BRUK i Wordfeud - ordspill.com

BRUK i Wordfeud

BRUK er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver BKRU.

Wordfeud poeng
12
Wordfeud poeng per bokstav
B4R1U4K3

Ved å legge til én bokstav til BRUK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ÅRBUK 16
BURÅK 16
BRUKA 13
BRUKE 13
BRUKT 13
BRUNK 13
BRUSK 13
BUKER 13
BUNKR 13
BURKA 13
KUBER 13

Ord som starter på BRUK

OrdPoeng
BRUKTBILKJØPA 37
BRUKTBILKJØP 36
BRUKERGRUPPEN 33
BRUKSTYVERIER 33
BRUKSBEHOVENE 32
BRUKSFUNKSJON 32
BRUKSFARTØYET 32
BRUKSFARTØYER 32
BRUKSVAKTHOLD 32
BRUKERSTYRING 32
BRUKSTJUVERIA 32
BRUKERGRUPPE 32
BRUKERGRUPPA 32
BRUKSTYVERIA 32
BRUKSTYVERI 31
BRUKSTJUVERI 31
BRUKSFARTØYA 31
BRUKTBOLIGENE 31
BRUKSBEHOVET 31
BRUKERMILJØER 30
BRUKERVENNLIG 30
BRUKTBOLIGEN 30
BRUKERMILJØET 30
BRUKSFARTØY 30
BRUKTBOLIGER 30
BRUKERPROGRAM 30
BRUKSPLAGGET 30
BRUKSVENNLIGE 30
BRUKTBILSALGA 30
BRUKSBEHOVA 30
BRUKSAVGIFTEN 30
BRUKSKULTURER 30
BRUKTBILPRIS 29
BRUKSVENNLIG 29
BRUKSPROGRAM 29
BRUKSTØYENE 29
BRUKTBILSALG 29
BRUKERMILJØA 29
BRUKSAVGIFTA 29
BRUKSBEHOV 29
BRUKSPLAGGA 29
BRUKSKULTUR 28
BRUKTBOLIG 28
BRUKSAVGIFT 28
BRUKSTØYET 28
BRUKSPLAGG 28
BRUKELIGHETEN 28
BRUKSTØYER 28
BRUKTBÅTMESSE 28
BRUKERMILJØ 28
BRUKSPLIKTEN 27
BRUKSSKOGENE 27
BRUKSBØKENE 27
BRUKELIGHETA 27
BRUKERKRAVENE 27
BRUKERSTYRTE 27
BRUKSKONTOENE 27
BRUKSPLIKTER 27
BRUKSTØYA 27
BRUKSSKOGEN 26
BRUKELIGHET 26
BRUKSHEVDENE 26
BRUKSOMRÅDET 26
BRUKSOMRÅDER 26
BRUKSDYRENE 26
BRUKSBØKER 26
BRUKERKRAVET 26
BRUKERSTYRT 26
BRUKSSKOGER 26
BRUKSPLIKTA 26
BRUKSKONTOER 26
BRUKSTØY 26
BRUKSKUNSTNER 26
BRUKSASPEKTET 26
BRUKSHAVEREN 26
BRUKERPORTENE 26
BRUKSNUMMERET 26
BRUKSKONTIENE 26
BRUKSHAVERNE 26
BRUKBARHETENE 26
BRUKSKONTOEN 26
BRUKSASPEKTER 26
BRUKERKURSENE 26
BRUKSVERDIENE 26
BRUKSKUNSTER 25
BRUKSVERDIEN 25
BRUKERNAVNENE 25
BRUKSPLIKT 25
BRUKSBÅTENE 25
BRUKSHEVDEN 25
BRUKERPORTER 25
BRUKSHEVDER 25
BRUKSOMRÅDE 25
BRUKSOMRÅDA 25
BRUKSENDRINGA 25
BRUKSHAVERE 25
BRUKSSKAUENE 25
BRUKERKRAVA 25
BRUKSDYRET 25
BRUKSBOKEN 25
BRUKSMESSIGE 25
BRUKERKURSET 25
BRUKSVERDIER 25
BRUKERPORTEN 25
BRUKSASPEKTA 25
BRUKSHUNDENE 25
BRUKBARHETER 25
BRUKERKURSER 25
BRUKTBÅTENE 25
BRUKBARHETEN 25
BRUKSKUNSTEN 25
BRUKSKONTO 24
BRUKSTINGENE 24
BRUKELIGERE 24
BRUKSMESSIG 24
BRUKTSALGENE 24
BRUKSHAVER 24
BRUKSNUMMER 24
BRUKELIGSTE 24
BRUKSENDRING 24
BRUKSHUNDEN 24
BRUKSBILENE 24
BRUKTBILENE 24
BRUKSSKAUEN 24
BRUKSNUMRENE 24
BRUKSNAVNENE 24
BRUKSHUNDER 24
BRUKERFEILENE 24
BRUKSASPEKT 24
BRUKERNAVNET 24
BRUKERKURSA 24
BRUKTHANDLERE 24
BRUKBARHETA 24
BRUKSPLENENE 24
BRUKTPRISENE 24
BRUKSBÅTER 24
BRUKSBÅTEN 24
BRUKSDYRA 24
BRUKERKRAV 24
BRUKERKODENE 24
BRUKERSTØTTER 24
BRUKSSKAUER 24
BRUKSBOKA 24
BRUKTBÅTER 24
BRUKTBÅTEN 24
BRUKSSKOG 24
BRUKERSTØTTE 23
BRUKTMARKEDA 23
BRUKTSALGET 23
BRUKERKODEN 23
BRUKSPANTENE 23
BRUKERSTØTTA 23
BRUKSMÅTENE 23
BRUKERFEILEN 23
BRUKTHANDLER 23
BRUKSFRISTENE 23
BRUKTPRISER 23
BRUKTANNONSEN 23
BRUKSVARENE 23
BRUKSPLENER 23
BRUKSFRØENE 23
BRUKSTINGEN 23
BRUKERKURS 23
BRUKERPORT 23
BRUKTBILER 23
BRUKSKUNST 23
BRUKSBILEN 23
BRUKSVERDI 23
BRUKSBILER 23
BRUKSKONTI 23
BRUKBARHET 23
BRUKTBILEN 23
BRUKSDYR 23
BRUKSNAVNET 23
BRUKSEVNENE 23
BRUKERNAVNA 23
BRUKELIGST 23
BRUKTPRISEN 23
BRUKERKODER 23
BRUKSPLENEN 23
BRUKSBOK 23
BRUKSHEVD 23
BRUKTSALGA 22
BRUKTANNONSA 22
BRUKSNAVNA 22
BRUKSFRISTEN 22
BRUKSBÅT 22
BRUKSFRISTER 22
BRUKSEVNER 22
BRUKSHUND 22
BRUKELIGE 22
BRUKSVARER 22
BRUKSTINGA 22
BRUKSMÅTER 22
BRUKSFRØET 22
BRUKTHANDEL 22
BRUKERKODE 22
BRUKSHESTENE 22
BRUKSSKAU 22
BRUKSVAREN 22
BRUKTMARKED 22
BRUKSNUMRE 22
BRUKSEVNEN 22
BRUKERNAVN 22
BRUKSMÅTEN 22
BRUKSNUMRA 22
BRUKTBÅT 22
BRUKTANNONSE 22
BRUKSBANENE 22
BRUKSPANTET 22
BRUKSEVNE 21
BRUKSHESTEN 21
BRUKSMÅTE 21
BRUKERSNITTA 21
BRUKSFRØA 21
BRUKERRETTETE 21
BRUKTSALG 21
BRUKSTING 21
BRUKSPLEN 21
BRUKSBIL 21
BRUKSHESTER 21
BRUKINGEN 21
BRUKSBANEN 21
BRUKSVARA 21
BRUKSPANTA 21
BRUKSNAVN 21
BRUKSBANER 21
BRUKSVARE 21
BRUKSAREALER 21
BRUKSAREALET 21
BRUKERFEIL 21
BRUKELIG 21
BRUKTBIL 21
BRUKSEVNA 21
BRUKERSTEDENE 21
BRUKTPRIS 21
BRUKERRETTET 20
BRUKERSTEDET 20
BRUKSPANT 20
BRUKSISMEN 20
BRUKSBANE 20
BRUKERSTEDER 20
BRUKSAREALA 20
BRUKERSNITT 20
BRUKSFRIST 20
BRUKSEIERNE 20
BRUKSSELENE 20
BRUKSRETTENE 20
BRUKSEIEREN 20
BRUKSFRØ 20
BRUKINGA 20
BRUKSHEST 19
BRUKING 19
BRUKBARE 19
BRUKBART 19
BRUKSRANENE 19
BRUKSSELEN 19
BRUKSAREAL 19
BRUKSTIDEN 19
BRUKERRETTA 19
BRUKSRETTEN 19
BRUKSISME 19
BRUKSRETTER 19
BRUKSEIERE 19
BRUKSSELER 19
BRUKRANENE 18
BRUKSTIDA 18
BRUKERSTED 18
BRUKBAR 18
BRUKSEIER 18
BRUKSSELE 18
BRUKSRANET 18
BRUKSRANA 17
BRUKKEN 17
BRUKKET 17
BRUKARENE 17
BRUKSRETT 17
BRUKRANER 17
BRUKRANEN 17
BRUKSTID 17
BRUKRANA 16
BRUKSRAN 16
BRUKARET 16
BRUKERNE 16
BRUKEREN 16
BRUKENDE 16
BRUKARA 15
BRUKERE 15
BRUKRAN 15
BRUKENE 15
BRUKES 14
BRUKEN 14
BRUKAR 14
BRUKNE 14
BRUKER 14
BRUKET 14
BRUKTE 14
BRUKA 13
BRUKT 13
BRUKE 13

Ord som slutter med BRUK

OrdPoeng
SVIRYDNINGSBRUK 39
ALKOHOLFORBRUK 35
TOBAKKSFORBRUK 34
DRIVSTOFFORBRUK 34
PIGGDEKKBRUK 34
KOLLEKTIVBRUK 34
ALKOHOLMISBRUK 34
LUKSUSFORBRUK 33
VIRKEMIDDELBRUK 33
TRYGDEMISBRUK 33
BUREISINGSBRUK 33
PRIVATFORBRUK 32
SYMBOLBRUK 32
NIKOTINFORBRUK 31
KJØTTFORBRUK 31
NYNORSKBRUK 30
KALORIFORBRUK 30
SYKKELBRUK 30
PAPIRFORBRUK 30
BRENSELSFORBRUK 30
KOKAINMISBRUK 30
HUSDYRBRUK 30
PENGEFORBRUK 29
HVERDAGSBRUK 29
HØSTINGSBRUK 29
MATERIALFORBRUK 29
BILBELTEBRUK 29
KULLFORBRUK 29
BRENSELFORBRUK 29
LEGEMIDDELBRUK 29
KONSULENTBRUK 29
ALKOHOLBRUK 29
NARKOTIKABRUK 28
MEDISINFORBRUK 28
OLJEFORBRUK 28
ENERGIFORBRUK 28
HEROINMISBRUK 28
MJØLKEBRUK 28
OVERFORBRUK 28
BEGREPSBRUK 28
NORMALFORBRUK 28
EFFEKTFORBRUK 28
PILLEMISBRUK 28
BENSINFORBRUK 28
KOMPASSBRUK 27
FISKEFORBRUK 27
OVERTIDSBRUK 27
VÅPENBRUK 27
MEDIKAMENTBRUK 27
STRØMFORBRUK 27
KREDITTMISBRUK 27
FELLESFORBRUK 27
KRYSSBRUK 26
HASJMISBRUK 26
VAREFORBRUK 26
PRIVATBRUK 26
GINSENGBRUK 26
VINFORBRUK 26
VASSFORBRUK 26
KAPITALBRUK 26
NARKOMISBRUK 26
STOFFMISBRUK 26
VANNFORBRUK 26
DIESELFORBRUK 26
UNDERFORBRUK 26
KRAFTFORBRUK 26
SELSKAPSBRUK 26
PLOGBRUK 25
TVANGSBRUK 25
HORMONBRUK 25
HJEMMEBRUK 25
VEKSELBRUK 25
GASSFORBRUK 25
SPRÅKBRUK 25
ENGANGSBRUK 25
KONDOMBRUK 25
ØLFORBRUK 24
KONTORBRUK 24
ÅRSFORBRUK 24
AREALFORBRUK 24
BYBRUK 24
VIDEOBRUK 24
TIMEFORBRUK 24
MAKTMISBRUK 24
HELÅRSBRUK 24
FAMILIEBRUK 24
STORFORBRUK 24
VOLDSBRUK 24
SJEKKBRUK 24
VIKARBRUK 24
TELEFONBRUK 23
PILLEBRUK 23
SALTFORBRUK 23
TIDSFORBRUK 23
REFLEKSBRUK 23
KVERNBRUK 23
MØNSTERBRUK 23
MATERIALBRUK 23
DIALEKTBRUK 23
RUSMISBRUK 23
VINTERBRUK 23
MØLLEBRUK 23
GÅRDSBRUK 23
HELGEBRUK 23
PENGEBRUK 23
KJEFTBRUK 23
KNIVBRUK 23
HALVBRUK 23
HAKKEBRUK 23
HVALBRUK 23
LYSBRUK 23
SKOGBRUK 23
KVALBRUK 23
SKIFTEBRUK 22
FRITIDSBRUK 22
SKOLEBRUK 22
SOMMERBRUK 22
JEKTEBRUK 22
MATFORBRUK 22
KIRKEBRUK 22
MASKINBRUK 22
MEDISINBRUK 22
MERFORBRUK 22
BILDEBRUK 22
RESSURSBRUK 22
GJENBRUK 22
TORVBRUK 22
HASJBRUK 21
AVLSBRUK 21
NAVNEBRUK 21
JORDBRUK 21
SKAUBRUK 21
STOFFBRUK 21
HAGEBRUK 21
HAVBRUK 21
SJØBRUK 21
ÅKERBRUK 21
MÅLSBRUK 21
ELFORBRUK 21
FISKEBRUK 21
RESURSBRUK 21
FELLESBRUK 21
GLASSBRUK 21
MATMISBRUK 21
MELKEBRUK 21
STØTTEBRUK 21
BELTEBRUK 21
BEITEBRUK 21
HEIMEBRUK 21
STEMMEBRUK 20
UNDERBRUK 20
KORTBRUK 20
MUNNBRUK 20
PELSBRUK 20
SEGLBRUK 20
VASSBRUK 20
HUSBRUK 20
SVIBRUK 20
VANNBRUK 20
KORNBRUK 20
NATURBRUK 20
TRELASTBRUK 20
MÅLBRUK 20
GARDSBRUK 20
BILBRUK 20
MURBRUK 19
SKOBRUK 19
SMÅBRUK 19
VANBRUK 19
SVEBRUK 19
VADBRUK 19
TVEBRUK 19
JERNBRUK 19
SAUEBRUK 19
AFTENSBRUK 19
FEILBRUK 19
MAKTBRUK 19
GASSBRUK 19
SEXMISBRUK 19
LOTTBRUK 19
SNUSBRUK 19
GARNBRUK 19
SILDEBRUK 19
AFTENBRUK 18
SEILBRUK 18
ENGBRUK 18
SAGBRUK 18
DAGBRUK 18
ÅRSBRUK 18
SISTEBRUK 18
AREALBRUK 18
TURBRUK 18
FORBRUK 18
LINEBRUK 18
STORBRUK 18
UTEBRUK 18
REITBRUK 17
ORDBRUK 17
ETTERBRUK 17
RETTSBRUK 17
INNEBRUK 17
FINBRUK 17
ALLBRUK 17
NOTBRUK 17
MISBRUK 17
TALEBRUK 17
STATSBRUK 17
RIDEBRUK 17
OMBRUK 17
TIDSBRUK 17
SETERBRUK 17
LANDBRUK 17
FESTBRUK 17
SAMBRUK 16
STASBRUK 16
TAREBRUK 16
DAMBRUK 16
NATTBRUK 16
UBRUK 16
FEBRUK 15

Lignende ord av BRUK

Anagram av BRUK

For mer informasjon om ordet BRUK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BRUK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok