DIA i Wordfeud - ordspill.com

DIA i Wordfeud

DIA er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ADI.

Wordfeud poeng
4
Wordfeud poeng per bokstav
D1I2A1

Ved å legge til én bokstav til DIA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ACID 14
WADI 14
VIDA 9
VAID 9
DIVA 9
IGDA 8
GAID 8
IDKA 7
DIKA 7
KIDA 7
KADI 7
AMID 6
ILDA 6
AIDS 5
ARID 5
EIDA 5
DISA 5
NAID 5
NIDA 5
RAID 5
SIDA 5
TIDA 5
DIAS 5
DARI 5

Ord som starter på DIA

OrdPoeng
DIAGONALVEVEDE 29
DIAMANTSMYKKER 28
DIAMANTSMYKKET 28
DIAGONALVEVET 28
DIAGONALVEVDE 28
DIALEKTOLOGIER 27
DIAGONALGANGER 27
DIAGONALVEVA 27
DIAGONALVEVD 27
DIAMANTSMYKKE 27
DIAMANTSMYKKA 27
DIAMANTGRUVENE 26
DIALEKTBRUKENE 26
DIALYSEMASKIN 26
DIAKONHJEMMENE 26
DIALEKTOLOGENE 26
DIALEKTSTUDIUM 26
DIAKONSTILLING 26
DIASPORAJØDENE 26
DIALEKTBRUKER 25
DIAMANTGRUVER 25
DIAKONISSEHUSA 25
DIALEKTBRUKET 25
DIALEKTOLOGEN 25
DIABETIKERVARE 25
DIALEKTOLOGI 25
DIAGONALDEKKET 25
DIAGONALGANG 25
DIALEKTBRUKEN 25
DIASPORAJØDER 25
DIAKONHJEMMET 25
DIABETIKERKOST 25
DIALEKTOLOGER 25
DIAMANTGRUVEN 25
DIAMANTBORINGA 25
DIAPOSITIVENE 25
DIAMANTGRUVE 24
DIAPOSITIVET 24
DIAKONHJEMMA 24
DIAPOSITIVER 24
DIALEKTBRUKA 24
DIAMANTBORING 24
DIAMANTGRUVA 24
DIAGNOSTIKKER 24
DIAKONISSEHUS 24
DIAGONALDEKKA 24
DIAGNOSTIKKEN 24
DIALEKTOMRÅDER 24
DIALEKTOMRÅDET 24
DIALEKTOMRÅDE 23
DIAGNOSTIKERNE 23
DIALEKTBRUK 23
DIAGNOSEMETODE 23
DIAGONALDEKK 23
DIALEKTOLOG 23
DIAPOSITIVA 23
DIALEKTOMRÅDA 23
DIALEKTFORMENE 22
DIAPOSITIV 22
DIALEKTFARGETE 22
DIAGNOSTIKERE 22
DIALYTISKE 22
DIASFREMVISERE 22
DIALEKTIKKENE 22
DIAGNOSTIKK 22
DIALEKTUTTALER 22
DIALEKTSTUDIET 22
DIAKONHEIMENE 22
DIAKONHJEM 21
DIALYSERENDE 21
DIALEKTGRENSEN 21
DIALEKTFARGET 21
DIALEKTFORMEN 21
DIALEKTIKKEN 21
DIASFRAMVISER 21
DIAKONHEIMER 21
DIALEKTIKKER 21
DIAGNOSTIKER 21
DIAKONHEIMEN 21
DIAGNOSTISKE 21
DIALEKTSTUDIA 21
DIALYTISK 21
DIALEKTUTTALE 21
DIALEKTFORMER 21
DIALEKTBASERTE 21
DIASFREMVISER 21
DIAGNOSTISERER 21
DIALEKTKARTENE 20
DIAGNOSTISK 20
DIALEKTIKERNE 20
DIATONIKKENE 20
DIAMANTPLATENE 20
DIALEKTFARGA 20
DIALEKTGRENSA 20
DIALEKTFORMA 20
DIALEKTIKEREN 20
DIAGNOSTISERE 20
DIALEKTGRENSE 20
DIALEKTBASERT 20
DIAGNOSTISERT 20
DIALEKTIKK 19
DIAGNOSTISER 19
DIALEKTFORM 19
DIATONIKKER 19
DIALYSERTE 19
DIALEKTIKERE 19
DIATONIKKEN 19
DIALYSERER 19
DIABETIKEREN 19
DIAKRONISKE 19
DIAKONHEIM 19
DIAMANTRINGEN 19
DIAMANTPLATER 19
DIALYSERES 19
DIAMANTRINGER 19
DIALEKTKARTER 19
DIAMANTPLATEN 19
DIAMANTNÅLENE 19
DIABETIKERNE 19
DIALEKTATLASER 19
DIALEKTORDENE 19
DIALEKTKARTET 19
DIALYSERT 18
DIALYSERE 18
DIABETIKERE 18
DIABOLOEN 18
DIALEKTATLASA 18
DIALEKTISKE 18
DIASKOPENE 18
DIAMANTPLATA 18
DIAKRITISKE 18
DIAMANTNÅLEN 18
DIAMANTNÅLER 18
DIAFRAGMAENE 18
DIALEKTORDET 18
DIAMANTPLATE 18
DIABOLSKE 18
DIALYSENE 18
DIAKRONISK 18
DIAGONALENE 18
DIANETIKKENE 18
DIALEKTKARTA 18
DIAKONISSENE 18
DIALEKTIKER 18
DIANETIKKER 17
DIALYSER 17
DIANETIKKEN 17
DIASPORAENE 17
DIAFRAGMAER 17
DIALEKTATLAS 17
DIAMANTRING 17
DIAFRAGMAET 17
DIAMANTNÅLA 17
DIALEKTKART 17
DIAGRAMMENE 17
DIALEKTORDA 17
DIAKONISSEN 17
DIABOLSK 17
DIATONIKK 17
DIALEKTISK 17
DIAKONISSER 17
DIAKRONIENE 17
DIAKRITISK 17
DIASKOPET 17
DIASKOPER 17
DIAGONALEN 17
DIABETIKER 17
DIALYSEN 17
DIABETISKE 17
DIAGONALER 17
DIAKONISSA 16
DIABETISK 16
DIALYSE 16
DIALEKTORD 16
DIATONISKE 16
DIAMANTNÅL 16
DIALOGENE 16
DIAGONALT 16
DIAKONISSE 16
DIASPORAEN 16
DIABOLO 16
DIAKONIENE 16
DIAKRONIEN 16
DIAGRAMMER 16
DIAGRAMMET 16
DIASPORAER 16
DIAGONALE 16
DIAKONATENE 16
DIAGNOSENE 16
DIASKOPA 16
DIAKRONIER 16
DIAKONIEN 15
DIANETIKK 15
DIASKOP 15
DIAGNOSEN 15
DIAKONALE 15
DIAGONAL 15
DIAGRAMMA 15
DIAKONIER 15
DIAGNOSER 15
DIALOGEN 15
DIATONISK 15
DIAFRAGMA 15
DIAKONALT 15
DIAKONATET 15
DIALEKTALE 15
DIABETESENE 15
DIALOGER 15
DIAKONATER 15
DIALEKTALT 15
DIAFONIENE 15
DIAKONAL 14
DIAGNOSE 14
DIATERMIENE 14
DIASPORA 14
DIATOMEENE 14
DIALEKTAL 14
DIAFONIEN 14
DIAKONATA 14
DIAKRONI 14
DIABETESEN 14
DIAKONENE 14
DIASRAMMENE 14
DIABETESER 14
DIAFONIER 14
DIALEKTENE 14
DIAMETRALE 13
DIATERMIEN 13
DIAKONI 13
DIAKRONT 13
DIASRAMMEN 13
DIATOMEER 13
DIALEKTEN 13
DIARIUM 13
DIAKONER 13
DIAKRONE 13
DIASRAMMER 13
DIAMETRALT 13
DIAFONENE 13
DIATERMIER 13
DIALEKTER 13
DIAKONEN 13
DIAKONAT 13
DIALOG 13
DIATOMEEN 13
DIAMETEREN 12
DIAFONEN 12
DIAMETRAL 12
DIAMETRENE 12
DIAMETERNE 12
DIAGRAM 12
DIASRAMME 12
DIABETES 12
DIASRAMMA 12
DIAKRON 12
DIAFONER 12
DIAMANTENE 12
DIAFONI 12
DIATERMI 11
DIATOME 11
DIAMETRER 11
DIAMANTEN 11
DIADEMENE 11
DIAMANTER 11
DIAMETERE 11
DIALEKT 11
DIAKON 11
DIASTASENE 11
DIADEMET 10
DIAMETRE 10
DIAMETER 10
DIAFON 10
DIASTASEN 10
DIATESENE 10
DIASTASER 10
DIADEMER 10
DIARIENE 10
DIAREENE 9
DIASTASE 9
DIARIET 9
DIATESER 9
DIADEMA 9
DIAMANT 9
DIARIER 9
DIATESEN 9
DIATESE 8
DIAREEN 8
DIASENE 8
DIARIA 8
DIADEM 8
DIAREER 8
DIASET 7
DIARE 6
DIASA 6
DIAS 5

Ord som slutter med DIA

OrdPoeng
HØYSKOLESTUDIA 35
HOVEDFAGSSTUDIA 31
VETERINÆRSTUDIA 31
HØGSKOLESTUDIA 31
GRUNNFAGSSTUDIA 29
DYRKNINGSMEDIA 29
BEGYNNERSTADIA 28
OVERGANGSSTADIA 28
ØKONOMISTUDIA 28
DYRKINGSMEDIA 28
HALVÅRSSTUDIA 27
TILLEGGSSTUDIA 27
FJERNSYNSMEDIA 27
FILOSOFISTUDIA 27
MORSMÅLSSTUDIA 26
INGENIØRSTUDIA 26
TEOLOGISTUDIA 26
FULLTIDSSTUDIA 25
MUSIKKSTUDIA 25
FORSVARSSTUDIA 25
DIKTERINGSMEDIA 24
DIPLOMSTUDIA 24
PUPPESTADIA 24
HISTORIESTUDIA 24
DIRIGENTPODIA 24
BIBELSTUDIA 23
KVELDSSTUDIA 23
LAGRINGSMEDIA 23
DJUPSTUDIA 23
UTENLANDSSTUDIA 23
HEILTIDSSTUDIA 23
DYPSTUDIA 23
SAMFUNNSSTUDIA 23
BLASTULASTADIA 23
SPRÅKSTUDIA 23
SPESIALSTUDIA 22
REALFAGSTUDIA 22
SPEDBARNSSTADIA 22
FORSØKSSTADIA 22
TANNLEGESTUDIA 22
KONSERTPODIA 22
KJELDESTUDIA 22
COMMEDIA 22
PRØVESTADIA 22
KRABBESTADIA 21
GRUNNSTUDIA 21
HELTIDSSTUDIA 21
DIALEKTSTUDIA 21
ELITESTIPENDIA 21
KJØLEMEDIA 21
ANATOMISTUDIA 21
SJØLSTUDIA 21
LOVSTUDIA 20
NÆRSTUDIA 20
MEDISINSTUDIA 20
ELEKTRONMEDIA 20
KLAMYDIA 20
EMBETSSTUDIA 20
REISESTIPENDIA 20
KUNSTSTUDIA 20
SELVSTUDIA 19
JUSSTUDIA 19
KILDESTUDIA 19
BILLEDMEDIA 19
DELTIDSSTUDIA 19
FRANSKSTUDIA 19
MELLOMSTADIA 19
POSTLUDIA 19
PRESTESTUDIA 19
STATSSTIPENDIA 19
VEKSTMEDIA 18
LEGESTUDIA 18
KOMPENDIA 18
SNAKKESTADIA 17
BILDEMEDIA 17
YOLDIA 17
LARVESTADIA 17
MASTERSTUDIA 17
FAGSTUDIA 17
INTERLUDIA 16
FELTSTUDIA 16
CARDIA 16
PRESSEMEDIA 16
FOSTERSTADIA 16
PRELUDIA 16
FORSTUDIA 16
PLANSTADIA 15
FILMMEDIA 15
BARNESTADIA 15
TIDSSTUDIA 15
RETTSSTUDIA 15
EMNESTUDIA 15
IDRETTSMEDIA 15
PRATESTADIA 15
PALLADIA 14
STIPENDIA 14
ANTEPENDIA 14
KLENODIA 14
ABBEDIA 14
PRESIDIA 13
MASSEMEDIA 13
INTERMEDIA 13
FORSTADIA 13
ETERMEDIA 11
PODIA 11
STUDIA 10
REMEDIA 9
MEDIA 7
STADIA 7

Lignende ord av DIA

Anagram av DIA

For mer informasjon om ordet DIA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DIA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok