ARE i Wordfeud - ordspill.com

ARE i Wordfeud

ARE er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AER.

Wordfeud poeng
3
Wordfeud poeng per bokstav
A1R1E1

Ved å legge til én bokstav til ARE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ACRE 13
RACE 13
VARE 8
ARVE 8
REVA 8
RAVE 8
AVER 8
JAER 7
GARE 7
GEAR 7
GRAE 7
PREA 7
JARE 7
PARE 7
RAGE 7
RAJE 7
RAPE 7
REPA 7
UREA 7
BARE 7
ABER 7
AURE 7
ARGE 7
AGER 7
APER 7
AUER 7
AKER 6
AKRE 6
REKA 6
RAKE 6
KREA 6
KARE 6
KAER 6
HARE 6
ARKE 6
EKRA 6
ERMA 5
EIRA 5
ERLA 5
REIA 5
REAL 5
ALER 5
AMER 5
ARIE 5
RALE 5
FAER 5
MARE 5
ARME 5
FARE 5
LAER 5
ARDE 4
ARTE 4
ASER 4
TREA 4
TARE 4
SERA 4
RAET 4
RESA 4
ARNE 4
ERTA 4
AREN 4
REDA 4
RAES 4
ANER 4
RATE 4
RASE 4
ARET 4
RANE 4
RADE 4

Ord som starter på ARE

OrdPoeng
AREALUTNYTTELSE 27
AREALFORBRUKENE 27
AREALFORBRUKET 26
AREALFORBRUKA 25
AREALBEHOVENE 25
AREALBEHOVET 24
AREALAVRENNINGA 24
AREALREGNSKAPET 24
AREALREGNSKAPER 24
AREALAVGIFTENE 24
AREALFORBRUK 24
AREALTILSKUDDET 23
AREALREGNSKAPA 23
AREALAVRENNING 23
AREALAVGIFTEN 23
AREALAVGIFTER 23
AREALBEHOVA 23
AREALREGNSKAP 22
AREALAVGIFTA 22
AREALREKNESKAP 22
AREALTILSKUDDA 22
AREALTILSKOTTET 22
AREALBEHOV 22
AREALBRUKENE 21
AREALAVGIFT 21
AREALTILSKUDD 21
AREALTILSKOTTA 21
AREALTILSKOTT 20
AREALBRUKEN 20
AREALBRUKER 20
AREALBRUKET 20
AREALBRUKA 19
AREALBRUK 18
AREALMESSIGE 18
AREALPLANENE 17
AREALMESSIG 17
AREALPLANER 16
AREALPLANEN 16
ARENDALITTENE 15
AREOMETERET 14
ARENDALITTER 14
AREALPLAN 14
AREOMETRENE 14
ARENDALITTEN 14
AREOMETRET 13
AREOMETRA 12
AREOMETRE 12
AREOMETER 12
ARENDALITT 12
AREALENE 9
ARENAENE 8
AREALET 8
AREALER 8
ARENAEN 7
ARENAER 7
AREALA 7
AREAL 6
ARENA 5
ARENE 5
AREN 4
ARER 4
ARET 4

Ord som slutter med ARE

OrdPoeng
KLØYVBARE 29
BYGGEVARE 29
KUPONGVARE 27
LOCOVARE 26
UDYRKBARE 24
STYKKVARE 24
OPPBEVARE 24
SKYVBARE 24
CELLULARE 24
PÅVISBARE 23
UVALGBARE 23
UFØLGBARE 23
UTNYTTBARE 23
UBRUKBARE 23
GUMMIVARE 22
HOPPKLARE 22
FORNYBARE 22
HUGGBARE 22
BLIKKVARE 22
BINOKULARE 22
KONSUMVARE 22
KJØLEVARE 22
UFRUKTBARE 22
UNYTTBARE 22
KLØVBARE 21
BULKVARE 21
HOGGBARE 21
BRYTBARE 21
VIVIPARE 21
BYTTBARE 21
KJØTTVARE 21
FLYTTBARE 21
FRYSEVARE 21
SØLVKLARE 20
BYVARE 20
BÆRBARE 20
GULLVARE 20
SOFTWARE 20
SØLVVARE 20
UHOLDBARE 20
LOKKEVARE 20
SVINGBARE 20
HVITEVARE 20
TØYBARE 20
GODTAKBARE 20
KIOSKVARE 20
DYRKBARE 20
KVITEVARE 20
HVITVARE 19
UFØLBARE 19
OPPKLARE 19
BRUKBARE 19
KVITVARE 19
AVTAGBARE 19
JULEVARE 19
SJØLKLARE 19
MILJØFARE 19
VALGBARE 19
PÅSKEHARE 19
UTFØRBARE 19
DRIKKEVARE 19
FERDIGVARE 19
UMÅLBARE 19
HÆRSKARE 19
BRUNEVARE 19
HARDWARE 19
HALVKLARE 19
KJØRBARE 19
LÆRVARE 19
AVTAKBARE 18
DIGGBARE 18
TIPPBARE 18
UFEILBARE 18
FRUKTBARE 18
BRØDVARE 18
DYREBARE 18
NYTTBARE 18
BRUNVARE 18
BAKERVARE 18
BIPOLARE 18
STYRBARE 18
USIKTBARE 18
MASKINVARE 18
SKUDDKLARE 18
GIFTEKLARE 18
SPILLBARE 18
KAMPKLARE 18
UVULARE 18
LÆRBARE 18
CURARE 18
SJØKLARE 17
GLASSVARE 17
SYNBARE 17
LAGERVARE 17
POLVARE 17
USÅRBARE 17
KORTEVARE 17
DRIKKBARE 17
KJENNBARE 17
FISKEVARE 17
HØSTKLARE 17
SALGSVARE 17
AVLESBARE 17
ANVENDBARE 17
SELVKLARE 17
FORDELBARE 17
DUSINVARE 17
ÅPENBARE 17
ALVEOLARE 17
GANGBARE 17
VASKBARE 17
UTAGBARE 17
GLASVARE 16
VANNKLARE 16
ÆRBARE 16
MERKEVARE 16
BLANDBARE 16
STUKBARE 16
JAKTBARE 16
FØDEVARE 16
GLASKLARE 16
UPOLARE 16
LYNSNARE 16
UTAKBARE 16
HEVBARE 16
HOLDBARE 16
KRIGSFARE 16
ULLVARE 16
SPALTBARE 16
SPORBARE 16
SKIFTBARE 16
BETALBARE 16
ENGLESKARE 16
TEKOVARE 16
VASSKLARE 16
FERSKVARE 16
SKURDHARE 16
UNDERBARE 15
MÅLBARE 15
LIVSFARE 15
VANVARE 15
FRØVARE 15
STILLBARE 15
SALGBARE 15
KOSTBARE 15
VRIBARE 15
FORSVARE 15
SOLEKLARE 15
STRAFFBARE 15
SJØHARE 15
SØKBARE 15
HØRBARE 15
SELLULARE 15
HUNNHARE 15
VEIBARE 15
FØLBARE 15
FEILVARE 15
UFARBARE 15
SKURHARE 15
VEDVARE 15
VENDBARE 15
SEGLBARE 15
KRAMVARE 15
FEITEVARE 15
BRENNBARE 15
SYNFARE 15
MOTSVARE 15
JERNVARE 15
FORKLARE 14
AVKLARE 14
FEILBARE 14
SKATTBARE 14
HEISBARE 14
METERVARE 14
SANGBARE 14
FLOMFARE 14
SMELTBARE 14
MUNNDIARE 14
LØSBARE 14
REISEKLARE 14
LÅSBARE 14
SJØFARE 14
SIKTBARE 14
BESVARE 14
TILSVARE 14
LÅNBARE 14
MERKBARE 14
FORVARE 14
DAGKLARE 14
PILSNARE 13
SLETTBARE 13
HAVTARE 13
UTSPARE 13
TELLBARE 13
ISOBARE 13
BRANNFARE 13
KREFTFARE 13
SAMSVARE 13
SÅRBARE 13
STARTKLARE 13
SEILBARE 13
FROSTFARE 13
HELSEFARE 13
SENKBARE 13
SAGBARE 13
STRIDBARE 13
SAUMFARE 13
HERDBARE 13
TENKBARE 13
SÅVARE 13
RÅVARE 13
SNØBARE 13
BESPARE 13
BEVARE 13
LAPIDARE 13
FETEVARE 13
FRISKARE 12
ADDERBARE 12
FRESBARE 12
INNSPARE 12
UKLARE 12
GASSFARE 12
STRIBARE 12
POLARE 12
DØDSFARE 12
SKREDFARE 12
FATTBARE 12
PASSIARE 12
MATVARE 12
DREIBARE 12
DANSBARE 11
SEERSKARE 11
DELBARE 11
SMÅTARE 11
FARBARE 11
SMÅRARE 11
VELARE 11
TREVARE 11
SANSBARE 11
TENNBARE 11
RÅDSNARE 11
ORDDIARE 11
HANDFARE 11
KVARE 11
ILDSFARE 11
LESBARE 11
BEFARE 10
ADVARE 10
MISFARE 10
MOLARE 10
ATOMARE 10
STALLARE 10
REDDHARE 10
STELLARE 10
SKALARE 10
FANFARE 9
TVARE 9
SVARE 9
SOLARE 9
KLARE 8
MOARE 8
VARE 8
SPARE 8
SONARE 8
RASFARE 8
GARE 7
SKARE 7
FLARE 7
JARE 7
BARE 7
ERFARE 7
PARE 7
SOARE 7
KARE 6
DIARE 6
HARE 6
FARE 5
SNARE 5
STARE 5
MARE 5
RARE 4
TARE 4

Lignende ord av ARE

Anagram av ARE

For mer informasjon om ordet ARE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ARE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok