ARE i Wordfeud - ordspill.com

ARE i Wordfeud

ARE er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AER.

Wordfeud poeng
3
Wordfeud poeng per bokstav
A1R1E1

Ved å legge til én bokstav til ARE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RACE 13
ACRE 13
RAVE 8
ARVE 8
VARE 8
REVA 8
AVER 8
REPA 7
RAPE 7
RAJE 7
RAGE 7
AURE 7
PREA 7
PARE 7
JARE 7
GRAE 7
GARE 7
BARE 7
UREA 7
ABER 7
AUER 7
ARGE 7
AGER 7
APER 7
JAER 7
EKRA 6
REKA 6
RAKE 6
HARE 6
ARKE 6
KAER 6
KARE 6
KRAE 6
KREA 6
AKER 6
EIRA 5
REIA 5
RALE 5
EARL 5
ALER 5
ERLA 5
LAER 5
MARE 5
AMER 5
ARIE 5
ARME 5
FARE 5
FAER 5
ERMA 5
REAL 5
TARE 4
SERA 4
RESA 4
TREA 4
ARTE 4
REDA 4
RAET 4
RATE 4
RASE 4
ANER 4
RANE 4
ARDE 4
RAES 4
RADE 4
ASER 4
ARET 4
ARNE 4
ERTA 4
AREN 4

Ord som starter på ARE

OrdPoeng
AREALFORBRUKENE 27
AREALUTNYTTELSE 27
AREALFORBRUKET 26
AREALFORBRUKA 25
AREALBEHOVENE 25
AREALFORBRUK 24
AREALREGNSKAPET 24
AREALAVGIFTENE 24
AREALAVRENNINGA 24
AREALREGNSKAPER 24
AREALBEHOVET 24
AREALAVGIFTEN 23
AREALREGNSKAPA 23
AREALAVGIFTER 23
AREALAVRENNING 23
AREALBEHOVA 23
AREALTILSKUDDET 23
AREALAVGIFTA 22
AREALTILSKOTTET 22
AREALREGNSKAP 22
AREALREKNESKAP 22
AREALTILSKUDDA 22
AREALBEHOV 22
AREALBRUKENE 21
AREALAVGIFT 21
AREALTILSKOTTA 21
AREALTILSKUDD 21
AREALBRUKET 20
AREALBRUKEN 20
AREALBRUKER 20
AREALTILSKOTT 20
AREALBRUKA 19
AREALMESSIGE 18
AREALBRUK 18
AREALPLANENE 17
AREALMESSIG 17
AREFLEKSIEN 16
AREALPLANER 16
AREALPLANEN 16
ARENDALITTENE 15
AREOMETRENE 14
ARENDALITTER 14
ARENDALITTEN 14
AREOMETERET 14
AREFLEKSI 14
AREALPLAN 14
AREOMETRET 13
ARENDALSKE 13
AREOMETRE 12
AREOLAENE 12
ARENDALITT 12
AREOMETER 12
AREOMETRA 12
ARENDALSK 12
AREOLAER 11
AREOLAEN 11
ARENASENENE 11
ARENASENER 10
ARENASENEN 10
ARENASENE 9
AREALENE 9
AREOLA 9
AREELLE 9
AREALER 8
AREELL 8
ARENAENE 8
AREALET 8
AREAENE 7
ARENAER 7
ARENAEN 7
AREALA 7
AREELT 7
AREAER 6
AREAEN 6
AREAL 6
ARENE 5
ARENA 5
AREN 4
ARET 4
AREA 4
ARER 4

Ord som slutter med ARE

OrdPoeng
LOCOVARE 26
PLØYBARE 25
KLYVBARE 25
CELLULARE 24
SKYVBARE 24
STYKKVARE 24
KJØPEVARE 24
UVALGBARE 23
UFØLGBARE 23
TRYKKBARE 23
FORNYBARE 22
HUGGBARE 22
VIVIPARE 21
BULKVARE 21
HOGGBARE 21
BRYTBARE 21
BYTTBARE 21
KLØVBARE 21
BRUKSVARE 21
FRYSEVARE 21
MJØLVARE 20
FLYTBARE 20
RYKTBARE 20
GULLVARE 20
DYRKBARE 20
BÆRBARE 20
SØLVVARE 20
BYVARE 20
TØYBARE 20
SOFTWARE 20
PAPIRVARE 20
KIOSKVARE 20
RIBBEVARE 20
LUKKBARE 19
OPPKLARE 19
LÆRVARE 19
VALGBARE 19
UVEIBARE 19
HVITVARE 19
AVTAGBARE 19
RIBBVARE 19
KJØRBARE 19
PUNGHARE 19
KVITVARE 19
KRIGSVARE 19
JULEVARE 19
JÆRHARE 19
HÆRSKARE 19
BRUKBARE 19
UMÅLBARE 19
HARDWARE 19
UFØLBARE 19
NYTTBARE 18
BRUNVARE 18
CURARE 18
STYRBARE 18
DYREBARE 18
TIPPBARE 18
GULLHARE 18
VEKTVARE 18
BIPOLARE 18
SKOGBARE 18
LÆRBARE 18
KOKEKLARE 18
UVULARE 18
DIGGBARE 18
BRØDVARE 18
GRIPBARE 18
STRØKVARE 18
TORGVARE 17
SYNBARE 17
GRÅVARE 17
VASKBARE 17
FARGEVARE 17
FISKEVARE 17
OVIPARE 17
KVITHARE 17
OVERGARE 17
SJØKLARE 17
KORTEVARE 17
POLARHARE 17
PIPEHARE 17
POLVARE 17
FLOSSVARE 17
HVITHARE 17
ÅPENBARE 17
UTAGBARE 17
GANGBARE 17
USÅRBARE 17
JAKTBARE 16
HEVBARE 16
OPPFARE 16
STUKBARE 16
UTAKBARE 16
STÅLVARE 16
LYNSNARE 16
FØDEVARE 16
HOLDBARE 16
TEKOVARE 16
SPORBARE 16
PELSVARE 16
HØSTBARE 16
USMIBARE 16
ULLVARE 16
GLASVARE 16
SYDHARE 16
UPOLARE 16
SKAUBARE 16
ÆRBARE 16
VINDBARE 16
MERKEVARE 16
SKIFTBARE 16
VANNKLARE 16
FØLBARE 15
VANVARE 15
MOTEVARE 15
LIVSFARE 15
SULVARE 15
SJØHARE 15
VRIBARE 15
FORSVARE 15
KOSTBARE 15
KLOBARE 15
VEDVARE 15
SYNFARE 15
SØKBARE 15
KOKLEARE 15
MEDULLARE 15
SEGLBARE 15
VEGETARE 15
KRAMVARE 15
SMØRBARE 15
FISKBARE 15
ULESBARE 15
HØRBARE 15
VENDBARE 15
TOLLBARE 15
JERNVARE 15
GARNVARE 15
SOLEKLARE 15
MÅLBARE 15
SKURHARE 15
FORMBARE 15
HUNNHARE 15
FRØVARE 15
UFARBARE 15
TØRRVARE 15
MOTSVARE 15
FEILVARE 15
SALGBARE 15
BIFILARE 15
VEIBARE 15
SJØFARE 14
LEIRVARE 14
LÅSBARE 14
MERKBARE 14
MUTBARE 14
LÅNBARE 14
KORONARE 14
PANTBARE 14
FEILBARE 14
SANGBARE 14
SPREBARE 14
FORKLARE 14
DAGKLARE 14
SVINETARE 14
TRÅDBARE 14
FLOMFARE 14
HEISBARE 14
FORVARE 14
ARVBARE 14
SIKTBARE 14
FØRBARE 14
TILSVARE 14
FRØBARE 14
LØSBARE 14
AVKLARE 14
ELSKBARE 14
VADBARE 14
ULLHARE 14
BESVARE 14
SAMSVARE 13
SEILBARE 13
BEVARE 13
SENKBARE 13
FALSBARE 13
UTSPARE 13
BESPARE 13
SOLBARE 13
RÅVARE 13
TELLBARE 13
SAUMFARE 13
SÅVARE 13
SLITBARE 13
BILIARE 13
TINNVARE 13
TENKBARE 13
HAVTARE 13
UNDERFARE 13
MELVARE 13
FETEVARE 13
HERDBARE 13
SAGBARE 13
SÅRBARE 13
LAPIDARE 13
LINVARE 13
KLEMFARE 13
SNØBARE 13
PILSNARE 13
MELDBARE 13
FINNBARE 13
ISOBARE 13
MANNBARE 12
FRISKARE 12
UKLARE 12
DØDSFARE 12
MATVARE 12
KNEBARE 12
SNØHARE 12
SMIBARE 12
SØRHARE 12
PASSIARE 12
INNSPARE 12
FRESBARE 12
DREIBARE 12
GASSFARE 12
FELTHARE 12
BLADTARE 12
FATTBARE 12
HANNHARE 12
ELGFARE 12
STRIBARE 12
POLARE 12
BUTARE 12
SEERSKARE 11
HANDFARE 11
SANSBARE 11
SMÅRARE 11
PLANARE 11
LESBARE 11
SMÅTARE 11
FORFARE 11
TREVARE 11
FARBARE 11
DELBARE 11
ANSVARE 11
LADBARE 11
ILDSFARE 11
DANSBARE 11
RÅDSNARE 11
VELARE 11
FANSKARE 11
ORDDIARE 11
KVARE 11
TENNBARE 11
LUNARE 10
ULNARE 10
STELLARE 10
TREBARE 10
ADVARE 10
SKALARE 10
MISFARE 10
BEFARE 10
MOLARE 10
REDDHARE 10
STALLARE 10
ETSBARE 10
STORTARE 10
ATOMARE 10
FANFARE 9
TVARE 9
BLARE 9
SVARE 9
SOLARE 9
LINEARE 9
SONARE 8
RASFARE 8
SQUARE 8
KLARE 8
SPARE 8
VARE 8
MOARE 8
PARE 7
JARE 7
BARE 7
SOARE 7
SKARE 7
STATARE 7
ERFARE 7
FLARE 7
GARE 7
HARE 6
KARE 6
DIARE 6
SNARE 5
STARE 5
FARE 5
MARE 5
RARE 4
TARE 4

Lignende ord av ARE

Anagram av ARE

For mer informasjon om ordet ARE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ARE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok