BART i Wordfeud - ordspill.com

BART i Wordfeud

BART er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ABRT.

Wordfeud poeng
7
Wordfeud poeng per bokstav
B4A1R1T1

Ved å legge til én bokstav til BART kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BRAVT 12
BRAUT 11
BØRTA 11
BRÅTA 11
BRØTA 11
BJART 11
ABORT 10
BORAT 10
BRAKT 10
ABROT 10
BRANT 8
BRATN 8
BRAST 8
BETAR 8
BERTA 8
BATER 8
BARET 8
TABER 8

Ord som starter på BART

OrdPoeng
BARTOLOMEUSDAG 29
BARTOLOMEUSMESS 28
BARTOLOMEUSNATT 27
BARTSKJÆRENE 27
BARTSKJÆREN 26
BARTSKJÆRER 26
BARTEKOPPENE 25
BARTEKOPPER 24
BARTSKJÆR 24
BARTEKOPPEN 24
BARTREVIRKENE 23
BARTEKOPP 22
BARTEVOKSEN 22
BARTEVOKSET 22
BARTREVIRKER 22
BARTREVIRKET 22
BARTEVOKSA 21
BARTREVIRKE 21
BARTREVIRKA 21
BARTEVOKS 20
BARTININGEN 19
BARTRÆRNE 19
BARTEKAMMENE 19
BARTININGA 18
BARTEKAMMER 18
BARTRÆR 17
BARTINING 17
BARTEKAMEN 16
BARTINENDE 14
BARTEKAM 14
BARTENDEREN 14
BARTENDERNE 14
BARTENDERE 13
BARTINETE 13
BARTINEDE 13
BARTINER 12
BARTINET 12
BARTINES 12
BARTINTE 12
BARTENDER 12
BARTREET 11
BARTINT 11
BARTINE 11
BARTINA 11
BARTENE 10
BARTREA 10
BARTIN 10
BARTEN 9
BARTER 9
BARTRE 9

Ord som slutter med BART

OrdPoeng
HYDROLYSERBART 36
UGJENNOMFØRBART 34
UTBYGGBART 32
GJENNOMFØRBART 30
UFORUTSIGBART 29
OPPBLÅSBART 29
UKONTROLLERBART 29
GJENBRUKBART 29
KLØYVBART 29
UTSKYVBART 29
USAMMENLIGNBART 28
USAMMENLIKNBART 27
KVANTIFISERBART 27
GJENKJENNBART 27
AVGJØRBART 26
GJENVINNBART 26
SAMMENLEGGBART 26
UTBYTTBART 26
KLYVBART 25
FORUTSIGBART 25
REPRODUSERBART 25
KONTROLLERBART 25
JEVNFØRBART 25
PLØYBART 25
DOKUMENTERBART 25
AVSKRIVBART 25
NEDBRYTBART 24
OBSERVERBART 24
UDYRKBART 24
OVERFØRBART 24
SAMMENLIGNBART 24
SKYVBART 24
MJØLKEBART 23
SAMKJØRBART 23
UFØLGBART 23
TRYKKBART 23
SAMMENLIKNBART 23
UBRUKBART 23
PÅVISBART 23
VERIFISERBART 23
UVALGBART 23
UTNYTTBART 23
MANØVRERBART 23
FORNYBART 22
UFRUKTBART 22
HUGGBART 22
UBERØRBART 22
EMULGERBART 22
OPPLADBART 22
UNYTTBART 22
IDENTIFISERBART 22
FALSIFISERBART 22
NAVIGERBART 22
ORGANISERBART 22
AKTIVERBART 21
BRYTBART 21
HOGGBART 21
UGANGBART 21
DISKONTERBART 21
FLYTTBART 21
UTTREKKBART 21
USVEISBART 21
JAMFØRBART 21
DISKUTERBART 21
BYTTBART 21
REGULERBART 21
KLØVBART 21
UTSKIFTBART 21
UMIDDELBART 20
FLYTBART 20
RYKTBART 20
KONSTATERBART 20
DYRKBART 20
REGISTRERBART 20
ASSIMILERBART 20
SVINGBART 20
KONDENSERBART 20
BÆRBART 20
UDEFINERBART 20
GODTAKBART 20
UTSLAGBART 20
BAKKENBART 20
TØYBART 20
KNEBELSBART 20
UHOLDBART 20
AVTAGBART 19
UTFØRBART 19
DIRIGERBART 19
BRUKBART 19
PORNOBART 19
UFØLBART 19
UVEIBART 19
RELOKERBART 19
USEGLBART 19
BEREGNBART 19
VALGBART 19
IAKTTAKBART 19
INNSTILLBART 19
SPRENGBART 19
REFUNDERBART 19
REVERSERBART 19
JUSTERBART 19
KJØRBART 19
DERIVERBART 19
LUKKBART 19
UMÅLBART 19
DEMONTERBART 18
AVTAKBART 18
UFEILBART 18
GJETTBART 18
SPILLBART 18
INHALERBART 18
FRUKTBART 18
INDUSERBART 18
USIKTBART 18
DYREBART 18
DIGGBART 18
UTTAGBART 18
SKOGBART 18
TIPPBART 18
STYRBART 18
NYTTBART 18
GRIPBART 18
LÆRBART 18
HENGEBART 17
STREKKBART 17
ANVENDBART 17
HAMMERBART 17
SYNBART 17
USEILBART 17
BESTEMBART 17
SVEISBART 17
AVLESBART 17
REDUSERBART 17
REPARERBART 17
AFFISERBART 17
UTAGBART 17
VASKBART 17
ÅPENBART 17
TRØNDERBART 17
STABELBART 17
KJENNBART 17
USÅRBART 17
DRIKKBART 17
REALISERBART 17
FORDELBART 17
UTTAKBART 17
GANGBART 17
DEDUSERBART 17
SKALERBART 16
USMIBART 16
TREKKBART 16
UTAKBART 16
PASSERBART 16
VINDBART 16
NEDSENKBART 16
STUKBART 16
HOLDBART 16
SPORBART 16
SKAUBART 16
HEVBART 16
DEFINERBART 16
MIDDELBART 16
JAKTBART 16
SPALTBART 16
BETALBART 16
SKIFTBART 16
HØSTBART 16
BLANDBART 16
MELKEBART 16
ÆRBART 16
STABLBART 16
SNURREBART 16
VEIBART 15
SALGBART 15
STRAFFBART 15
VENDBART 15
UNDERBART 15
ERODERBART 15
KLOBART 15
FORMBART 15
HØRBART 15
VRIBART 15
STILLBART 15
FØLBART 15
MÅLBART 15
SØKBART 15
ULESBART 15
UFARBART 15
KOSTBART 15
FISKBART 15
BRENNBART 15
SEGLBART 15
TOLLBART 15
SMØRBART 15
HEISBART 14
ELSKBART 14
FINNEBART 14
FØRBART 14
PANTBART 14
FRØBART 14
LÅSBART 14
FEILBART 14
LÅNBART 14
MUTBART 14
VADBART 14
LØSBART 14
ARVBART 14
MERKBART 14
SIKTBART 14
SPREBART 14
TRÅDBART 14
SMELTBART 14
SKATTBART 14
SANGBART 14
FINNBART 13
SLETTBART 13
STRIDBART 13
SNØBART 13
ISOBART 13
MELDBART 13
ANTENNBART 13
SOLBART 13
HERDBART 13
SÅRBART 13
SLITBART 13
FALSBART 13
TENKBART 13
SAGBART 13
SEILBART 13
TELLBART 13
SENKBART 13
STRIBART 12
KNEBART 12
FATTBART 12
ADDERBART 12
SMIBART 12
MANNBART 12
DREIBART 12
FRESBART 12
LESBART 11
DELBART 11
TENNBART 11
FARBART 11
SANSBART 11
LADBART 11
DANSBART 11
TREBART 10
ETSBART 10

Bøyningsformer av BART

Lignende ord av BART

Anagram av BART

For mer informasjon om ordet BART kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BART til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok