BARE i Wordfeud - ordspill.com

BARE i Wordfeud

BARE er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ABER.

Wordfeud poeng
7
Wordfeud poeng per bokstav
B4A1R1E1

Ved å legge til én bokstav til BARE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BEÆRA 15
BAYER 15
VERBA 12
BREVA 12
BRAVE 12
BEVAR 12
BEVRA 12
BAUER 11
BERGA 11
BRAGE 11
BEGRA 11
BAGER 11
BOAER 10
BRAKE 10
BREAK 10
BREKA 10
BEKRA 10
AEROB 10
BAKRE 10
BARKE 10
BAKER 10
BEFAR 9
BERAM 9
RABLE 9
LABRE 9
LABER 9
BLARE 9
FRABE 9
BAIER 9
BREIA 9
BALER 9
TABER 8
SEBRA 8
BRASE 8
BEDRA 8
BANER 8
BARDE 8
BAREN 8
BARET 8
BASER 8
BETAR 8
BADER 8
BATER 8
BERTA 8

Ord som starter på BARE

OrdPoeng
BAREBACK 25
BARETTFILENE 18
BARETTFILEN 17
BARETTFILER 17
BARETTFILA 16
BARESTESIEN 15
BARETTFIL 15
BAREIEREN 13
BARESTESI 13
BAREIERNE 13
BAREIERE 12
BARETTENE 12
BARETTEN 11
BARETTER 11
BAREIER 11
BARESTE 10
BARENE 9
BARETT 9
BAREST 9
BARERE 9
BAREN 8
BARER 8
BARET 8

Ord som slutter med BARE

OrdPoeng
HYDROLYSERBARE 36
UGJENNOMFØRBARE 34
UTBYGGBARE 32
GJENNOMFØRBARE 30
UTSKYVBARE 29
UKONTROLLERBARE 29
KLØYVBARE 29
UFORUTSIGBARE 29
GJENBRUKBARE 29
OPPBLÅSBARE 29
USAMMENLIGNBARE 28
KVANTIFISERBARE 27
USAMMENLIKNBARE 27
GJENKJENNBARE 27
GJENVINNBARE 26
UTBYTTBARE 26
SAMMENLEGGBARE 26
AVGJØRBARE 26
DOKUMENTERBARE 25
FORUTSIGBARE 25
KONTROLLERBARE 25
REPRODUSERBARE 25
AVSKRIVBARE 25
KLYVBARE 25
PLØYBARE 25
JEVNFØRBARE 25
SKYVBARE 24
UDYRKBARE 24
SAMMENLIGNBARE 24
OBSERVERBARE 24
OVERFØRBARE 24
NEDBRYTBARE 24
SAMKJØRBARE 23
TRYKKBARE 23
UBRUKBARE 23
PÅVISBARE 23
UVALGBARE 23
SAMMENLIKNBARE 23
UFØLGBARE 23
UTNYTTBARE 23
MANØVRERBARE 23
VERIFISERBARE 23
UNYTTBARE 22
OPPLADBARE 22
UBERØRBARE 22
NAVIGERBARE 22
IDENTIFISERBARE 22
FALSIFISERBARE 22
ORGANISERBARE 22
UFRUKTBARE 22
HUGGBARE 22
EMULGERBARE 22
FORNYBARE 22
AKTIVERBARE 21
UTTREKKBARE 21
HOGGBARE 21
JAMFØRBARE 21
USVEISBARE 21
DISKONTERBARE 21
DISKUTERBARE 21
BRYTBARE 21
BYTTBARE 21
FLYTTBARE 21
UTSKIFTBARE 21
UREALISERBARE 21
UGANGBARE 21
KLØVBARE 21
REGULERBARE 21
TØYBARE 20
UDEFINERBARE 20
KONSTATERBARE 20
RYKTBARE 20
SVINGBARE 20
UTSLAGBARE 20
UMIDDELBARE 20
FLYTBARE 20
GODTAKBARE 20
DYRKBARE 20
KONDENSERBARE 20
UHOLDBARE 20
REGISTRERBARE 20
BÆRBARE 20
ASSIMILERBARE 20
JUSTERBARE 19
USEGLBARE 19
AVTAGBARE 19
UVEIBARE 19
UTFØRBARE 19
SPRENGBARE 19
IAKTTAKBARE 19
LUKKBARE 19
REFUNDERBARE 19
DIRIGERBARE 19
UMÅLBARE 19
REVERSERBARE 19
INNSTILLBARE 19
KJØRBARE 19
BRUKBARE 19
DERIVERBARE 19
UFØLBARE 19
BEREGNBARE 19
RELOKERBARE 19
VALGBARE 19
GJETTBARE 18
FRUKTBARE 18
TIPPBARE 18
USIKTBARE 18
INDUSERBARE 18
INHALERBARE 18
STYRBARE 18
UTTAGBARE 18
DIGGBARE 18
SPILLBARE 18
GRIPBARE 18
DYREBARE 18
UFEILBARE 18
SKOGBARE 18
DEMONTERBARE 18
AVTAKBARE 18
NYTTBARE 18
LÆRBARE 18
ANVENDBARE 17
FORDELBARE 17
SVEISBARE 17
USEILBARE 17
ÅPENBARE 17
BESTEMBARE 17
REALISERBARE 17
USÅRBARE 17
DRIKKBARE 17
GANGBARE 17
HAMMERBARE 17
REDUSERBARE 17
DEDUSERBARE 17
STABELBARE 17
REPARERBARE 17
VASKBARE 17
UTAGBARE 17
KJENNBARE 17
STREKKBARE 17
AVLESBARE 17
UTTAKBARE 17
SYNBARE 17
AFFISERBARE 17
NEDSENKBARE 16
SKALERBARE 16
MIDDELBARE 16
PASSERBARE 16
TREKKBARE 16
DEFINERBARE 16
ÆRBARE 16
SKIFTBARE 16
VINDBARE 16
SPORBARE 16
HOLDBARE 16
UTAKBARE 16
HØSTBARE 16
BETALBARE 16
USMIBARE 16
SKAUBARE 16
STUKBARE 16
SPALTBARE 16
HEVBARE 16
BLANDBARE 16
JAKTBARE 16
STABLBARE 16
KOSTBARE 15
FORMBARE 15
MÅLBARE 15
FISKBARE 15
KLOBARE 15
FØLBARE 15
HØRBARE 15
VEIBARE 15
VRIBARE 15
SØKBARE 15
TOLLBARE 15
SALGBARE 15
STILLBARE 15
ERODERBARE 15
VENDBARE 15
BRENNBARE 15
UNDERBARE 15
ULESBARE 15
STRAFFBARE 15
SMØRBARE 15
SEGLBARE 15
UFARBARE 15
PANTBARE 14
SMELTBARE 14
MUTBARE 14
MERKBARE 14
FINNEBARE 14
FØRBARE 14
ELSKBARE 14
HEISBARE 14
SPREBARE 14
ARVBARE 14
FRØBARE 14
LØSBARE 14
FEILBARE 14
SANGBARE 14
LÅSBARE 14
TRÅDBARE 14
SKATTBARE 14
SIKTBARE 14
LÅNBARE 14
VADBARE 14
SÅRBARE 13
SOLBARE 13
ISOBARE 13
SNØBARE 13
SAGBARE 13
ANTENNBARE 13
FALSBARE 13
SLETTBARE 13
TELLBARE 13
HERDBARE 13
STRIDBARE 13
SENKBARE 13
SLITBARE 13
MELDBARE 13
FINNBARE 13
SEILBARE 13
TENKBARE 13
KNEBARE 12
SMIBARE 12
FRESBARE 12
STRIBARE 12
MANNBARE 12
ADDERBARE 12
DREIBARE 12
FATTBARE 12
LESBARE 11
SANSBARE 11
DELBARE 11
DANSBARE 11
FARBARE 11
LADBARE 11
TENNBARE 11
TREBARE 10
ETSBARE 10

Lignende ord av BARE

Anagram av BARE

For mer informasjon om ordet BARE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BARE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok