ARE i Wordfeud - ordspill.com

ARE i Wordfeud

ARE er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver AER.

Wordfeud poeng
3
Wordfeud poeng per bokstav
A1R1E1

Ved å legge til én bokstav til ARE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ACRE 13
RACE 13
VARE 8
ARVE 8
REVA 8
RAVE 8
AVER 8
JAER 7
GARE 7
GEAR 7
GRAE 7
PREA 7
JARE 7
PARE 7
RAGE 7
RAJE 7
RAPE 7
REPA 7
UREA 7
BARE 7
ABER 7
AURE 7
ARGE 7
AGER 7
APER 7
AUER 7
AKER 6
AKRE 6
REKA 6
RAKE 6
KREA 6
KARE 6
KAER 6
HARE 6
ARKE 6
EKRA 6
ERMA 5
EIRA 5
ERLA 5
REIA 5
REAL 5
ALER 5
AMER 5
ARIE 5
RALE 5
FAER 5
MARE 5
ARME 5
FARE 5
LAER 5
ARDE 4
ARTE 4
ASER 4
TREA 4
TARE 4
SERA 4
RAET 4
RESA 4
ARNE 4
ERTA 4
AREN 4
REDA 4
RAES 4
ANER 4
RATE 4
RASE 4
ARET 4
RANE 4
RADE 4

Ord som starter på ARE

OrdPoeng
AREALFORBRUKENE 27
AREALUTNYTTELSE 27
AREALFORBRUKET 26
AREALBEHOVENE 25
AREALFORBRUKA 25
AREALBEHOVET 24
AREALFORBRUK 24
AREALAVGIFTENE 24
AREALAVRENNINGA 24
AREALREGNSKAPER 24
AREALREGNSKAPET 24
AREALAVRENNING 23
AREALBEHOVA 23
AREALREGNSKAPA 23
AREALTILSKUDDET 23
AREALAVGIFTEN 23
AREALAVGIFTER 23
AREALTILSKUDDA 22
AREALAVGIFTA 22
AREALTILSKOTTET 22
AREALREGNSKAP 22
AREALBEHOV 22
AREALREKNESKAP 22
AREALAVGIFT 21
AREALBRUKENE 21
AREALTILSKUDD 21
AREALTILSKOTTA 21
AREALBRUKEN 20
AREALTILSKOTT 20
AREALBRUKER 20
AREALBRUKET 20
AREALBRUKA 19
AREALBRUK 18
AREALMESSIGE 18
AREALMESSIG 17
AREALPLANENE 17
AREALPLANER 16
AREALPLANEN 16
ARENDALITTENE 15
ARENDALITTER 14
ARENDALITTEN 14
AREALPLAN 14
AREOMETRENE 14
AREOMETERET 14
AREOMETRET 13
ARENDALITT 12
AREOMETER 12
AREOMETRE 12
AREOMETRA 12
AREALENE 9
AREALER 8
AREALET 8
ARENAENE 8
ARENAER 7
ARENAEN 7
AREALA 7
AREAL 6
ARENA 5
ARENE 5
ARET 4
AREN 4
ARER 4

Ord som slutter med ARE

OrdPoeng
KLØYVBARE 29
BYGGEVARE 29
UTBYTTBARE 26
LOCOVARE 26
SMYKKEVARE 26
UDYRKBARE 24
STYKKVARE 24
CELLULARE 24
SKYVBARE 24
OPPBEVARE 24
DYKKEKLARE 24
UFØLGBARE 23
PÅVISBARE 23
UVALGBARE 23
UBRUKBARE 23
UNYTTBARE 22
BETONGVARE 22
FORNYBARE 22
KJØLEVARE 22
BLIKKVARE 22
GUMMIVARE 22
HUGGBARE 22
HOPPKLARE 22
FRYSEVARE 21
KJØTTVARE 21
HOGGBARE 21
BRYTBARE 21
FLYTTBARE 21
JAMFØRBARE 21
IMPORTVARE 21
KLØVBARE 21
BULKVARE 21
VIVIPARE 21
BYTTBARE 21
HVITEVARE 20
SOFTWARE 20
KVITEVARE 20
BÆRBARE 20
TØYBARE 20
UHOLDBARE 20
SØLVKLARE 20
DYRKBARE 20
GULLVARE 20
LOKKEVARE 20
KIOSKVARE 20
SVINGBARE 20
SØLVVARE 20
BYVARE 20
BAKERIVARE 20
UTFØRBARE 19
HÆRSKARE 19
VALGBARE 19
MILJØFARE 19
KJØRBARE 19
BRUKBARE 19
AVTAGBARE 19
UMÅLBARE 19
HARDWARE 19
HALVKLARE 19
LÆRVARE 19
JULEVARE 19
HVITVARE 19
SESONGVARE 19
OPPKLARE 19
PÅSKEHARE 19
BRUNEVARE 19
UFØLBARE 19
KVITVARE 19
SJØLKLARE 19
UFEILBARE 18
TIPPBARE 18
AVTAKBARE 18
USIKTBARE 18
BRØDVARE 18
DYREBARE 18
FRUKTBARE 18
CURARE 18
BEREKNBARE 18
STAPELVARE 18
UVULARE 18
DIGGBARE 18
BRUNVARE 18
LÆRBARE 18
KAMPKLARE 18
STYRBARE 18
SPILLBARE 18
NYTTBARE 18
FOLKESKARE 18
BIPOLARE 18
BAKERVARE 18
UTAGBARE 17
SJØKLARE 17
VASKBARE 17
SKOTTKLARE 17
MEIERIVARE 17
GANGBARE 17
GLASSVARE 17
USÅRBARE 17
SYNBARE 17
FISKEVARE 17
HØSTKLARE 17
KJENNBARE 17
LAGERVARE 17
ALVEOLARE 17
SALGSVARE 17
DRIKKBARE 17
KORTEVARE 17
ÅPENBARE 17
AVLESBARE 17
SELVKLARE 17
POLVARE 17
DUSINVARE 17
SKURDHARE 16
FERSKVARE 16
HEVBARE 16
VASSKLARE 16
VANNKLARE 16
UTAKBARE 16
SPORBARE 16
MERKEVARE 16
UPOLARE 16
SKIFTBARE 16
FØDEVARE 16
GLASKLARE 16
SPALTBARE 16
GLASVARE 16
TEKOVARE 16
ÆRBARE 16
HOLDBARE 16
LYNSNARE 16
BETALBARE 16
ULLVARE 16
KRIGSFARE 16
JAKTBARE 16
STUKBARE 16
BLANDBARE 16
BRENNBARE 15
VENDBARE 15
STILLBARE 15
FEITEVARE 15
UFARBARE 15
SOLEKLARE 15
UNDERBARE 15
FEILVARE 15
SKURHARE 15
MOTSVARE 15
JERNVARE 15
SELLULARE 15
TANKEKLARE 15
FORSVARE 15
KRAMVARE 15
LIVSFARE 15
FØLBARE 15
SALGBARE 15
SYNFARE 15
VEDVARE 15
KOSTBARE 15
SJØHARE 15
SØKBARE 15
VEIBARE 15
VRIBARE 15
HØRBARE 15
MÅLBARE 15
SEGLBARE 15
VANVARE 15
FRØVARE 15
HUNNHARE 15
FORKLARE 14
AVKLARE 14
MERKBARE 14
BESVARE 14
SMELTBARE 14
FLOMFARE 14
SJØFARE 14
SANGBARE 14
MUNNDIARE 14
SKATTBARE 14
FEILBARE 14
LÅNBARE 14
METERVARE 14
LØSBARE 14
SIKTBARE 14
LÅSBARE 14
DAGKLARE 14
HEISBARE 14
FORVARE 14
TILSVARE 14
SÅRBARE 13
ISOBARE 13
HAVTARE 13
BESPARE 13
SEILBARE 13
SNØBARE 13
PILSNARE 13
TELLBARE 13
BRENNSNARE 13
ANTENNBARE 13
SÅVARE 13
BEVARE 13
FROSTFARE 13
SAMSVARE 13
KREFTFARE 13
FETEVARE 13
BRANNFARE 13
LAPIDARE 13
RÅVARE 13
UTSPARE 13
SAGBARE 13
TENKBARE 13
SENKBARE 13
SLETTBARE 13
HERDBARE 13
SAUMFARE 13
HELSEFARE 13
STRIDBARE 13
UKLARE 12
POLARE 12
DØDSFARE 12
FATTBARE 12
MATVARE 12
GASSFARE 12
ADDERBARE 12
DREIBARE 12
STRIBARE 12
FRESBARE 12
FRISKARE 12
SKREDFARE 12
INNSPARE 12
PASSIARE 12
DELBARE 11
HANDFARE 11
LESBARE 11
VELARE 11
TENNBARE 11
KVARE 11
RÅDSNARE 11
DANSBARE 11
ORDDIARE 11
ILDSFARE 11
SEERSKARE 11
SANSBARE 11
SMÅRARE 11
FARBARE 11
SMÅTARE 11
TREVARE 11
RENNESNARE 10
SKALARE 10
STELLARE 10
ADVARE 10
REDDHARE 10
MISFARE 10
BEFARE 10
MOLARE 10
STALLARE 10
ATOMARE 10
FANFARE 9
SOLARE 9
TVARE 9
SVARE 9
VARE 8
SPARE 8
MOARE 8
KLARE 8
SONARE 8
RASFARE 8
PARE 7
ERFARE 7
BARE 7
JARE 7
GARE 7
SOARE 7
FLARE 7
SKARE 7
DIARE 6
HARE 6
KARE 6
STARE 5
SNARE 5
MARE 5
FARE 5
RARE 4
TARE 4

Lignende ord av ARE

Anagram av ARE

For mer informasjon om ordet ARE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ARE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok