ART i Wordfeud - ordspill.com

ART i Wordfeud

ART er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ART.

Wordfeud poeng
3
Wordfeud poeng per bokstav
A1R1T1

Ved å legge til én bokstav til ART kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RYTA 11
YTRA 11
TRAV 8
VATR 8
VART 8
TARV 8
ØRTA 7
RUTA 7
ARGT 7
RÅTA 7
TRAU 7
TRØA 7
TRUA 7
RAPT 7
TRÅA 7
TURA 7
TÅRA 7
URAT 7
URTA 7
RAUT 7
RØTA 7
BART 7
PRAT 7
PART 7
GART 7
KRAT 6
TARO 6
ORTA 6
OTRA 6
KART 6
ROTA 6
RAKT 6
TORA 6
TROA 6
TRAM 5
TRAL 5
RAMT 5
FART 5
TARM 5
RAFT 5
RITA 5
RALT 5
RATL 5
ARMT 5
ERTA 4
DART 4
TSAR 4
ARTE 4
RANT 4
TRAD 4
NATR 4
TREA 4
TRAS 4
TRAN 4
TARS 4
TARE 4
STAR 4
SART 4
RAET 4
RATE 4
RAST 4
ARET 4

Ord som starter på ART

OrdPoeng
ARTIUMSOPPGAVER 35
ARTIUMSOPPGAVA 34
ARTIUMSOPPGAVE 34
ARTSKRYSSINGENE 28
ARTSKRYSNINGENE 28
ARTIKULASJONENE 27
ARTSKRYSNINGEN 27
ARTSKRYSNINGER 27
ARTSKRYSSINGEN 27
ARTISTGRUPPENE 27
ARTIKKELSAMLING 27
ARTSKRYSSINGER 27
ARTISTGRUPPEN 26
ARTSKRYSSINGA 26
ARTSKRYSNINGA 26
ARTIUMSKULLENE 26
ARTIKULASJONER 26
ARTIKULATORISK 26
ARTISTGRUPPER 26
ARTIKULASJONEN 26
ARTIKULERINGEN 25
ARTSKRYSSING 25
ARTSKRYSNING 25
ARTISTGRUPPE 25
ARTIUMSKULLET 25
ARTISTGRUPPA 25
ARTISTKOLLEGAER 25
ARTIKKELSTOFFET 25
ARTIKULERINGER 25
ARTILLERIANGREP 25
ARTISTKOLLEGAEN 25
ARTSFORSKJELLEN 25
ARTIKKELREKKER 24
ARTIKULASJON 24
ARTISTMILJØENE 24
ARTIUMSKARAKTER 24
ARTIUMSKULLA 24
ARTSTYPISKE 24
ARTSSPESIFIKKE 24
ARTIKULERINGA 24
ARTIUMSLINJENE 24
ARTIKKELSTOFFA 24
ARTIUMSKURSENE 24
ARTISTKOLLEGER 24
ARTIKKELREKKEN 24
ARTSSPESIFIKK 23
ARTISTMILJØET 23
ARTIKKELREKKE 23
ARTSMANGFOLDENE 23
ARTIUMSKURSET 23
ARTIUMSKULL 23
ARTIUMSLINJEN 23
ARTIKKELSTOFF 23
ARTISTKOLLEGA 23
ARTSFORSKJELL 23
ARTISTMILJØER 23
ARTIUMSLINJER 23
ARTIKKELREKKA 23
ARTSTYPISK 23
ARTIUMSKURSER 23
ARTIKULERING 23
ARTIUMSLINJE 22
ARTIUMSKURSA 22
ARTSMANGFOLDET 22
ARTISTMILJØA 22
ARTSBETEGNELSER 22
ARTIUMSFAGENE 22
ARTIUMSSENSORER 22
ARTSBETEGNELSEN 22
ARTIUMSLINJA 22
ARTIUMSKAMERAT 22
ARTISJOKKENE 22
ARTISKOKKENE 21
ARTISJOKKEN 21
ARTSBETEGNELSE 21
ARTIUMSSENSUR 21
ARTSFORSØKENE 21
ARTROSKOPENE 21
ARTIKKELSERIEN 21
ARTIUMSSTILENE 21
ARTIUMSKURS 21
ARTSSPESIFIKT 21
ARTSRIKDOMMENE 21
ARTISJOKKER 21
ARTSMANGFOLDA 21
ARTIUMSFAGET 21
ARTISTMILJØ 21
ARTIKKELSERIER 21
ARTERIEBLODENE 21
ARTRODYNIEN 21
ARTISKOKKEN 20
ARTSFORSØKET 20
ARTIUMSSTILEN 20
ARTROSKOPER 20
ARTISKOKKER 20
ARTSRIKDOMMEN 20
ARTSMANGFOLD 20
ARTROSKOPET 20
ARTIUMSFAGA 20
ARTIUMSÅRENE 20
ARTERIEKLEMMER 20
ARTIKKELSERIE 20
ARTIUMSSENSOR 20
ARTERIEKLEMMEN 20
ARTILLERIILDEN 20
ARTERIEBLODET 20
ARTSRIKDOMMER 20
ARTSFREDNINGENE 20
ARTISTNUMMERET 20
ARTIKULERENDE 20
ARTISTGALLAENE 20
ARTIUMSSTILER 20
ARTRODYNI 19
ARTIUMSÅRET 19
ARTISJOKK 19
ARTSFREDNINGEN 19
ARTSFREDNINGER 19
ARTERIEBLODA 19
ARTISTGALLAEN 19
ARTSFORSØKA 19
ARTIUMSFAG 19
ARTROSKOPA 19
ARTISTLIVENE 19
ARTISTGALLAER 19
ARTSKARAKTERENE 19
ARTERIEKLEMMA 19
ARTERIEKLEMME 19
ARTSBESTEMMER 18
ARTISTKARRIERA 18
ARTSFORSØK 18
ARTISTNAVNENE 18
ARTSFREDNINGA 18
ARTIKULERER 18
ARTISTLIVET 18
ARTIUMSSTIL 18
ARTIKULERES 18
ARTROPODENE 18
ARTSBESTEMMES 18
ARTILLERISTENE 18
ARTISTKARRIERE 18
ARTSKARAKTERER 18
ARTIKULERTE 18
ARTROSKOP 18
ARTISKOKK 18
ARTISTNUMRENE 18
ARTIFISIELLE 18
ARTSKARAKTEREN 18
ARTIUMSÅRA 18
ARTISTNUMMER 18
ARTILLERIILD 18
ARTISTPARADENE 18
ARTERIEBLOD 18
ARTSBESTEMME 17
ARTIFISIELL 17
ARTROPODER 17
ARTIGHETENE 17
ARTIUMSÅR 17
ARTROPODEN 17
ARTISTLIVA 17
ARTIKULERE 17
ARTROTOMIEN 17
ARTILLERISTEN 17
ARTILLERISTER 17
ARTIKULERT 17
ARTROPATIEN 17
ARTSFREDNING 17
ARTISTPARADER 17
ARTISTPARADEN 17
ARTISTGALLA 17
ARTISTNAVNET 17
ARTSKARAKTER 16
ARTSBESTEMTE 16
ARTOTEKARENE 16
ARTSFATTIGE 16
ARTILLERIENE 16
ARTIFISIELT 16
ARTROPODE 16
ARTIKULER 16
ARTISTLIV 16
ARTIGHETEN 16
ARTSRIKDOM 16
ARTIKKELEN 16
ARTISTNAVNA 16
ARTISTNUMRA 16
ARTIGHETER 16
ARTISTNUMRE 16
ARTISTPARADE 16
ARTSMESSIGE 16
ARTROPATI 15
ARTSNAVNENE 15
ARTROTOMI 15
ARTSFATTIG 15
ARTSMESSIG 15
ARTOTEKARER 15
ARTILLERIET 15
ARTISTNAVN 15
ARTRALGIEN 15
ARTERIOLENE 15
ARTILLERIER 15
ARTIGHETA 15
ARTOTEKAREN 15
ARTSBESTEMT 15
ARTILLERIST 15
ARTIUMENE 14
ARTOTEKENE 14
ARTERIOLER 14
ARTSBESTEM 14
ARTSRELATERTE 14
ARTEFAKTENE 14
ARTIKKEL 14
ARTSNAVNET 14
ARTIGHET 14
ARTERIOLEN 14
ARTILLERIA 14
ARTISTERIENE 14
ARTISTISKE 14
ARTOTEKAR 13
ARTIKLENE 13
ARTILLERI 13
ARTOTEKET 13
ARTISTISK 13
ARTSFRENDENE 13
ARTSNAVNA 13
ARTEFAKTER 13
ARTOTEKER 13
ARTEFAKTET 13
ARTISTERIET 13
ARTISTERIER 13
ARTIUMEN 13
ARTSRELATERT 13
ARTIUMER 13
ARTERIELLE 13
ARTRALGI 13
ARTEFAKTEN 13
ARTINGEN 12
ARTIGERE 12
ARTERIELL 12
ARTERIOL 12
ARTOTEKA 12
ARTIGSTE 12
ARTSNAVN 12
ARTEFAKTE 12
ARTIKLER 12
ARTESISKE 12
ARTEFAKTA 12
ARTSFRENDER 12
ARTISTERIA 12
ARTSFRENDEN 12
ARTIANEREN 11
ARTEFAKT 11
ARTIUM 11
ARTERITTEN 11
ARTSFRENDE 11
ARTRITTENE 11
ARTIANERNE 11
ARTSRIKE 11
ARTROSENE 11
ARTSRIKT 11
ARTERIELT 11
ARTOTEK 11
ARTINGA 11
ARTIGST 11
ARTISTERI 11
ARTESISK 11
ARTROSEN 10
ARTIGE 10
ARTING 10
ARTSRIK 10
ARTRITTEN 10
ARTIANERE 10
ARTROSER 10
ARTRITTER 10
ARTSREINT 10
ARTERIENE 10
ARTSREINE 10
ARTISTENE 10
ARTROSE 9
ARTIG 9
ARTERIER 9
ARTISTER 9
ARTERIEN 9
ARTSREIN 9
ARTISTEN 9
ARTERITT 9
ARTIANER 9
ARTSRENT 8
ARTRITT 8
ARTELET 8
ARTERIE 8
ARTSRENE 8
ARTSREN 7
ARTIST 7
ARTEL 6
ARTENE 6
ARTET 5
ARTER 5
ARTEN 5
ARTES 5
ARTE 4
ARTA 4

Ord som slutter med ART

OrdPoeng
PLØYBART 25
KLYVBART 25
SKYVBART 24
BYGGART 23
HUGGBART 22
KLØVBART 21
DOGCART 21
HOGGBART 21
BRYTBART 21
BYTTBART 21
RYKTBART 20
DYRKBART 20
VÆRKART 20
PÆREKART 20
TØYBART 20
BÆRBART 20
VEGGKART 20
FLYTBART 20
OPPSPART 19
VALGBART 19
UFØLBART 19
UVEIBART 19
KJØRBART 19
OPPKLART 19
OPPVART 19
DIGGBART 18
STYRBART 18
UAVKLART 18
GRÅSVART 18
SKOGBART 18
UVULART 18
TIPPBART 18
BYKART 18
DYREBART 18
FLYKART 18
VÅPENART 18
LÆRBART 18
HALVPART 18
KYSTFART 18
UBESVART 18
SYNBART 17
BEKSVART 17
OVIPART 17
MYRKART 17
GÅRDPART 17
KOLSVART 17
USÅRBART 17
TYPEART 17
SJØKLART 17
TOPPFART 17
VÅRPART 17
GJENPART 17
GROSVART 17
FUGLEART 16
HEVBART 16
LYDFART 16
OPPFART 16
UPOLART 16
OPPSTART 16
LYSFART 16
VEGKART 16
LYNSNART 16
LYNFART 16
HØSTBART 16
STUKBART 16
HØSTPART 16
UTAKBART 16
ÆRBART 16
SPORBART 16
SKAUBART 16
HOLDBART 16
HØRBART 15
FØLBART 15
FORSVART 15
VEDVART 15
SYNFART 15
HELSVART 15
MÅLBART 15
KLOBART 15
VENDBART 15
UFARBART 15
VEIBART 15
KOSTBART 15
SJØKART 15
BIFILART 15
ULESBART 15
VRIBART 15
GANGFART 15
VINDKART 15
BAKPART 15
OVERFART 15
SØKBART 15
SOPPART 15
TOLLBART 15
TOGKART 14
TREKVART 14
BÅTFART 14
BILKART 14
FEILBART 14
FORVART 14
DYREART 14
KORONART 14
FRØBART 14
MØTEKART 14
SPREBART 14
POLFART 14
GARDPART 14
BORTFART 14
BRÅFART 14
MUTBART 14
VADBART 14
SJØFART 14
SANGBART 14
FØRBART 14
LUFTFART 14
HVALART 14
VINKART 14
LÅSBART 14
VEIKART 14
LUVART 14
KVEDEART 14
DAGKLART 14
LØSBART 14
LÅNBART 14
FORKLART 14
ARVBART 14
MÅNEKART 14
KVALART 14
AVKLART 14
PANTBART 14
EPLEKART 14
BESVART 14
FREMPART 13
BESPART 13
SENKBART 13
SNØBART 13
SKOLEART 13
STORPART 13
FINNBART 13
LAPIDART 13
ISOBART 13
MELDBART 13
TORVART 13
SEILBART 13
VALFART 13
KUNSTART 13
FORPART 13
GANGART 13
HERDBART 13
TELLBART 13
KOLFART 13
BILIART 13
LOVART 13
SAMSVART 13
UTSPART 13
SOLBART 13
LAUSFART 13
SÆRART 13
GOKART 13
BEVART 13
SÆDART 13
LUSEFART 13
PILSNART 13
DAMPFART 13
SAUMFART 13
FRAMPART 13
TOGFART 13
MOTPART 13
REGNKART 13
SÅRBART 13
SAGBART 13
FIREPART 13
BERGART 13
SMIBART 12
FISKEART 12
ØLKART 12
RUTEFART 12
KNEBART 12
INNSPART 12
JETTFART 12
UKLART 12
FATTBART 12
TURKART 12
GIFTART 12
LØSFART 12
FRESBART 12
DREIBART 12
MANNBART 12
TIDSPART 12
PILEART 12
JORDART 12
USPART 12
STRIBART 12
POLART 12
SOLKART 12
SKIKART 12
KANEFART 11
FRAMFART 11
KVART 11
BJART 11
VELART 11
HANDFART 11
RÅDSNART 11
LAVART 11
LESBART 11
DELBART 11
LADBART 11
ANSVART 11
REGNEART 11
KORNART 11
JETFART 11
MUNNART 11
FORFART 11
PLANART 11
VINART 11
DAGFART 11
KORTART 11
SMÅRART 11
ROMFART 11
FARBART 11
FAREKART 11
AVFART 11
TENNBART 11
UNDERART 11
VERSART 11
SNILEART 10
DIKTART 10
MUSART 10
MISFART 10
BEFART 10
TANGART 10
TREPART 10
OPART 10
SALKART 10
MEISEART 10
OMSTART 10
ETSBART 10
ATOMART 10
MATKART 10
MOSEART 10
USMART 10
ULNART 10
MOLART 10
UTFART 10
BISART 10
TREBART 10
ADVART 10
VANART 10
LUNART 10
IDEKART 10
EGENART 10
GASSART 10
SKALART 10
NIPART 10
TILFART 10
ILFART 9
APEART 9
ISKART 9
HAIART 9
TONEART 9
AVART 9
LEIRART 9
SOLART 9
STILART 9
ROSEART 9
MEDFART 9
SVART 9
TAKTART 9
LINEART 9
INNFART 9
KLART 8
UTART 8
SPART 8
VART 8
STANDART 8
SONART 8
FETTART 8
STAMART 8
ISFART 8
NEDFART 8
SELART 7
KNART 7
BART 7
GART 7
PART 7
QUART 7
ETERART 7
FLART 7
ERFART 7
TEFART 7
SMART 6
TREART 6
KART 6
START 5
FART 5
SNART 5
TART 4
DART 4
RART 4
SART 4

Bøyningsformer av ART

Lignende ord av ART

Anagram av ART

For mer informasjon om ordet ART kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ART til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok