ARE i Wordfeud - ordspill.com

ARE i Wordfeud

ARE er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AER.

Wordfeud poeng
3
Wordfeud poeng per bokstav
A1R1E1

Ved å legge til én bokstav til ARE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RACE 13
ACRE 13
RAVE 8
ARVE 8
VARE 8
REVA 8
AVER 8
REPA 7
RAPE 7
RAJE 7
RAGE 7
AURE 7
PREA 7
PARE 7
JARE 7
GRAE 7
GARE 7
BARE 7
UREA 7
ABER 7
AUER 7
ARGE 7
AGER 7
APER 7
JAER 7
EKRA 6
REKA 6
RAKE 6
HARE 6
ARKE 6
KAER 6
KARE 6
KRAE 6
KREA 6
AKER 6
EIRA 5
REIA 5
RALE 5
EARL 5
ALER 5
ERLA 5
LAER 5
MARE 5
AMER 5
ARIE 5
ARME 5
FARE 5
FAER 5
ERMA 5
REAL 5
TARE 4
SERA 4
RESA 4
TREA 4
ARTE 4
REDA 4
RAET 4
RATE 4
RASE 4
ANER 4
RANE 4
ARDE 4
RAES 4
RADE 4
ASER 4
ARET 4
ARNE 4
ERTA 4
AREN 4

Ord som starter på ARE

OrdPoeng
AREALFORBRUKENE 27
AREALUTNYTTELSE 27
AREALFORBRUKET 26
AREALBEHOVENE 25
AREALFORBRUKA 25
AREALAVRENNINGA 24
AREALREGNSKAPET 24
AREALBEHOVET 24
AREALREGNSKAPER 24
AREALFORBRUK 24
AREALAVGIFTENE 24
AREALBEHOVA 23
AREALAVGIFTER 23
AREALAVGIFTEN 23
AREALAVRENNING 23
AREALREGNSKAPA 23
AREALTILSKUDDET 23
AREALREKNESKAP 22
AREALTILSKOTTET 22
AREALAVGIFTA 22
AREALBEHOV 22
AREALREGNSKAP 22
AREALTILSKUDDA 22
AREALTILSKUDD 21
AREALAVGIFT 21
AREALTILSKOTTA 21
AREALBRUKENE 21
AREALTILSKOTT 20
AREALBRUKER 20
AREALBRUKET 20
AREALBRUKEN 20
AREALBRUKA 19
AREALBRUK 18
AREALMESSIGE 18
AREALMESSIG 17
AREALPLANENE 17
AREALPLANEN 16
AREALPLANER 16
AREFLEKSIEN 16
ARENDALITTENE 15
AREOMETRENE 14
AREFLEKSI 14
ARENDALITTER 14
AREALPLAN 14
AREOMETERET 14
ARENDALITTEN 14
AREOMETRET 13
ARENDALSKE 13
AREOMETRA 12
ARENDALITT 12
AREOMETER 12
AREOMETRE 12
AREOLAENE 12
ARENDALSK 12
AREOLAEN 11
AREOLAER 11
ARENASENENE 11
ARENASENER 10
ARENASENEN 10
AREALENE 9
AREELLE 9
AREOLA 9
ARENASENE 9
ARENAENE 8
AREELL 8
AREALER 8
AREALET 8
AREALA 7
AREELT 7
AREAENE 7
ARENAER 7
ARENAEN 7
AREAEN 6
AREAER 6
AREAL 6
ARENE 5
ARENA 5
ARET 4
AREA 4
AREN 4
ARER 4

Ord som slutter med ARE

OrdPoeng
LOCOVARE 26
PLØYBARE 25
KLYVBARE 25
SKYVBARE 24
OPPBEVARE 24
STYKKVARE 24
PÅVISBARE 23
TRYKKBARE 23
UVALGBARE 23
HOPPKLARE 22
HUGGBARE 22
BRYTBARE 21
BYTTBARE 21
HOGGBARE 21
BULKVARE 21
KLØVBARE 21
VIVIPARE 21
KJØTTVARE 21
GULLVARE 20
LOKKEVARE 20
SØLVVARE 20
DYRKBARE 20
BYVARE 20
RYKTBARE 20
BÆRBARE 20
SOFTWARE 20
TØYBARE 20
FLYTBARE 20
MJØLVARE 20
KVITVARE 19
VALGBARE 19
HARDWARE 19
RIBBVARE 19
BRUKBARE 19
HÆRSKARE 19
OPPKLARE 19
UMÅLBARE 19
JULEVARE 19
UFØLBARE 19
JÆRHARE 19
HALVKLARE 19
LÆRVARE 19
PUNGHARE 19
KJØRBARE 19
UVEIBARE 19
HVITVARE 19
LUKKBARE 19
DYREBARE 18
DIGGBARE 18
NYTTBARE 18
GULLHARE 18
TIPPBARE 18
LÆRBARE 18
VEKTVARE 18
BRUNVARE 18
UVULARE 18
BIPOLARE 18
CURARE 18
BRØDVARE 18
GRIPBARE 18
USIKTBARE 18
SKOGBARE 18
STYRBARE 18
KVITHARE 17
TORGVARE 17
ALVEOLARE 17
OVERGARE 17
POLVARE 17
SYNBARE 17
ÅPENBARE 17
PARTIVARE 17
VASKBARE 17
GANGBARE 17
GLASSVARE 17
USÅRBARE 17
PIPEHARE 17
SELVKLARE 17
HVITHARE 17
UTAGBARE 17
GRÅVARE 17
OVIPARE 17
SJØKLARE 17
KNALLVARE 17
AVLESBARE 17
DRIKKBARE 17
UPOLARE 16
PELSVARE 16
VINDBARE 16
GLASVARE 16
FØDEVARE 16
STÅLVARE 16
LYNSNARE 16
SPORBARE 16
UTAKBARE 16
HØSTBARE 16
USMIBARE 16
JAKTBARE 16
ULLVARE 16
TEKOVARE 16
ÆRBARE 16
SKIFTBARE 16
HEVBARE 16
VANNKLARE 16
RETURVARE 16
SYDHARE 16
OPPFARE 16
HOLDBARE 16
STUKBARE 16
VASSKLARE 16
SKAUBARE 16
FRØVARE 15
SØKBARE 15
VEDVARE 15
VEIBARE 15
MÅLBARE 15
JERNVARE 15
MOTEVARE 15
FORMBARE 15
VANVARE 15
SMØRBARE 15
SEGLBARE 15
SALGBARE 15
SKURHARE 15
MOTSVARE 15
LIVSFARE 15
FORSVARE 15
KOSTBARE 15
SOLEKLARE 15
STILLBARE 15
BRENNBARE 15
BIFILARE 15
KRAMVARE 15
VENDBARE 15
HUNNHARE 15
ULESBARE 15
SULVARE 15
VEGETARE 15
FISKBARE 15
FEILVARE 15
TOLLBARE 15
VRIBARE 15
FØLBARE 15
GARNVARE 15
HØRBARE 15
SYNFARE 15
KLOBARE 15
UFARBARE 15
TØRRVARE 15
SJØHARE 15
KOKLEARE 15
SIKTBARE 14
TILSVARE 14
FEILBARE 14
ELSKBARE 14
MUTBARE 14
LEIRVARE 14
MERKBARE 14
PANTBARE 14
LÅSBARE 14
FØRBARE 14
ULLHARE 14
SVINETARE 14
FRØBARE 14
BESVARE 14
AVKLARE 14
SANGBARE 14
HEISBARE 14
SPREBARE 14
LØSBARE 14
ARVBARE 14
TRÅDBARE 14
FORKLARE 14
DAGKLARE 14
LÅNBARE 14
KORONARE 14
FLOMFARE 14
SJØFARE 14
FORVARE 14
VADBARE 14
MELDBARE 13
SNØBARE 13
BEVARE 13
SÅVARE 13
MELVARE 13
FALSBARE 13
TELLBARE 13
RÅVARE 13
UNDERFARE 13
KLEMFARE 13
TENKBARE 13
HERDBARE 13
HAVTARE 13
LAPIDARE 13
ISOBARE 13
SAMSVARE 13
SENKBARE 13
KREFTFARE 13
SOLBARE 13
HELSEFARE 13
FETEVARE 13
BESPARE 13
FINNBARE 13
BILIARE 13
SEILBARE 13
SÅRBARE 13
UTSPARE 13
SAUMFARE 13
PILSNARE 13
SAGBARE 13
LINVARE 13
SLITBARE 13
TINNVARE 13
MATVARE 12
SØRHARE 12
FATTBARE 12
HANNHARE 12
ELGFARE 12
FRESBARE 12
SNØHARE 12
BLADTARE 12
POLARE 12
SMIBARE 12
GASSFARE 12
MANNBARE 12
FELTHARE 12
DREIBARE 12
INNSPARE 12
FRISKARE 12
STRIBARE 12
BUTARE 12
PASSIARE 12
KNEBARE 12
UKLARE 12
DØDSFARE 12
TENNBARE 11
FANSKARE 11
RÅDSNARE 11
SANSBARE 11
FARBARE 11
LESBARE 11
DELBARE 11
SMÅTARE 11
ANSVARE 11
TREVARE 11
LADBARE 11
HANDFARE 11
SMÅRARE 11
PLANARE 11
FORFARE 11
ORDDIARE 11
VELARE 11
ILDSFARE 11
DANSBARE 11
KVARE 11
ULNARE 10
TERRAMARE 10
MOLARE 10
LUNARE 10
BEFARE 10
TREBARE 10
SKALARE 10
STALLARE 10
ADVARE 10
ETSBARE 10
ATOMARE 10
MISFARE 10
REDDHARE 10
STORTARE 10
STELLARE 10
LINEARE 9
BLARE 9
SVARE 9
TVARE 9
SOLARE 9
FANFARE 9
SONARE 8
SQUARE 8
MOARE 8
SPARE 8
VARE 8
KLARE 8
RASFARE 8
BARE 7
GARE 7
PARE 7
FLARE 7
JARE 7
SOARE 7
SKARE 7
STATARE 7
ERFARE 7
DIARE 6
HARE 6
KARE 6
MARE 5
SNARE 5
FARE 5
STARE 5
TARE 4
RARE 4

Lignende ord av ARE

Anagram av ARE

For mer informasjon om ordet ARE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ARE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok