BRUK i Wordfeud - ordspill.com

BRUK i Wordfeud

BRUK er et substantiv4 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver BKRU.

Wordfeud poeng
12
Wordfeud poeng per bokstav
B4R1U4K3

Ved å legge til én bokstav til BRUK kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ÅRBUK 16
BRUKA 13
BRUKE 13
BRUKT 13
BRUSK 13
BUKER 13
BUNKR 13
BURKA 13
KUBER 13

Ord som starter på BRUK

OrdPoeng
BRUKTBILKJØPA 37
BRUKTBILKJØP 36
BRUKERGRUPPEN 33
BRUKSTYVERIER 33
BRUKSTYVERIET 33
BRUKERHÅNDBOK 33
BRUKSTYVERIA 32
BRUKERSTYRING 32
BRUKERGRUPPA 32
BRUKERGRUPPE 32
BRUKSFARTØYET 32
BRUKSTJUVERIA 32
BRUKSVAKTHOLD 32
BRUKSMULIGHET 32
BRUKSFARTØYER 32
BRUKSBEHOVENE 32
BRUKSFUNKSJON 32
BRUKSBEHOVET 31
BRUKSTYVERI 31
BRUKSTJUVERI 31
BRUKSFARTØYA 31
BRUKSPLAGGENE 31
BRUKERHANDBOK 30
BRUKSAVGIFTER 30
BRUKSBEHOVA 30
BRUKSKULTURER 30
BRUKTBOLIGEN 30
BRUKERMILJØET 30
BRUKSKULTUREN 30
BRUKERPROGRAM 30
BRUKSPLAGGET 30
BRUKSVENNLIGE 30
BRUKTBOLIGER 30
BRUKERVENNLIG 30
BRUKTBILSALGA 30
BRUKERMILJØER 30
BRUKSFARTØY 30
BRUKERMILJØA 29
BRUKSBEHOV 29
BRUKTBILSALG 29
BRUKSAVGIFTA 29
BRUKSPLAGGA 29
BRUKSEGENSKAP 29
BRUKSTØYENE 29
BRUKSVENNLIG 29
BRUKSPROGRAM 29
BRUKTBILPRIS 29
BRUKSAVGIFT 28
BRUKSTØYET 28
BRUKTBOLIG 28
BRUKELIGHETEN 28
BRUKERMILJØ 28
BRUKTBÅTMESSE 28
BRUKSKULTUR 28
BRUKSPLIKTENE 28
BRUKSTØYER 28
BRUKTBÅTMESSA 28
BRUKSPLAGG 28
BRUKSSKOGENE 27
BRUKSBØKENE 27
BRUKSPLIKTEN 27
BRUKERSTYRTE 27
BRUKSTØYA 27
BRUKSKONTOENE 27
BRUKERKRAVENE 27
BRUKELIGHETA 27
BRUKSPLIKTER 27
BRUKSOMRÅDENE 27
BRUKSSKOGEN 26
BRUKSDYRENE 26
BRUKSBØKER 26
BRUKSPLIKTA 26
BRUKSKONTIENE 26
BRUKELIGHET 26
BRUKERSTYRT 26
BRUKSSKOGER 26
BRUKSASPEKTER 26
BRUKSNUMMERET 26
BRUKSOMRÅDET 26
BRUKSOMRÅDER 26
BRUKSTØY 26
BRUKSASPEKTET 26
BRUKSVERDIENE 26
BRUKBARHETENE 26
BRUKSHEVDENE 26
BRUKSKUNSTENE 26
BRUKSHAVEREN 26
BRUKSKONTOEN 26
BRUKERKRAVET 26
BRUKSASPEKTEN 26
BRUKERPORTENE 26
BRUKERKURSENE 26
BRUKSHAVERNE 26
BRUKSKUNSTNER 26
BRUKSKONTOER 26
BRUKSHAVERE 25
BRUKERPORTER 25
BRUKSSKAUENE 25
BRUKERKURSET 25
BRUKBARHETER 25
BRUKSKUNSTER 25
BRUKSHEVDER 25
BRUKSVERDIER 25
BRUKERPORTEN 25
BRUKSASPEKTA 25
BRUKERKURSER 25
BRUKBARHETEN 25
BRUKTBÅTENE 25
BRUKSHUNDENE 25
BRUKSKUNSTEN 25
BRUKSOMRÅDA 25
BRUKSBÅTENE 25
BRUKSVERDIEN 25
BRUKSMESSIGE 25
BRUKSHEVDEN 25
BRUKSOMRÅDE 25
BRUKERKRAVA 25
BRUKSPLIKT 25
BRUKSENDRINGA 25
BRUKSDYRET 25
BRUKSBOKEN 25
BRUKERNAVNENE 25
BRUKSENDRING 24
BRUKELIGERE 24
BRUKSBÅTEN 24
BRUKTBÅTEN 24
BRUKTSALGENE 24
BRUKSTINGENE 24
BRUKSKONTO 24
BRUKTPRISENE 24
BRUKSPLENENE 24
BRUKSHAVER 24
BRUKERKODENE 24
BRUKTMARKEDER 24
BRUKSSKAUER 24
BRUKSBÅTER 24
BRUKTBÅTER 24
BRUKSNAVNENE 24
BRUKTHANDELEN 24
BRUKSBOKA 24
BRUKSDYRA 24
BRUKSSKOG 24
BRUKERSTØTTER 24
BRUKTMARKEDET 24
BRUKTHANDLENE 24
BRUKERNAVNET 24
BRUKSNUMRENE 24
BRUKSNUMMER 24
BRUKERFEILENE 24
BRUKSMESSIG 24
BRUKELIGSTE 24
BRUKSHUNDER 24
BRUKSHUNDEN 24
BRUKBARHETA 24
BRUKSASPEKT 24
BRUKSBILENE 24
BRUKERKURSA 24
BRUKERKRAV 24
BRUKTBILENE 24
BRUKSSKAUEN 24
BRUKELIGST 23
BRUKSKUNST 23
BRUKSHEVD 23
BRUKSBILEN 23
BRUKERKODER 23
BRUKSPANTENE 23
BRUKERSTØTTA 23
BRUKERKODEN 23
BRUKTPRISER 23
BRUKSBOK 23
BRUKSDYR 23
BRUKERFEILEN 23
BRUKTSALGET 23
BRUKTMARKEDA 23
BRUKTHANDLER 23
BRUKERSTØTTE 23
BRUKTANNONSEN 23
BRUKTANNONSER 23
BRUKSPLENER 23
BRUKSEVNENE 23
BRUKERNAVNA 23
BRUKSPLENEN 23
BRUKSMÅTENE 23
BRUKTBILEN 23
BRUKSBILER 23
BRUKSTINGEN 23
BRUKTPRISEN 23
BRUKSVERDI 23
BRUKSNAVNET 23
BRUKBARHET 23
BRUKERPORT 23
BRUKSKONTI 23
BRUKTBILER 23
BRUKERKURS 23
BRUKTBÅT 22
BRUKSMÅTER 22
BRUKSEVNEN 22
BRUKERKODE 22
BRUKSBÅT 22
BRUKSPANTET 22
BRUKSFRISTEN 22
BRUKSAREALENE 22
BRUKERSNITTET 22
BRUKERIDENTER 22
BRUKERIDENTEN 22
BRUKTANNONSA 22
BRUKSHESTENE 22
BRUKTHANDEL 22
BRUKSNUMRE 22
BRUKSFRISTER 22
BRUKSEVNER 22
BRUKERNAVN 22
BRUKINGENE 22
BRUKSNAVNA 22
BRUKSNUMRA 22
BRUKTSALGA 22
BRUKSMÅTEN 22
BRUKTMARKED 22
BRUKTANNONSE 22
BRUKSTINGA 22
BRUKSHUND 22
BRUKELIGE 22
BRUKSSKAU 22
BRUKERSTEDENE 21
BRUKSAREALER 21
BRUKERRETTEDE 21
BRUKERRETTETE 21
BRUKSHESTER 21
BRUKSEVNA 21
BRUKINGER 21
BRUKINGEN 21
BRUKSNAVN 21
BRUKSPLEN 21
BRUKSHESTEN 21
BRUKTPRIS 21
BRUKTSALG 21
BRUKSEVNE 21
BRUKERSNITTA 21
BRUKERFEIL 21
BRUKSTING 21
BRUKSMÅTE 21
BRUKSBIL 21
BRUKSAREALET 21
BRUKELIG 21
BRUKTBIL 21
BRUKSPANTA 21
BRUKSPANT 20
BRUKINGA 20
BRUKERSTEDER 20
BRUKERRETTET 20
BRUKSRETTENE 20
BRUKERIDENT 20
BRUKSEIEREN 20
BRUKERSTEDET 20
BRUKSTIDENE 20
BRUKERSNITT 20
BRUKSEIERNE 20
BRUKSFRIST 20
BRUKSAREALA 20
BRUKSRETTER 19
BRUKSTIDER 19
BRUKSTIDEN 19
BRUKBARE 19
BRUKSEIERE 19
BRUKSAREAL 19
BRUKING 19
BRUKSHEST 19
BRUKSRETTEN 19
BRUKBART 19
BRUKERRETTA 19
BRUKBAR 18
BRUKERSTED 18
BRUKSTIDA 18
BRUKSEIER 18
BRUKSTID 17
BRUKARENE 17
BRUKKEN 17
BRUKKET 17
BRUKSRETT 17
BRUKERNE 16
BRUKARET 16
BRUKEREN 16
BRUKENDE 16
BRUKARA 15
BRUKERE 15
BRUKENE 15
BRUKEN 14
BRUKAR 14
BRUKTE 14
BRUKET 14
BRUKNE 14
BRUKER 14
BRUKES 14
BRUKA 13
BRUKT 13
BRUKE 13

Ord som slutter med BRUK

OrdPoeng
SVIRYDNINGSBRUK 39
ALKOHOLFORBRUK 35
PIGGDEKKBRUK 34
DRIVSTOFFORBRUK 34
TOBAKKSFORBRUK 34
ALKOHOLMISBRUK 34
KOLLEKTIVBRUK 34
VIRKEMIDDELBRUK 33
BUREISINGSBRUK 33
TRYGDEMISBRUK 33
LUKSUSFORBRUK 33
PRIVATFORBRUK 32
SYMBOLBRUK 32
KJØTTFORBRUK 31
NIKOTINFORBRUK 31
SYKKELBRUK 30
BRENSELSFORBRUK 30
PAPIRFORBRUK 30
HUSDYRBRUK 30
KALORIFORBRUK 30
KOKAINMISBRUK 30
NYNORSKBRUK 30
PENGEFORBRUK 29
KULLFORBRUK 29
BILBELTEBRUK 29
HVERDAGSBRUK 29
ALKOHOLBRUK 29
KONSULENTBRUK 29
HØSTINGSBRUK 29
BRENSELFORBRUK 29
MATERIALFORBRUK 29
LEGEMIDDELBRUK 29
BENSINFORBRUK 28
MJØLKEBRUK 28
MEDISINFORBRUK 28
BEGREPSBRUK 28
OLJEFORBRUK 28
HEROINMISBRUK 28
OVERFORBRUK 28
PILLEMISBRUK 28
NARKOTIKABRUK 28
EFFEKTFORBRUK 28
NORMALFORBRUK 28
ENERGIFORBRUK 28
KOMPASSBRUK 27
VÅPENBRUK 27
FISKEFORBRUK 27
KREDITTMISBRUK 27
MEDIKAMENTBRUK 27
FELLESFORBRUK 27
OVERTIDSBRUK 27
STRØMFORBRUK 27
KRAFTFORBRUK 26
GINSENGBRUK 26
KAPITALBRUK 26
VASSFORBRUK 26
DIESELFORBRUK 26
VANNFORBRUK 26
HASJMISBRUK 26
NARKOMISBRUK 26
PRIVATBRUK 26
KRYSSBRUK 26
UNDERFORBRUK 26
SELSKAPSBRUK 26
VAREFORBRUK 26
STOFFMISBRUK 26
VINFORBRUK 26
TVANGSBRUK 25
HORMONBRUK 25
SPRÅKBRUK 25
VEKSELBRUK 25
KONDOMBRUK 25
HJEMMEBRUK 25
GASSFORBRUK 25
ENGANGSBRUK 25
ÅRSFORBRUK 24
FAMILIEBRUK 24
KONTORBRUK 24
TIMEFORBRUK 24
STORFORBRUK 24
MAKTMISBRUK 24
AREALFORBRUK 24
BYBRUK 24
HELÅRSBRUK 24
VOLDSBRUK 24
VIDEOBRUK 24
VIKARBRUK 24
SJEKKBRUK 24
ØLFORBRUK 24
TIDSFORBRUK 23
HAKKEBRUK 23
PENGEBRUK 23
MATERIALBRUK 23
TELEFONBRUK 23
KVERNBRUK 23
REFLEKSBRUK 23
GÅRDSBRUK 23
PILLEBRUK 23
LYSBRUK 23
VINTERBRUK 23
SKOGBRUK 23
RUSMISBRUK 23
SALTFORBRUK 23
DIALEKTBRUK 23
MØLLEBRUK 23
KJEFTBRUK 23
KNIVBRUK 23
MØNSTERBRUK 23
FRITIDSBRUK 22
BILDEBRUK 22
SKOLEBRUK 22
RESSURSBRUK 22
MEDISINBRUK 22
SOMMERBRUK 22
MATFORBRUK 22
JEKTEBRUK 22
KIRKEBRUK 22
SKIFTEBRUK 22
GJENBRUK 22
MASKINBRUK 22
MERFORBRUK 22
JORDBRUK 21
HAGEBRUK 21
ÅKERBRUK 21
HAVBRUK 21
SKAUBRUK 21
ELFORBRUK 21
SJØBRUK 21
GLASSBRUK 21
BEITEBRUK 21
MELKEBRUK 21
BELTEBRUK 21
RESURSBRUK 21
FISKEBRUK 21
NAVNEBRUK 21
FELLESBRUK 21
STØTTEBRUK 21
MATMISBRUK 21
TRELASTBRUK 20
STEMMEBRUK 20
VANNBRUK 20
KORNBRUK 20
PELSBRUK 20
MUNNBRUK 20
MÅLBRUK 20
GLASBRUK 20
GARDSBRUK 20
NATURBRUK 20
KORTBRUK 20
VASSBRUK 20
UNDERBRUK 20
BILBRUK 20
SVIBRUK 20
HUSBRUK 20
FEILBRUK 19
SAUEBRUK 19
SNUSBRUK 19
SMÅBRUK 19
VANBRUK 19
SVEBRUK 19
SKOBRUK 19
MAKTBRUK 19
AFTENSBRUK 19
SILDEBRUK 19
GARNBRUK 19
LOTTBRUK 19
SEXMISBRUK 19
GASSBRUK 19
JERNBRUK 19
SISTEBRUK 18
LINEBRUK 18
FORBRUK 18
SAGBRUK 18
AREALBRUK 18
AFTENBRUK 18
UTEBRUK 18
TURBRUK 18
NOTBRUK 17
TIDSBRUK 17
RETTSBRUK 17
ORDBRUK 17
SETERBRUK 17
FESTBRUK 17
FINBRUK 17
ETTERBRUK 17
STATSBRUK 17
OMBRUK 17
MISBRUK 17
INNEBRUK 17
LANDBRUK 17
SAMBRUK 16

Lignende ord av BRUK

Anagram av BRUK

For mer informasjon om ordet BRUK kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet BRUK til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok