BARE i Wordfeud - ordspill.com

BARE i Wordfeud

BARE er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ABER.

Wordfeud poeng
7
Wordfeud poeng per bokstav
B4A1R1E1

Ved å legge til én bokstav til BARE kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BEÆRA 15
BAYER 15
VERBA 12
BREVA 12
BRAVE 12
BEVRA 12
BEVAR 12
BAUER 11
BAGER 11
BERGA 11
BEGRA 11
BREKA 10
BRAKE 10
BOAER 10
AEROB 10
BAKRE 10
BARKE 10
BAKER 10
BERAM 9
RABLE 9
LABRE 9
LABER 9
FRABE 9
BAIER 9
BREIA 9
BALER 9
BEFAR 9
BARDE 8
BANER 8
BASER 8
BRASE 8
BAREN 8
BARES 8
BETAR 8
BERTA 8
BARET 8
BADER 8
BEDRA 8
SEBRA 8
TABER 8
BATER 8

Ord som starter på BARE

OrdPoeng
BARETTENE 12
BARETTER 11
BARETTEN 11
BARESTE 10
BARENDE 10
BARENE 9
BAREST 9
BARETE 9
BAREDE 9
BARETT 9
BARERE 9
BARER 8
BARET 8
BAREN 8
BARES 8

Ord som slutter med BARE

OrdPoeng
HYDROLYSERBARE 36
UGJENNOMFØRBARE 34
UTBYGGBARE 32
GJENNOMFØRBARE 30
GJENBRUKBARE 29
KLØYVBARE 29
UKONTROLLERBARE 29
OPPBLÅSBARE 29
UFORUTSIGBARE 29
USAMMENLIGNBARE 28
GJENKJENNBARE 27
KVANTIFISERBARE 27
USAMMENLIKNBARE 27
SAMMENLEGGBARE 26
GJENVINNBARE 26
UTBYTTBARE 26
AVSKRIVBARE 25
FORUTSIGBARE 25
JEVNFØRBARE 25
DOKUMENTERBARE 25
REPRODUSERBARE 25
KONTROLLERBARE 25
OVERFØRBARE 24
SKYVBARE 24
OBSERVERBARE 24
SAMMENLIGNBARE 24
NEDBRYTBARE 24
UDYRKBARE 24
UFØLGBARE 23
UVALGBARE 23
UTNYTTBARE 23
PÅVISBARE 23
UBRUKBARE 23
SAMKJØRBARE 23
MANØVRERBARE 23
VERIFISERBARE 23
SAMMENLIKNBARE 23
UFRUKTBARE 22
NAVIGERBARE 22
EMULGERBARE 22
UNYTTBARE 22
ORGANISERBARE 22
FALSIFISERBARE 22
FORNYBARE 22
HUGGBARE 22
IDENTIFISERBARE 22
KLØVBARE 21
FLYTTBARE 21
JAMFØRBARE 21
HOGGBARE 21
DISKONTERBARE 21
REGULERBARE 21
UREALISERBARE 21
UTSKIFTBARE 21
BYTTBARE 21
DISKUTERBARE 21
UTTREKKBARE 21
AKTIVERBARE 21
BRYTBARE 21
SVINGBARE 20
GODTAKBARE 20
UMIDDELBARE 20
DYRKBARE 20
UHOLDBARE 20
ASSIMILERBARE 20
BÆRBARE 20
TØYBARE 20
KONSTATERBARE 20
KONDENSERBARE 20
REGISTRERBARE 20
UDEFINERBARE 20
IAKTTAKBARE 19
UFØLBARE 19
DERIVERBARE 19
DIRIGERBARE 19
RELOKERBARE 19
JUSTERBARE 19
VALGBARE 19
INNSTILLBARE 19
REVERSERBARE 19
REFUNDERBARE 19
BEREGNBARE 19
KJØRBARE 19
BRUKBARE 19
UTFØRBARE 19
AVTAGBARE 19
UMÅLBARE 19
AVTAKBARE 18
USIKTBARE 18
INDUSERBARE 18
TIPPBARE 18
FRUKTBARE 18
DIGGBARE 18
DEMONTERBARE 18
SPILLBARE 18
DYREBARE 18
BEREKNBARE 18
STYRBARE 18
UFEILBARE 18
LÆRBARE 18
INHALERBARE 18
NYTTBARE 18
STREKKBARE 17
ANVENDBARE 17
DEDUSERBARE 17
DRIKKBARE 17
REDUSERBARE 17
GANGBARE 17
REPARERBARE 17
FORDELBARE 17
AFFISERBARE 17
VASKBARE 17
AVLESBARE 17
USÅRBARE 17
KJENNBARE 17
REALISERBARE 17
SYNBARE 17
ÅPENBARE 17
UTAGBARE 17
DEFINERBARE 16
SPORBARE 16
JAKTBARE 16
STUKBARE 16
HEVBARE 16
ÆRBARE 16
SPALTBARE 16
HOLDBARE 16
BLANDBARE 16
BETALBARE 16
SKIFTBARE 16
MIDDELBARE 16
UTAKBARE 16
NEDSENKBARE 16
KOSTBARE 15
UFARBARE 15
UNDERBARE 15
VEIBARE 15
SALGBARE 15
SØKBARE 15
VENDBARE 15
FØLBARE 15
HØRBARE 15
MÅLBARE 15
BRENNBARE 15
VRIBARE 15
STILLBARE 15
STRAFFBARE 15
SEGLBARE 15
LÅSBARE 14
FEILBARE 14
HEISBARE 14
LÅNBARE 14
SMELTBARE 14
MERKBARE 14
SANGBARE 14
SIKTBARE 14
LØSBARE 14
SKATTBARE 14
STRIDBARE 13
SLETTBARE 13
TENKBARE 13
SNØBARE 13
TELLBARE 13
HERDBARE 13
ANTENNBARE 13
SÅRBARE 13
SAGBARE 13
ISOBARE 13
SEILBARE 13
SENKBARE 13
STRIBARE 12
FATTBARE 12
DREIBARE 12
ADDERBARE 12
FRESBARE 12
SANSBARE 11
LESBARE 11
FARBARE 11
DANSBARE 11
DELBARE 11
TENNBARE 11

Lignende ord av BARE

Anagram av BARE

For mer informasjon om ordet BARE kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BARE til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok