAPER 13
HANNAPER 13
ØSTAPER 13
ØREAPER 13
SATANSAPER 13
DEKAPER 12
AGAPER 12
ESKAPER 12
SKRAPER 12
ETTERAPER 12
FLAPER 11
GAPER 11
SKAPER 11
KNAPER 11
NATTAPER 11
NESEAPER 11
SATRAPER 11
KAPER 10
DRAPER 9
DAPER 8
TAPER 8
RAPER 8

Lignende ord av APER

Anagram av APER

For mer informasjon om ordet APER kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet APER til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok