ART i Wordfeud - ordspill.com

ART i Wordfeud

ART er et substantiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ART.

Wordfeud poeng
3
Wordfeud poeng per bokstav
A1R1T1

Ved å legge til én bokstav til ART kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
TÆRA 11
YTRA 11
VATR 8
VART 8
TARV 8
TRAV 8
ØRTA 7
TRUA 7
RUTA 7
ARGT 7
TRAU 7
TURA 7
TRØA 7
TRÅA 7
RAPT 7
TÅRA 7
URAT 7
URTA 7
RAUT 7
RØTA 7
PRAT 7
BART 7
PART 7
GART 7
GRAT 7
ORTA 6
TARO 6
OTRA 6
TROA 6
KART 6
KRAT 6
TORA 6
ROTA 6
RAKT 6
FART 5
ARMT 5
TRAM 5
RAMT 5
TRAL 5
RAFT 5
RALT 5
TARM 5
RATL 5
RITA 5
TSAR 4
ARTE 4
RAST 4
DART 4
ERTA 4
RATE 4
TRAD 4
RANT 4
RAET 4
SART 4
STAR 4
TREA 4
TARE 4
TRAS 4
TRAN 4
TARS 4
ARET 4

Ord som starter på ART

OrdPoeng
ARTIUMSOPPGAVER 35
ARTIUMSOPPGAVEN 35
ARTIUMSOPPGAVA 34
ARTIUMSOPPGAVE 34
ARTIUMSVITNEMÅL 30
ARTSKRYSSINGENE 28
ARTIKKELSKRIVER 28
ARTSKRYSNINGENE 28
ARTIKKELSAMLING 27
ARTIKULASJONENE 27
ARTSKRYSNINGER 27
ARTSKRYSSINGEN 27
ARTSKRYSSINGER 27
ARTSKRYSNINGEN 27
ARTISTGRUPPENE 27
ARTIKULASJONER 26
ARTISTGRUPPER 26
ARTIKULATORISK 26
ARTIUMSKULLENE 26
ARTIKULASJONEN 26
ARTISTGRUPPEN 26
ARTSKRYSSINGA 26
ARTSKRYSNINGA 26
ARTIKULERINGEN 25
ARTIUMSKULLET 25
ARTIKKELSTOFFET 25
ARTISTKOLLEGENE 25
ARTISTGRUPPA 25
ARTSKRYSSING 25
ARTSKRYSNING 25
ARTSFORSKJELLEN 25
ARTISTGRUPPE 25
ARTISTKOLLEGAEN 25
ARTILLERIANGREP 25
ARTSFORSKJELLER 25
ARTISTKOLLEGAER 25
ARTIKULERINGER 25
ARTIKULERINGA 24
ARTIKULASJON 24
ARTIUMSKULLA 24
ARTIUMSRESULTAT 24
ARTIUMSKURSENE 24
ARTSSPESIFIKKE 24
ARTIUMSKARAKTER 24
ARTISTOPPTREDEN 24
ARTIKKELSTOFFA 24
ARTIKKELREKKEN 24
ARTIKKELREKKER 24
ARTISTMILJØENE 24
ARTSTYPISKE 24
ARTIUMSLINJENE 24
ARTISTKOLLEGER 24
ARTSTYPISK 23
ARTIUMSKULL 23
ARTSMANGFOLDENE 23
ARTIUMSKANDIDAT 23
ARTERIOSKLEROSE 23
ARTISTMILJØER 23
ARTIUMSSENSURER 23
ARTIKKELSTOFF 23
ARTSSPESIFIKK 23
ARTISTMILJØET 23
ARTSFORSKJELL 23
ARTIUMSLINJEN 23
ARTIKKELREKKA 23
ARTIUMSLINJER 23
ARTIUMSKURSET 23
ARTIUMSKURSER 23
ARTIKKELREKKE 23
ARTISTKOLLEGA 23
ARTIKULERING 23
ARTIUMSLINJE 22
ARTSBETEGNELSEN 22
ARTIUMSLINJA 22
ARTIKKELSERIENE 22
ARTIUMSKAMERAT 22
ARTISJOKKENE 22
ARTIUMSSENSOREN 22
ARTIUMSFAGENE 22
ARTIUMSSENSORER 22
ARTSBETEGNELSER 22
ARTSMANGFOLDET 22
ARTISTMILJØA 22
ARTIUMSKURSA 22
ARTIKKELSERIEN 21
ARTIUMSFAGET 21
ARTIUMSSTILENE 21
ARTISKOKKENE 21
ARTIKKELSERIER 21
ARTSRIKDOMMENE 21
ARTISTMILJØ 21
ARTIUMSKURS 21
ARTSBETEGNELSE 21
ARTISJOKKER 21
ARTERIEBLODENE 21
ARTSMANGFOLDA 21
ARTISJOKKEN 21
ARTIUMSSENSUR 21
ARTSFORSØKENE 21
ARTERIEKLEMMENE 21
ARTSSPESIFIKT 21
ARTISTNUMMERET 20
ARTISKOKKER 20
ARTIUMSFAGA 20
ARTISKOKKEN 20
ARTSMANGFOLD 20
ARTIKULERENDE 20
ARTERIEKLEMMEN 20
ARTSFORSØKET 20
ARTILLERIILDER 20
ARTIUMSSTILER 20
ARTIUMSSENSOR 20
ARTSRIKDOMMER 20
ARTERIEBLODET 20
ARTSRIKDOMMEN 20
ARTIKKELSERIE 20
ARTIUMSSTILEN 20
ARTIUMSÅRENE 20
ARTISTGALLAENE 20
ARTERIEKLEMMER 20
ARTSFREDNINGENE 20
ARTSBESTEMMENDE 20
ARTILLERIILDEN 20
ARTISJOKK 19
ARTERIEKLEMMA 19
ARTSFREDNINGER 19
ARTIUMSFAG 19
ARTSFREDNINGEN 19
ARTERIEKLEMME 19
ARTISTKARRIERER 19
ARTIUMSÅRET 19
ARTISTLIVENE 19
ARTISTGALLAEN 19
ARTSFORSØKA 19
ARTSKARAKTERENE 19
ARTISTGALLAER 19
ARTERIEBLODA 19
ARTILLERISTENE 18
ARTSKARAKTEREN 18
ARTIUMSSTIL 18
ARTISTNUMRENE 18
ARTIUMSÅRA 18
ARTSBESTEMMES 18
ARTISTPARADENE 18
ARTILLERIILD 18
ARTISTNAVNENE 18
ARTSBESTEMMER 18
ARTISKOKK 18
ARTSFORSØK 18
ARTISTKARRIERE 18
ARTSFREDNINGA 18
ARTSKARAKTERER 18
ARTIKULERER 18
ARTISTLIVET 18
ARTERIEBLOD 18
ARTISTNUMMER 18
ARTIFISIELLE 18
ARTISTKARRIERA 18
ARTIKULERES 18
ARTIKULERTE 18
ARTIKULERE 17
ARTILLERISTEN 17
ARTILLERISTER 17
ARTISTPARADER 17
ARTISTGALLA 17
ARTSFREDNING 17
ARTISTLIVA 17
ARTIUMSÅR 17
ARTISTPARADEN 17
ARTIFISIELL 17
ARTISTNAVNET 17
ARTIGHETENE 17
ARTSBESTEMME 17
ARTIKULERT 17
ARTIGHETER 16
ARTSRIKDOM 16
ARTISTNAVNA 16
ARTISTNUMRA 16
ARTIKULER 16
ARTSMESSIGE 16
ARTIKKELEN 16
ARTIFISIELT 16
ARTSFATTIGE 16
ARTISTNUMRE 16
ARTSKARAKTER 16
ARTISTLIV 16
ARTILLERIENE 16
ARTISTPARADE 16
ARTIGHETEN 16
ARTSBESTEMTE 16
ARTSNAVNENE 15
ARTSMESSIG 15
ARTILLERIST 15
ARTILLERIET 15
ARTIGHETA 15
ARTSBESTEMT 15
ARTILLERIER 15
ARTISTNAVN 15
ARTSFATTIG 15
ARTIGHET 14
ARTIUMENE 14
ARTIKKEL 14
ARTISTISKE 14
ARTISTERIENE 14
ARTSNAVNET 14
ARTOTEKENE 14
ARTEFAKTENE 14
ARTILLERIA 14
ARTSRELATERTE 14
ARTSBESTEM 14
ARTOTEKET 13
ARTIUMER 13
ARTISTERIER 13
ARTSFRENDENE 13
ARTOTEKER 13
ARTSRELATERT 13
ARTILLERI 13
ARTIUMEN 13
ARTEFAKTER 13
ARTSNAVNA 13
ARTEFAKTEN 13
ARTIKLENE 13
ARTISTISK 13
ARTINGENE 13
ARTERIELLE 13
ARTISTERIET 13
ARTIGERE 12
ARTSFRENDER 12
ARTSFRENDEN 12
ARTISTERIA 12
ARTSNAVN 12
ARTINGER 12
ARTESISKE 12
ARTERIELL 12
ARTOTEKA 12
ARTINGEN 12
ARTIGSTE 12
ARTIKLER 12
ARTIUM 11
ARTESISK 11
ARTROSENE 11
ARTOTEK 11
ARTSFRENDE 11
ARTIGST 11
ARTINGA 11
ARTISTERI 11
ARTIANEREN 11
ARTIANERNE 11
ARTSRIKE 11
ARTEFAKT 11
ARTERIELT 11
ARTSRIKT 11
ARTRITTENE 11
ARTSREINE 10
ARTRITTER 10
ARTING 10
ARTRITTEN 10
ARTROSEN 10
ARTISTENE 10
ARTSREINT 10
ARTERIENE 10
ARTSRIK 10
ARTIANERE 10
ARTIGE 10
ARTROSER 10
ARTSREIN 9
ARTERIER 9
ARTIANER 9
ARTERIEN 9
ARTROSE 9
ARTISTER 9
ARTISTEN 9
ARTIG 9
ARTSRENT 8
ARTRITT 8
ARTELET 8
ARTERIE 8
ARTSRENE 8
ARTENDE 7
ARTSREN 7
ARTIST 7
ARTETE 6
ARTEL 6
ARTENE 6
ARTEDE 6
ARTEN 5
ARTES 5
ARTET 5
ARTER 5
ARTA 4
ARTE 4

Ord som slutter med ART

OrdPoeng
SKYVBART 24
PÅVISBART 23
HUGGBART 22
BRYTBART 21
DYBDEKART 21
DOGCART 21
HOGGBART 21
BYTTBART 21
VIVIPART 21
KLØVBART 21
VEGGKART 20
TØYBART 20
DYRKBART 20
VÆRKART 20
BÆRBART 20
TYVSTART 19
GULSVART 19
UMÅLBART 19
OPPVART 19
OPPKLART 19
BLÅSVART 19
VALGBART 19
BRUKBART 19
OPPSPART 19
AVTAGBART 19
KJØRBART 19
UFØLBART 19
UVULART 18
UFORKLART 18
USIKTBART 18
LÆRBART 18
DYREBART 18
HALVPART 18
GRÅSVART 18
STYRBART 18
BULKFART 18
UBESVART 18
KYSTFART 18
UAVKLART 18
VÅPENART 18
BIPOLART 18
TIPPBART 18
NYTTBART 18
DIGGBART 18
FRUKTBART 18
BYKART 18
VÅRPART 17
SJØKLART 17
UTAGBART 17
GJENPART 17
KOLSVART 17
USÅRBART 17
VASKBART 17
GANGBART 17
BEKSVART 17
GÅRDPART 17
ÅPENBART 17
TOPPFART 17
SYNBART 17
FUGLEART 16
SPORBART 16
JAKTBART 16
HOLDBART 16
UPOLART 16
LYNSNART 16
BRORPART 16
VEGKART 16
HEVBART 16
LØPEFART 16
LYNFART 16
STUKBART 16
UTAKBART 16
OPPFART 16
ÆRBART 16
HØSTPART 16
GLASKLART 16
OPPSTART 16
ARVEPART 15
SALGBART 15
SØKBART 15
FORSVART 15
FØLBART 15
GANGFART 15
HELSVART 15
VEIBART 15
KOSTBART 15
SEGLBART 15
UFARBART 15
SOPPART 15
OVERFART 15
VENDBART 15
STILLBART 15
VEDVART 15
VRIBART 15
SOLEKLART 15
SJØKART 15
FARGEKART 15
MÅLBART 15
BAKPART 15
HØRBART 15
SYNFART 15
MOTSVART 15
LÅSBART 14
BORTFART 14
GARDPART 14
SJØFART 14
BESVART 14
FORKLART 14
LØSBART 14
DAGKLART 14
HEISBART 14
TILSVART 14
AVKLART 14
FEILBART 14
VEIKART 14
MERKBART 14
SOTSVART 14
LUFTFART 14
ORKIDEART 14
TREKVART 14
FORVART 14
VINKART 14
SIKTBART 14
HVALART 14
JAKTSTART 14
SANGBART 14
EPLEKART 14
DYREART 14
BILKART 14
LÅNBART 14
LUVART 14
RAMSVART 13
STORPART 13
BERGART 13
DAMPFART 13
SENKBART 13
KUNSTART 13
SAMSVART 13
LOVART 13
LANGFART 13
UTSPART 13
LAUSFART 13
SAGBART 13
HERDBART 13
LAPIDART 13
SEILBART 13
SNØBART 13
VALFART 13
ISOBART 13
GOKART 13
FORPART 13
LUSEFART 13
GANGART 13
TELLBART 13
MOTPART 13
SÅRBART 13
PILSNART 13
FREMPART 13
REGNKART 13
BESPART 13
FIREPART 13
TENKBART 13
SAUMFART 13
FRAMPART 13
BEVART 13
SAKSKART 12
STRIBART 12
POLART 12
DREIBART 12
INNSPART 12
PASSIART 12
KALDSTART 12
JORDART 12
RUTEFART 12
LØSFART 12
FATTBART 12
TURKART 12
FRESBART 12
SKIKART 12
EIGENART 12
UKLART 12
FISKEART 12
USPART 12
JETTFART 12
JETFART 11
KORTART 11
DANSBART 11
PELSART 11
SMÅRART 11
VELART 11
KANEFART 11
REGNEART 11
LESBART 11
HANDFART 11
TANKFART 11
DELBART 11
ROMFART 11
FARBART 11
RÅDSNART 11
TENNBART 11
UNDERART 11
KVART 11
BJART 11
LANDKART 11
SANSBART 11
OPART 10
MOLART 10
OMSTART 10
ADVART 10
IDEKART 10
TREPART 10
TILFART 10
NIPART 10
MISFART 10
VANART 10
UTFART 10
BEFART 10
BISART 10
STELLART 10
SKALART 10
ATOMART 10
EGENART 10
GASSART 10
MATKART 10
TAKTART 9
TONEART 9
STILART 9
SOLART 9
APEART 9
SVART 9
ILFART 9
MEDFART 9
AVART 9
INNFART 9
STAMART 8
STANDART 8
SONART 8
UTART 8
SPART 8
NEDFART 8
VART 8
KLART 8
GART 7
BART 7
SELART 7
PART 7
QUART 7
KNART 7
ERFART 7
FLART 7
KART 6
SMART 6
FART 5
START 5
SNART 5
DART 4
TART 4
RART 4
SART 4

Bøyningsformer av ART

Anagram av ART

For mer informasjon om ordet ART kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet ART til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok