BART i Wordfeud - ordspill.com

BART i Wordfeud

BART er et adjektiv4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ABRT.

Wordfeud poeng
7
Wordfeud poeng per bokstav
B4A1R1T1

Ved å legge til én bokstav til BART kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
BRAVT 12
BRAUT 11
BJART 11
BØRTA 11
ABORT 10
ABROT 10
BORAT 10
BRAKT 10
BARET 8
BATER 8
BERTA 8
BETAR 8
BRANT 8
BRAST 8
BRATN 8
TABER 8

Ord som starter på BART

OrdPoeng
BARTOLOMEUSDAG 29
BARTOLOMEUSMESS 28
BARTOLOMEUSNATT 27
BARTSKJÆRENE 27
BARTSKJÆRER 26
BARTSKJÆREN 26
BARTSKJÆR 24
BARTREVIRKENE 23
BARTEVOKSENE 23
BARTREVIRKET 22
BARTREVIRKER 22
BARTEVOKSEN 22
BARTEVOKSET 22
BARTEVOKSER 22
BARTREVIRKE 21
BARTREVIRKA 21
BARTEVOKSA 21
BARTEVOKS 20
BARTRÆRNE 19
BARTRÆR 17
BARTENDEREN 14
BARTENDERNE 14
BARTENDERE 13
BARTENDER 12
BARTREET 11
BARTENE 10
BARTREA 10
BARTRE 9
BARTEN 9
BARTER 9

Ord som slutter med BART

OrdPoeng
HYDROLYSERBART 36
UGJENNOMFØRBART 34
UTBYGGBART 32
GJENNOMFØRBART 30
UFORUTSIGBART 29
UKONTROLLERBART 29
OPPBLÅSBART 29
GJENBRUKBART 29
KLØYVBART 29
USAMMENLIGNBART 28
GJENKJENNBART 27
KVANTIFISERBART 27
USAMMENLIKNBART 27
GJENVINNBART 26
SAMMENLEGGBART 26
UTBYTTBART 26
AVSKRIVBART 25
FORUTSIGBART 25
DOKUMENTERBART 25
KONTROLLERBART 25
JEVNFØRBART 25
REPRODUSERBART 25
OVERFØRBART 24
SAMMENLIGNBART 24
UDYRKBART 24
SKYVBART 24
OBSERVERBART 24
NEDBRYTBART 24
MANØVRERBART 23
SAMKJØRBART 23
UFØLGBART 23
UBRUKBART 23
UVALGBART 23
VERIFISERBART 23
UTNYTTBART 23
SAMMENLIKNBART 23
MJØLKEBART 23
PÅVISBART 23
UNYTTBART 22
FORNYBART 22
EMULGERBART 22
HUGGBART 22
NAVIGERBART 22
UFRUKTBART 22
IDENTIFISERBART 22
ORGANISERBART 22
FALSIFISERBART 22
REGULERBART 21
HOGGBART 21
JAMFØRBART 21
DISKONTERBART 21
AKTIVERBART 21
KLØVBART 21
UTSKIFTBART 21
BYTTBART 21
UTTREKKBART 21
FLYTTBART 21
BRYTBART 21
DISKUTERBART 21
BÆRBART 20
ASSIMILERBART 20
UHOLDBART 20
REGISTRERBART 20
UMIDDELBART 20
SVINGBART 20
BAKKENBART 20
KONSTATERBART 20
KNEBELSBART 20
KONDENSERBART 20
GODTAKBART 20
TØYBART 20
DYRKBART 20
UDEFINERBART 20
AVTAGBART 19
DERIVERBART 19
DIRIGERBART 19
UTFØRBART 19
BRUKBART 19
UMÅLBART 19
VALGBART 19
INNSTILLBART 19
REFUNDERBART 19
JUSTERBART 19
RELOKERBART 19
REVERSERBART 19
IAKTTAKBART 19
UFØLBART 19
BEREGNBART 19
KJØRBART 19
TIPPBART 18
AVTAKBART 18
LÆRBART 18
BEREKNBART 18
INHALERBART 18
INDUSERBART 18
FRUKTBART 18
STYRBART 18
DYREBART 18
DEMONTERBART 18
USIKTBART 18
UFEILBART 18
SPILLBART 18
NYTTBART 18
DIGGBART 18
AFFISERBART 17
FORDELBART 17
ANVENDBART 17
USÅRBART 17
SYNBART 17
REALISERBART 17
REPARERBART 17
ÅPENBART 17
STREKKBART 17
AVLESBART 17
TRØNDERBART 17
VASKBART 17
GANGBART 17
KJENNBART 17
REDUSERBART 17
HENGEBART 17
DRIKKBART 17
UTAGBART 17
DEDUSERBART 17
NEDSENKBART 16
DEFINERBART 16
ÆRBART 16
SNURREBART 16
UTAKBART 16
MELKEBART 16
SPALTBART 16
BETALBART 16
SPORBART 16
STUKBART 16
HEVBART 16
BLANDBART 16
HOLDBART 16
SKIFTBART 16
MIDDELBART 16
JAKTBART 16
MÅLBART 15
FØLBART 15
UFARBART 15
VENDBART 15
SØKBART 15
SEGLBART 15
SALGBART 15
BRENNBART 15
VEIBART 15
UNDERBART 15
HØRBART 15
STILLBART 15
STRAFFBART 15
VRIBART 15
KOSTBART 15
LÅSBART 14
LÅNBART 14
LØSBART 14
MERKBART 14
HEISBART 14
FEILBART 14
SIKTBART 14
SMELTBART 14
SKATTBART 14
SANGBART 14
STRIDBART 13
ISOBART 13
SNØBART 13
SENKBART 13
SEILBART 13
TENKBART 13
SLETTBART 13
ANTENNBART 13
HERDBART 13
SAGBART 13
TELLBART 13
SÅRBART 13
FRESBART 12
DREIBART 12
STRIBART 12
FATTBART 12
ADDERBART 12
TENNBART 11
LESBART 11
SANSBART 11
FARBART 11
DANSBART 11
DELBART 11

Bøyningsformer av BART

Lignende ord av BART

Anagram av BART

For mer informasjon om ordet BART kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BART til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok