DIA i Wordfeud - ordspill.com

DIA i Wordfeud

DIA er et adjektiv3 bokstaver som er godkjent i Wordfeud. Sortert alfabetisk inneholder ordet følgende bokstaver ADI.

Wordfeud poeng
4
Wordfeud poeng per bokstav
D1I2A1

Ved å legge til én bokstav til DIA kan du lage disse bokstavene

OrdPoeng
ACID 14
WADI 14
VIDA 9
VAID 9
DIVA 9
IGDA 8
GAID 8
IDKA 7
DIKA 7
KIDA 7
KADI 7
AMID 6
ILDA 6
AIDS 5
ARID 5
EIDA 5
DISA 5
NAID 5
NIDA 5
RAID 5
SIDA 5
TIDA 5
DIAS 5
DARI 5

Ord som starter på DIA

OrdPoeng
DIAGONALVEVETE 29
DIAMANTSMYKKER 28
DIAGONALVEVET 28
DIAGONALVEVDE 28
DIAMANTSMYKKET 28
DIAGONALVEVA 27
DIAGONALGANGEN 27
DIALYSEMASKINA 27
DIAMANTSMYKKE 27
DIAGONALGANGER 27
DIALEKTOLOGIER 27
DIAMANTSMYKKA 27
DIAGONALVEVD 27
DIASPORAJØDENE 26
DIAKONSTILLING 26
DIAKONHJEMMENE 26
DIALEKTSTUDIUM 26
DIALEKTOLOGENE 26
DIALEKTBRUKENE 26
DIALYSEMASKIN 26
DIASPORAJØDER 25
DIALEKTOLOGI 25
DIAMANTGRUVER 25
DIAGONALGANG 25
DIABETIKERVARA 25
DIALEKTOLOGEN 25
DIAMANTBORINGA 25
DIALEKTBRUKER 25
DIALEKTBRUKET 25
DIAMANTGRUVEN 25
DIAPOSITIVENE 25
DIAKONISSEHUSA 25
DIABETIKERVARE 25
DIALEKTBRUKEN 25
DIALEKTOLOGER 25
DIAKONHJEMMET 25
DIALEKTBRUKA 24
DIAKONHJEMMA 24
DIAGONALDEKKA 24
DIAGNOSTIKKEN 24
DIAMANTGRUVE 24
DIAPOSITIVER 24
DIAPOSITIVET 24
DIAGNOSTIKKER 24
DIAMANTGRUVA 24
DIAMANTBORING 24
DIALEKTOMRÅDET 24
DIAKONISSEHUS 24
DIALEKTOMRÅDER 24
DIALEKTBRUK 23
DIAPOSITIVA 23
DIAGNOSTIKERNE 23
DIALEKTOLOG 23
DIALEKTOMRÅDE 23
DIAGONALDEKK 23
DIALEKTOMRÅDA 23
DIAGNOSEMETODE 23
DIAGNOSTIKK 22
DIAPOSITIV 22
DIALEKTFORMENE 22
DIALYTISKE 22
DIALEKTSTUDIET 22
DIAKONHEIMENE 22
DIAGNOSTIKERE 22
DIALEKTIKKENE 22
DIALEKTFARGEDE 22
DIALEKTFARGETE 22
DIALEKTUTTALER 22
DIALEKTFORMEN 21
DIASFREMVISER 21
DIAGNOSTISKE 21
DIAKONHJEM 21
DIAGNOSTIKER 21
DIALYSERENDE 21
DIAKONHEIMER 21
DIALEKTIKKER 21
DIALEKTIKKEN 21
DIAKONHEIMEN 21
DIALEKTSTUDIA 21
DIALEKTFARGET 21
DIALYTISK 21
DIASFRAMVISER 21
DIALEKTFORMER 21
DIAGNOSTISERTE 21
DIALEKTUTTALE 21
DIALEKTGRENSEN 21
DIAMANTRINGENE 20
DIATONIKKENE 20
DIALEKTFARGA 20
DIAGNOSTISERT 20
DIALEKTIKERNE 20
DIALEKTFORMA 20
DIALEKTKARTENE 20
DIALEKTBASERT 20
DIALEKTGRENSA 20
DIAMANTPLATENE 20
DIAGNOSTISERE 20
DIALEKTGRENSE 20
DIAGNOSTISK 20
DIALEKTIKEREN 20
DIALEKTFORM 19
DIALEKTIKK 19
DIALEKTIKERE 19
DIATONIKKER 19
DIALEKTKARTER 19
DIAGNOSTISER 19
DIATONIKKEN 19
DIAMANTRINGER 19
DIALEKTKARTET 19
DIAMANTRINGEN 19
DIALYSERES 19
DIAKRONISKE 19
DIAMANTPLATER 19
DIABETIKEREN 19
DIALEKTORDENE 19
DIAMANTHANDLER 19
DIAMANTPLATEN 19
DIALYSERTE 19
DIAMANTNÅLENE 19
DIAKONHEIM 19
DIALYSERER 19
DIABETIKERNE 19
DIASKOPENE 18
DIALEKTKARTA 18
DIALEKTATLASA 18
DIALYSERT 18
DIAMANTNÅLER 18
DIALYSENE 18
DIALEKTIKER 18
DIALYSERE 18
DIALEKTISKE 18
DIABETIKERE 18
DIABOLOEN 18
DIAKRITISKE 18
DIAKONISSENE 18
DIABOLSKE 18
DIAMANTNÅLEN 18
DIAFRAGMAENE 18
DIALEKTORDET 18
DIAMANTPLATA 18
DIAMANTPLATE 18
DIANETIKKENE 18
DIAKRONISK 18
DIAGONALENE 18
DIAMANTNÅLA 17
DIAMANTRING 17
DIALEKTATLAS 17
DIASKOPER 17
DIASPORAENE 17
DIAFRAGMAER 17
DIALYSEN 17
DIAGRAMMENE 17
DIALYSER 17
DIAKONISSEN 17
DIALEKTKART 17
DIANETIKKER 17
DIAFRAGMAET 17
DIALEKTORDA 17
DIABOLSK 17
DIAKRONIENE 17
DIATONIKK 17
DIAGONALEN 17
DIASKOPET 17
DIAKRITISK 17
DIABETIKER 17
DIALEKTISK 17
DIANETIKKEN 17
DIAKONISSER 17
DIABETISKE 17
DIAGONALER 17
DIASKOPA 16
DIASPORAER 16
DIAGNOSENE 16
DIALOGENE 16
DIAKRONIER 16
DIAMANTNÅL 16
DIATONISKE 16
DIABETISK 16
DIAKONISSA 16
DIAGONALE 16
DIAGRAMMET 16
DIABOLO 16
DIAGRAMMER 16
DIAKRONIEN 16
DIAKONATENE 16
DIAGONALT 16
DIALYSE 16
DIAKONISSE 16
DIASPORAEN 16
DIALEKTORD 16
DIAKONIENE 16
DIAKONIER 15
DIAGNOSEN 15
DIANETIKK 15
DIAKONIEN 15
DIAKONATET 15
DIAKONALE 15
DIASKOP 15
DIALOGER 15
DIAGRAMMA 15
DIABETESENE 15
DIALEKTALE 15
DIAKONALT 15
DIAGONAL 15
DIAGNOSER 15
DIALOGEN 15
DIAKONATER 15
DIATONISK 15
DIALEKTALT 15
DIAFRAGMA 15
DIAFONIENE 15
DIATERMIENE 14
DIAKONATA 14
DIATOMEENE 14
DIAFONIEN 14
DIASPORA 14
DIALEKTAL 14
DIAGNOSE 14
DIAKONAL 14
DIAFONIER 14
DIABETESER 14
DIAKRONI 14
DIALEKTENE 14
DIASRAMMENE 14
DIABETESEN 14
DIAKONENE 14
DIATERMIEN 13
DIAKONER 13
DIATOMEEN 13
DIAKONAT 13
DIAKONI 13
DIAKONEN 13
DIAKRONE 13
DIAMETRALT 13
DIARIUM 13
DIALOG 13
DIATOMEER 13
DIALEKTEN 13
DIALEKTER 13
DIAKRONT 13
DIAFONENE 13
DIAMETRALE 13
DIASRAMMER 13
DIATERMIER 13
DIASRAMMEN 13
DIASRAMMA 12
DIABETES 12
DIAMANTENE 12
DIAFONEN 12
DIAMETRENE 12
DIAGRAM 12
DIAKRON 12
DIAFONI 12
DIASRAMME 12
DIAMETERNE 12
DIAMETEREN 12
DIAFONER 12
DIAMETRAL 12
DIADEMENE 11
DIALEKT 11
DIATOME 11
DIASTASENE 11
DIATERMI 11
DIAMANTEN 11
DIAKON 11
DIAMETRER 11
DIAMETERE 11
DIAMANTER 11
DIAMETER 10
DIADEMET 10
DIAMETRE 10
DIASTASER 10
DIASTASEN 10
DIATESENE 10
DIADEMER 10
DIARIENE 10
DIAFON 10
DIADEMA 9
DIATESEN 9
DIARIET 9
DIASTASE 9
DIAMANT 9
DIARIER 9
DIATESER 9
DIAREENE 9
DIAREER 8
DIADEM 8
DIATESE 8
DIASENE 8
DIAREEN 8
DIARIA 8
DIASET 7
DIARE 6
DIASA 6
DIAS 5

Ord som slutter med DIA

OrdPoeng
HØYSKOLESTUDIA 35
HOVEDFAGSSTUDIA 31
VETERINÆRSTUDIA 31
HØGSKOLESTUDIA 31
GRUNNFAGSSTUDIA 29
DYRKNINGSMEDIA 29
OVERGANGSSTADIA 28
ØKONOMISTUDIA 28
DYRKINGSMEDIA 28
BEGYNNERSTADIA 28
HALVÅRSSTUDIA 27
FJERNSYNSMEDIA 27
TILLEGGSSTUDIA 27
FILOSOFISTUDIA 27
TEOLOGISTUDIA 26
MORSMÅLSSTUDIA 26
INGENIØRSTUDIA 26
FULLTIDSSTUDIA 25
FORSVARSSTUDIA 25
MUSIKKSTUDIA 25
DIRIGENTPODIA 24
PUPPESTADIA 24
HISTORIESTUDIA 24
DIKTERINGSMEDIA 24
DIPLOMSTUDIA 24
DJUPSTUDIA 23
BIBELSTUDIA 23
UTENLANDSSTUDIA 23
LAGRINGSMEDIA 23
BLASTULASTADIA 23
SPRÅKSTUDIA 23
SAMFUNNSSTUDIA 23
KVELDSSTUDIA 23
HEILTIDSSTUDIA 23
DYPSTUDIA 23
FORSØKSSTADIA 22
COMMEDIA 22
SPEDBARNSSTADIA 22
KONSERTPODIA 22
TANNLEGESTUDIA 22
REALFAGSTUDIA 22
KJELDESTUDIA 22
SPESIALSTUDIA 22
PRØVESTADIA 22
ANATOMISTUDIA 21
SJØLSTUDIA 21
GRUNNSTUDIA 21
HELTIDSSTUDIA 21
ELITESTIPENDIA 21
KRABBESTADIA 21
KJØLEMEDIA 21
DIALEKTSTUDIA 21
MEDISINSTUDIA 20
KUNSTSTUDIA 20
REISESTIPENDIA 20
LOVSTUDIA 20
ELEKTRONMEDIA 20
NÆRSTUDIA 20
KLAMYDIA 20
EMBETSSTUDIA 20
DELTIDSSTUDIA 19
STATSSTIPENDIA 19
PRESTESTUDIA 19
MELLOMSTADIA 19
FRANSKSTUDIA 19
KILDESTUDIA 19
POSTLUDIA 19
JUSSTUDIA 19
SELVSTUDIA 19
BILLEDMEDIA 19
KOMPENDIA 18
LEGESTUDIA 18
VEKSTMEDIA 18
YOLDIA 17
FAGSTUDIA 17
MASTERSTUDIA 17
BILDEMEDIA 17
LARVESTADIA 17
SNAKKESTADIA 17
CARDIA 16
PRELUDIA 16
FOSTERSTADIA 16
FELTSTUDIA 16
INTERLUDIA 16
FORSTUDIA 16
PRESSEMEDIA 16
RETTSSTUDIA 15
FILMMEDIA 15
EMNESTUDIA 15
PRATESTADIA 15
TIDSSTUDIA 15
PLANSTADIA 15
BARNESTADIA 15
IDRETTSMEDIA 15
ABBEDIA 14
ANTEPENDIA 14
STIPENDIA 14
PALLADIA 14
KLENODIA 14
FORSTADIA 13
PRESIDIA 13
MASSEMEDIA 13
INTERMEDIA 13
ETERMEDIA 11
PODIA 11
STUDIA 10
REMEDIA 9
MEDIA 7
STADIA 7

Lignende ord av DIA

Anagram av DIA

For mer informasjon om ordet DIA kan du slå opp i bokmålsordboka

For oversettelse av ordet DIA til andre språk kan du slå det opp i DinOrdbok