ART i Wordfeud - ordspill.com

ART i Wordfeud

ART er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ART.

Wordfeud poeng
3
Wordfeud poeng per bokstav
A1R1T1

Ved å legge til én bokstav til ART kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
RYTA 11
YTRA 11
TRAV 8
VATR 8
VART 8
TARV 8
ØRTA 7
RUTA 7
ARGT 7
RÅTA 7
TRAU 7
TRØA 7
TRUA 7
RAPT 7
TRÅA 7
TURA 7
TÅRA 7
URAT 7
URTA 7
RAUT 7
RØTA 7
BART 7
PRAT 7
PART 7
GART 7
KRAT 6
TARO 6
ORTA 6
OTRA 6
KART 6
ROTA 6
RAKT 6
TORA 6
TROA 6
TRAM 5
TRAL 5
RAMT 5
FART 5
TARM 5
RAFT 5
RITA 5
RALT 5
RATL 5
ARMT 5
ERTA 4
DART 4
TSAR 4
ARTE 4
RANT 4
TRAD 4
NATR 4
TREA 4
TRAS 4
TRAN 4
TARS 4
TARE 4
STAR 4
SART 4
RAET 4
RATE 4
RAST 4
ARET 4

Ord som starter på ART

OrdPoeng
ARTIUMSOPPGAVA 34
ARTIUMSOPPGAVE 34
ARTSFORSKJELLIG 29
ARTIKKELSKRIVER 28
ARTSKRYSSINGENE 28
ARTIKKELSAMLING 27
ARTSKRYSNINGEN 27
ARTSKRYSNINGER 27
ARTSKRYSSINGER 27
ARTISTGRUPPENE 27
ARTSKRYSSINGEN 27
ARTISTGRUPPER 26
ARTIKULASJONEN 26
ARTIUMSKULLENE 26
ARTSKRYSNINGA 26
ARTIKULATORISK 26
ARTISTGRUPPEN 26
ARTIKULASJONER 26
ARTSKRYSSINGA 26
ARTSKRYSNING 25
ARTIKULERINGEN 25
ARTISTGRUPPA 25
ARTSKRYSSING 25
ARTIUMSKULLET 25
ARTIKULERINGER 25
ARTISTGRUPPE 25
ARTISTKOLLEGENE 25
ARTSFORSKJELLER 25
ARTISTKOLLEGAER 25
ARTIKKELREKKER 24
ARTISTKOLLEGER 24
ARTSSPESIFIKKE 24
ARTIUMSLINJENE 24
ARTIUMSRESULTAT 24
ARTIKKELREKKEN 24
ARTIUMSKURSENE 24
ARTISTMILJØENE 24
ARTSTYPISKE 24
ARTIKKELSTOFFA 24
ARTIUMSKARAKTER 24
ARTIKULERINGA 24
ARTIUMSKULLA 24
ARTIKULASJON 24
ARTIKULERING 23
ARTIKKELREKKA 23
ARTSSPESIFIKK 23
ARTIUMSKURSET 23
ARTIUMSSENSURER 23
ARTISTMILJØER 23
ARTISTKOLLEGA 23
ARTSFORSKJELL 23
ARTIUMSKURSER 23
ARTIUMSKULL 23
ARTIUMSSENSUREN 23
ARTERIOSKLEROSE 23
ARTIKKELSTOFF 23
ARTIUMSLINJER 23
ARTIKKELREKKE 23
ARTSTYPISK 23
ARTIUMSLINJEN 23
ARTISTMILJØET 23
ARTIUMSLINJA 22
ARTISJOKKENE 22
ARTIUMSLINJE 22
ARTSBETEGNELSER 22
ARTIUMSFAGENE 22
ARTIUMSKURSA 22
ARTISTMILJØA 22
ARTSMANGFOLDET 22
ARTIUMSKAMERAT 22
ARTIUMSSENSUR 21
ARTSFORSØKENE 21
ARTIUMSKURS 21
ARTSSPESIFIKT 21
ARTISJOKKEN 21
ARTSMANGFOLDA 21
ARTIKKELSERIEN 21
ARTROSKOPENE 21
ARTISKOKKENE 21
ARTIKKELSERIER 21
ARTISTMILJØ 21
ARTSBETEGNELSE 21
ARTERIEBLODENE 21
ARTIUMSSTILENE 21
ARTSRIKDOMMENE 21
ARTIUMSFAGET 21
ARTRODYNIEN 21
ARTISJOKKER 21
ARTROSKOPET 20
ARTSMANGFOLD 20
ARTSFORSØKET 20
ARTIUMSÅRENE 20
ARTISKOKKER 20
ARTISKOKKEN 20
ARTROSKOPER 20
ARTSBESTEMMENDE 20
ARTIKULERENDE 20
ARTILLERIILDEN 20
ARTSRIKDOMMEN 20
ARTIUMSSTILEN 20
ARTIUMSFAGA 20
ARTERIEKLEMMEN 20
ARTISTGALLAENE 20
ARTISTNUMMERET 20
ARTERIEBLODET 20
ARTERIEKLEMMER 20
ARTIUMSSENSOR 20
ARTIUMSSTILER 20
ARTSRIKDOMMER 20
ARTSFREDNINGENE 20
ARTIKKELSERIE 20
ARTSFORSØKA 19
ARTSFREDNINGEN 19
ARTISTLIVENE 19
ARTIUMSÅRET 19
ARTSFREDNINGER 19
ARTISTKARRIEREN 19
ARTERIEBLODA 19
ARTISTKARRIERER 19
ARTERIEKLEMME 19
ARTISTGALLAEN 19
ARTISJOKK 19
ARTROSKOPA 19
ARTRODYNI 19
ARTISTGALLAER 19
ARTIUMSFAG 19
ARTERIEKLEMMA 19
ARTISTLIVET 18
ARTILLERISTENE 18
ARTSKARAKTEREN 18
ARTISTKARRIERA 18
ARTIUMSÅRA 18
ARTIKULERES 18
ARTIUMSSTIL 18
ARTISTNUMRENE 18
ARTSFORSØK 18
ARTISTNAVNENE 18
ARTSBESTEMMER 18
ARTIKULERER 18
ARTIFISIELLE 18
ARTISTNUMMER 18
ARTISKOKK 18
ARTIKULERTE 18
ARTROSKOP 18
ARTERIEBLOD 18
ARTISTPARADENE 18
ARTSFREDNINGA 18
ARTSBESTEMMES 18
ARTROPODENE 18
ARTISTKARRIERE 18
ARTSKARAKTERER 18
ARTILLERIILD 18
ARTISTNAVNET 17
ARTISTPARADER 17
ARTSBESTEMME 17
ARTILLERISTEN 17
ARTSFREDNING 17
ARTISTPARADEN 17
ARTILLERISTER 17
ARTIFISIELL 17
ARTIKULERE 17
ARTISTGALLA 17
ARTROTOMIEN 17
ARTROPODER 17
ARTROPODEN 17
ARTISTLIVA 17
ARTIUMSÅR 17
ARTIGHETENE 17
ARTIKULERT 17
ARTROPATIEN 17
ARTIFISIELT 16
ARTISTNUMRA 16
ARTISTLIV 16
ARTROPODE 16
ARTIGHETER 16
ARTISTPARADE 16
ARTSKARAKTER 16
ARTSRIKDOM 16
ARTIGHETEN 16
ARTIKKELEN 16
ARTOTEKARENE 16
ARTSMESSIGE 16
ARTIKULER 16
ARTILLERIENE 16
ARTSBESTEMTE 16
ARTISTNUMRE 16
ARTISTNAVNA 16
ARTSFATTIGE 16
ARTISTNAVN 15
ARTSMESSIG 15
ARTERIOLENE 15
ARTROPATI 15
ARTIGHETA 15
ARTOTEKARER 15
ARTSNAVNENE 15
ARTSFATTIG 15
ARTRALGIEN 15
ARTROTOMI 15
ARTOTEKAREN 15
ARTILLERIER 15
ARTSBESTEMT 15
ARTILLERIST 15
ARTILLERIET 15
ARTSBESTEM 14
ARTERIOLER 14
ARTEFAKTENE 14
ARTSNAVNET 14
ARTIUMENE 14
ARTISTERIENE 14
ARTSRELATERTE 14
ARTISTISKE 14
ARTERIOLEN 14
ARTILLERIA 14
ARTIKKEL 14
ARTOTEKENE 14
ARTIGHET 14
ARTISTERIER 13
ARTILLERI 13
ARTOTEKET 13
ARTISTISK 13
ARTOTEKER 13
ARTOTEKAR 13
ARTIKLENE 13
ARTIUMEN 13
ARTRALGI 13
ARTIUMER 13
ARTSNAVNA 13
ARTEFAKTER 13
ARTEFAKTET 13
ARTSFRENDENE 13
ARTERIELLE 13
ARTSRELATERT 13
ARTISTERIET 13
ARTEFAKTEN 13
ARTINGEN 12
ARTIGSTE 12
ARTSFRENDEN 12
ARTIKLER 12
ARTIGERE 12
ARTSNAVN 12
ARTOTEKA 12
ARTSFRENDER 12
ARTERIELL 12
ARTERIOL 12
ARTISTERIA 12
ARTEFAKTE 12
ARTEFAKTA 12
ARTESISKE 12
ARTIANEREN 11
ARTSRIKE 11
ARTEFAKT 11
ARTERIELT 11
ARTESISK 11
ARTSRIKT 11
ARTSFRENDE 11
ARTIANERNE 11
ARTRITTENE 11
ARTOTEK 11
ARTISTERI 11
ARTINGA 11
ARTERITTEN 11
ARTIUM 11
ARTROSENE 11
ARTIGST 11
ARTING 10
ARTSRIK 10
ARTIGE 10
ARTRITTER 10
ARTROSER 10
ARTROSEN 10
ARTERIENE 10
ARTSREINE 10
ARTISTENE 10
ARTSREINT 10
ARTIANERE 10
ARTRITTEN 10
ARTIANER 9
ARTERIER 9
ARTIG 9
ARTISTEN 9
ARTERITT 9
ARTSREIN 9
ARTERIEN 9
ARTROSE 9
ARTISTER 9
ARTSRENT 8
ARTRITT 8
ARTELET 8
ARTSRENE 8
ARTERIE 8
ARTIST 7
ARTSREN 7
ARTENE 6
ARTEL 6
ARTES 5
ARTER 5
ARTET 5
ARTEN 5
ARTA 4
ARTE 4

Ord som slutter med ART

OrdPoeng
BYGGART 23
HUGGBART 22
BYTTBART 21
BRYTBART 21
DOGCART 21
KLØVBART 21
VIVIPART 21
DYRKBART 20
VEGGKART 20
PÆREKART 20
TØYBART 20
RYKTBART 20
VÆRKART 20
FLYTBART 20
BÆRBART 20
UFØLBART 19
OPPKLART 19
LUKKBART 19
GULSVART 19
BLÅSVART 19
OPPVART 19
UMÅLBART 19
VALGBART 19
TYVSTART 19
FLYKART 18
GRIPBART 18
UBESVART 18
VÅPENART 18
LÆRBART 18
HALVPART 18
BIPOLART 18
GRÅSVART 18
UVULART 18
DIGGBART 18
SKOGBART 18
BYKART 18
BULKFART 18
NYTTBART 18
UTAGBART 17
OVIPART 17
TYPEART 17
VÅRPART 17
GJENPART 17
VASKBART 17
GANGBART 17
MYRKART 17
SKOGKART 17
KOLSVART 17
SYNBART 17
OVERGART 17
ÅPENBART 17
TOPPFART 17
USÅRBART 17
HOLDBART 16
STUKBART 16
UPOLART 16
LYDFART 16
HEVBART 16
OPPFART 16
LYSFART 16
VIRUSART 16
LYNFART 16
VEGKART 16
SKAUBART 16
KULLFART 16
HØSTBART 16
UTAKBART 16
ÆRBART 16
BRORPART 16
VINDBART 16
LYNSNART 16
USMIBART 16
FORSVART 15
FORMBART 15
SEGLBART 15
SKAUKART 15
SOPPART 15
VEGETART 15
SALGBART 15
VENDBART 15
SYNFART 15
TOLLBART 15
BAKPART 15
UFARBART 15
HØRBART 15
KLOBART 15
FISKBART 15
SØKBART 15
FØLBART 15
VINDKART 15
VEDVART 15
VEIBART 15
MÅLBART 15
VRIBART 15
ARVEPART 15
OVERFART 15
SJØKART 15
MOTSVART 15
SMØRBART 15
LÅSBART 14
FRØBART 14
SOTSVART 14
EPLEKART 14
AVKLART 14
TRÅDBART 14
HEISBART 14
BÅTFART 14
FORVART 14
HVALART 14
LÅNBART 14
DYREART 14
SANGBART 14
FORKLART 14
MERKBART 14
MUTBART 14
SIKTBART 14
LUFTFART 14
TREKVART 14
BESVART 14
SPREBART 14
VADBART 14
KVALART 14
KORONART 14
FØRBART 14
BILKART 14
SJØFART 14
PANTBART 14
LUVART 14
VEIKART 14
VEKSTART 14
MÅNEKART 14
TOGKART 14
ARVBART 14
GARDPART 14
BRÅFART 14
VINKART 14
LØSBART 14
TILSVART 14
POLFART 14
SAUMFART 13
FORPART 13
LUSEFART 13
LAUSFART 13
KOLFART 13
SOLBART 13
DAMPFART 13
TELLBART 13
BILIART 13
SENKBART 13
VALFART 13
RUTEKART 13
SLITBART 13
FIREPART 13
SAGBART 13
BESPART 13
HERDBART 13
TOGFART 13
FALSBART 13
SÅRBART 13
BERGART 13
GOKART 13
TENKBART 13
BEVART 13
SÆRART 13
FRAMPART 13
MOTPART 13
REGNKART 13
UTSPART 13
SEILBART 13
RAMSVART 13
LOVART 13
SNØBART 13
SÆDART 13
ISOBART 13
TORVART 13
GANGART 13
USPART 12
POLART 12
EIGENART 12
FRESBART 12
UKLART 12
TURKART 12
ØLKART 12
SOLKART 12
DREIBART 12
PILEART 12
SAKSKART 12
SKIKART 12
RUTEFART 12
SMIBART 12
KNEBART 12
PASSIART 12
GIFTART 12
JORDART 12
LØSFART 12
LANDKART 11
DANSBART 11
TANKFART 11
SANSBART 11
TENNBART 11
UNDERART 11
FREMFART 11
FRAMFART 11
ROMFART 11
FAREKART 11
LAVART 11
LADBART 11
DELBART 11
MUNNART 11
PLANART 11
FORFART 11
ANSVART 11
JETFART 11
AVFART 11
KORNART 11
DAGFART 11
KORTART 11
VELART 11
VERSART 11
SMÅRART 11
VINART 11
KVART 11
FARBART 11
LESBART 11
BJART 11
MUSART 10
KATTEART 10
MATKART 10
ATOMART 10
STELLART 10
ADVART 10
BISART 10
OPART 10
UTFART 10
USMART 10
VANART 10
MOLART 10
LUNART 10
SILDEART 10
NIPART 10
BEFART 10
MOSEART 10
ULNART 10
TREPART 10
EGENART 10
IDEKART 10
TREBART 10
GASSART 10
SALKART 10
TANGART 10
DIKTART 10
OMSTART 10
ETSBART 10
TILFART 10
MISFART 10
SKALART 10
ISKART 9
ILFART 9
INNFART 9
SVART 9
LINEART 9
TONEART 9
STILART 9
SOLART 9
LEIRART 9
AVART 9
ROSEART 9
HAIART 9
TAKTART 9
MEDFART 9
APEART 9
KLART 8
SPART 8
UTART 8
NEDFART 8
VART 8
STAMART 8
SONART 8
ISFART 8
FETTART 8
GART 7
PART 7
KNART 7
TEFART 7
BART 7
FLART 7
SELART 7
ERFART 7
QUART 7
ETERART 7
SMART 6
TREART 6
KART 6
START 5
FART 5
SNART 5
DART 4
TART 4
SART 4
RART 4

Bøyningsformer av ART

Lignende ord av ART

Anagram av ART

For mer informasjon om ordet ART kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ART til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok